اطلاعیه
لطفا توجه بفرمایید که اطلاعات نمایش داده شده به معنی معرفی یا تایید صلاحیت شرکت یا سازمان مربوطه توسط شرکت خدمات دارویی رضوی نمی باشد و صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران در وبسایت نمایش داده شده است.
 

داروگستر جندی شاپور

آدرس

اهواز-بلوار مدرس-بهد از پدافند هوایی-سایت شرکتها

تلفن

0611-3908114-19

ایمیل

jondishapour@hotmail.com