اطلاعات دارویی آزیترومایسین

Azithromycin

آزیترومایسین Azithromycin

گروه دارو: ماکرولیدها

آزیترومایسین یک آنتی بیوتیک است که با باکتریها مقابله می کند. آزیترومایسین در درمان انواع عفونت های باکتریایی از جمله عفونت های مجاری تنفسی ، عفونت های پوست، عفونت های چشمی، التهاب گوش میانی، عفونت های تناسلی بدون درگیری کلامیدیایی و التهاب غیر گونوکوکی پیشابراه استفاده می شود.
آزیترومایسین یک آنتی بیوتیک ماکرولید با طیف گسترده با نیمه عمر طولانی و درجه نفوذ بافتی بالا است.
از آزیترومایسین فقط برای درمان یا پیشگیری از عفونتهایی که ثابت شده یا شدیداً مشکوک به علت وجود باکتریهای حساس هستند باید استفاده شود تا از ایجاد مقاومت میکروبی جلوگیری کرده و اثر آزیترومایسین حفظ شود.

مکانیسم اثر

به منظور تکثیر ، باکتریها به فرآیند خاصی از سنتز پروتئین نیاز دارند که توسط پروتئینهای ریبوزومی فعال می شود. آزیترومایسین به rRNA 23s زیرواحد ریبوزومی 50S باکتری متصل می شود. این فرایند، سنتز پروتئین باکتریایی را با مهار مرحله انتقال و جابجایی سنتز پروتئین و با مهار مونتاژ زیر واحد ریبوزومی 50S متوقف می کند.
آزیترومایسین در pH پایین بسیار پایدار است و باعث نیمه عمر سرمی بیشتر آن می شود و غلظت آن را در بافت ها نسبت به اریترومایسین افزایش می دهد.

فارماکودینامیک

آزیترومایسین  یک آنتی بیوتیک ماکرولید نیمه سنتزی می باشد.ساختاری شبیه به اریترومایسین دارد . این دارو غلظت داخل سلولی بیشتری از اریترومایسین دارد که باعث افزایش کارایی و طول اثر بیشتر می شود.
ماکرولیدها با مهار سنتز و ترجمه پروتئین و درمان عفونت های باکتریایی ، رشد باکتری ها را متوقف می کنند. آزیترومایسین دارای اثرات مضاعف تعدیل کننده سیستم ایمنی است و برای این منظور در بیماری های التهابی مزمن تنفسی مورد استفاده قرار گرفته است.

فارماکوکینتیک

جذب:فراهمی زیستی آزیترومایسیناز راه خوراکی 37% می باشد.میزان جذب تحت تاثیر غذا قرار نمی گیرد.
توزیع:31 تا 33 لیتر در کیلوگرم. آزیترومایسین به طور گسترده ای در بافت ها منتشر می شوند به طوری که غلظت دارو در بافت ها 50 برابر بیش از پلاسما خواهد بود.به خوبی در پوست ، ریه ها ، خلط ، لوزه ها و دهانه رحم توزیع می شود. نفوذ به CSF ضعیف است.
اتصال به پروتئین: (وابسته به غلظت و وابسته به غلظت آلفا-1 اسید گلیکوپروتئین): خوراکی و وریدی:  7٪ تا 51٪ 
متابولیسم: آزیترومایسین به مقدار کم در کبد متابولیزه شده و مابقی بصورت تغییر نیافته عمدتا از راه صفرا دفع می گردد.
نیمه عمر حذف: نوزادان و کودکان 4 ماه تا 15 سال: 54.5 ساعت
بزرگسالان: فرم با آزادسازی سریع: 68 تا 72 ساعت. آهسته رهش: 59 ساعت

زمان رسیدن به اوج اثر در سرم: خوراکی: فرم با آزادسازی سریع:حدود 2 تا 3 ساعت . آهسته رهش: 3 تا 5 ساعت
دفع: خوراکی ، وریدی: صفراوی (مسیر اصلی 50٪ ، بدون تغییر) ؛ ادرار (6 تا 14 درصد بدون تغییر)

موارد مصرف آزیترومایسین

کاربردهای اصلی (Labeled indications):
1-درمان بیماری زخم دستگاه تناسلی (در مردان) به دلیل Haemophilus ducreyi
2-بیماری انسدادی مزمن ریوی ، حملات حاد: درمان تشدیدهای حاد باکتریایی بیماری انسدادی مزمن ریوی (COPD) به دلیل Haemophilus influenzae ، Moraxella catarrhalisیا Streptococcus pneumoniae
3-اوتیت میانی ، حاد: درمان اوتیت میانی حاد ناشی از H. influenzae، M. catarrhalis یا S. pneumoniae
4-پنومونی ، اکتسابی از جامعه: درمان پنومونی ناشی از جامعه (CAP) به دلیل Chlamydophila pneumoniae ، H. influenzae ، Legionella pneumophila ، M. catarrhalis ، Mycoplasma pneumoniae یا S. pneumoniae
5-عفونت پوست و ساختار پوست ، بدون عارضه: درمان عفونت های پوستی و پوستی بدون عارضه ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس ، استرپتوکوک پیوژنس یا استرپتوکوک آگالاکتیه
6-فارنژیت استرپتوکوکی (گروه A): درمان فارنژیت یا التهاب لوزه ناشی از S. pyogenes به عنوان جایگزینی برای درمان خط اول
7-عفونت پیشابراه یا دهانه رحم: درمان عفونت پیشابراه یا دهانه رحم به دلیل کلامیدیا تراکوماتیس یا نایسریا گونوره آ

کاربردهای دیگر (Off-labeled indications):
آکنه ولگاریس
جلوگیری از حملات ریوی
گاستروانتریت کمپیلوباکتر
زایمان سزارین
پروفیلاکسی قبل از عمل
عفونت حلق در کلامیدیا تراکوماتیس
درمان شریک جنسی در عفونت کلامیدیا تراکوماتیس
وبا
بیماری انسدادی مزمن ریوی
پیشگیری از تشدید سیستیک فیبروزیس ، ضد التهاب
پیشگیری از اندوکاردیت (جراحی های دندانپزشکی یا سایر روش های تهاجمی)
عفونت گنوکوکی منتشر (آرتروز ، سندرم آرتریت-درماتیت)
درمان شریک جنسی درعفونت گنوکوکی
عفونت گنوکوکی بدون عارضه (عفونت راست روده یا حلق ؛ ورم ملتحمه)
سیاه سرفه
عفونتهای مقاربتی
گاستروانتریت شیگلا
پروفیلاکسی جراحی تخلیه رحم (سقط جنین)
سفلیس ، اولیه و ثانویه 
اسهال مسافران ، درمان تجربی

مقدار مصرف آزیترومایسین

یزرگسالان:
کاربردهای اصلی (Labeled indications):

1-بیماری انسدادی مزمن ریوی ، حملات حاد:
 درمان حملات حاد:
توجه: از مصرف در بیماران با عوامل خطر برای عفونت سودوموناس یا سایر عوامل خطر (مثلاً ≥65 سال با عوارض عمده ،
پیش بینی FEV1 <50٪ ، حملات مکرر) اجتناب کنید.
خوراکی: 500 میلی گرم روز 1 و به دنبال آن 250 میلی گرم یک بار در روز در روزهای 2 تا 5  یا 500 میلی گرم یک بار در روز به مدت 3 روز

2-گاستروآنتریت کمپیلوباکتر:
خوراکی: 1 گرم به صورت تک دوز یا 500 میلی گرم یک بار در روز به مدت 3 روز. اگر علائم پس از 24 ساعت پس از درمان با تک دوز برطرف نشد ، با 500 میلی گرم یک بار در روز به مدت 2 روز دیگر ادامه دهید. برای بیماران آلوده به اچ آی وی ، 500 میلی گرم روزانه به مدت 5 روز توصیه می شود. توجه: حالت تهوع ممکن است با رژیم 1 گرم تک دوز ایجاد شود ، که ممکن است با تجویز آزیترومایسین به عنوان 2 دوز منقسم در همان روز کاهش یابد.

3-وبا:
خوراکی: 1 گرم به صورت تک دوز

4-گاستروانتریت شیگلا:
توجه: در صورت امکان حساسیت آنتی بیوتیکی را تأیید کنید .
خوراکی: 500 میلی گرم یک بار در روز به مدت 3 روز ؛ برای عفونت Shigella dysenteriae نوع 1 یا برای بیماران مبتلا به عفونت همزمان HIV باید 5 روز درمان انجام شود.

5-
اسهال مسافران ، درمان تجربی:
خوراکی: 1 گرم به صورت تک دوز یا 500 میلی گرم یک بار در روز به مدت 3 روز. اگر علائم پس از 24 ساعت پس از درمان با تک دوز برطرف نشد ، با 500 میلی گرم یک بار در روز به مدت 2 روز دیگر ادامه دهید. یک دوره 3 روزه 500 میلی گرمی یک بار در روز ، رژیم ترجیحی برای اسهال خونی یا اسهال تب دار است.
توجه: بیشتر موارد خودبخود محدود شونده هستند و ممکن است درمان ضد میکروبی نیاز نباشد.حالت تهوع ممکن است با رژیم 1 گرم تک دوز ایجاد شود، که ممکن است با تجویز آزیترومایسین به عنوان 2 دوز منقسم در همان روز کاهش یابد
.

6-عفونت ریوی ، پوستی ، بافت نرم یا استخوان:
خوراکی: 250 تا 500 میلی گرم یک بار در روز به عنوان بخشی از یک رژیم ترکیبی مناسب و برای 6 تا 12 ماه برای عفونت های ریوی و استخوانی و4 ماه برای عفونت های پوستی یا بافت نرم ادامه می یابد.

7-پنومونی اکتسابی از جامعه:
بیماران سرپایی:
خوراکی: 500 میلی گرم در روزاول و به دنبال آن 250 میلی گرم یک بار در روز به مدت 4 روز یا 500 میلی گرم یک بار در روز به مدت 3 روز.
بیماران بستری:
از راه خوراکی ، تزریق وریدی: 500 میلی گرم یک بار در روز و حداقل 3 روز ، به عنوان بخشی از یک رژیم ترکیبی مناسب.

8-عفونتهای مقاربتی:
عفونت دهانه رحم ،درمان تجربی:
خوراکی: 1 گرم به صورت تک دوز. اگر بیمار در معرض خطر ابتلا به سوزاک است ، یا شیوع موضعی سوزاک زیاد باشد (به عنوان مثال ،> 5٪) در ترکیب با سفتریاکسون تجویز شود.

Chancroid (به دلیل Haemophilus ducreyi):
خوراکی: 1 گرم به صورت تک دوز.
توجه: داده ها در مورد کارایی در بیماران آلوده به HIV محدود هستند.

9-عفونت پیشابراه ، درمان تجربی:
خوراکی: 1 گرم به صورت تک دوز. اگر شواهد میکروسکوپی در مورد اورتریت گنوکوکی وجود دارد یا شک بالایی برای عفونت گنوکوکی وجود دارد ، همراه با سفتریاکسون تجویز شود.

10-فارنژیت استرپتوکوکی (گروه A) (عامل جایگزین برای بیماران حساسیت شدید به پنی سیلین):
خوراکی: 500 میلی گرم روز اول و به دنبال آن 250 میلی گرم یک بار در روز در روزهای 2 تا 5 یا 500 میلی گرم یک بار در روز به مدت 3 روز.

کاربردهای دیگر (Off-labeled indications):
1-آکنه ولگاریس ، التهابی (متوسط ​​تا شدید):
توجه: به عنوان مکمل، از درمان موضعی آکنه استفاده کنید.
خوراکی: رژیم های مصرفی در آزمایشات بالینی بسیار متفاوت است. در همه آزمایشات از رژیم های دوز پالس استفاده شده است. رژیم ها شامل: 500 میلی گرم یک بار در روز به مدت 4 روز متوالی در ماه به مدت 3 ماه متوالی یا 500 میلی گرم یک بار در روز به مدت 3 روز در هفته اول و به دنبال آن 500 میلی گرم یک بار در هفته تا هفته 10 یا 500 میلی گرم یک بار در روز به مدت 3 روز متوالی در هفته در ماه اول ، به دنبال آن 500 میلی گرم یک بار در روز به مدت 2 روز متوالی در هفته در ماه دوم ، و سپس 500 میلی گرم یک بار در روز به مدت 1 روز در هفته در ماه سوم. برای به حداقل رساندن توسعه مقاومت باکتریایی باید از کوتاهترین مدت زمان استفاده شود. در 3 تا 4 ماه
مجدد ارزیابی کنید.

2-برونشکتازی (فیبروز غیر سیستیک) ، جلوگیری از حملات ریوی:
خوراکی: 500 میلی گرم 3 بار در هفته یا 250 میلی گرم یک بار در روز.

3-زایمان به روش سزارین برای پروفیلاکسی قبل از عمل:
وریدی : 500 میلی گرم به صورت یک دوز واحد 1 ساعت قبل از جراحی. در ترکیب با آنتی بیوتیک های استاندارد قبل از عمل استفاده کنید .

4-پیشگیری از حملات بیماری های انسدادی مزمن ریوی:
خوراکی: 250 تا 500 میلی گرم 3 بار در هفته یا 250 میلی گرم یک بار در روز.

5-سیستیک فیبروزیس ، ضد التهاب:
خوراکی: 250 میلی گرم (<40 کیلوگرم) یا 500 میلی گرم (40 ≥ 40 کیلوگرم) 3 بار در هفته یا 250 میلی گرم یک بار در روز.
توجه: بیماران باید قبل از درمان از نظر عفونت مایکوباکتریایی غیر سل بررسی شوند و در صورت وجود نباید ازیترومایسین تجویز شود.

6-پیشگیری از آندوکاردیت درعمل های دندانپزشکی یا سایر روش های تهاجمی (عامل جایگزین برای بیماران دارای آلرژی به پنی سیلین):
خوراکی: 500 میلی گرم 30 تا 60 دقیقه قبل از عمل. توجه: فقط برای بیمارانی که بیماری قلبی دارند و بیشترین خطر عوارض جانبی ناشی از آندوکاردیت را دارند و تحت روشی قرار دارند که ممکن است منجر به باکتریمی با ارگانیسم بالقوه ی ایجاد کننده ی آندوکاردیت شود ، توصیه می شود.

7-بیماری ریوی (بیماری ندولار / برونشکتاتیک):
خوراکی: 500 تا 600 میلی گرم 3 بار در هفته به عنوان بخشی از یک رژیم ترکیبی مناسب. برخی از متخصصان به دلیل بهبود تحمل ، 500 میلی گرم 3 بار در هفته را ترجیح می دهند.

8-بیماری ریوی در بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیس:
خوراکی: 250 تا 500 میلی گرم یک بار در روز به عنوان بخشی از یک رژیم ترکیبی مناسب.
توجه: دوز متناوب (3 بار در هفته) برای بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیس توصیه نمی شود.

9-سیاه سرفه:
خوراکی: 500 میلی گرم روز اول و به دنبال آن 250 میلی گرم یک بار در روز در روزهای 2 تا 5

10-عفونت کلامیدیا تراکوماتیس ، درمان شریک جنسی:
خوراکی: 1 گرم به صورت تک دوز.

11-عفونت گنوکوکی ، منتشر (آرتروز ، آرتروز- درماتیت):
خوراکی: 1 گرم به صورت تک دوز در ترکیب با سفتریاکسون

12-عفونت گنوکوکی ، درمان شریک جنسی:
خوراکی: 1 گرم به صورت تک دوز در ترکیب با سفیکسیم

13-عفونت گنوکوکی ، بدون عارضه (عفونت دهانه رحم ، مجرای ادرار ، رکتوم یا حلق ؛ ورم ملتحمه):
رژیم دو دارویی: 1 گرم به صورت تک دوز در ترکیب با سفتریاکسون
بیماران با حساسیت شدید به سفالوسپورین: 2 گرم به صورت تک دوز در ترکیب با جمی فلوکساسین یا جنتامایسین

14-سفلیس ، اولیه و ثانویه (عامل جایگزین برای بیماران دارای حساسیت به پنی سیلین):
خوراکی: 2 گرم به صورت تک دوز.

15-پروفیلاکسی جراحی ، تخلیه رحم (سقط جنین):
خوراکی: 500 میلی گرم به صورت تک دوز 1 ساعت قبل از عمل. ممکن است حداکثر 24 ساعت قبل از عمل تجویز شود.

کودکان:
دوز عمومی ، عفونت های حساس:
نوزادان ، کودکان و نوجوانان:
خوراکی: 5 تا 12 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در دوز ؛ به طور معمول 10 تا 12 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز اول تجویز می شود (حداکثر دوز معمول: 500 میلی گرم در دوز) و به دنبال آن 5 تا 6 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن یک بار در روز (حداکثر دوز معمول: 250 میلی گرم در دوز) برای باقی مانده از دوره درمان.
وریدی : 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن یک بار در روز ؛ حداکثر دوز: 500 میلی گرم در هر دوز.

1- عفونت کلامیدیا تراکوماتیس:
عفونت دستگاه ادراری تناسلی یا حفره حلقی (به عنوان مثال ، دهانه رحم ، مجرای ادراری):
خوراکی: کودکان کمتر از 8 سال با وزن 45 کیلوگرم یا کودکان 8 سال و بزرگسالان: خوراکی: 1000 میلی گرم به صورت تک دوز

2-پنومونی مادرزادی:
نوزادان: خوراکی ، وریدی : 20 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن یک بار در روز به مدت 3 روز
کودکان ≥6 سال و نوجوانان: خوراکی:
18 تا 35.9 کیلوگرم: 250 میلی گرم سه بار در هفته (دوشنبه ، چهارشنبه ، جمعه).
≥36 کیلوگرم: 500 میلی گرم سه بار در هفته (دوشنبه ، چهارشنبه ، جمعه).

3- اسهال عفونی کمپیلوباکتر:
در فردی که در معرض یا آلوده به HIV نیست:
نوزادان ، کودکان و نوجوانان: خوراکی: 10 میلی گرم در کیلوگرم در دوز یک بار در روز به مدت 3 روز
حداکثر دوز: 500 میلی گرم در هر دوز.
درفردی که در معرض یا آلوده به HIV است:
نوجوانان: از راه خوراکی: 500 میلی گرم یک بار در روز به مدت 5 روز

4- شیگلوز:
در فردی که در معرض یا آلوده به HIV نیست:
نوزادان ، کودکان و نوجوانان: خوراکی: 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن یک بار در روز به مدت 3 روز.
حداکثر دوز: 500 میلی گرم در هر دوز ؛
در فردی که در معرض یا آلوده به HIV است:
نوجوانان: خوراکی: 500 میلی گرم یک بار در روز به مدت 5 روز.

5-پروفیلاکسی آندوکاردیت: نوزادان ، کودکان و بزرگسالان: خوراکی: 15 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن درهر دوز، 30 تا 60 دقیقه قبل از عمل.
حداکثر دوز: 500 میلی گرم در هر دوز

6- عفونت استرپتوکوکی گروه A ؛ درمان التهاب حنجره استرپتوکوکی (عامل جایگزین برای بیماران حساسیت شدید به پنی سیلین):
نوزادان ، کودکان و نوجوانان: خوراکی: 12 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر دوز یک بار در روز به مدت 5 روز. حداکثر دوز: 500 میلی گرم در هر دوز

7- اوتیت میانی ، حاد (AOM):
نوزادان ≥6 ماهه ، کودکان و نوجوانان: خوراکی:
 رژیم تک دوز: 30 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت تک دوز ؛ حداکثر دوز: 1500 میلی گرم در هر دوز اگر بیمار ظرف 30 دقیقه بعد از مصرف استفراغ کند ، تکرار دوز مجاز است، اگرچه اطلاعات محدودی در مورد ایمنی موجود است.
رژیم سه روزه: 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن یک بار در روز به مدت 3 روز. حداکثر دوز: 500 میلی گرم در هر دوز.
رژیم پنج روزه: 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن یک بار در روز اول (حداکثر دوز: 500 میلی گرم در دوز) و به دنبال آن 5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (حداکثر دوز: 250 میلی گرم در دوز) یک بار در روز در روزهای 2 تا 5 تجویز می شود.

8- پریتونیت (دیالیز صفاقی) ، پروفیلاکسی برای بیمارانی که دیالیز صفاقی دریافت می کنند و نیاز به اقدامات دندانپزشکی دارند:
نوزادان ، کودکان و نوجوانان: خوراکی: 15 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن 30 تا 60 دقیقه قبل از عمل دندانپزشکی تجویز می شود. حداکثر دوز: 500 میلی گرم در هر دوز

9-سیاه سرفه:
خوراکی ، وریدی:
نوزادان 1 تا 5 ماهه: 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن درهر دوز یک بار در روز به مدت 5 روز.
نوزادان ≥6 ماهه ، کودکان و نوجوانان: 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن یک بار در روز اول (حداکثر دوز: 500 میلی گرم در هر دوز) ، به دنبال آن 5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن یک بار در روز در روزهای 2 تا 5 (حداکثر دوز: 250 میلی گرم در هر دوز).

موارد منع مصرف

ازدیاد حساسیت به این دارو و ترکیبات آن ، سابقه بیماری کبدی یا زردی کلستاتیک

عوارض جانبی آزیترومایسین

عوارض جانبی شایع (بالای 10%):
دستگاه گوارش: اسهال (14٪ ؛ رژیم های تک دوز با دوز بالا احتمال بروز بیشتری دارند) ،حالت تهوع (7٪ ؛ رژیم های تک دوز با دوز بالا: 5 تا 18 درصد)

عوارض جانبی با شیوع کمتر (1% تا 10%):
قلب و عروق: درد قفسه سینه (کمتر از 1%) ، ورم صورت (کودکان: کمتر از 1%) ، تپش قلب (بزرگسالان: کمتر از 1%)

پوست: دیافورز (کودکان: ≤ 1%،) ، اگزما (کودکان: ≤ 1%) ، درماتیت قارچی (کودکان: ≤ 1%)، خارش (≤ 2%) ، حساسیت پوست به نور (بزرگسالان:٪ 1)، بثورات پوستی ( ≤ 2%؛ ؛ رژیم های تک دوزی تمایل دارند که با افزایش بروز این عارضه همراه باشند) ، کهیر (≤ 1%) ، درماتیت وزیکولوبولوس (کودکان:  ≤1%)

غدد درون ریز و متابولیک: افزایش لاکتات دهیدروژناز (1٪ تا 3٪)

دستگاه گوارش: درد شکم (1٪ تا 7٪ ؛ رژیم های تک دوزی معمولاً با افزایش بروز این عارضه همراه هستند) ، بی اشتهایی (2٪) ، یبوست (1٪) ، سوءهاضمه (بزرگسالان: 1٪)، انتریت (کودکان: 1٪) ، نفخ شکم (1٪) ، ورم معده (1٪) ، کاندیدیازیس دهانی (1٪) ، استوماتیت (1٪) ، استفراغ (بزرگسالان:٪ 2)

ادراری تناسلی: کاندیدیازیس دستگاه تناسلی (بزرگسالان: 1% ≤) ، واژینیت (بزرگسالان: %3 ≤)

حساسیت بیش از حد: آنژیوادم (≤ 1%

عفونت: عفونت قارچی (کودکان: ≤1%)

موضعی: التهاب موضعی (بزرگسالان ، وریدی: 3٪) ، درد در محل تزریق (بزرگسالان ، وریدی: 7٪)

سیستم عصبی: تحریک پذیری (1 ≤٪) ، سرگیجه (≤ %1)، خواب آلودگی (≤ 1%)، خستگی (≤ 1%)، سردرد (≤ 1%) ، بی خوابی (کودکان: ≤ 1%)، بی حسی (کودکان) : ≤ 1%) ، عصبی بودن (کودکان: ≤ %1) ، درد (کودکان:٪ 1) ، سرگیجه (≤ 1%)

 سیستم عضلانی و اسکلتی: فعالیت عضلانی هایپرکینتیک (کودکان:٪ 1) ، افزایش کراتین فسفوکیناز خون (1٪ تا 2٪)

تنفسی: برونکوسپاسم (≤ 1%) ، سرفه (کودکان: %1) ، پلورال افیوژن (کودکان: 1% ≤)

متفرقه: تب (کودکان: %1 ≤)

تداخلات دارویی

آفاتینیب: مهار کننده های P-glycoprotein / ABCB1 ممکن است غلظت سرمی آفاتینیب را افزایش دهند. مدیریت: در صورت ترکیب ، مهار کننده P-gp را همزمان یا بعد از دوز آفاتینیب تجویز کنید. تداخل رده D: اصلاح درمان

BCG (داخل مثانه): آنتی بیوتیک ها ممکن است اثر درمانی BCG (داخل مثانه) را کاهش دهند. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

Berotralstat: مهارکننده های P-glycoprotein / ABCB1 ممکن است غلظت سرمی Berotralstat را افزایش دهند. مدیریت: در صورت ترکیب با مهارکننده های P-glycoprotein (P-gp) ، دوز Berotralstat را به 110 میلی گرم در روز کاهش دهید. تداخل رده D: اصلاح درمان

بتریکسابان: مهارکننده های P-گلیکوپروتئین / ABCB1 ممکن است غلظت سرمی Betrixaban را افزایش دهند. مدیریت: در صورت ترکیب با یک مهار کننده P-gp ، دوز بتریکسابان بزرگسالان را به دوز اولیه 80 میلی گرم و سپس 40 میلی گرم یک بار در روز کاهش دهید. از مصرف همزمان مهار کننده های بتریکسابان و P-gp در بیماران با اختلال شدید کلیه (CrCL کمتر از 30 میلی لیتر در دقیقه) خودداری کنید. تداخل رده D: اصلاح درمان

بیلاستین: مهار کننده های P-گلیکوپروتئین / ABCB1 ممکن است غلظت سرمی بیلاستین را افزایش دهند. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

واکسن وبا: آنتی بیوتیک ها ممکن است اثر درمانی واکسن وبا را کاهش دهند. مدیریت: از تزریق واکسن وبا در بیمارانی که آنتی بیوتیک سیستمیک دریافت می کنند و طی 14 روز پس از استفاده از آنتی بیوتیک خوراکی یا تزریقی ، خودداری کنید. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

کلشی سین: مهارکننده های P-گلیکوپروتئین / ABCB1 ممکن است غلظت سرمی کلشی سین را افزایش دهند. توزیع کلشی سین در بافتهای خاص (به عنوان مثال ، مغز) نیز ممکن است افزایش یابد. مدیریت: مصرف کلشی سین در بیمارانی که اختلال عملکرد کلیه یا کبدی دارند و همچنین از مهار کننده های P-gp استفاده می کنند منع مصرف دارد. در افرادی که عملکرد کلیوی و کبدی طبیعی دارند ، دوز کلشی سین را طبق دستور کاهش دهید. برای جزئیات به مونوگراف دارو مراجعه کنید. تداخل رده D: اصلاح درمان

دومپریدون: عوامل طولانی کننده QT (ریسک متوسط) ممکن است اثر طولانی کننده QTc دومپریدون را افزایش دهند. مدیریت: در صورت ترکیب ، ازدیاد فاصله QTc و آریتمی های بطنی را کنترل کنید. بیمارانی که فاکتورهای خطر اضافی برای طولانی شدن QTc دارند ممکن است حتی در معرض خطر بیشتری باشند. تداخل رده D: اصلاح درمان

دوکسوروبیسین: مهار کننده های P-گلیکوپروتئین / ABCB1 ممکن است غلظت سرمی دوکسوروبیسین را افزایش دهند. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

میزولاستین: آنتی بیوتیک های ماکرولید ممکن است غلظت سرمی میزولاستین را افزایش دهند. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

پازوپانیب: مهار کننده های P-گلیکوپروتئین / ABCB1 ممکن است غلظت سرمی پازوپانیب را افزایش دهند. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

پیموزاید: ممکن است اثر طولانی شدن QTc در عوامل طولانی کننده QT (خطر متوسط) را افزایش دهد. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

مهارکننده های قوی CYP3A4 طولانی کننده QT (خطر متوسط): ممکن است اثر طولانی کنندگی QTc در عوامل متفرقه طولانی کننده QT (خطر متوسط) را افزایش دهد. مهارکننده های قوی CYP3A4 طولانی کننده QT (خطر متوسط) ممکن است غلظت سرمی عوامل متفرقه طولانی کننده QT (خطر متوسط) را افزایش دهد. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

Rimegepant: مهار کننده های P-glycoprotein / ABCB1 ممکن است غلظت سرمی Rimegepant را افزایش دهند. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

سیرولیموس: مهارکننده های P-glycoprotein / ABCB1 ممکن است غلظت سرمی سیرولیموس را افزایش دهند. مدیریت: از مصرف همزمان سیرولیموس با مهار کننده های P-glycoprotein (P-gp) در صورت امکان خودداری کنید . تداخل رده D: اصلاح درمان

توپوتکان:
مهارکننده های P-glycoprotein / ABCB1  ممکن است غلظت سرمی توپوتکان را افزایش دهند. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

وین کریستین (لیپوزومال):
مهارکننده های P-گلیکوپروتئین / ABCB1  ممکن است غلظت سرمی وین کریستین (لیپوزومال) را افزایش دهند. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

هشدارها

1-اسهال ناشی از کلستریدیوم دیفیسیل عارضه ای است که با مصرف اغلب آنتی بیوتیک ها از جمله آزیترومایسین همراه است که شدت آن از اسهال خفیف تا کولیت کشنده متغیر است.
2-در صورت وجود نارسایی کلیه، تاکی کاردی بطنی، پورفیری آزیترومایسین با احتیاط فراوان تجویز گردد.
3-مصرف آزیترومایسین در سالمندان با نظارت دقیق انجام پذیرد.
4- آزیترومایسین ممکن است باعث تشدید ضعف در بیماران میاستنی گراویس شود.
5-عملکرد غیر طبیعی کبد ، هپاتیت ، زردی کلستاتیک ، نکروز کبدی و نارسایی کبدی گزارش شده است که برخی از آنها منجر به مرگ شده است. در صورت بروز علائم و نشانه های هپاتیت ، بلافاصله درمان را قطع کنید.
6-تجویز آزیترومایسین در صورت عدم وجود عفونت باکتریایی اثبات شده یا شدیداً مشکوک بعید به نظر می رسد که به نفع بیمار باشد و خطر ایجاد باکتری های مقاوم به دارو را افزایش دهد. 
7-ممکن است علائم سوزاک یا سفلیس را پوشانده یا شروع علاتم را به تأخیر بیندازد ، بنابراین قبل از شروع رژیم درمانی باید آزمایشات مناسب کشت و حساسیت آنتی بیوتیکی انجام شود. 

نکات قابل توصیه

1- فرم قرص سریع الاثر و سوسپانسیون خوراکی آزیترومایسین بدون توجه به غذا مصرف گردد ولی فرم سوسپانسیون آهسته روش و کپسول ازیترومایسین باید یکساعت قبل از غذا و یا دو ساعت پس از صرف غذا مصرف گردد.
2-فرم سریع الاثر آزیترومایسین باید با فاصله از آنتی اسید حاوی آلومینیوم و منیزیوم مصرف گردد.
3-فرم سوسپانسیون باید قبل از مصرف خوب تکان داده شود.

مصرف در بارداری

گروه B ( در این گروه از داروها، مطالعات بر روی حیوانات باردار نشانگر این بود که دارو خطری بر روی جنین ندارد، اما مطالعات کافی روی زنان باردار برای میزان خطر روی جنین در سه ماهه اول بارداری انجام نشده است.)

داده های موجود در مورد استفاده در زنان باردار، هیچ خطری مرتبط با دارو برای نقص عمده هنگام تولد ، سقط جنین یا پیامدهای نامطلوب مادر یا جنین را شناسایی نکرده است.

مصرف در شیردهی

 در شیر انسان ترشح می شود
واکنشهای جانبی نه چندان جدی در نوزادان شیرخوار پس از مصرف آزیترومایسین توسط مادر گزارش شده است
هیچ اطلاعاتی در مورد اثرات آزیترومایسین بر تولید شیر در دسترس نیست
مزایای شیردهی همراه با نیاز بالینی مادر به آزیترومایسین و هرگونه اثر سوء احتمالی بر روی نوزاد شیرخوار یا بیماری زمینه ای مادر را در نظر بگیرید.

دارو های مشابه

کلاریترومایسین
اریترومایسین
فیداکسومایسین

اشکال دارو آزیترومایسین

اشکال دارویی:
سوسپانسیون 100mg/5ml
سوسپانسیون 200mg/5ml
قرص 250mg
قرص 500mg
کپسول 250mg
کپسول 500mg
ویال تزریقی 500mg (تک نسخه ای)
پودر قابل تزریق 500mg
قطره چشمی 1%

نام های تجاری:
Zithromax
آزیروسین
آزیتروژن
زیمکسیر
زیتروکم
آزیترودر
زیتروستا
آزپین
زیتروسد

جهت اطلاع از موجودی داروهای تک نسخه ای در موسسه خدمات دارویی رضوی، با واحد داروهای تک نسخه ای تماس بگیرید .
۰۵۱-۳۱۹۰۸ (داخلی ۱)
و یا شماره 09045416138
موسسه خدمات دارویی رضوی
بانک اطلاعات دارویی | جدیدترین اخبار دارویی | مشاوره داروییدمنوش های گیاهی رضوی| دارای خواص درمانی متنوع

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  • مهرشاد | 1401/05/05

   سلام بنده طی مسافرت دچار بیماری شدم علائمم شامل بوی بد در بینی درد شقیقه هنگام خم کردن سر،قرص آزیترومایسین ۵۰۰ برام نوشتن اما الان نمی‌دونم چند تا باید مصرف کنم و به پزشکی که بنده رو ویزیت کرد دسترسی ندارم ممنون میشم راهنمایی کنید

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام تعداد لازم برای مصرف و دوز روزانه را پزشک معالجتان تعیین می کنند


  • سلام من برای عفونت واژن میتونم از قرص آزیترومایسین | 1401/05/02

   من برای عفونت واژن میتونم قرص ازیترو مایسین استفاده کنم نه سوزش دارم نه خارش فقط ترشحات با بوی بد

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام آنتی بیوتیک را حتما باید با تجویز پزشک مصرف کنید


  • سحر | 1401/04/19

   سلام من کرونا گرفتم دکتر ازیترومایسین ۲۵۰ تجویز کردن روز اول ۲تا و بقیه روزها تا ۵ روز یک عدد اما من حواسم نبود دوساعت بعد از غذا باید بخورم بلافاصله بعد از غذا خوردم اما فقط یکیش رواون یکیرو گذاشتم بعد دوساعت بخورم مشکلی پیش میاد؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام خیر مشکلی ندارد


  • کیانی‌پور | 1401/04/19

   با سلام. قرص آزیترومایسین 250 برای کودکان 5 ساله ممنوعیت مصرف داره؟ پسرم ۵ سالشه شربت آزیترومایسین در کل داروخانه‌های شهرمون موجود نیست میشه به جاش قرص مصرف کرد؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام کپسول را می توانید در آب باز کنید یا قرص را خوب پودر کرده و در آب حل کنید البته برای تنظیم دوز با داروخانه تحویل دهنده نسخه مشورت کنید


  • مهراد | 1401/04/03

   سلام وقتتون بخير و خسته نباشيد براي مشكل التهاب پروستات،دكتر براي من ٢ماه مصرف آنتي بيوتيك تجويز كرده كه ماه اول يه آنتي بيوتيك ديگه بود و براي ماه دوم گفتن كه آزيترومايسين ٢٥٠ مصرف كنم،ميخواستم بدونم ميشه در كنار آزيترومايسين،كپسول فمي لاكت رو هم به فاصله ٥ساعت بعد از آنتي بيوتيك مصرف كنم تا عوارض آنتي بيوتيك كمتر بشه؟يا اينكه مصرف فمي لاكت باعث تداخل در تاثيرگذاري آزيترومايسين ميشه و بايد صبر كنم دوره آنتي بيوتيك تموم شه و بعد شروع به مصرف پروبيوتيك كنم

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام بله می توانید فمی لاکت را با فاصله از آزیترومایسین مصرف کنید


  • عاطفه | 1401/03/26

   سلام میشه به جای استفاده از آزیترومایسین ۵۰۰ در ۲۴ ساعت از ۲۵۰ هر ۱۲ ساعت استفاده کرد؟مشکلی پیش نمیاد

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام  خیر یک بار در روز باید آن را مصرف کنید
   همان 500 میلی گرم یک بار در روز


  • لیلا | 1401/02/31

   سلام، من برای پسرم دکتر آزیترومایسن ۲۵۰ هر ۱۲ ساعت یک عدد برای سرفش تجویز کرد ، روز چهارم حالش خوب شد، از روز ششم که دارو تموم شد ، دوباره سرما خورده وگلو درد خفیف وآبریزش وگرفتگی بینی دارد، دوسه روزه داره قرص سرناخوردگی مصرف میکنه‌ولی کامل خوب نشده، میشه دوباره یک دوره براش آزیترومایسن ۲۵۰ هر ۱۲ ساعت یک عددشروع کنم؟؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام خیر مجدد به متخصص عفونی مراجعه کنید


  • محتشمي | 1401/02/30

   با سلام دكتر براي دختر ٤ سال و نيمه من ازيترو تجويز كردند يك دوز در روز سه سي سي من متاسفانه اشتباها در يك روز دو دوز بهش دادم. دستور رو اشتباها با شربت ديگه كه هشت ساعته بود جابجا كردم مشكلي پيش نمياد خيلي نگرانم

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام خیر اگر مشکل گوارشی برای کودک پیش نیامده جای نگرانی نیست


  • مژگان | 1401/02/11

   باسلام، برای سینوزیت قرص آزواریترومایسین ۲۵۰ را در دوز اول فراموش کردم دوتا بخورم الان ۸ ساعت گذشته ،نمیدونم چیکار کنم الان میتونم یکی دیگش رو مصرف کنم یا صبر کنم همون ۲۴ ساعت ؟ممنون میشم راهنمایی کنید

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام می توانید دو عدد اول را به فاصله 12 ساعت مصرف کنید و سپس هر 24 ساعت یکی بخورید


  • فراهانی | 1401/01/20

   سلام من از قرص آزیترومایسین به مدت ۶ روز و هر روز در تایم نا مشخصی استفاده کردم و الان دهانم خشک شده و احساس میکنم که لبم متورم شده و نمیتونم بخوابم یا نفس بکشم و آب دهانم را قورت بدهم احساس خفگی دارم لطفا راهنمایی کنین ممنون میشم

   پاسخ خانم دکتر حسن پور:

   با سلام ممکن است به دارو حساسیت داشته باشید لطفا به پزشک مراجعه کنید.


  • فرهانی | 1401/01/17

   سلام پزشک آزیترومایسین به پسرم داده روز اول ۲تاکه مصرف کرد. اشتباها جای ۲۴ ساعت ۱۲ ساعت بعدی را مصرف کردیم. آیا عوارضی دارد؟ا

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام خیر مشکلی ندارد با دستور تجویز شده ادامه دهید


  • رویا طالبی | 1400/11/23

   سلام دکتر جان به مدت ۵ روز آزیترو مصرف کردم و بعد از قطع آن دچار خارش و سوزش واژن شدم. الان باید چکاری انجام بدهم؟ شدیدا خارش دارم

   پاسخ خانم دکتر حسن پور:

   با سلام احتمال عفونت وجود دارد باید به پزشک متخصص زنان مراجعه. تا زمان مراجعه برای تسکین خارش میتوانید از قرص هیدروکسی زین 10 میلی گرم استفاده نمایید.


  • وحید افشاری | 1400/11/17

   سلام وقتتون بخیر من بعد از ۲ روز از مصرف ازیترومایسین دندان عقلمو جراحی کردم که موقع جراحی پزشک گفت که خونریزی دندانم نرمال نیست و زیادی رقیق شده ایا میتونه بخاطر استفاده از ازیترومایسین باشه؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام بله آزیترومایسین با اثر بر روی پلاکت ها می تواند باعث افزایش خونریزی شود


  • وحید افشاری | 1400/11/17

   سلام وقتتون بخیر من بعد از ۲ روز از مصرف ازیترومایسین دندان عقلمو جراحی کردم که موقع جراحی پزشک گفت که خونریزی دندانم نرمال نیست و زیادی رقیق شده ایا میتونه بخاطر استفاده از ازیترومایسین باشه؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام بله آزیترومایسین با اثر بر روی پلاکت ها می تواند باعث افزایش خونریزی شود


  • وحید افشاری | 1400/11/17

   سلام وقتتون بخیر من بعد از ۲ روز از مصرف ازیترومایسین دندان عقلمو جراحی کردم که موقع جراحی پزشک گفت که خونریزی دندانم نرمال نیست و زیادی رقیق شده ایا میتونه بخاطر استفاده از ازیترومایسین باشه؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام بله آزیترومایسین با اثر بر روی پلاکت ها می تواند باعث افزایش خونریزی شود


  • وحید افشاری | 1400/11/17

   سلام وقتتون بخیر من بعد از ۲ روز از مصرف ازیترومایسین دندان عقلمو جراحی کردم که موقع جراحی پزشک گفت که خونریزی دندانم نرمال نیست و زیادی رقیق شده ایا میتونه بخاطر استفاده از ازیترومایسین باشه؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام بله آزیترومایسین با اثر بر روی پلاکت ها می تواند باعث افزایش خونریزی شود


  • وحید افشاری | 1400/11/17

   سلام وقتتون بخیر من بعد از ۲ روز از مصرف ازیترومایسین دندان عقلمو جراحی کردم که موقع جراحی پزشک گفت که خونریزی دندانم نرمال نیست و زیادی رقیق شده ایا میتونه بخاطر استفاده از ازیترومایسین باشه؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام بله آزیترومایسین با اثر بر روی پلاکت ها می تواند باعث افزایش خونریزی شود


  • محمد | 1400/11/16

   سلام من با علائم سرماخوردگی پیش پزشک اورژانس رفتم، یکی از داروهایی که تجویز شد آزیترومایسین ۵۰۰ بود، پزشک گفت اگر احساس کردی خوب شدی، دارو ها را قطع کن آیا نباید دوره درمان آزیترومایسین کامل شود من تا الان ۳ روز ، روزی یک آزیترومایسین ۵۰۰ خورده ام

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام آزیترو مایسین را تا 5 روز ادامه دهید 


  • محسن محسنی نسب | 1400/10/28

   ببخشید من یک شب آزیتروماسین استفاده کردم فرداش دهان آفت زدمیشه برااین قرص باشه

   پاسخ خانم دکتر حسن پور:

   با سلام زخم های دهانی از عوارض بسیار نادر این دارو است به هر حال می‌توانید در کنار دارو از دهانشویه پرسیکا استفاده نمایید.


  • جمشید پیرنیا | 1400/09/30

   با سلام و احترام دکتر در مورد عفونت مجاری ادرار یک گرم آزیترومایسین تجویز کرده، یعنی دو تا پونصد رو یکجا بخورم و بعدش هیچ؟ مشکلی نداره؟ مگه معمولاً آزیترومایسین دوره مصرف نداره؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام درست است. یکی از شیوه های تجویز آزیترومایسین به همین شکل یکجا است


  • Setayesh | 1400/09/22

   سلام. بعد از هشت روز از سرما خوردگی دخترم که طبق گفته متخصص کرونا نبوده وسرماخوردگیه...من گرفتم وگلو درد وکمی لرز وحرفه دارم یکی از فامیل هامون پزشک عمومی هستن که طی مشورت با ایشون ازیترومایسین روز اول دوتا وبقیه روزها یکی به من گفتن ولی دوزش رو مشخص نکردن وتلفن رو فعلا پاسخگو نیستن الان به نظر شما۲۵۰ استفاده کنم یا ۵۰۰.من در ظمن متازیرو مصرف میکنم برای آریتمی آیا مشکل ایجاد نمیشه برای بدن .ممنون

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام داروهای شما باهم تداخل ندارند ولی در کل مصرف آزیترومایسین به این شکل و بدون معاینه حضوری توسط پزشک صحیح نیست


  • زهرا بدری | 1400/09/07

   سلام دکتر به دخترم ۱۰ ساله ام آزیترومایسین ۲۵۰ داد و گفت روز اول ۲ عدد و سپس ۱ عدد من در روز اول ۲ عدد را همزمان دادم ،مشکلی پیش می آید ؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام دارو را درست مصرف کرده اید


  • فائزه | 1400/08/05

   سلام وقت بخیر من از 10 روز پیش گلودرد گرفتم و ابریزش داشتم، درمان خونگی داشتم میکردم که دیگه از پنج روز پیش سینوسام چرک کردن جوری که به هرجای صورتم که سینوس داشت دست میزدم درد میکرد.... رفتم دکتر بهم ازیتروی 250 داد، 5 روز مصرف کردم طبق دستورش، الان صورتم اکی شده و علائمم خیلییی خفیف تر شده اما صدام همچنان گرفته س و توی گلومم سرفه که میکنم هنوز خلط دارم، دکترم متاسفانه رفته مسافرت و دیگه جوابمو نمیده..... سوال من اینه که ایا برای اینکه خلط گلوم و گرفتگی صدام خوب بشه، از امروز میتونم یه بسته دیگه 250 رو برای 5 روز دیگه ادامه بدم؟ یا کلا قطع کنم مصرفشو؟

   پاسخ خانم دکتر حسن پور:

   با سلام نیازی به مصرف مجدد آنتی بیوتیک بدون تجویز پزشک نیست. برای خلط گلو از شربت برم هگزین هر 8 ساعت یک قاشق غذاخوری و برای گرفتگی صدا از پودر روتارین میتوانید استفاده کنید. غرغره مکرر با سرم شست و شو می‌تواند در روند درمان و پیشگیری از عود مجدد بیماری بسیار موثر باشد.


  • وحید | 1400/08/01

   سلام من بعد 40روز که از کرونام گذشت و ریه هام درگیر شد دچار خون ریزی از بینی و خلط خونی شدم که سی تی گرفتم دکتر گفت التهاب ریه داری یکی از داروهایی هم که داده ازیترومایسین 250 هست که زده هر8ساعت بعد غذا ولی وقتی میخورم نفخ شکم و اسهال میگیرم میخاستم بدونم طبیعی؟ یا باید قبل غذا مصرف کنم

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام حتما به فوق تخصص ریه مراجعه کنید دستور مصرف هر 8 ساعت برای آزیترومایسین مورد قبول نمی باشد


  • شاهین | 1400/07/26

   با سلام، من ۲ روز بود که علائم سوزاک داشتم و سوزش یهویی و سوزش هنگام ادرار و همچنین ترشح مواد سفید رنگ از آلت تناسلی. به علت مقدور نبودن دسترسی به پزشک بخاطر شرایط خاص مجبور به استفاده خودسرانه از قرص آزیترومایسین شدم، ۴ عدد قرص آزیترومایسین ۲۵۰ داشتم که دارم روزانه ۱ عدد مصرف میکنم. به اشتباه کارم واقف هستم ولی در حال حاضر شرایط مراجعه به پزشک رو ندارم، سوالم این هست که آیا همین ۴ عدد در ۴ روز کفایت میکند یا اگر احتمال تقویت باکتریایی وجود داره تا چند عدد قرص دیگه ادامه بدم که خیالم راحت بشه باکتری از بین رفته؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام خیر نمی توان بدون معاینه توسط پزشک در این خصوص نظر داد


  • لیلی | 1400/07/18

   با سلام اقای دکتر من به مدت چند ساله بیماری اسم و الرژی دارم و بعد سینوزیت هم دارم با یک باد به سینوسهایم سریعا چرک میکند و ابریزش بینی میگیرم و به حلق میرود اما یک سرما خوردگی کوچیک که میخورم تمام ریه ام و گلوم پر خلط میشود و گلویم صدای خس خس هم می دهد سینه ام صداهایی میدهد شبه به افراد سیگاری، دکتر برایم ازیترو مایسین تجویز می کند اما یک بسته که مصرف کردم انگار که تاثیری ندارد و با گذشت مصرف یک بسته هیچ تغییری ندیدم انگار مقاوم هستم به این انتی بیوتیک به نظر شما باید چکار کنم مصرف بسته دووم را ادامه دهم یا قطع کنم وقتی که حس میکنم مقاوم هستم و تاثیری ندارد باید چه کنم مرا راهنمایی کنید ممنون

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام دوره تجویزی توسط پزشک را کامل کنید . در صورت عدم نتیجه گیری به متخصص عفونی مراجعه کنید. برای پیشگیری علاوه بر محافظت در برابر ورود هوای سرد به مجاری تنفسی به منظور عدم تحریک، مجاری تنفسی را با محلول نمکی 0.9% مرتب شست و شو دهید


  • Fereshteh | 1400/07/14

   سلام. وقت بخیر. تراپیستی که برای جوش های صورتم پیششون فیشال صورت میرم بمن گفتند باید سه ماه هرروز ازیترومایسین مصرف کنم. آیا مصرف طولانی این آنتی بیوتیک جایز است؟

   پاسخ آقای دکتر عظیمی نیا:

   سلام. وقت بخیر
   با اینکه مشکل خاصی ایجاد نخواهد کرد ولی دستور معمولی برای آزیترومایسن نبوده است. مشکلات گوارشی را باید درنظر گرفت. در صورتی که توسط پزشک متخصص تجویز شده باشد با در نظر گرفتن عوارض احتمالی قابل استفاده خواهد بود.


  • محمد | 1400/07/11

   سلام من کرونا گرفته بودم، خوب شدم به حرفی یکی گوش دادم و آزیترومایسین 500 خوردم، دچار تپش قلب و رفلاکس اسید شدم. الآن دو ماهه گذشته علاوه بر اونها آریتمی قلبی هم اضافه شده. میخواستم بدونم چه بلایی سرم اورده؟ هر دکتری هم رفتم خوب نشدم. غذاهایی مثه گوشت قرمز و لبنیات و میوه هم اصلا نمیتونم بخورم، حالم بدتر میشه

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام آزیترومایسین به هیچ وجه برای کرونا مناسب نیست. عوارض قلبی جزء عوارض آزیترومایسین است. حتما به متخصص قلب مراجعه کنید


  • ستاره | 1400/07/11

   سلام وقتتون بخیر ، من ۲۰ سالمه و زیر نظر پزشک پوست برای درمان جوش های صورتم ازیترومایسین ۲۵۰ مصرف میکنم ... آیا با واکسن تداخلی داره ؟ نگرانم که واکسن بزنم ... هنوز هیچ دوزی نزدم

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام خیر هیچ تداخلی ندارد و با خیال راحت می توانید واکسن تزریق کنید


  • اکبر | 1400/07/03

   سلام من واکسن زدم ولی بعد از ۱۶روز گلودرد گرفتم آیا ازیترو مایسین بخورم یا نه

   پاسخ خانم دکتر حسن پور:

   با سلام مصرف سرخود و بدون تجویز پزشک آزیترومایسین به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود. در صورتی که گلودرد خفیف است سرم شست و شو مرتبا غرغره شود همچنین غرغره و مصرف خوراکی شربت دیفن هیدرامین و مصرف قرص مکیدنی آلتادین می‌تواند کمک کننده باشد. در صورتی که بعد از 3 روز بهبود حاصل نشد یا تب کردید به پزشک مراجعه کنید.


  • معصومه | 1400/06/24

   سلام خسته نباشید.من مبتلا به کرونا هستم 3روز میشه که دارو مصرف میکنم میخواستم بدونم آزیترومایسین با دمنوش آویشن و پونه کوهی تداخل نداره ؟ با سایر داروهای ضد کرونا چی؟دمنوش زیاد میخورم.

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام آزیترومایسین در درمان کرونا جایگاهی ندارد.  


  • محسن | 1400/06/06

   باسلام. به خاطر تر‌شح ته حلق دکتر بهم کلاریترومایسین داده. در ضمن رفلاکس معده هم دارم. کلاریترومایسین خیلی معدم رو بهم میریزه. امکان داره به جاش آزیترمایسین 250 مصرف کنم؟ برای سینوزیت و آلرژی جواب میده؟

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   توصیه به تغییر آنتی بیوتیک مصرفی خصوصا زمانی که درمان را شروع کرده باشید نمی شود..


  • عرفان | 1399/12/06

   سلام خسته نباشید ببخشید من برای جوش پوستم سه ماه ایزوترتینوین میخورم این ماه دکتر علاوه بر ایزوترتینوین 30 تا آزیترومایسین 250 هم نوشت.سال گذشته آزیترو تنها یک ماه خودم با تجویز ولی جوشام خوب نشد، این دارو عوارض جدی می تونه داشته باشه برام،مثل سمیت کبدی و کاهش فلور؟ سنم 20 و پسر

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   اگر دارو را تحت نظر پزشک مصرف نمایید و مرتب چکاپ شوید مشکلی پیش نمی اید.


  • حسینی | 1399/10/14

   سلام من معدم خیلی حساس و ضیعفه طوری که هر سه ماه حالت مسمومیت بهم دست میده .علایم کرونا رو دارم دکتر برام آزیترومایسین تجویز کردن حالا من می ترسم دارو رو مصرف کنم و حالم به خاطر معدم خیلی بد بشه

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام عوارض گوارشی آزیترومایسین محدود بوده و با توجه به ضرورت استفاده از آن باید مصرف شود


  • پری | 1399/09/01

   سلام من مشکل معده دارم استرس که بهم وارد میشه معده م ضعیف میشه چندروزپیش کمی خیییییلی کم ودرحد ۵,۶دقیقه آبریزش بینی داشتم دکتر رفتم ویران برم هگزین،داروی تقویتی و آزیترومایسین ۵۰۰تجویز کرد برم هگزین خوردم ولی طی دوروزمصرف اصلا سرفه نکردم هیچ یک از علایم کرونا رو هم نداشتم الان با مصرف آزیترومایسین هم مشکل معده م تشدید شده حس می کنم گوله ای تو گلومه آیا قرص رو بخورم یا نه؟

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام . به تشخیص پزشک اعتماد کنید و آنتی بیوتیک را تا آخر مصرف کنید . برای رفع مشکلات گوارشی دارو را بعد از غذا و با آب زیاد مصرف کنید


  • مهدى | 1399/08/30

   سلام،٣هفته پيش بعلت ضعف و بدن درد و تب دكتر برام آزيترو ٥٠٠تجويز كرد ديشب بعلت تب و ضعف و بدن درد دكتر بهم سرم همراه با سه تا تقويتى داد ولى شب تب داشتم امروز هم گلوم چركى هستش آيا ميتونم بازم آزيترو مصرف كنم تشكر...

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام مصرف آنتی بیوتیک فقط باید زیر نظزر پزشک باشد


  • کیوان | 1399/08/30

   بادرود چند روزی درد خفیف بیشتر در ناحیه زانو تا ساق پا دارم میتونم بدون تجویز پزشک از آزیترومایسین ۵۰۰ استفاده کنم یا پیشنهاد دارو دیگری البته چندروز پیش تست مخاطکرونا دادم منفی بود. سپاسگزارم

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام خیر مصرف آنتی بیوتیک فقط با نظر پزشک باید باشد


  • نازی فتاحی | 1399/08/29

   سلام خدمت دکترمحترم من ۵ روزکه به کرونا مبتلاشدم ازیترومایسین ۵۰۰ سه شب خوردم والان حال عمومیم خوب وسرفه وگلودردندارم وفقط سردردوبدن درددارم میخواستم ببینم بازم باید ازیتروبخورم یاکافیه

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   حداقل 5 روز باید این دارو را کامل مصرف کنید..


  • رامین | 1399/08/26

   سلام ممنون از زحماتتون بنده قرص آزیترو 500 رو برای کرونا مصرف میکنم شب قبل از خواب استفاده میکنم منتهی در طول شب کل دهانم خشک میشه و حالت تهوع خفیف یهم دست میده طوری ک اصلا نمیتونم بخوابم، راه حل چی هستش

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   دارو را ظهر ها میل نمایید.


  • علی | 1399/08/25

   سلام من هر ۱۲ساعت یک قرص آزیتریومایسین ۵۰۰ میخورم یک بسته ۶عددی هستش آیا هر۱۲ ساعت خوردن مشکلی دارد ؟؟ باتشکر

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام معمولا 500 mg خوراکی، در یک نوبت در روز اول  و سپس 250 mg خوراکی یک بار در روز از روز دوم تا پنجم توصیه مشود = به صلاحدید پزشک قابل تغییر است


  • علی | 1399/08/25

   سلام و خسته نباشید من سرماخوردم سرفه زیاد همراه با کمی تنگی نفس دارم یک بسته ۶عددی آزیتریمایسین ۵۰۰ هر ۱۲ ساعت میخورم آیا مشکلی دارد ؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام معمولا 500 mg خوراکی، در یک نوبت در روز اول  و سپس 250 mg خوراکی یک بار در روز از روز دوم تا پنجم توصیه مشود = به صلاحدید پزشک قابل تغییر است


  • شادی | 1399/08/25

   سلام وقت بخیر من ساعت هفت و نیم شب قرص آزیترومایسین خوردم، ساعت 3 شب یه قاشق غذاخوری شربت آلومینیوم ام جی خوردم،و صبح ها ناشتا قرص لانزو باید بخورم،حالا اینها باهم تداخل دارن؟؟ ممنون🙏

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام خیر میتوان استفاده کرد


  • فاطمه | 1399/08/22

   سلام وقتتون بخیر من سرما خوردم و یک بسته ازیترومایسین ۵۰۰ استفاده کردم تموم شد و الان هنوز خوب نشدم اشکالی نداره بسته ی دوم رو شروع کنم ب خوردن

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   نیازی به مصرف بسته دوم نیست..


  • سمانه عبداللهی | 1399/08/21

   سلام .من بیماری کولیت روده دارم و هفته26 بارداری هستم .دکتر زنان بخاطر عفونت ادراری برام سفکسیم 400نوشت.از وقتی خوردم اسهالم برگشته و میترسم با ادامه مصرفش بیماریم عود کنه .بهم گفتن آزیترومایسین مصرف کن .ولی خب اونم انتی بیوتیک هستش .میترسم اونم بد باشه. به نظر شما چه دارویی بجاش مصرف کنم؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام برای تغییر آنتی بیوتیک حتما به پزشک معالجتان مراجعه کنید


  • یاشار | 1399/08/19

   سلاممم خسته نباشید من دوتا ۵۰۰ اشتباهی بجای ۲۵۰ خوردم الان چیکار کنم فردا ۲۵۰ استفاده کنم یا نخورم

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   اشکالی ندارد.
   فردا دارو را با همان دستوری که دکتر گفته استفاده نمایید.


  • Nanaz | 1399/08/15

   باسلام وعرض ادب...دیشب یک عدد قرص آزیترومایسین خوردم از صبح تمام بدنم خارش پیدا کرده لطف راهنماییم کنید برای ازبین رفتن خارش بدنم باید چیکار کنم...باتشکر

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   در صورت حساسیت به آزیترومایسین بهتر است با مشورت پزشک از آنتی بیوتیک دیگر استفاده شود..
   برای خارش می توان از قرص سیتریزین یا هیدروکسی زین استفاده کرد..


  • یاسمین | 1399/08/14

   درود بر شما. مصرف آزیترو رو برای درمان کرونا تا چند روز ادامه بدیم. و آیا برای بیمار دیابتی که کرونا گرفته با سن بالای ۷۰ مضر نیست؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام تعداد روز و مقدار دوز مصرفی آن را پزشک با توجه به معاینه بیمار تعیین می کند


  • Vahid | 1399/08/14

   سلام و عرض ادب ۱۲ روز قبل به دلیل سردرد شدید بیمارستان رفتم آزمایش کرونا دادم که مثبت بود بهم یک بسته ۶ تایی قرص آزیترومایسین ۵۰۰ دادن که روزی یک عدد بود تا روز ۱۰ مشکلی نداشتم ولی الان گلوم درد میکنه با توجه به قرنطینه بودنم و وضعیت بیمارستان ها آیا میتونم قرص مذکور رو دوباره تهیه و استفاده کنم؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام خیر مصرف طولانی مدت آن توصیه نمی شود. به متخصص عفونی مراجعه کنبد


  • وحید | 1399/08/13

   با سلام با علائم آبریزش بینی و کمی تب به پزشک مراجعه کردم و شش عدد آزیترومایسین 500 تجویز کردن هر هشت ساعت یک عدد که میشه روزس سه عدد و در مجموع دو روز مصرف بشه این تجویز هر هشت ساعت درسته

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   دستور ذکر شده،دستور روتین مصرف این دارو نمیباشد.


  • راحله | 1399/08/11

   سلام دکتر برای من آزیترومایسین 250 تجویز کردن.. بعد مادرم دوتاشو امروز بعد از نهار به من دادن.. وقتی جعبشو خوندم دیدم نوشته با معده ی خالی میخواستم بدونم الان چی میشه.. یعنی چون من با معده ی پر خوردم اثرش کم میشه؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام جهت جذب بهتر باید با معده خالی مصرف بشه ولی
   نیاز به تکرار دوز نیست


  • عبدی | 1399/08/09

   سلام برای چرک لوزه هام دکتر رفتم ۴ تا پنی سیلین به من دادند اما همچنان لوزم چرکی بود دوباره مراجعه کردم کپسول آزیترومایسین ۵۰۰ گفتند چند روز بخورم خوب میشم این مدت کلی دمنوش آویشن و پونه و دارچین و زنجبیل هم خوردم دو روزی هم هست که عسل تازه دارم استفاده میکنم اما دیشب خیلی حالم بد بود از دهان تا معدم در حال آتیش گرفتن هست اصلا نخوابیدم میخواستم ازتون بپرسم این داغی از دهان تا معده بصورتی که همش دهانم سوزش داره علتش چی میتونه باشه از عسل هست یا قرص آزیترومایسین یا دمنوشهایی که مصرف میکنم ؟ واقعا حالم بده خیلی سپاسگذار میشم اگر شرمنده بفرمایید و پاسخ بدهید ممنون

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام در صورت عدم بهبود بعد از قطع کردن موارد مصرفی (بجز آزیترومایسین که باید دروه اش تکمیل شود ) به متخصص گوارش مراجعه بفرمایید .


  • فرشته ریاحی | 1399/08/01

   سلام مادرم کرونا گرفتن و دکتر براشون آزیترومایسن ۵۰۰ نوشته. روزی یک عدد و در کل دوازده عدد. مادرم ۶۵ سال دارن و حدود ده ساله برای فشار شبی یک لوازارتان ۲۵ میخورن. آزیترو رو با فاصله دو ساعت قبل قرص فشار خوردن و شب اول مشکلی نداشتن. شب دوم لبش یکم باد کرد و صدای خس خس نفس کشیدنش اومد و بردمش اورژانس سطح اکسیژن خونش ۹۷ و فشارش ۱۱ روی ۶ بود.اورژانس گفت حالش طبیعیه و برگشنیم. بهش ایمیوه و کیک دادم. حالا موندم آزیترو رو ادامه بدم یا قطع کنم؟

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   مشکلی که بیان کردید به آزیترومایسین مربوط نمی شود.. مصرف را ادامه دهید


  • حسین گوهری | 1399/07/30

   با سلام تعداد 12 عدد آزیترومایسین 500 مصرف کردم روزانه یک عدد حالا درد معده عجیبی گرفتم لطفاً راهنمایی کنید سپاس

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام به احتمال زیاد جزء عوارض این دارو است در صورت ادامه دار بودن به پزشک خود اطلاع دهید


  • حنا | 1399/07/29

   سلام وقتتون بخیر، من برای ریزش مو مراجعه کردم دکتر و یکی از داروهایی ک نوشتن ازیترومایسین بود، ب نظرتون تاثیری در ریزش مو داره،؟؟؟ جایی خوندم آنتی بیوتیک باعث ریزش مو میشه !!!!

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   این دارو آنتی بیوتیک میباشد. بسته به شرح حالی که داده اید برای شما دارو تجویز شده است.


  • فاطمه | 1399/07/27

   سلام و عرض ادب..مدتی بود ک به مقدار کمی روی صورتم جوش داشتم و دکتر برام آزیترومایسین۲۵۰ تجویز کرد ک یه روز درمیان بخورم..من دوهفته استفاده کردم و مصرف رو قطع کردم...الان مجدد جوش زدم،آیا میشه همین قرص رو به همون صورتی ک دکتر گف بخورم یا اینکه دوباره باید ب دکتر برم؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام خیر مصرف طولانی مدت آنتی بیوتیک ها حتما باید زیرنظر پزشک باشد


  • ستاره | 1399/07/26

   سلام و خسته نباشید.ببخشید دکتر برا من ۲۰ عدد آزیترومایسین ۵۰۰ تجویز کردن برا جوش صورت که یک روز در میان بخورم.ولی شنیدم آزیترو فقط ۵ روز مصرف میشه.آیا دوز و تعداد مصرفش برا جوش زیاد نیست؟و اینکه میشه به جای ۵۰۰ یک روز در میان ۲۵۰ هر روز مصرف کنم؟

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام . برای هر نوع عفونتی دوزاژ و دو.ره مصرف متفاوته . همونطوری که پزشکتون دستور داده استفاده کنید .


  • مریم | 1399/07/26

   من از بچگی تند تند گلوم عفونت می‌کنه و بصورت لکه های سفید روی لوزه هام دیده میشه هربار دکتر رفتم فقط بهم آنتی بیوتیک دادن و گفتن موضوع مهمی نیست دوهفته پیش هم همینطور شدم و شروع به مصرفی آموکسی سیلین کردم و بیست عدد خوردم بعد از یک هفته پدرم بخاطر تب و لرز به دکتر رفت و بهش آزیترومایسین دادن حالا همون علایم پدر رو من هم دارم و باز گلوم عفونت کرده ، میتونم آزیترومایسین مصرف کنم یا چون تازه آنتی بیوتیک خوردم نباید بخورم؟

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   نه بدون تجویز پزشک و معاینه نمیتونید آزیترومایسین مصرف کنید .


  • خانم بیدار | 1399/07/26

   سلام خانم دکتر.مامانم برای گلودردش آزیترومایسین 500 روز اول خورد برای روز دوم 500 رو نصف کرد که بشه 250 و خورد ولی اسپاسم معده دارن و روز اول اسهال خفیف ولی روز دوم نفخ برای معده دردش اذیتش میکنه چه باید کرد؟آیا قطع کنه جایگزینی داره یا ادامه بده و از عوارض طبیعیشه؟

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام . آزیترومایسین رو پزشک براشون تجویز کرده؟ چون خیلی از گلودردها اصلا نیازی به آزیترومایسین ندارن 

   بله این از عوارض دارو هستش و اگر قابل تحمله براشون ادامه بدن . آزیترو مایسین باید با معده خالی هم مصرف بشه .


  • امیر | 1399/07/24

   سلام.برای بیمار 18 ساله ازیترومایسین 250 روز اول دوتا و بقیه روزی یکبار تجویز شده .مصرف ازیترومایسین500 هم برای این سن به همین طریقه؟

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   برای بیمار 18 ساله آزیتروی 250 کفایت می کند ولی در صورت تجویز دوز 500 روز اول باز هم بهتر است دو قرص مصرف شود بقیه روزها یک عدد..


  • امید | 1399/07/22

   سلام کسی که به ازیترومایسین حسایت داره میتونه در دوز پایین تر یعنی ازیترومایسین کودکان استفاده کنه که سوسپانسیون ۱۰۰ mg باشه ؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   خیر


  • محمد مهدی | 1399/07/21

   با سلام دو روزه که آبریزش بینی پیدا کردم و کمی گلو درد. به دکتر که مراجعه کردم آزیترومایسین 250 تجویز کرد. فقط گفت سه روز اول روزی 2 عدد و سه روز بعد روزی یک عدد بخورم. به نظر شما سه روز اول روزی دو تا درسته؟ چون هر جا نگاه میکنم همه میگن فقط روز اول دو تا مصرف بشه. ممنون

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   دستور رایج روز اول دو عدد و سپس روزی یک عدد میباشد.


  • مریم اسکندری | 1399/07/19

   سلام میخواستم بدونم قرص آزیترومایسین ۵۰۰ با قرص سووداک تداخل دارویی داره یانه

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام . نه تداخل نداره


  • راضیه | 1399/07/18

   پسرم ۲ونیم ساله دارم سابقه عفونت گوشی میانی داره .الان هم گوشش درد میکنه.تب هم میکنه بینی هاشم گرفته است.به نظرتون دارویی برای گوشش بدم.چی باید بدم.

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام جهت تشخیص عفونت و مصرف آنتی بیوتیک باید به پزشک مراجعه بفرمایید


  • نرگس | 1399/07/18

   سلام.خسته نباشین. پدر من چند روز پیش با بدن درد به دکتر مراجعه کرده.(تقریبا دو روز بود که حالش،خیلی به نظرم مناسب نیود ولی هیچ علائمی نداشت و یک روز هم بدن درد داشت بعد به دکتر مراجعه کرد)انفولانزا خفیف تشخیص دادن و روزی یک عدد ازیترو۲۵۰.بعد از سه روز مصرف...امشب کمی استفراغ کزد بعد از خوردن آبمیوه....چند روز اشتهاش کمه‌ و غذا یا نمیتونه بخوره یا کم میخوره....ولی میوه و ابمیوه رو بهتر میخوره....ممکن کرونا باشه یا عوارض دارو؟خوابش هم زیاد نیست ولی شبا بی قراره و خواب راحت نداره ولی روز راحت تر میخوابه و گاهی فکر میکنم خوابش زیاده....مشکل تنفسی هم خدا رو شکر نداشته تو این چند روز.

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام جهت تشخیص قطعی کرونا باید تست pcr داد ولی به احتمال زیاد انفولانزا خفیف بوده و با تکمیل دوره درمان بهبود خواهند یافت


  • حمید | 1399/07/17

   من روز اولم که مصرف کردم حالت سرکیجه و خشکی دهان بهم داد مصرفم به دلیل عفونت ریه هست روز اولم ۲تاآزیترومایسین با هم خوردم مشگلی پیش میاد ایا

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   عوارض ذکر شده با مصرف این دارو طبیعی است و مصرف را ادامه دهید..
   روز اول باید دو قرص خورده شود..


  • افشین مختاری | 1399/07/17

   دارو را برای گلو درد تجویز شد،بیمار ۴۶ ساله، تجویز پزشک هر روز بعد از نهار بوده ولی به اشتباه هر ۱۲ ساعت یک قرص ۵۰۰ آن مصرف شده است، تا الان ۴ عدد مصرف شده است الان بایستی چکار کرد؟؟ تشکر

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   مهم است که دوره 5 روزه مصرف دارو را تکمیل کنید.. 
   در این دو روزی که دو قرص خورده اید عوارض این دارو خصوصا عوارض گوارشی در شما زیاد می شود و احتمال مقاوت به این دارو افزایش می یابد..


  • الهام | 1399/07/17

   سلام وقتتون بخیر من ساعت دوازده ظهر قرص آزیترومایسین خوردم و ساعت یک شب قرص اورژانسی ؛آیا تداخلی برای قرص اورژانسی دارد؟تشکر

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   آنتی بیوتیک ها از جمله آزیترومایسین اثر بخشی داروهای ضد بارداری را کاهش می دهند..


  • پریناز | 1399/07/15

   سلام وقتتون بخیر من بخاطر جوش های صورتم متخصص پوست رفتم و دکتر به من آزیترومایسین ۲۵۰ داد که باید به مدت ۱ ماه مصرف کنم ۴ الی ۵روزه‌مصرف میکنم ومشکل خاصی نداشتم من عینکی هستم البته به صورت مداوم عینک نزدم حس میکنم چشمام کمی ضعیف ترشده میتونه عوارض این قرص باشه؟؟ دسترسی به دکتر ندارم قطع کنم دارو رو آیا؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   خخیر از عوارض دارو نست.
   دارو را ادامه دهید.


  • نفس | 1399/07/14

   سلام من برای عفونت واژن ازیترومایسین استفاده میکردم الان سه روز از پریودیم عقب افتاده ایا میتونه عوارض این دارو باشه

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   بعید به نظر میرسد.


  • محمدی | 1399/07/11

   باعرض سلام.من دوعددقرص ازیترومایسین ۵۰۰ روباهم خوردم ایامشکلی پیش میاد

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام خیر


  • صنما | 1399/07/05

   عرض سلام و درود من ب علت لرز شدید و بدن درد ب دکتر مراجعه کردم ازیترومایسین ۵۰۰تجویز کردن با امپول کترولاک ...دیشب بعد ار خوردن دوتا ۵۰۰ ...مدام تهوع و استفراغ دارم...حتی اب هم میارم بالا. به نظر شما عوارض ازیترو هست یا کترولاک....ایا دوز ۵۰۰ زیاد نیست آنهم دوتا باهم ممنون ک راهنمایی بفرمایید

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام . بله از عوارض آزیترو مایسین هستش . دوز اول فقط دوعدد با هم هستش . در صورتی که تا نیم ساعت بعد از مصرف دارو اون رو برگردوندین باید دوباره مصرف بشه . اگر دچار استفراغ میشید با مصرف دارو قبل دارو یه قرص ضد تهوع مثل متوکلوپرامید یا اندانسترون مصرف کنید.


  • R.H | 1399/07/02

   سلام من هفته سی و چهارم بارداری هستم چند روزی هست که دچار رفلاکس معده میشم و گلوم درد میکنه رفتم دکتر بهم گفت مشکوک به کرونا هستی و برام کپسول آزیترومایسین ۲۵۰ نوشته میخواستم بپرسم برای بارداری مشکلی نداره؟؟؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام خیر مشکلی ندارد


  • فرزاد | 1399/07/01

   باسلام .من چند روزه قرص ازیتروماسین ۵۰۰میخورم و رنگ ادرارم عوض شده قهوه ایی شده امکانش هست برای این قرص باشه یا خیر ممنون

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   آیا بیماری کلیوی دارید؟
   آیا داروهای دیگری هم مصرف مینمایید؟
   اگر پاسخ هر دو سوال منفی میباشد،از عوارض نادر این دارو میتواند باشد.دارو را قطع نموده و به پزشک خود اطلاع دهید.


  • النا | 1399/07/01

   سلام وقتتون بخیر من همسرم شنبه به خاطر تب و لرز و یه مقدار سرفه رفت دکتر دکتر بهش سرم و یه سری امپول داد به اضافه استامینوفن و شربت پلارگین و دو ورق آزیترومایسین ۲۵۰..... میخواستم ببینم آزیترومایسین و شربت رو تاکی باید ادامه بدن؟ قرص رو هر دو ورق باید مصرف بشه؟شربت چطور؟ آزیترومایسین هر ۱۲ساعته شربت هر۸ساعت

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   هر دوبسته قرص را مصرف بکنند و شربت را هم تا زمانی که علامت دارند استفاده کنند.


  • Reyhaneh kazemi | 1399/06/28

   سلام من هروقت سرما میخوردم دکتر به من قرص ازیترومایسین ۲۵۰ میداد من الان سرما خوردم خودم یه دونه قرص داشتم خوردم مشکلی برام پیش نمیاد؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام مصرف آنتی بیوتیکها حتما میبایست زیر نظر پزشک باشد


  • ا.س | 1399/06/27

   با سلام.مادرم مبتلا به کرونا شده و از دیشب کمی لثه اش ابسه کرده ولی هنوز دندانش درد نداره.ماه قبل هم کمی دندانش درد میکرد که با انتی بیوتیک موقتا درمانش کرد و بخاطر شرایط کرونا دندان پزشکی نرفت.الان بسیار نگران هستیم که این شرایط بیماری کروناش رو وخیم کنه.برای دندانش چکاری میتونیم انجام بدیم؟هنوز دوره ی ازیترومایسینش تموم نشده.بعد از اون باید چرک خشک کن دندان مصرف کنه؟

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   در صورت مصرف یک دوره کامل آزیترومایسین نیاز به مصرف چرک خشک کن دیگری برای درمان نیست...


  • امیر | 1399/06/26

   سلام آستامینوفن با آزیترومایسن تداخل داره یا نه؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام خیر مصرف این دو باهم مشکلی ندارد


  • سارا | 1399/06/26

   سلام. امروز روز دوم کرونای مادرم هست که ۴۸ سالشه. دکتر ازیترو ۲۵۰ روز اول دو تا چهار روزه بعد یکی تجویز کرده + استامینوفن و ناپروکسن و دیفن هیدرامین هر ۸ ساعت. مادرم از قبل قرص کاربامازپین ۲۰۰ شب ها یکی صبح ها نصف میخوره و شب ها نصف قرص متورال ۵۰ برای اریتمی که سه ماه پیش دچارش شد و قرار بود چکاپ بشه که دچار بیماری شد. ظهر هم اورسوگارد ۳۰۰ برای سنگ صفرا. من شنیدم ازیترو برای اریتمی بسیار خطرناکه و خطر ایست قلبی داره و با کاربامازپین هم تداخل داره.ایا مصرف ازیترو باید انجام بشه با این خطرها؟و اینکه مصرف همزمان استامینوفن ناپروکسن دیفن هیدارمین با هم مشکلی نداره؟چون ساعتاش یکیه.

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام خیر آزیترومایسین با داروهای گفته شده تداخل ندارد ولی به هر حال بیمار از نظر علایم قلبی باید تحت نظر باشد. مصرف همزمان استامینوفن و ناپروکسن و دیفن هیدرامین با هم مشکلی ندارد


  • جلال | 1399/06/22

   سلام تست کرونا من مثبت شده ازیترومایسین رو شب ها میخورم خوابم نمیبره میتونه عوارض دارو باشه

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   نه ممکنه بخاطر بیقراری ناشی از بیماری باشه


  • ف.ع | 1399/06/21

   سلام.وقتتون بخیر...ببخشید بنده مشکوک به کرونا بودم و دکتر دوره ده روزه آزیترومایسین ۵۰۰برای بنده تجویز کرد‌.بنده قبلا توسط سفکسیم دچار مسمومیت و حساسیت دارویی شده بودم و آنتی بیوتیکهای قوی بدنم رو اذیت میکرد.الان دوباره دچار زخم حلق و گلو شدم و اسهال...به همسر بنده دوره ۶روزه دادن...بنده برای اینکه این تاثیرات رو کم کنم چکار میتونم کنم؟؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام دوره مصرف آنتی بیوتیک نباید ناقص شود و در صورت عوارض میبایست با مشورت پزشک دارو جایگزین شود


  • زهرا | 1399/06/19

   سلام روزتون بخیر من هفته قبل عمل کلوپورافی و لابیاپلاستی انجام دادم و همانژیوم کبد هم دارم آیا جهت جلوگیری از عفونت میتونم از کپسول آزیترومایسین 250 استفاده کنم؟

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   مصرف کنید مشکلی ندارد..


  • نیکنام | 1399/06/18

   سلام من دچار سوزش ادراری شدم داروی آزیترومایسین برای رفع سوزش مناسب است و اگه نه چه دارویی برای رفع سوزش ادراری مناسب می باشد ؟؟؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   باید ازمایش ادراری بدهید و تجویز دارو فقط توسط پزشک مربوطه انجام شود.


  • سیدعلی فاطمی نسب | 1399/06/15

   با سلام و عرض ادب؛ به علت سرفه های خشک همراه با تب۳۸/۲ درجه به پزشک عمومی مراجعه کردم ضمن اخذ آزمایش کرونا از خون یکی از داروهایی که تجویز کردند قرص #آزیترومایسین۲۵۰ بود. روز بعد به متخصص مراجعه کردم ایشان صمن توصیه به مصرف داروهای تجویزشده توسط پزشک عمومی، یکی از داروهایی که تجویز کردند قرص #آترواستاتین۴۰ هست. سوالم از آقای دکتر اینه که با توجه به این که در بخش توضیح تداخلات دارویی آزیترومایسین، نام آترواستاتین قید گردیده، تکلیف بنده چیست؟ لطفا با رهنمود های خود، این جانب را راهنمایی بفرمایید. متشکرم.

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام . بله تداخل دارند اما فقط نیاز به مانتیور کردن داره . تداخلش هم به این صورت هست که آزیترومایسین اثر آتورواستاتین رو بیتشر میکنه و جای نگرانی نیستش . مصرف کنید


  • زهرا | 1399/06/15

   با سلام مادر من دوروز بدن دردو حالت تهوع شدید داشتن که سردردم بهش اضافه شد ازمایش خون دادن که منفی بود بهش ازیترومایسین دادن ولی یخورده بهتر میشه ولی دوباره بدن درد وضعف شدید میگیره باید چکارکنه قرضش رو عوض کنه؟ممنون میشم بگید

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   بهتره تست پی سی آر انجام بشه . چون آزمایش خون خطا داره


  • زهرا | 1399/06/14

   با سلام مادر من دوروز بدن دردو حالت تهوع شدید داشتن که سردردم بهش اضافه شد ازمایش خون دادن که منفی بود بهش ازیترومایسین دادن ولی یخورده بهتر میشه ولی دوباره بدن درد وضعف شدید میگیره باید چکارکنه قرضش رو عوض کنه؟ممنون میشم بگید

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام باید دوره درمان آنتی بیوتیک را کامل بفرمایید و برای رفع درد نیز میتوان مسکن استفاده کرد


  • رها حیدری | 1399/06/13

   سلام اقای دکتور من بیماری کولیت استراتیو دارم ودکتورزنان برای من یه بسته قرص آزیترومایسین تجویز کردند برای عفونت قارچی که دارم حالا وقتی میخورم احساس ضعف شدید میکنم میخواستم ببینم آیا بد نیست برای بیماری روده

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام خیر مشکلی ندارد تا آخرین عددی که پزشک تجویز کرده اند مصرف کنید


  • نیما | 1399/06/12

   سلام دکتر برای من آزیترومایسین تجویز کرده به مدت یک ماه،به علت تنگی کانال نخاع ...با این دیدگاه که نیمی از کمردردها با آنتی بیوتیک از بین می رود آیا مصرف یک‌ماهه این دارو مانعی ندارد؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام چون علت کامل تجویز آنتی بیوتیک برای شما مشخص نیست با متخصص عفونی مشورت کنید


  • زهرا | 1399/06/11

   با سلام.من دو هفته هست که ازمایش کرونام مثبت شده.دفعه اول که با بدن درد رفتم دکتر و هنوز مشخص نبود کرونا دارم دکتر ۱۰ تا سفکسیم برام نوشت که من ۸ تاشو خوردم.بهتر بودم تا اینکه چندروزه حس میکنم قفسه سینه ام سنگینه و پشت گلوم خلط داره.ایا میتونم سرخود آزیترومایسین مصرف کنم؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   خیر سرخود استفاده نکنید.
   اگر احساس تنگی نفس و سنگین قفسه سینه پیدا کرده اید به پزشک مراجعه نمایید.


  • جواد مقدم | 1399/06/07

   با سلام من ۳۴ سالمه دکتر ازیترو مایسین تجویز کرده و دو عدد امپول بتامتازون گفتت مشکوک به کرونایی و سر درد و گلودرد داشتم میخام بدونم بیماری IBS دارم و امپرازول و کیلیندبوم سی و دمپرادون مصرف میکنم با امپول و ازیترو تداخل نداره و برونشیت مزمن دارم که دکتر ریه برام مصرف اسپری استنشاقی spirivaتجویز کرده اینا با هم تداخل ندارن لطفا منتظر جوابتون هستم

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام خیر با توجه به ضرورت آن  جهت درمان بیماری بصورت همزمان قابل مصرف میباشد


  • علی | 1399/05/31

   سلام من سینوزیت داشتم دکتر ازیترومایسین ۵۰۰ تجویز کرد ولی من به اشتباه هر هشت ساعت یکی خوردم سردرد شدید دارم و سرم سنگینه مخصوصا زمانی که به جلو خم میشم و به سجده میرم وقتی تو اینترنت سرچ کردم دیدم روزی یه دونس الان باید چکار کنم شش عدد خوردم مرسی اگر جواب بدید

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سللام مصرف داروی مذکور خطر ناک نمیباشد ولی جهت تکمیل دروه درمان باید با پزشک مشورت بفرمایید


  • نازنین | 1399/05/26

   سلام من گلودرد داشتم دکتر ازیترومایسین داد بعد از دو هفته الان من هم معده درد دارم وهم دل پیچه شدید میشه از عوارض این دارو باشه لطف کنید کمکم کنید

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام خیر با توجه به فاصله زمانی مربوط به آن نمیباشد


  • نجمه نیکخویی سرابب | 1399/05/23

   س من خانم 35ساله هستم وبدنم ضعف میکنه تب دارم اعضلات بدنم دردمیکنه بی حوصله ام بدنم کشش کارندارد بی اشتهایم

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   بهتر است با ارائه شرح حال کامل به پزشک و مصرف داروهای مورد نیاز علایم خود را تسکین ببخشید..


  • علی محمد نیکخواهان | 1399/05/23

   در بروشور دستور یک ساعت قبل ودوساعت بعد از غذا داده ولی پزشک برای من قرص ازیترومایسین را همراه غذا اشکالی ندارد با تشکر

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   با توجه به علایم گوارشی این دارو مصرف آن همراه غذا مشکلی ندارد..


  • مرضیه شکیبا | 1399/05/22

   سلام مصرف همزمان قرص مترونیدازول با کپسول ازیترومایسین برای عفونتهای واژینال ورحمی مشکلی ندارد؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام در صورت تجویز توسط پزشک خیر مشکلی ندارد


  • محبوبه | 1399/05/22

   سلام دختر ۱۱ ساله ام با۴۵کیلووزن میتونه کپسول آزیترومایسین۲۵۰مصرف کنه ومقدارش چقدرع

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام باید پزشکی که ایشان را معاینه و دارو را تجویز کرده شمارا راهنمایی کند


  • فاطمه | 1399/05/19

   سلام وقتتون بخیر چند روزه مبتلا به عفونت گوش قارچی شدم. دکتر کپسول ایتراکونازول تجویز کردن. همسرم مشکوک به کرونا بودن. الان همزمان مصرف کردن آزیترو مایسین و ایتراکونازول تداخل ندارن؟ مصرف آزیترومایسین با تب ۳۷/۵ کار درستیه به نظرتون؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام در صورت نداشتن مشکل قلبی بلا مانع است البته تجویز آنتی بیوتیکها فقط باید زیر نظر پزشک انجام شود


  • احمدی | 1399/05/19

   با سلام من یک دوره شش روزه این دارو را مصرف،کردم 500روزی یک عدد،به طور کامل خوب نشدم آیا یک ورق دیگه مصرف کنم ازنظر شما مشکلی نداره

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام خیر آنتی بیوتیکها فقط  به مدت تجویز شده توسط پزشک باید مصرف شود


  • مجتبی براتی | 1399/05/18

   سلام خسته نباشید من احساس گلو درد داشتم بجای آزیترومایسین ۲۵۰ دوتا ۵۰۰ هواسم نبود خوردم الان چیکار باید بکنم ممنونم

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   اشکالی نداره 


  • باران | 1399/05/18

   سلام من هر وقت آنتی بیوتیک استفاده میکنم دچار خارش واژن میشم سه شب آزیترومایسین استفاده کردم الان دچار خارش شدید تو ناحیه واژن شدم به این دلیل که تعادل باکتری و قارچ و بهم میزنه حالا برای رفع خارش چی مصرف کنم ؟

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   بعد از اتمام آنتی بیوتیک ها میتونید از فمی لاکت استفاده کنید تا تعادل باکتریایی برقرار بشه


  • مهدی باقری | 1399/05/18

   سلام من براگلودرد مراجعه کردم ب پزشک و ایشان برام ازیترومایسین ۵۰۰ قرص روزی سه تا تمیزکردن ب نظرتان زیاد نیست.مقدارتجویزهم ۲ تا ورق ۶ تایی.

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   روزی 3 تا درست نیست روزی یکی باید مصرف بشه 


  • میترا | 1399/05/17

   سلام دکتر برای عفونت واژن آزیترومایسن۲۵۰نوشت روزی یکی ولی هروقت میخورم تکرر ادرارطوری که اذیت میشم ودرد وسوزش خفیف کمر وکلیه میگیرم نمیدونم استفاده کنم یانه ممنون میشم راهنمایی کنید

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام عوارض مذکور مربوط به بیماری میباشد و با تکمیل دوره درمان رفع میگردد


  • فاطمه | 1399/05/16

   سلام من از پریروز یهو گلودرد شدم تو اینه نکاه کردم دیدم روی سمت چپ قسمت انتهای سق دهانم(روی نرم کام)یه حالت تاول خیلی کوچک زده که بعدش روش کِرِم رنگ شد مثل جوش چرکی.فقط یه دونه هم هست.رفتم دکتر گفتن فارنژیته.بهم آزیترومایسین ۵۰۰ و استامبنوفن ۵۰۰ و دیفن هیدرامین دادن.ولی نگفتن روز اول دو تا بخورم.الان دو روزه دارم می خورم ولی گلودرد و اون جوش چرکی بهتر نشده از امروز صبح گوش چپم هم حالت پُری داره.موقع بلع یا غذا خوردن گلوم خیلی درد می گیره.در ضمن من دریچه میترال مصنوعی هم دارم.چقدر طول می کشه خوب بشه؟ آیا آموکسی سیلین گزینه بهتری نبود؟ واینکه روز اول دو تا نخوردم اشکال داره چون دکتر نگفت.

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام در صورت عدم بهبودی بعد از تکمیل دوره درمان آزیترومایسین مجدد به پزشک مراجعه کنید. در خصوص عدم مصرف دوز دوبرابر در روز اول نیز جای نگرانی نیست


  • فاطمه | 1399/05/15

   سلام خسته نباشید ببخشید من بیش از یک ماه پیش به دکتر مراجعه کردم و برام آزیترو ۵۰۰ تجویز کردن و استفاده کردم. الان سه چهار روز هست که دمای بدنم متغیره ‌.تهوع و گلو درد و معده درد دارم.بعلاوه خارش و درد شدید گوش و سرفه های تک وتوک با توجه به اینکه به پزشک دسترسی ندارم ممنون میشم راهنماییم کنیید. ایا الان هم میتونم ازیترو مصرف کنم با توجه به اینکه یک ماه پیش مصرف کردم؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک ها به هیچ وجه مجاز نمی باشد و باید به پزشک مراجعه کنید


  • علی | 1399/05/14

   سلام.من سه ماه پیش گلو درد شدید داشتم و حس چشایی بویایی مو از دست دادم،رفتم دکتر ازیترومایسین داد و گلو و حس چشاییم‌خوب شد ولی سه ماهه حس بویاییم نابود شده،آزیترومایسین مصرف کنم؟؟؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   خیر
   شما مبتلا به کرونا شده بودید.
   معمولا پس از 10تا 14 روز حس بویایی برمیگردد.
   بهتر است به یک پزشک مراجعه نمایید.


  • احسان | 1399/05/14

   سلام آیا میشه بجای ازیترومایسین ۵۰۰ دوتا ۲۵۰ در یک وعده خورد؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   بهتر است یک عدد 500 میل شود ولی در صورتی که امکان تهیه نباشد منعی ندارد.


  • مصطفی دهقان | 1399/05/05

   سلام و خسته نباشیدمن شش روز هست بدن درد گاهی اوقات تب و گاها تنگی نفس و سردرد دارم ازمایش نمونه گیری حلق و بینی بهمراه IGG و IGM انجام دادم ک همگی منفی بوده اند ایا برای بدن درد میتونم ناپروکسن و برای تب استامینوفن مصرف کنم و به چه مقدار و چه مدت زمان سپاس

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام بله میتوان ناپروکسن 500 را روزی 2 بار و استامینوفن را هر 4 تا 6 ساعت و با توجه به علائم مصرف کرد


  • ایمان | 1399/05/05

   سلام وقت بخیر خانومم چند روزه بخاطر عفونتی که توی آزمایش خونش بود دکتر بهش ۶عدد آزیترومایسین ۲۵۰ تجویز کرد روز ۴ درد شدید معده گرفته چیکار کنیم؟!

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام درد های شکمی جز عوارض  آزیترومایسین میباشد که در صورت شدت جهت جایگزینی دارو یا درمان عوارض باید با پزشک مشورت کرد


  • افسانه | 1399/05/05

   سلام همسر من علائم کرونا داشت و چون بقیه اعضای خانواده کروناشون مثبت بود طبق دستور پزشک هم خودم که علائمی نداشتم هم ایشون آزیترومایسین ۵۰۰ مصرف کردیم ۱۰ دونه خوردیم من بعد۲ روز از قطع دارو مقدار خفیف تنگی نفس و خیلی کم سرفه داشتم که ترسیدم و دوباره دارو رو شروع کردم الانم علآیم همینطور هست ۱۵ دونه مصرف کردم آیا این دارو رو ادامه بدم یا مصرفش کافیه ؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام مصرف آنتی بیوتیکها فقط باید زیر نظر پزشک انجام شود


  • Aida | 1399/05/04

   سلام من حدودا ده روزه که کپسول آزیترومایسین 500 مصرف میکنم,از چند روز بعد از استفاده از ناحیه تناسلی خروج عفونت شروع شده و چند روزه که مدام ترشح عفونت ولی بدون خارش و درد دارم,آیا به خاطر مصرف آزیترومایسین هست؟آیا طبیعیه؟و چند روزه که تاخیر در عادت ماهیانه هم دارم,میخوام بدونم اینا طبیعیه یا خیر!

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   به علت مصرف آزیترو مایسین نباید باشه این عوارض رو نداره


  • افسانه | 1399/05/04

   سلام همسر من علائم کرونا داشت و چون بقیه اعضای خانواده کروناشون مثبت بود طبق دستور پزشک هم خودم که علائمی نداشتم هم ایشون آزیترومایسین ۵۰۰ مصرف کردیم ۱۰ دونه خوردیم من بعد۲ روز از قطع دارو مقدار خفیف تنگی نفس و خیلی کم سرفه داشتم که ترسیدم و دوباره دارو رو شروع کردم الانم علآیم همینطور هست ۱۵ دونه مصرف کردم آیا این دارو رو ادامه بدم یا مصرفش کافیه ؟

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام نه دیگه ادامه ندید اصلا


  • نرگس عباسیان | 1399/04/29

   سلام تست کرونای من مثبت بود ،همسرم اسکن سالم بود ولی سرفه خشک و اسهال وبدن درد بعد از ۵ روز من دچار شد ،ایشون خود سرانه دو الی سه روز با من آزیتروما یسین ۲۵۰ استفاده کرد ،امروز دیگه مجبور شد آزمایش خون بده ،آیا ممکن با مصرف آزیترومایسین جواب آزمایش خون اشتباه بشه ؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام خیر تست سرولوژیک در صورت  آلودگی به ویروس مثبت خواهد شد


  • Alireza91 | 1399/04/28

   سلام من یه ماهه پیش تبو لرز کردم رفتم دکتر دارو داد ازیترومایسین ۵۰۰ سه تا که خوردم بویاییم قطع شد..منم دارو رو نخوردم..حالا سینه ام درد میکنه میسوزه وپشتم سرفه هم میکنم..چیکار کنم دارو رو دوباره بخورم

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   نه حتما مجدد به پزشک مراجعه کنید . احتمال کرونا هستش 


  • موسی | 1399/04/26

   سلام و خسته نباشید سی اسکن ریه کردم و جواب کرونا مثبت بود دکتر بهم یک بسته آرزیتوماسین ۲۵۰ با ناپروکسین داده الان آرزیتوماسین تموم شده ولی هنوز سرفه و گاهی تنگی نفس دارم باید یک بسته دیگه ادامه بدم؟ ممنون

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   در صورت نیاز به ادامه مصرف آنتی بیوتیک باید تحتنظر پزشک از یک آنتی بیوتیک دیگر استفاده کنید زیرا دوره مصرف آزیترو همان یک بسته کافی است..


  • مهدی | 1399/04/26

   با سلام چند روز پیش با علائم سوزش پشت مثل اینکه کل پوست پشتم رفته باشه و کمی گرفتگی بینی رفتم دکتر برام آزمایش سی ار پی نوشت که منفی بود قرص آزیترومایسیون ۵۰۰ شربت تئوکال جی استامینوفن و فاموتیدین نوشت فقط یه دونه آزیترومایسیون خوردم بعد یه وعده غذا اسهال و احساس تنگی نفس شدم به نظرتون این داروها با هم تداخل ندارند

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   آزیترومایسین معمولا عوارض گوارشی و اسهال دارد. از پزشک خود بخواهید آنتی بیوتیک شما را تعویض کند..


  • تقوائی | 1399/04/26

   سلام .من با خوردن این قرص حالت تهوع میگیرم و بالا میارم ..باید چکار کنم؟

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   آزیترومایسین در اکثر افراد علایم گوارشی از جمله اسهال و دل درد و تهوع ایجاد می کند.. در صورت عدم تحمل این عوارض داروی خود را عوض کنید..


  • رضا حشمت نیا | 1399/04/26

   سلام من چند روز پیش تست کوید دادم که iggوigm منفی بود ولی crp بالابود حال بعد از گذشت چند روز دچار سرفه شده ام و اینکه زود بیحال و خسته میشم نمیدونم مربوط به سرما خوردگی هست یا کوید و از روز آزمایش دارم آزیترومایسین و استامینوفن مصرف میکنم

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   شما مشکوک به کرونا هستید و آزیترو و استامینوفن داروی مناسبی برای کنترل علایم شماست..


  • الهه | 1399/04/25

   سلام.دو سه روزه شبا حالت تنگی نفس و گرفتگی بینی دارم.احساس میکنم یه توده تو گلومه که جلو نفسمو میگیره(مخصوصا شبا)رفتم داروخونه یه قطره بهم داد و یه ورق ۶تایی آزیترومایسین۲۵۰.گفت بخور خوب میشی.دو روزه میخورم ولی شبا تنگی نفس امونم نمیده.به نظرتون این قرصا کفاف میکنه؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک ها به هیج وجه مجاز نیست به پزشک مراجعه کنید. 


  • علیرضا | 1399/04/24

   سلام. ببخشید من سه روز پیش با تب ۳۹ درجه و بدن درد رفتم دکتر تست سی آر پی گرفتن منفی بود ولی دکتر آزیترومایسین ۲۵۰ با ناپروکسن نوشت هر ۱۲ ساعت از روز بعدش گلو درد شدید گرفتم هنوزم به همون شدته ولی تب دیگه ندارم خواستم ببینم با این گلو درد شدید هنوز ادامه بدم داروهامو یا دوباره برم دکتر؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   با وجود منفی بودن تست بهتر است خود را قرنطینه کنید
   مایعات فراوان مصف کنید.
   آب نمک قرقره کنید و داروهای خود را استفاده نمایید.
   در صورتی که بدتر شدید به پزشک مراجعه کنید و در غیر این صورت فقط استراحت نماید.


  • Mojtaba | 1399/04/23

   سلام من‌ سه روزه ا این دارو استفاده میکنم و کمی اسهال شدم آیا باید ادامه بدم واقعا این مال کرونا هست من ن تب دارم ن هیچی ولی با خوردن دارو حس چشایی از دست دادن واضهال شدم چکارکنم

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   از دست دادن حس چشایی از علائم ابتلا به کرونا میباشد.
   اسهال از عوارض این دارو میباشد اما ممکن است اسهال ناشی از درگیری گوارشی کرونا هم باشد.
   فعلا دارو را مصرف نماید و خود را قرنطینه کنید.


  • آراد | 1399/04/23

   سلام.پدر من الان روز 20ام از طول درمان کرونا هستن. امروز خیلی گلوشون عفونت کرده ب طوری که حتی اب دهنشو نمیتونه قورت بده. بنظر شما ازیترومایسین بخوره خوبه؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   بله،در صورتی که آنتی بیوتیک دیگری را همزمان مصرف نمیکنند و بیماری زمینه ای خاصی ندارند میتوانند آزیترومایسین 500 هر 24 ساعت یک عدد میل کنند.
   اگر چه که بهتر است با پزشک مشورت کنید.


  • سمیرا | 1399/04/21

   سلام من هشت روز سوزش وخارش درگلو داشتم وبعضی وقتاهم حالت تهوع داشتم امروز رفتم دکتر برام سرماخوردگی بزرگسالان وآزیترومایسین وشربت دیفن هیدرامن نوشت اومدم آزیترومایسین یدونه خوردم 250خوردم ازوقتی اون خوردم هم یه قسمت ازکمرم گرفته هم قسمت پشت زانوی پای راستم گرفته میخاستم بدون ازعلاعم قرص هستش یاکرونا گرفتم😭

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام . نه این عارضه ی آزیترومایسین نیست


  • مریم | 1399/04/21

   سلام. من هفته پیش با تب و عرق سرد بدن درد و علائم سرماخوردگی گلودرد ترشح حلقی رفتم دکتر احتمال کرونا دادن. سی تی و ازمایش خونم در روز چهارم منفی بود. برام ازیترومایسین ۵۰۰ تجویز کردن، مبتلا به ای بی اس هم هستم. دچار اسهال شدید شدم بعد از خوردن ۵ عدد دارو رو قطع کردم. ممنون میشم راهنماییم کنید جایگزین چه دارویی میتونم مصرف کنم؟ الان سردرد درد چشم و حس پری در صورت و بینی دارم ، بویایی کم و حس سرماخوردگی زیاد. با مصرف ازیترو تب و تکرر ادرار هم داشتم

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   اگر حس بویاییتون کم شده مجدد به پزشک مراجعه کنید و بدون معاینه و تست دارویی مصرف و یا داروهای قبلی رو قبل از تموم شدن دوره شون قطع نکنید


  • احمدی | 1399/04/20

   سلام خسته نباشید من کرونا مثبت+هستم بعد از تجویز داروی آزیترومایسین بیرون روی شدید گرفتم و دارو رو قطع کردم چه آنتی بیوتیک دیگه تجویز میکنید؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   قطع و جایگزینی آنتی بیوتیکها باید زیر نظر پزشک انجام شود


  • هليا حسيني | 1399/04/19

   سلام خسته نباشيد. من به مدت يك هفته يا هشت روز سرفه هاي تك و توك داشتم كه با مصرف ديفن هيدرامين درمان شد. بعد از تموم شدن شربت دوباره سرفه هام برگشت و تست كرونا دادم در روز نهم تست خونم منفي شد. بعد از تست دادن لرز كردم و بي اشتهاي مطلق بودم و در اخر هم گلوم خشك شد. دكتر تشخيص الرژي داد برام ازيترو تجويز كردن. از وقتي مصرفش ميكنم احساس قلب درد و درد در قفسه سينه بطور خفيف ميكنم البته باز هم ديفن هيدرامين مصرف ميكنم. از عوارضش هست؟

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   جزو عوارض شاخص این دارو نیست.. بهتر است دوره درمان باآزیترومایسین را تا اتنها کامل کنید..


