اطلاعات دارویی آزیترومایسین

Azithromycin

آزیترومایسین Azithromycin

گروه دارو: ماکرولیدها

آزیترومایسین یک آنتی بیوتیک است که با باکتریها مقابله می کند. آزیترومایسین در درمان انواع عفونت های باکتریایی از جمله عفونت های مجاری تنفسی ، عفونت های پوست، عفونت های چشمی، التهاب گوش میانی، عفونت های تناسلی بدون درگیری کلامیدیایی و التهاب غیر گونوکوکی پیشابراه استفاده می شود.
آزیترومایسین یک آنتی بیوتیک ماکرولید با طیف گسترده با نیمه عمر طولانی و درجه نفوذ بافتی بالا است.
از آزیترومایسین فقط برای درمان یا پیشگیری از عفونتهایی که ثابت شده یا شدیداً مشکوک به علت وجود باکتریهای حساس هستند باید استفاده شود تا از ایجاد مقاومت میکروبی جلوگیری کرده و اثر آزیترومایسین حفظ شود.

مکانیسم اثر

به منظور تکثیر ، باکتریها به فرآیند خاصی از سنتز پروتئین نیاز دارند که توسط پروتئینهای ریبوزومی فعال می شود. آزیترومایسین به rRNA 23s زیرواحد ریبوزومی 50S باکتری متصل می شود. این فرایند، سنتز پروتئین باکتریایی را با مهار مرحله انتقال و جابجایی سنتز پروتئین و با مهار مونتاژ زیر واحد ریبوزومی 50S متوقف می کند.
آزیترومایسین در pH پایین بسیار پایدار است و باعث نیمه عمر سرمی بیشتر آن می شود و غلظت آن را در بافت ها نسبت به اریترومایسین افزایش می دهد.

فارماکودینامیک

آزیترومایسین  یک آنتی بیوتیک ماکرولید نیمه سنتزی می باشد.ساختاری شبیه به اریترومایسین دارد . این دارو غلظت داخل سلولی بیشتری از اریترومایسین دارد که باعث افزایش کارایی و طول اثر بیشتر می شود.
ماکرولیدها با مهار سنتز و ترجمه پروتئین و درمان عفونت های باکتریایی ، رشد باکتری ها را متوقف می کنند. آزیترومایسین دارای اثرات مضاعف تعدیل کننده سیستم ایمنی است و برای این منظور در بیماری های التهابی مزمن تنفسی مورد استفاده قرار گرفته است.

فارماکوکینتیک

جذب:فراهمی زیستی آزیترومایسیناز راه خوراکی 37% می باشد.میزان جذب تحت تاثیر غذا قرار نمی گیرد.
توزیع:31 تا 33 لیتر در کیلوگرم. آزیترومایسین به طور گسترده ای در بافت ها منتشر می شوند به طوری که غلظت دارو در بافت ها 50 برابر بیش از پلاسما خواهد بود.به خوبی در پوست ، ریه ها ، خلط ، لوزه ها و دهانه رحم توزیع می شود. نفوذ به CSF ضعیف است.
اتصال به پروتئین: (وابسته به غلظت و وابسته به غلظت آلفا-1 اسید گلیکوپروتئین): خوراکی و وریدی:  7٪ تا 51٪ 
متابولیسم: آزیترومایسین به مقدار کم در کبد متابولیزه شده و مابقی بصورت تغییر نیافته عمدتا از راه صفرا دفع می گردد.
نیمه عمر حذف: نوزادان و کودکان 4 ماه تا 15 سال: 54.5 ساعت
بزرگسالان: فرم با آزادسازی سریع: 68 تا 72 ساعت. آهسته رهش: 59 ساعت

زمان رسیدن به اوج اثر در سرم: خوراکی: فرم با آزادسازی سریع:حدود 2 تا 3 ساعت . آهسته رهش: 3 تا 5 ساعت
دفع: خوراکی ، وریدی: صفراوی (مسیر اصلی 50٪ ، بدون تغییر) ؛ ادرار (6 تا 14 درصد بدون تغییر)

