اطلاعیه
لطفا توجه بفرمایید که اطلاعات نمایش داده شده به معنی معرفی یا تایید صلاحیت شرکت یا سازمان مربوطه توسط شرکت خدمات دارویی رضوی نمی باشد و صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران در وبسایت نمایش داده شده است.
 

فاخر

آدرس

جاده قدیم کرج- ابتدای حسن آباد خیابان قلعه نو

تلفن

02156224036-8

ایمیل

info@fakherpharma.com