دایر دارو

اطلاعیه
لطفا توجه بفرمایید که اطلاعات نمایش داده شده به معنی معرفی یا تایید صلاحیت شرکت یا سازمان مربوطه توسط موسسه خدمات دارویی رضوی نمی باشد و صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران در وبسایت نمایش داده شده است .

دایر دارو

آدرس

گرمسار شهر صنعتی گرمسار (دفتر مرکزی:تهران فلکه دوم نیروی هوائی)

تلفن

021-77716593