اطلاعیه
لطفا توجه بفرمایید که اطلاعات نمایش داده شده به معنی معرفی یا تایید صلاحیت شرکت یا سازمان مربوطه توسط شرکت خدمات دارویی رضوی نمی باشد و صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران در وبسایت نمایش داده شده است.
 

دارو پردیس پخش ایرانیا

آدرس

افریقا- مینا- پلاک 22-واحد 18

تلفن

88664263

ایمیل

info@dppi-co