  • ندا | 1399/04/19

   سلام خسته نباشید مصرف همزمان استیل سیستئین و ازیترومایسین و ویتامین سی مشکلی داره اگه بخوام اسپری سالبوتامول بزنم باید چقدر فاصله زمانی داشته باشه من ازیترومایسین و ACC بلافاصله بعد از ناهار خوردم ولی اسپری رو نمیدونم بزنم یا نه

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   خیر مصرف همزمان این ها مشکلی ندارد..
   بهتر است اسپری سالبوتامول را در مواقع لزوم یعنی زمانی که دچار سرفه و تنگی نفس شدید استفاده کنید..


  • Lilyparb | 1399/04/19

   بعلت بدن درد - سرفه - ضعف - سردم میشد به دکتر مراجعه کردم بهم دلتافن و سرماخوردگی بزرگسال و زیمکسیر داد...سه روزه میخورم حالم خوب نشده فقط با شربت سرفه اش سرفم قطع شده چیکار کنم؟

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام 
   برای حصول نتیجه مناسب از مصرف دارو به یک هفته زمان نیاز دارید..


  • مینا | 1399/04/18

   آزیترمایسین ۵۰۰ رو نصف کنم همون کار ۲۵۰ رو میکنه ؟؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام اگر قرص خط دار آزیترومایسین 500 دارید نصف کردن آن بلا مانع است


  • عذرا | 1399/04/18

   من به آزیترومایسین حساسیت شدید دارم.(چند سال پیش که استفاده کردم دچار تورم لب و صورت و کهیر و تورم گردن شدم) اگر الان دچار کرونا بشم با توجه به اینکه این دارو برای درمان کرونا استفاده میشه، ایا داروی جایگزینی برای اون وجود داره؟ ممنون

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام بله داروی جایگزین هست و البته که این داروی اختصاصی کرونا نیست


  • ابراهیم آبکار | 1399/04/14

   رفتم دکتر پس از معاینه آزیترومایسین تجویز کرد روز بعد تب ۴۰ درجه و سه ساعتی درگیرش بودم و آخر شب بهتر شدم و روز بعد مشکلی نداشتم و فقط هر گاهی تب میاد سراغم و هی میره میشه راهنمایی کنید متشکرم

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   اگر بعد از 3 روز باز هم تب میکنید باید به پزشک مراجعه کنید. همینطور هر 8 ساعت ناپروکسن 250 مصرف کنید. 


  • simin.safe@gmail.com | 1399/04/14

   سلام من 59 ساله هستم برای تقویت معده می تونم فمی لاکت استفاده کنم . ریفلاکس دارم

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   بله میتونید 


  • سیمین | 1399/04/14

   سلام شب بخیر دوستم رفته دکتر برای مشکل عفونت گلو که داشته دکتر بهش گفته روز اول آزیترو پانصد و بعد ۲۵۰ تا ۵ روز اشتباهی سه روز پانصد خورده اسهال شده دکتری هم نیست رفته سفر پاسخگو نیست خیلی نگران چکار کنه

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   مشکل خاصی نیست این عارضه آزیترومایسین هستش ، اگر اسهال خیلی شدیده دارو رو قطع کنید اما اگر کمتر شده مشکلی نداره


  • پیمان | 1399/04/13

   سلام من تست آنتی بادی خونم مثبت شد و گلو درد و بدن درد داشتم ، رفتم متخصص عفونی ازیترومایسین ۲۵۰ نوشت و همزمان ازمایش pcr دارو ها رو مصرف نکردم و منتظر جوابpcr . موندم . حالا جواب pcrو سی تی منفی اومده آیا ازیترومایسین رو مصرف کنم ؟ ضمنا بدن درد هنوز خفیف ادامه داره و تکرار تست انتی بادی هم به خاطر امکان وجود خطایی که داشت منفی شد ه ، حالا نمیدونم آزیترومایسین رو بخورم ؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   با توجه به تجویز آن توسط متخصص بهتر است دوره درمان را کامل کنید


  • هادی ملکان | 1399/04/13

   سلام دکترعزیزآزیترومایسین روکه میخورم قلبم سنگین میزنه تپش قلبم میگیرم مشکلی نداره واسم؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

    افزایش تعداد ضربان قلب جز عوارض آن میباشد که در صورت شدت باید با پزشک مشورت کرد


  • مهدی | 1399/04/13

   سلام، خسته نباشید من کرونا +ثبت هستم و اینکه هیچ علائمی ندارم، احتمال داره به خاطر قرص آزیترومایسین و روی سولفات حالت تهوع داشته باشم، بیشتر از 10 روزه علائمی ندارم

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام حالت تهوع میتواند از عوارض داروها یا بیماری باشد


  • مهسا | 1399/04/11

   سلام دکتر برای جوش صورتم به من ازیترو250 تجویز کردن هر 12 ساعت یک عدد.فقط برای 9 روز تو این مدت واقعا روی جوش اثر میذاره ؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام بله یکی از درمان ها همین آزیترومایسین است که چون طولانی اثر است لازم نیست به طور مداوم مصرف شود . البته در کنار آن داروهای دیگر هم تجویز خواهد شد.


  • حمیده سلیمانی | 1399/04/10

   گلوم ده روزی هست خلطیه .الان دوسه روزه روزی دو سه بار سرفه میکنم سینم میسوزه.شربت گیاهی هانی تیم خوبه با قرص سرما خوردگی بخورم باآزیترو مایسین 250؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   شربت هانی تیم و قرص سرماخوردگی و قرص لوراتادین بخورید.


  • هستی قاسمی | 1399/04/10

   با سلام ببخشید دکتر برای عفونت واژن قرص ازیترومایسین تجویز کردن سوالی که داشتم من چون ریزش موی شدیدی داشتم که الان یکم بهترم با مراجعه به دکتر پوست ومو، خواستم ببینم این قرص باعث ریزش موی دوباره نمیشه

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   خیر،دوره درمان آنتی بیوتیک را کامل کنید


  • محمد | 1399/04/09

   سلام خسته نباشید چندروز پیش صبح از خواب بیدار شدم بینیم کیپ شده بود و هنگام دم احساس بوی ناخوشایند میکردم دکترم ازیترومایسین ۵۰۰ داد به همراه اسپری بینی سر وقت استفاده کردم ولی خوب نشدم باید چکار کنم

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   آیا علائم دیگری نظیر تب، سرفه، بدن درد،سردرد و .. داشتید؟
   به نظر نمیرسد که مشکل خاصی داشته باشید.
   استفاده از کولر در شبها و یا سرد بودن دمای محیط میتواند سبب کیپ شدن بینی شود که در صورت شدید بودن از یک ضد احتقان مثل آنتی هیستامین دکونژستانت استفاده نمایید.


  • مهران | 1399/04/09

   سلام وقت شما بخیر، بنده سینوزیت دارم به همراه سردرد، تقریبا یکماه قبل ازیترومایسین یه بسته مصرف کردم سردردم بهتر شد، اما الان دوباره سردردهام دوباره برگشته، ایا الان برم پزشک دوباره ازیترو مایسین برام بنویسه مصرف کنم مشکلی نداره؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   تجویز آنتی بیوتیک مناسب جهت بیماری شما فقط میبایست توسط پزشک انجام شود.
   از قرار گرفتن مستقیم مقابل کولر خودداری نمایید.
   میتوانید از مسکن هایی نظیر نوافن استفاده نمایید.


  • arshi | 1399/04/07

   سلام وقت بخیر الان چهار روز مریض هستم من دوروز اول تب شدید با سردرد داشتم پاهامم سرد میشدن وببخشید شکمم کار نمیکرد بعد از دوروز شکمم کار کرد بعد کار کردن شکم سردردم رفت ولی تب دارم هنوز .... متشکرم اگر پاسخ بدید

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام . ممکنه از علائم کرونا باشه . لطفا به پزشک مراجعه کنید


  • علی | 1399/04/06

   سلام.دکتر من حدودا ۳روزه که گلو درد دارم و مقدار درد ثابت نیست..هیچ علامت دیگه ای از سرماخوردگی یا آنفولانزا ویا کرونا ندارم..البته چند روز قبلش گرمی زیاد خوردم..میتونم آزیترومایسین یا قرص جویدنی گیاهی یا داروی دیگه ای برای گلودرد مصرف کنم ؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام مصرف آنتی بیوتیکها فقط باید زیر نظر پزشک انجام شود


  • مصطفی | 1399/04/06

   سلام من چند روز پیش به خاطر باد کولر احساس سر درد کردم وسینوزیتم اذیت کرد وقرص ازیترو مایسین ۵۰۰ خوردم نه تبی داشتم نه سرفه ای وچیزی الان یهو حس بویایی ندارم وتو صورتم احساس گرفتیگی سینوزیت دارم مشکل بویاییم به خاطر ازیترومایسینه یا سینوزیتم احتمال کرونا هم هست یانه

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام مصرف آنتی بیوتیکها بدون مشورت پزشک مجاز نیست لطفا به پزشک مراجعه بفرمائید


  • الهام | 1399/04/06

   سلام ببخشین من آزمایش خون دادم منفی در اومده امروز به خاطر تب شدید و داشتن سرفه های کم و سردرد و بینی درد و خلط به پزشک مراجعه کردم ایشونم سی تی اسکن نوشت بعد جواب سی تی اسکن گفتن از من سالم تری احتمال داره کرونای خفیف گرفتی باید دورانشو بگذرونی و یه هفته خودتو قرنطینه کنی و برام آزیترومایسین ۵۰۰ و دیفین هیدرامین و استامینوفن تجویز کردن آیا نیازی هس دارویی دیگه مصرف کنم یا همونا کافیه؟ خیلی استرس دارم.

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام مصرف داروهای مذکور و استراحت و رژیم غذایی مناسب کفایت میکند


  • مینا | 1399/04/06

   سلام مجدد میخواستم بدونم میشه آزیترو‌مایسین ۲۵۰ رو شب استفاده کنم بخاطر حالت تهوع ؟ و قرص اندانسنترون جهت رفع تهوع ناشی از آن استفاده کرد؟ ممنون از پاسخگوییتون

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام آزیترومایسین را در هر ساعتی از شبانه روز میتوان استفاده کرد.در صورت تهوع میتوان از اندانسترون استفاده کرد


  • لیلی | 1399/04/05

   سلام وقت بخیر من برای عفونت واژینال دکتر بهم مترونیدازول و سفیکسیم دادن برای ۴ روز خوردم و چون علائمی مثل خاب الودگی داشتم قطع کردم دوباره بعد از یک هفته دکتر بهم مترونیدازول و ازیترومایسین داده ولی علائمم تکرر ادرار و سوزش پهلو و مقدار کمی تب هست و تغییری هم نکردم بعد از ۳ روز. دیروز دوباره رفتم پزشک عمومی سیپروفلوکساسین نوشت. الان من ازیترومایسین و قطع کنم و بجاش شیپروفلوکساسین ۵۰۰ روزی ۲ بار به همراه مترونیدازول ۵۰۰ روزی ۲ بار بخورم( همون چیزی ک پزشک عمومی گفت) مشکلی پیش نمیاد؟؟

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   بهتر است از مصرف حجم زیاد آنتی بیوتیک اجتناب کرده و آزیترو را در صورتیکه مصرف آن را کامل نکرده اید قطع کنید و به جای آن سیپرو و مترو را که در عفونت های واژینال و ادراری موثر هستند تا انتها ادامه دهید..


  • حسین | 1399/04/05

   با سلام من از دو روزه سرفه خشک میکنم نمیدونم چرا میترسم کرونا باشه شایدم حساسیت باشه میخوام از قرص ازیترومایسین250 استفاده کنم مشکل یا عوارضی که نداره استفاده بکنم ممنون میشم اگه راهنمایی بکنید

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   از مصرف خودسرانه آزیترومایسین اجتناب کنید..


  • شیما راد | 1399/04/04

   سلام. خداقوت... مدتی ست ساکن عراق هستم و به خاطر شرایط کرونایی و قرنطینه نتوتستم از خونه بیرون برم.... تکرر ادرار زیاد دارم از آزیترومایسین استفاده میکنم.... تکرر ادرار بدون درد و سوزش و با حجم متوسط و رنگ سفید و پهلو درد ممکنه از علائم بارداری باشه یا همون عفونت باکتریایی؟ کدام احتمال بیشتر است... ممکنه راهنمایی کنید

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   علایم شما مشکوک به عفونت ادراری است ولی برای تشخیص قطعی و افتراق بین این دو باید آزمایش ادرار داد تا تشخیص عفونت قطعی شود..
   برای تشخیص بارداری آزمایش خون بدهید یا از کیت های ادراری تشخیص بارداری استفاده کنید..


  • حجت جهانبخش | 1399/04/04

   سلام خسته نباشید ببخشید من دیشب رفتم دکتر داخلی واسه عفونت گلو قرص آزیترومایسین نوشته طریقه مصرفشم نوشته روز اول دوتا روزبعدشم یکی حالا من دیشب نخوردم به جاش امروز صبح دوتا خوردم الان که اونوحوردم احساس سردردویکم سرگیج واسترس دارم ایا مشکلی پیش میاد همین من تپش قلبم دارم بهم قرص متورال 25دادن میخورم ایا این قرص خوردم ضررداره واسم

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   شروع مصرف این دارو با روزی دو قرص است.. 
   علایمی که ذکر کردید جزو عوارض این دارو نیست..


  • پویا شریفی 99/04/04 | 1399/04/04

   با سلام گلو درد داشتم دکتر بهم ازیترو تجویز کرد.من اشتباها هر 8 ساعت یبار مصرف میکردم .در مدت 48 ساعت 6 عدد مصرف کردم و دیگر مصرف نکردم گلو دردم رفته رفته خوب شد ولی مدت یک هفته است که حس چشایی و بویایی را کلا از دست دادم.مشگل از چی میتونه باشه؟با تشکر

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   با توجه به اینکه آنتی بیوتیک را درست مصرف نکرده اید اثر درمانی مناسبی از این دارو حاصل نشده..
   اگرچه علایم برطرف شده ولی عفونت به طور کامل برطرف نشده.. 
   از دست دادن حس چشایی و بویائی می تواند از علایم کرونا باشد که نیاز به پیگیری های بیشتر دارد..


  • فریبا | 1399/04/03

   دکتر برای عفونت واژن بهم ۴ دونه کپسول ازیترومایسین ۵۰۰ دادن فراموش کردم که چطور باید مصرف کنم چطوری باید بخورم؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   هر24 ساعت یک عدد مصرف نمایید.