اطلاعیه
لطفا توجه بفرمایید که اطلاعات نمایش داده شده به معنی معرفی یا تایید صلاحیت شرکت یا سازمان مربوطه توسط شرکت خدمات دارویی رضوی نمی باشد و صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران در وبسایت نمایش داده شده است.
 

واریان دارو پژوه

آدرس

تهران-کیلومتر17-بلوار پژوهش-مرکز رشد پژوهشگاه پلیمر وپتروشیمی ایران

تلفن

445800156

ایمیل

info@variandarou.com