گواهینامه اشتهار به کیفیت

گواهینامه اشتهار به کیفیت

گواهینامه اشتهار به کیفیت

مدیریت محترم داروخانه مرکزی امام (ع)
 در سال "رونق تولید" (1398) بر اساس ارزیابی های انجام شده هفتمین دوره جایزه ملی کیفیت غذا ، دارو و بهداشت ایران بر مبنای مدل ملی ارزیابی کیفیت (IMQA) توسط گروه ارزیابان جایزه ، بررسی نتایج در کمیسیون مربوطه و تصویب در جلسه شورای سیاست گذاری دوره هفتم این جایزه ملی و علمی اعلام میدارد که در بخش :
خدماتی - مدیریتی / دارویی
برای مدیریت کیفیت :
ارائه خدمات فنی دارو و مدیریت تامین و عرضه محصولات داروخانه ای
مجوز مذکور؛ امتیازات مقتضی جهت اخذ
تقدیرنامه اشتهار به کیفیت یک ستاره
را احراز نموده است .
لذا بدین وسیله ضمن ارج نهادن به تلاش های ارزشمند آن مدیریت محترم و تمامی کارکنان تلاشگر ، در راستای تقویت و ارتقاء مدیریت کیفیت محصولات سلامت محور ، امید است با مساعی روزافزون تان ، روند تعالی آن مجموعه تداوم یابد .
به اشتراک گذاری: