کامبیونت نبولایزر combivent


ایروسل استنشاقی کامبیونت ترکیبی از ایپراتروپیوم بروماید و آلبوترول سولفات است.

مکانیسم اثر

ایپراتروپیوم بروماید:
یک ترکیب آنتی کولینرژیک (پاراسمپاتولیتیک) است که بر اساس مطالعات حیوانی به نظر می رسد که رفلکس واگ را توسط آنتاگونیزه کردن عملکرد استیل کولین (عامل انتقال دهنده ای که در اتصالات عصبی عضلانی در ریه ها ترشح می شود) مهار می کند. آنتی کولینرژیک ها از افزایش غلظت داخل سلولی ++Ca که توسط واکنش استیل کولین با رسپتورهای موسکارینی روی عضلات صاف برونشی ایجاد می شود، جلوگیری می کند.

آلبوترول سولفات:
مطالعات in vitro و در مطالعات in vitro فارماکولوژی نشان داده است که آلبوترول اثرات ترجیحی روی رسپتورهای بتا 2 آدرنرژیک در مقایسه با ایزوپروترنول دارد. در حالی که که مشخص شده است که رسپتورهای بتا 2 آدرنرژیک رسپتورهای غالب روی عضلات صاف برونش هستند، داده های اخیر نشان داده است که گروهی از رسپتورهای بتا 2 آدرنرژیک در قلب انسان وجود دارد که بین 10 تا 50 % رسپتورهای بتا آدرنرژیک قلبی را تشکیل می دهد. 
فعال سازی رسپتورهای بتا 2 آدرنرژیک روی عضلات صاف راه های هوایی منجر به فعال سازی آدنیلیل سیکلاز و افزایش در غلظت داخل سلولی cyclic-3',5'-(adenosine monophosphate (cyclic AMP
می شود. این افزایش در غلظت AMP حلقوی منجر به فعالسازی پروتئین کیناز A می شود که فسفریلاسیون میوزین را مهار می کند و غلظت داخل سلولی یون کلسیم را کم می کند، و منجر به استراحت می شود. آلبوترول عضلات صاف راه های هوایی را سست کرده و باعث استراحت می شود، از تراشه تا برونش های انتهایی . 

فارماکودینامیک

ایپراتروپیوم بروماید: 
برونکو دیلاسیون به دنبال استنشاق ایپراتروپیوم بروماید یک اثر منطقه ای است نه سیستمیک. 
مطالعات بالینی کنترل شده نشان داده است که ایپراتروپیوم بروماید نه کلیرنس موکوسیلیاری را تغییر می دهد و نه حجم یا ویسکوزیته ی ترشحات تنفسی.

فارماکوکینتیک

ایپراتروپیوم بروماید:
بخش عمده ای از دوز تجویز شده بلعیده می شود و از طریق مدفوع دفع می شود. ایپراتروپیوم بروماید یک آمین چهار ظرفیتی است. همانطور که توسط مطالهات سطح خونی و دفع کلیوی دارو تایید شده است، این دارو به آسانی نه از طریق سطح ریه و نه از طریق مجاری گوارشی به سیستم گردش سیستمیک جذب نمی شود. سطح پلاسمایی ایپراتروپیوم بروماید زیر حد حساسیت سنجش 100pg/ml بوده است.
نیمه عمر حذف: 2 ساعت بعد از استنشاق یا تجویز وریدی
پروتئین بایندینگ: 0 تا 9 درصد به آلبومین پلاسما و آلفا-1 اسید گلیکوپروتئین. این تا حدی به محصولات هیدرولیز استر غیر فعال متابولیزه می شود. پس از تجویز داخل وریدی ، تقریباً نیمی از دوز بدون تغییر در ادرار دفع می شود. مطالعات اتو رادیوگرافی در موش صحرایی نشان داده است که ایپراتروپیوم بروماید از شد خونی مغزی عبور نمی کند.
آلبوترول سولفات:
آلبوترول در اکثر بیماران نسبت به ایزوپروترنول طولانی تر عمل می کند زیرا این یک بستر برای فرآیندهای جذب سلولی برای کاتکول آمین ها و همچنین برای متابولیسم توسط کاتکول-O-متیل ترانسفراز نیست. در عوض ، دارو به صورت مزدوج به آلبوترول 4'-O-سولفات متابولیزه می شود.
در یک مطالعه فارماکوکینتیک در 12 داوطلب مرد سالم دو استنشاق از  آلبوترول سولفات ، 103 میلی گرم دوز / استنشاق از طریق دهانه ، غلظت اوج آلبوترول پلاسما از 419 تا 802 pg / ml (میانگین 512 ± 122 pg / ml) به دست آمد. پس از این تجویز تک دوز ، 10.2 ± 30.8 از دوز دهانی تخمین زده شده در ادرار 24 ساعته بدون تغییر دفع شد. از آنجا که آلبوترول سولفات به سرعت و به طور کامل جذب می شود ، این مطالعه نمی تواند بین جذب ریوی و دستگاه گوارش تمایز قایل شود.
فارماکوکینتیک وریدی آلبوترول در یک گروه قابل مقایسه با 16 داوطلب مرد سالم مورد مطالعه قرار گرفت. میانگین نیمه عمر نهایی پس از 30 دقیقه از انفوزیون 1.5 میلی گرم 9/3 ساعت بود با میانگین پاکسازی 439 میلی لیتر در دقیقه / 73/1 مترمکعب.
مطالعات آلبوترول داخل وریدی در موش های صحرایی نشان داد كه آلبوترول از سد خونی مغزی عبور كرده و به غلظت مغز رسیده است كه حدود 5٪ از غلظت های پلاسما است. در ساختارهای خارج از سد خون مغزی (غدد پینه ال و هیپوفیز) ، این دارو غلظت بیش از 100 برابر کل مغز را به دست آورد.
مطالعات انجام شده در موشهای صحرایی باردار با آلبوترول نشان داد که تقریبا 10٪ از داروهای مادر در گردش به جنین منتقل شده است.
کامبیونت:

موارد مصرف کامبیونت نبولایزر

استنشاق COMBIVENT Aerosol برای استفاده در بیماران مبتلا به انسداد مزمن ریوی مزمن (COPD) که بر روی برونکودیلاتور هوازی معمولی قرار دارند و همچنان شواهدی از برونکواسپاسم دارند و به برونکودیلاتلاتور دوم نیاز دارند استفاده می شود. 

موارد منع مصرف

استنشاق COMBIVENT Aerosol در بیمارانی که سابقه حساسیت به لسیتین سویا یا محصولات غذایی مرتبط با آن مانند سویا و بادام زمینی دارند منع مصرف دارد. استنشاق COMBIVENT Aerosol همچنین در بیمارانی که به سایر اجزای محصول دارویی یا آتروپین یا مشتقات آن حساس هستند ، منع مصرف دارد.

عوارض جانبی کامبیونت نبولایزر

• سردرد ،
• سرگیجه ،
• حالت تهوع،
• دهان خشک،
• لرزش (لرزش) ،
• عصبی بودن ، یا
• علائم سرماخوردگی مانند بینی پر ریزش ، عطسه ، سرفه یا گلو درد

تداخلات دارویی

داروهای آنتی کولینرژیک، عوامل بتا 2 آدرنرژیک، داروهای مدر، مهارکننده های مونوآمین اکسیداز یا داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای

هشدارها

1. برونکوسپاسم متناقض: استنشاق کامبیونت آئروسل می تواند برونکوسپاسم پارادوکسیکال تولید کند که می تواند تهدید کننده زندگی باشد. در صورت بروز ، آماده سازی باید فوراً قطع شود و روش درمانی جایگزین ایجاد شود. باید تشخیص داد که برونکوسپاسم پارادوکسیکال ، هنگامی که با فرمولاسیون استنشاقی در ارتباط است ، اغلب با اولین استفاده از یک قوطی جدید اتفاق می افتد.
2. اثرات قلبی و عروقی: آلبوترول سولفات موجود در آئروسل کامبیونت استنشاقی ، مانند سایر آگونیست های بتا-آدرنرژیک ، می تواند یک اثر قلبی عروقی از نظر بالینی قابل توجهی را در برخی بیماران ایجاد کند ، همانطور که با ضربان قلب ، فشار خون یا علائم اندازه گیری می شود.در صورت بروز این علائم ، قطع مصرف دارو ممکن است نیاز باشد. شواهدی از داده های پس از بازاریابی منتشر شده از موارد نادر ایسکمی میوکارد همراه با آلبوترول وجود دارد. علاوه بر این ،  گزارش شده اند که عوامل بتا آدرنرژیک تغییرات الکتروکاردیوگرام (ECG) ، مانند صاف کردن موج T ، طولانی شدن فاصله QTc و افتادگی قطعه ST را ایجاد می کنند. بنابراین ، استنشاق COMBIVENT Aerosol باید با احتیاط در بیماران مبتلا به اختلالات قلبی عروقی ، به ویژه نارسایی عروق کرونر ، آریتمی قلبی و فشار خون بالا استفاده شود.
3. از دوز توصیه شده تجاوز نکنید: تلفات در ارتباط با استفاده بیش از حد از داروهای سمپاتومیمیک استنشاقی ، در بیماران مبتلا به آسم گزارش شده است. علت دقیق مرگ ناشناخته است ، اما ایست قلبی در پی بروز بحران شدید حاد آسم و هیپوکسی متعاقب آن محتمل است.
 4- واکنشهای حساسیت فوری: واکنش های حساسیت فوری بعد از تجویز ipratropium bromide یا آلبوترول سولفات ممکن است رخ دهد ، به گونه ای که توسط کهیر ، آنژیوادم ، بثورات ، برونکواسپاسم ، آنافیلاکسی و ادم دهانی و معده نشان داده می شود. در صورت بروز چنین واکنشی ، درمان با استنشاق آئروسل کامبیونتباید به یکباره متوقف شود و درمان جایگزین در نظر گرفته شود.
5- سوراخ نشود. از حرارت یا شعله باز استفاده نکنید. قرار گرفتن در معرض دمای بالاتر از 120 درجه فارنهایت ممکن است باعث ترکیدگی شود. هرگز ظرف را درون آتش یا دستگاه بخور نزنید. دور از دسترس کودکان نگه دارید.

نکات قابل توصیه

1. اثرات دیده شده با داروهای آنتی كلینرژیك:  ایروسل استنشاقی کامبیونت حاوی ipratropium bromide است ، بنابراین ، باید با احتیاط در بیماران مبتلا به گلوكوم زاویه باریك ، هایپرپلازی پروستات یا انسداد مثانه استفاده شود. 
2- اثرات دیده شده با داروهای سمپاتومیمیک: از داروهای حاوی آمینهای سمپاتومیمیک مانند آلبوترول سولفات باید در بیماران مبتلا به اختلالات تشنج ، پرکاری تیروئید یا دیابت ملیتوس و در بیمارانی که به طور غیرمعمول پاسخ گو به آمینهای سمپاتومیمیک هستند با احتیاط استفاده شود. عوامل بتا-آدرنرژیک همچنین ممکن است در برخی بیماران هیپوکالمی قابل توجهی ایجاد کند (احتمالاً از طریق تعویض داخل سلول) که پتانسیل ایجاد عوارض جانبی قلبی عروقی را دارد. کاهش پتاسیم سرم معمولاً زودگذر است و نیازی به مکمل ندارد.
3. استفاده در بیماری های کبدی یا کلیوی: استنشاق COMBIVENT Aerosol در بیماران با نارسایی کبدی یا کلیوی مورد مطالعه قرار نگرفته است. باید در آن جمعیت بیمار با احتیاط استفاده شود.
4-باید  احتیاط کنند  که از پاشیدن ذرات معلق در هوا به چشم خود جلوگیری کنند و توصیه می شود که این امر ممکن است باعث ریزش یا بدتر شدن گلوکوم زاویه باریک ، میدریازیس ، افزایش فشار داخل چشم ، درد حاد یا ناراحتی در چشم ، تار شدن موقتی بینایی شود. همچنین به بیماران توصیه می شود که در صورت بروز هرگونه ترکیبی از این علائم ، باید فوراً با پزشک خود مشورت کنند

"داروهای معرفی شده و مشاوره دارویی به معنای تجویز نمی باشند. لطفا پیش از مصرف هر دارویی با پزشک مشورت کنید."

بنر مشاوره دارویی
 
برای دسترسی به کانال های شرکت خدمات دارویی رضوی بر روی پیام رسان مدنظر کلیک کنید:

🟣 اینستاگرام 🟡 لینکدین 🔵 تلگرام 🟠 ایتا 🟢 بله

نظر خود را درباره خدمات ما بگویید:

لینک نظرسنجی
 

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  • محمد | 1400/11/16

   با سلام. آیا داروی فوق را موجود دارید؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام خیر متاسفانه در داروخانه مرکزی امام موجود نیست