موفقیت پژوهشگران مشهدی در استفاده از نانوحامل داروی ضدسرطان

پژوهشگران مشهدی با آزمایش نانوحاملهای دارو بر روی نمونه حیوانی موفق به استفاده از 'سنتز نانو ذرات لیپیدی' برای داروهای ضدسرطان شدند.دانشگاه علوم پزشکی مشهد روز دوشنبه به نقل از عضو هیات علمی این دانشگاه گزارش داد: تهیه نانو ذرات به عنوان حاملهایی برای دارورسانی در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. 
دکتر بیژن ملائکه افزود: حاملهای نانو با تغییرات خواص انتقالی دارو باعث بهبود عملکرد دارو و کاهش عوارض جانبی آن در بدن می شوند. 
وی ادامه داد: در پژوهش اخیر ترکیب 7-اتیل-10 هیدروکسی کامپتوتسین(SN38) به عنوان یک داروی بالقوه ضدسرطان مؤثر در درمان انواع تومورهای بدخیم مانند تومورهای ریه، معده، دهانه رحم و تخمدان مورد آزمایش قرار گرفت. 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: بدین منظور کارایی ضد توموری نانوذرات دارویی تهیه شده در مقایسه با فراورده های تجاری 'ایرینوتکان' بر روی موشهای دارای تومور C-26 مطالعه شده است. 
وی افزود: نتایج تحقیق نشان داد این نانودارو بین 100 تا 1000 برابر نسبت به داروی 'ایرینوتکان' اثر بیشتری دارد. 
دکتر ملائکه در خصوص نقش فناوری نانو در تهیه داروها گفت: استفاده از نانوذرات با اندازه کمتر از 200 نانومتر امکان تجمع هرچه بیشتر دارو را در محل تومور فراهم آورده و موجب افزایش بازدهی دارو می شودد. 
وی افزود: همچنین این موضوع سبب می شود اثرات مخرب داروی ضدسرطان بر بافت سالم اطراف تومور کاهش یابد. 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان قطب پزشکی شرق کشور دارای هشت هزار دانشجو و افزون بر 17 هزار کارمند بهداشتی و درمانی است. 

به اشتراک گذاری:

درج نظر

تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.