اثرگذاری خیالپردازی انسان بر تجربه‌ از محیط اطراف

نتایج پژوهش صورت گرفته توسط محققان سوئدی نشان می‌دهد، خیال‌پردازی در انسان بر چگونگی درک وی از محیط اطراف اثر می‌گذارد.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران، تحقیقات صورت گرفته توسط محققان موسسه کارولیسنکا حاکی از ان است که خیالپردازی در مورد یک ‌صوت یا یک ‌شکل، نحوه‌ی درک از جهان اطراف را به‌ همان طریقی تغییر می‌دهد که شنیدن صدا یا دیدن آن شکل تغییر می‌دهند.

محققان دریافته‌اند، آنچه خیال می‌کنیم که می‌شنویم، قادر به ‌تغییر آن چیزی است که به ‌واقع می‌بینیم و آنچه خیال می‌کنیم که می‌بینیم، سبب تغییر آن چیزی می‌شود که به واقع می‌شنویم.

این بررسی شامل یک ‌دسته تجاربی بود که در آن از خطاهای ‌حسی استفاده شده و طی آن اطلاعات از یک حس سبب تغییر‌ شکل یا تغییر‌ ادراک شخص از حس دیگر شد.

در این پژوهش 96 فرد سالم شرکت داشتند؛ در نخستین تجربه، داوطلبان ‌باید در زمان برخورد دو‌ جسم متحرک به یکدیگر، خیال می‌کردند که صدایی را می‌شوند. در تجربه‌ی دوم، ادراک‌ فضایی افراد از یک صدا به ‌سمت ناحیه‌یی منحرف می‌شد که خیال می‌کردند یک ‌حلقه‌ی سفید را می‌بینند. سومین تجربه نیز شامل ادراک شرکت‌کنندگان از آن چیزی بود که شخصی گفته ‌بود.

نتایج بدست آمده حاکی از آن است که سیگنال‌های نورونی ساخته شده از محرک‌های خیالی با سینگال‌های تولید شده‌ی محرک‌های واقعی متفاوت، یکی می‌شوند تا ادراکات چند حسی پرقدرتی ایجاد کنند.

نتایج این پژوهش در مجله Current Biology منتشر شده است.

به اشتراک گذاری:

برچسب ها: مغز

درج نظر

تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.