پزشک ایرانی در صدر ارجاعات جهانی

ارجاع به آثار علمی و پژوهشی دکتر ناصر سیم فروش استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص 'پیوند کلیه' در صدر ارجاعات جهانی قرار گرفت.به گزارش گروه علمی ایرنا از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی google scholarبیشترین ارجاع در موضوع 'پیوند کلیه ' در سطح جهان به آثار علمی و پژوهشی استاد ناصر سیم فروش مدیر گروه اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تعلق گرفته است.

براساس این گزارش دکتر سیم فروش با داشتن 1494 ارجاع مقام اول را کسب کرده است و نفرات دوم و سوم با 1451 و 1216 ارجاع در مقام های بعدی قرار گرفتند که مقام سوم در این رتبه بندی متعلق به دانشگاه جان هاپکینز است.

به اشتراک گذاری:

درج نظر

تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.