آلودگی صوتی همراه با آلودگی هوا سبب آسیب جدی به سیستم شنوایی می شود

ترافیک شهری اگر با آلودگی صوتی با شدت بالاتر از 100 دسیبل و آلاینده های شیمیایی هوا همراه شود، اثر مخربی بر سیستم شنوایی افراد می گذارد.به گزارش ایرنا از انجمن علمی شنوائی شناسی ایران، دکتر اکرم پوربخت دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: مونواکسیدکربن به تنهایی اثر مخرب بر سیستم شنوایی ندارد اما اگر با آلودگی صوتی ترکیب شود اثر مخربی بر سیستم شنوایی افراد در معرض از جمله پلیس های راهنمایی رانندگی که بیشتر در مکان های پر ترافیک هستند، می گذارد.

وی بیان کرد: شدت صدا، (بالای 100 دسیبل) به تنهایی باعث آسیب به سیستم شنوایی می شود ولی اگر آلودگی هوا هم در کنار این ناهنجاری قرار گیرد، اثر تقویت کننده ای می گذارند که شدت مخرب بودنش بر سیستم شنوایی بیشتر می شود. این تحقیق در دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام و ابن موضوع ثابت شده است .
پوربخت اظهار کرد: مشکلات سیستم شنوایی سبب آسیب سلول های مویی شنوایی (که در واقع گیرنده اصلی صدا هستند) می شود و اگر شدت بسیار زیاد باشد می تواند عصب شنوایی و مراکز عصبی بالاتر را نیز درگیر کرده و باعث کم شنوایی فرد شود.
وی گفت: مشکل دیگری که باید در سیستم بهداشتی به آن توجه شود، این است که علائم آلودگی هوا خیلی سریع بروز می کند مانند سرفه و اشک ولی آلودگی صوتی به تدریج و طی سالیان باعث کم شنوایی فرد می شود.
مدیر گروه شنوایی دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران عنوان کرد: هر بار که صدای شدیدی به گوش وارد می شود، یک کم شنوایی خفیف در گوش ایجاد می شود اما چنانچه آسیب های موقت ادامه یابد به مرور زمان روی هم تجمیع و در نهایت باعث کم شنوایی دایم می شود. بنابراین اهمیت دارد که به موقع مداخلات شنوایی شناسانه انجام پذیرد.
وی راهکارهای مناسب را شامل استفاده از محافظ های شنوایی، پایش وضعیت شنوایی و آموزش راهکارهای پیشگیری از کم شنوایی مانند چرخش محل خدمت افراد در معرض دانست.
پوربخت گفت: بهتر است افرادی مانند پلیس های راهنمایی رانندگی محل خدمت و شیفت کاریشان متناوبا از مکان های پرسر و صدا به مکان های کم سر و صدا تغییر یابد، زیرا سیستم شنوایی که در معرض صدای شدید قرار دارد اگر در یک مدت زمانی از آن محیط دور شود خود می تواند بهبود پیدا کند که این امر در دراز مدت باعث به تعویق افتادن عارضه کم شنوایی می شود.

به اشتراک گذاری:

برچسب ها: سلامت عمومی

درج نظر

تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.