رویداد ملی "فناوری های حوزه سلامت و درمان" با مشارکت موسسه خدمات دارویی رضوی

رویداد ملی "فناوری های حوزه سلامت و درمان" با مشارکت موسسه خدمات دارویی رضوی

رویداد ملی "فناوری های حوزه سلامت و درمان" با مشارکت موسسه خدمات دارویی رضوی، شرکت صنایع پیشرفته رضوی، سایر شرکت های گروه سلامت آستان و سایر فعالان حوزه سلامت برگزار می گردد.
این رویداد با هدف حمایت از طرح های فناورانه در تاریخ ۲۵ آبان ماه برگزار خواهد شد.
محوریت اصلی رویداد بر پایه سه موضوع دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی و اقتصاد دیجیتال در سلامت بوده و دو موضوع فرزندآوری و دیابت نیز جزء محورهای ویژه این رویداد هستند.
فناوران با شرکت در این رویداد از فرصت های جذب سرمایه، فروش محصولات و سایر حمایت های نقدی و غیر نقدی بهره مند خواهند شد.
شرکت کنندگان تا 25 مهر ماه فرصت دارند که نسبت به تکمیل ثبت نام و ارسال طرح های پیشنهادی خود از طریق درگاه رویدادهای شرکت صنایع پیشرفته رضوی به آدرس RAZAVIHTI.COM اقدام نمایند.
 
به اشتراک گذاری: