درمانگاه حر عاملی مشهد

درمانگاه حر عاملی مشهد

درمانگاه حر عاملی مشهد - شبانه‌روزی

آدرس

مشهد،مطهری شمالی، چهارراه عامل

تلفن

۳۷۲۵۸۵۰۲ - 051

فکس

-

کد پستی

-

ایمیل

-

وبسایت

-