سیستم های منابع انسانی شامل پرسنلی و حقوق دستمزد

سیستم های منابع انسانی شامل پرسنلی و حقوق دستمزد

تمامی اطلاعات پرسنل سابقه کاری و سوابق تحصیلی ریز اطلاعات افراد و خانواده کارمندان در سیستم منابع انسانی ذخیره می شود تا بر اساس آن احکام کارگزینی با توجه به پارامتر هایی که برای کل سازمان تعریف شده در سیستم ثبت شود.

شایان ذکر است به جهت محاسبه دقیق و سریع کلیه احکام توسط کارگزینی تک‌تک پارامترهای ایجاد شده در سیستم به صورت کاملاً انعطاف پذیر در اختیار مسئول مربوطه می باشد و با عنایت به تمامی انواع موجود استخدامی در کشور توسط خود کاربر قابل تعریف خواهد بود به این گونه که با تغییر هر کدام از پارامترها احکام به صورت خودکار اصلاح خواهد شد.

تمامی این اطلاعات پایه به علاوه اطلاعات مربوط به کنترل تردد و حضور غیاب جهت محاسبه حقوق ماهانه و همچنین معوقات هر ماه استفاده خواهد شد در پایان هر ماه اطلاعات مربوط به کارکرد افراد به سیستم حقوق دستمزد منتقل و حقوق محاسبه خواهد شد.

سیستم حقوق دستمزد کاملاً بر اساس پارامترهای متنوع و مختلف انعطاف پذیر خواهد بود و این اطلاعات در قالب مرکز هزینه ثبت می‌شود تا مشخص شود که هر کدام از مراکز به ترتیب آیتم های حقوق چقدر هزینه به سازمان تحمیل کرده اند همچنین در صورتی که سیستم محاسبه کارانه در مجموعه موجود باشد این اطلاعات نیز قابل تعریف و فرمول گذاری خواهد بود و در سیستم کافی است فقط اطلاعات مربوط ارزشیابی هر کدام از پرسنل وارد شود تا آیتم مربوط به کارانه در حقوق ایشان محاسبه و پرداخت شود.

معرفی سیستم نرم افزار RPSI

به اشتراک گذاری: