سیستم کارپردازی خرید

به جهت تسهیل و همچنین مدیریت در امور روزمره کارپردازی خرید و تنخواه گردان هزینه های مختلف که در بخش ها توسط مدیران آن بخش ها قابل تایید است توسط کاربران مجاز در سیستم ثبت میشود و تصویر آن نیز ضمیمه می گردد تا مدیر هر بخش آن اطلاعات را کنترل می نماید ‌ و در صورت تایید این اطلاعات به مدیریت مالی منتقل می شود و بر اساس آن مدیر مالی یا کارپرداز پرداختی به افرادی که هزینه کرده اند را پرداخت می نماید .  

اثرات این دریافت و پرداخت ها نیز از طریق سیستم مالی جمع‌آوری و سند آن در سیستم ثبت خواهد شد همچنین مدیران می‌توانند هرلحظه رصد کنند که در اطلاعات ثبت شده بیشترین هزینه بابت چه چیزی انجام شده و کنترل دائم و همیشگی روی هزینه های روزمره و جاری داشته باشند. استفاده از این ابزار باعث می شود در هر لحظه مشخص شود که در چه بخشی چه هزینه ای توسط چه کسی بیشتر انجام شده است.جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی بازدید می توانید با شماره های زیر تماس حاصل نمایید .

مهندس محسن شفیعی
ریاست بخش فناوری اطلاعات 
تلفن : 31908 - 051 (داخلی 416)
همراه : 09152002502
معرفی سیستم نرم افزار RPSI
به اشتراک گذاری: