به روش تزریق

اطلاعیه
لطفا توجه بفرمایید که اطلاعات نمایش داده شده به معنی معرفی یا تایید صلاحیت شرکت یا سازمان مربوطه توسط موسسه خدمات دارویی رضوی نمی باشد و صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران در وبسایت نمایش داده شده است.

به روش تزریق

آدرس

همدان -شرکت فرهنگیان-میدان معلم-درمانگاه معلم

تلفن

0811-2547171