زیر سیستم انبار و حسابداری انبار

زیر سیستم انبار و حسابداری انبار

این سیستم بر اساس اصول استاندارد حسابداری و حسابرسی طراحی شده و شامل اطلاعات مربوط به کالاها و تامین کنندگان به صورت ریز ، شرایط نگهداری  و برچسب گذاری هایی برای دسترسی به گزارشات متنوع و کاربردی می باشد.

در این زیرسیستم ،  رسید های ورودی مبدا ورود کالا به انبار می باشد بدین ترتیب که کلیه اطلاعات فاکتورهای خرید اعم از تاریخ انقضا و بچ نامبر و...  وارد سیستم می‌شود و از این اطلاعات در گزارشات متنوع و مختلف استفاده خواهد شد .

تمامی روش های محاسبه بهای تمام شده کالای فروخته شده شامل فایفو و میانگین شناسایی ویژه در سیستم پیاده سازی شده است.

معرفی سیستم نرم افزار RPSI
به اشتراک گذاری: