مقاومت میکروبی یکی ازبزرگترین چالشهای جهان است

دبیر کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی داروی سازمان غذا و دارو گفت: در اکثر کشور های دنیا بحث مقاومت های میکروب به عنوان یکی از بزرگترین چالش های دهه اخیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

دبیر کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی داروی سازمان غذا و دارو که بمناسبت هفته جهانی آگاه سازی آنتی بیوتیک ها سخن می گفت با بیان اینکه موضوع مقاومت میکروبی و تجویز و مصرف منطقی دارو موضوعی نیست که مربوط به کشور ما باشد بیان داشت:  متاسفانه در اکثر کشور های دنیا بحث مقاومت های میکروب به عنوان یکی از بزرگترین چالش های دهه اخیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

دکتر فاطمه سلیمانی همچنین افزود:  با توجه به اهمیت موضوع، سازمان بهداشت جهانی هفته ای را تحت عنوان " آگاه سازی جهانی آنتی بیوتیک ها"  نام گذاری نموده که متناسب با آن کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی داروی سازما ن غذا و دارو با همکاری روابط عمومی سازمان فعالیت های گسترده ای در این خصوص برنامه ریزی کرده که در سراسر کشور  و از طریق معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای سراسر کشور در حال پیگیری است.

وی با برشمردن اهم این برنامه ها که مشتمل بر آموزشهای تخصصی و عمومی برای پزشکان و عموم مردم و همچنین برنامه های مدیریتی و نظارتی می باشد، اهداف مورد نظر  این کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی دارو را آموزش عدم مصرف غیرمنطقی آنتی بیوتیک و عموما  دارو، چه اندک و چه بسیار بدلیل بروز عارضه مطرح کرد و گفت: این تعریف که بگوییم مصرف منطقی دارو به معنای مصرف صرفا اندک  آن است صحیح  نیست لذا اگر بتوانیم به بهانه چنین مناسبتهایی مردم را مجاب به مصرف درست، بموقع و به اندازه دارو بکنیم کار بسیار بزرگی انجام داده ایم.

دکتر سلیمانی در بخش دیگری از سخنانش به عارضه مهم  دیگری از مصرف غیرمنطقی آنتی بیوتیکها اشاره کرد و در توضیح بیشتر اظهار داشت:  از آنجا که آنتی بیوتیکها از بین برنده باکتریها هستند، باقی ماندن باکتریها و میکروارگانیزم ها درصورت عدم مصرف بجا و به اندازه آنها و عدم جدی گرفتن این مسئله اساسی، موجب مقاوم شدن باکتری نسبت به آن دارو  در مرحله بعدی است یعنی اگر فردی دچار عفونتی بشود دیگر میکروبش با آنتی بیوتیکی که به اشتباه در بار قبل مصرف کرده از بین نمی رود نتیجه اش هم عدم دریافت پاسخ مناسب از از درمان خواهد بود.

وی اضافه کرد: در این صورت بیمار ناگزیر است برای درمان به  آنتی بیوتیکی وسیع الطیف تر متوسل شود که آن هم حد و اندازه ای مشخص دارد و نمی توان انتظار داشت که همواره آنتی بیوتیک های جدید وارد بازار شوند.

دبیر کمیته کشوری تجویز و مصرف منطقی داروی سازمان غذا و دارو  با اشاره به اینکه امروزه عمده شرکتهای دارویی تمرکز خود را بر روی داروهای نوترکیب در درمان سرطانها گذارده اند و سرمایه گذاریها نیز در همین راستا است تصریح کرد: دست پزشک در تجویز آنتی بیوتیکی جدید باز نیست پس مجبور است درمورد آنتی بیوتیکهای موجود، با دقت نظر بیشتری دستور مصرف بدهد تا مقاومت دارویی ایجاد نشود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: غالب عفونتها ویروسی هستند و  به آنتی بیوتیک نیاز ندارند اگر  هم عفونتی باکتریایی بود و ضرورت ایجاب می کرد که از این گروه دارویی استفاده شود آنتی بیوتیک متناسب باید توسط پزشک تشخیص داده شده تجویز گردد و تا اتمام داروها، طبق دستور او مصرف شود و تا اطمینان از بین رفتن عفونت  باید ادامه یابد.

گفتنی است سازمان جهانی بهداشت 16 تا 24 نوامبر (25 آبان تا اول آذرماه ) را هفته جهانی آگاه سازی آنتی بیوتیک اعلام کرده است.

به اشتراک گذاری:

درج نظر

تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.