سیستم حسابداری و مدیریت مالی

سیستم حسابداری و مدیریت مالی

این سیستم به عنوان مرکز اصلی در تکمیل اطلاعات از تمامی زیر سیستم ها  داده های خام را جمع آوری و در سیستم در قالب اسناد حسابداری ذخیره می نماید . با توجه به اینکه اطلاعات از طریق الگوهای منظم تعریف شده توسط مدیر مالی به اسناد حسابداری تبدیل می گردد شکل اسناد به صورت یک دست و همیشه مرتب خواهد بود.

سیستم تمامی گزارشات استاندارد حسابداری را در خود دارد علاوه بر این امکان تهیه صورت های خاص مالی با چینش و تنظیم به شکل دلخواه در سیستم وجود دارد بدین معنا که صورتهای مالی که بناست در سیستم همیشه کنترل شود یک بار توسط مدیر مالی تنظیم شکل ترتیب آن مشخص و من بعد  به سهولت قابل دسترسی خواهد بود.

شاخص ترین شکل کار این است که مدیر مالی و نیروهای متخصص یکبار کار خود را به صورت الگو تعریف می نمایند و با جمع آوری اطلاعات از دیگر بخش ها نیاز به کار روزمره و انبوه توسط نیروهای خبره وجود ندارد تا این نیروها بتوانند از دانش و توان فنی خود در جهت امور مهم تر و تصمیمات مدیریتی و کنترل امور روزمره استفاده نمایند.

نکته شاخص دیگری که برای این سیستم وجود دارد این است که این سیستم برای هلدینگ ها بسیار مناسب می باشد با این روش که اطلاعات از بخش های مختلف تحت قالب سند های موقت به ستاد منتقل خواهد شد و در ستاد پس از بررسی و قطعی شدن سند ، سند شماره نهایی خود را اخذ خواهد کرد و کنترل آن کلاً به واحد ستاد مرکزی منتقل خواهد شد با عنایت به این روش در عین حال که کار روزمره در بین بخشهای مختلف پخش شده است ولی در هر لحظه توسط مدیریت کلان امکان رصد کل هلدینگ و کنترل اطلاعات موجود می باشد.

معرفی سیستم نرم افزار RPSI

به اشتراک گذاری: