کیمیا فرآورش

اطلاعیه
لطفا توجه بفرمایید که اطلاعات نمایش داده شده به معنی معرفی یا تایید صلاحیت شرکت یا سازمان مربوطه توسط موسسه خدمات دارویی رضوی نمی باشد و صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران در وبسایت نمایش داده شده است.

کیمیا فرآورش

آدرس

کرج-جاده قدیم قزوین-علیخان سلطانی-شهرک زرین دشت چهارباغ

تلفن

0262 4563855

ایمیل

zolfaghari@zolfa.com