درمانگاه پردیس توس مشهد

درمانگاه پردیس توس مشهد

درمانگاه پردیس توس مشهد - شبانه‌روزی

آدرس

مشهد،بلوار توس، توس ۱۷، فدک ۱

تلفن

۳۷۶۳۲۶۲۰ - 051

فکس

-

کد پستی

-

ایمیل

-

وبسایت

-