اطلاعیه
لطفا توجه بفرمایید که اطلاعات نمایش داده شده به معنی معرفی یا تایید صلاحیت شرکت یا سازمان مربوطه توسط شرکت خدمات دارویی رضوی نمی باشد و صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران در وبسایت نمایش داده شده است.
 

توسن دارو

آدرس

قم،جاده قدیم تهران شهرک صنعتی شکوهیه بخش صنایع غذایی دارویی قطعه G98

تلفن

0251-2904748