میم دارو

اطلاعیه
لطفا توجه بفرمایید که اطلاعات نمایش داده شده به معنی معرفی یا تایید صلاحیت شرکت یا سازمان مربوطه توسط موسسه خدمات دارویی رضوی نمی باشد و صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران در وبسایت نمایش داده شده است.

میم دارو

آدرس

خ خرمشهر-خ شهید عشقیار-خ 4- ش4

تلفن

88749133

ایمیل

ansarimo@sina.tums.ac.ir