شناسایی مسوؤل ژنتیکی تومورهای ریه

محققان مرکز پزشکی دانشگاه بوستون، اتصالاتی را در شبکه‌ای از ژن‌ها شناسایی کرده‌اند که سلول‌های عادی ریه را کنترل کرده و می‌توانند همزمان عامل شکل‌گیری تومورها و بیماری‌های ریوی دیگر باشند.

به گزارش سرویس علمی ایسنا، مولفه رونوشت ریوی Nkx2-1، ژنی مهم در کنترل‌کردن شکل‌گیری ریه و عملکردهای عادی تنفسی پس از تولد است؛ اما بروز تغییرات در بیان این مولفه رونوشتی می‌تواند به شرایطی مانند بیماری بینابینی ریه، سندرم دیسترس تنفسی پس از تولد و سرطان ریه بینجامد.

مولفه‌های رونوشت، پروتئین‌هایی هستند که در فرآیند تبدیل دی‌ان‌ای‌ به پیغام‌بر آر‌ان‌ای دخیل‌ هستند.

این مطالعه، بازیگرهای جدیدی را به مکانیسم‌های کنترل‌کننده توسط Nkx2-1 می‌افزاید که این مکانیسم‌ها در سلول‌های اپی‌تلیال ریه قرار دارند. یافته‌های جدید همچنین می‌تواند دارای مضامینی درخصوص رشد ریه و تومور باشد.

در یک مدل آزمایشگاهی، مولفه درونی Nkx2-1 متعلق به لایه سلولی اپی‌تلیال ریه در مقایسه با سلول‌های دارای سطوح نرمال Nkx2-1 کاهش یافت و محققان توانستند میکرو آر‌ان‌ای‌های متعددی را شناسایی کنند که بیان‌ ژنی خود را در واکنش به کاهش Nkx2-1،‌ تغییر می‌دهند.

دانشمندان همچنین از مدل‌های آزمایشگاهی استفاده کردند که فاقد Nkx2-1 کاربردی بودند و اثرات مشابه را مشاهده کردند.

نتایج این تحقیق در مجله Respiratory Research منتشر شد.

به اشتراک گذاری:

برچسب ها: سرطان

درج نظر

تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.