درمانگاه حافظ مشهد

درمانگاه حافظ مشهد

درمانگاه حافظ مشهد - شبانه‌روزی

آدرس

مشهد،بلوار ابوطالب، نبش ابوطالب ۴۹

تلفن

۳۷۵۲۴۸۷۰ - 051

فکس

-

کد پستی

-

ایمیل

-

وبسایت

-