داروهای ایمونولوژیک سیستم ایمنی را برای درمان بیماری‌های مختلف از جمله بیماری‌های خود ایمنی، سرطان‌ها و آلرژی‌ها تعدیل می‌کنند. سرکوب‌کننده‌های ایمنی، مانند کورتیکواستروئیدها و بیولوژیک‌ها، با مهار پاسخ‌های ایمنی، اختلالات خود ایمنی را مدیریت می‌کنند. ایمونوتراپی سیستم ایمنی بدن را برای مبارزه با سلول‌های سرطانی مهار می‌کند. داروهای آلرژی، مانند آنتی هیستامین‌ها، واکنش‌های حساسیت را برطرف می‌کنند. هدف این داروها تقویت یا سرکوب عملکرد سیستم ایمنی، بسته به هدف درمانی است. با پیشرفت در بیوتکنولوژی، داروهای ایمونولوژیک نقش اساسی در پزشکی شخصی و رویکردهای نوآورانه برای درمان بیماری ایفا می‌کنند.

نمایش 1 تا 45 از 45 رکورد