زیر سیستم داروخانه

زیر سیستم داروخانه

در این زیرسیستم تمامی شرایط بیمه ای و داروها ثبت و متنوع ترین شرایط که سازمانهای بیمه گر اطلاع رسانی می نمایند قابل پیاده سازی می باشد.

با توجه به بخشنامه هایی که در سیستم تعبیه شده است پیچیده ترین شرایط از لحاظ درصد مورد قبول سازمان برای هر دارو و  مبالغ متنوع که سازمان بیمه تعریف می نماید، در این زیرسیستم قابل تعریف می باشد .

محیط نرم افزار بسیار ساده و با یادگیری راحت در اختیار کاربران می باشد به نحوی که در سریعترین زمان ممکن سیستم بتواند پاسخگوی ثبت نسخ در حجم انبوه و با تعداد زیاد کاربر باشد.

رنگ ها نیز کمک زیادی در طراحی رابط کاربری در این سیستم داشته اند به گونه‌ای که به کمک رنگ ها بسیاری از پیغام ها، به کاربر منتقل می شود.

تک تک رویدادهای تاثیر گذار در ثبت نسخه در سیستم ثبت می‌شود و برای هر نسخه دقیقا مشخص می شود که چه زمانی وارد سیستم شده چه زمانی به صندوق مراجعه کرده و در چه لحظه ای روی دستگاه پی دی ای رفته و در چه لحظه ای تحویل بیمار داده شده است چه زمانی جمع آوری شده ، چه زمانی تحویل واحد بیمه گردیده است . در تمامی مراحل بالا اثرات کاربر ثبت می‌شود که به لحاظ کنترل داخلی این امر کمک بسیار زیادی در مدیریت داروخانه می نماید به این صورت که مدیر مربوطه همیشه می‌تواند رصد کند که کند بودن یا تاخیر در ارائه خدمت مربوط به کدام نیرو و کدام قسمت می شود.

برای جمع آوری نسخه از قفسه سطح فروش دستگاه های کامپیوتری به نام PDA استفاده شده است که به کاربر کمک می کند بدون اینکه روی قفسه های فیزیکی دنبال دارو بگردد از طریق شماره قفسه و ردیف به دارو دسترسی داشته باشد و در زمانی که دارو را در سبد می گذارد  صرفه‌جویی نماید.

معرفی سیستم نرم افزار RPSI

به اشتراک گذاری: