داروهای ضد سرطان داروهایی هستند که برای مبارزه با رشد و گسترش سلول‌های سرطانی طراحی شده‌اند. این داروها با استفاده از مکانیسم‌های مختلف، جنبه‌های خاصی از فرآیند سرطانی را هدف قرار می‌دهند و مانع تقسیم سلولی یا القای مرگ سلولی می‌شوند. داروهای ضد سرطان از شیمی درمانی سنتی گرفته تا درمان‌های هدفمند و ایمونوتراپی‌های مدرن، نقش مهمی در درمان سرطان دارند. با پیشرفت‌های مستمر، این رشته پزشکی شخصی شده را در بر می‌گیرد و درمان‌ها را بر اساس ویژگی‌های فردی بیمار تنظیم می‌کند. این داروها یک دفاع خط مقدم در نبرد مداوم علیه سرطان هستند که به بهبود نتایج و بهبود کیفیت زندگی بیماران کمک می‌کنند.

نمایش 1 تا 50 از 143 رکورد