اطلاعیه
لطفا توجه بفرمایید که اطلاعات نمایش داده شده به معنی معرفی یا تایید صلاحیت شرکت یا سازمان مربوطه توسط شرکت خدمات دارویی رضوی نمی باشد و صرفا جهت افزایش اطلاعات کاربران در وبسایت نمایش داده شده است.
 

بهروز گلبندی و شرکا

آدرس

تهران شهرک غرب خ فلامک خ درخشان شماره 1468صندوق پستی 614-14665

تلفن

021 88092641