موارد مصرف آزیترومایسین

کاربردهای اصلی (Labeled indications):
1-درمان بیماری زخم دستگاه تناسلی (در مردان) به دلیل Haemophilus ducreyi
2-بیماری انسدادی مزمن ریوی ، حملات حاد: درمان تشدیدهای حاد باکتریایی بیماری انسدادی مزمن ریوی (COPD) به دلیل Haemophilus influenzae ، Moraxella catarrhalisیا Streptococcus pneumoniae
3-اوتیت میانی ، حاد: درمان اوتیت میانی حاد ناشی از H. influenzae، M. catarrhalis یا S. pneumoniae
4-پنومونی ، اکتسابی از جامعه: درمان پنومونی ناشی از جامعه (CAP) به دلیل Chlamydophila pneumoniae ، H. influenzae ، Legionella pneumophila ، M. catarrhalis ، Mycoplasma pneumoniae یا S. pneumoniae
5-عفونت پوست و ساختار پوست ، بدون عارضه: درمان عفونت های پوستی و پوستی بدون عارضه ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس ، استرپتوکوک پیوژنس یا استرپتوکوک آگالاکتیه
6-فارنژیت استرپتوکوکی (گروه A): درمان فارنژیت یا التهاب لوزه ناشی از S. pyogenes به عنوان جایگزینی برای درمان خط اول
7-عفونت پیشابراه یا دهانه رحم: درمان عفونت پیشابراه یا دهانه رحم به دلیل کلامیدیا تراکوماتیس یا نایسریا گونوره آ

کاربردهای دیگر (Off-labeled indications):
آکنه ولگاریس
جلوگیری از حملات ریوی
گاستروانتریت کمپیلوباکتر
زایمان سزارین
پروفیلاکسی قبل از عمل
عفونت حلق در کلامیدیا تراکوماتیس
درمان شریک جنسی در عفونت کلامیدیا تراکوماتیس
وبا
بیماری انسدادی مزمن ریوی
پیشگیری از تشدید سیستیک فیبروزیس ، ضد التهاب
پیشگیری از اندوکاردیت (جراحی های دندانپزشکی یا سایر روش های تهاجمی)
عفونت گنوکوکی منتشر (آرتروز ، سندرم آرتریت-درماتیت)
درمان شریک جنسی درعفونت گنوکوکی
عفونت گنوکوکی بدون عارضه (عفونت راست روده یا حلق ؛ ورم ملتحمه)
سیاه سرفه
عفونتهای مقاربتی
گاستروانتریت شیگلا
پروفیلاکسی جراحی تخلیه رحم (سقط جنین)
سفلیس ، اولیه و ثانویه 
اسهال مسافران ، درمان تجربی

مقدار مصرف آزیترومایسین

یزرگسالان:
کاربردهای اصلی (Labeled indications):

1-بیماری انسدادی مزمن ریوی ، حملات حاد:
 درمان حملات حاد:
توجه: از مصرف در بیماران با عوامل خطر برای عفونت سودوموناس یا سایر عوامل خطر (مثلاً ≥65 سال با عوارض عمده ،
پیش بینی FEV1 <50٪ ، حملات مکرر) اجتناب کنید.
خوراکی: 500 میلی گرم روز 1 و به دنبال آن 250 میلی گرم یک بار در روز در روزهای 2 تا 5  یا 500 میلی گرم یک بار در روز به مدت 3 روز

2-گاستروآنتریت کمپیلوباکتر:
خوراکی: 1 گرم به صورت تک دوز یا 500 میلی گرم یک بار در روز به مدت 3 روز. اگر علائم پس از 24 ساعت پس از درمان با تک دوز برطرف نشد ، با 500 میلی گرم یک بار در روز به مدت 2 روز دیگر ادامه دهید. برای بیماران آلوده به اچ آی وی ، 500 میلی گرم روزانه به مدت 5 روز توصیه می شود. توجه: حالت تهوع ممکن است با رژیم 1 گرم تک دوز ایجاد شود ، که ممکن است با تجویز آزیترومایسین به عنوان 2 دوز منقسم در همان روز کاهش یابد.

3-وبا:
خوراکی: 1 گرم به صورت تک دوز

4-گاستروانتریت شیگلا:
توجه: در صورت امکان حساسیت آنتی بیوتیکی را تأیید کنید .
خوراکی: 500 میلی گرم یک بار در روز به مدت 3 روز ؛ برای عفونت Shigella dysenteriae نوع 1 یا برای بیماران مبتلا به عفونت همزمان HIV باید 5 روز درمان انجام شود.

5-
اسهال مسافران ، درمان تجربی:
خوراکی: 1 گرم به صورت تک دوز یا 500 میلی گرم یک بار در روز به مدت 3 روز. اگر علائم پس از 24 ساعت پس از درمان با تک دوز برطرف نشد ، با 500 میلی گرم یک بار در روز به مدت 2 روز دیگر ادامه دهید. یک دوره 3 روزه 500 میلی گرمی یک بار در روز ، رژیم ترجیحی برای اسهال خونی یا اسهال تب دار است.
توجه: بیشتر موارد خودبخود محدود شونده هستند و ممکن است درمان ضد میکروبی نیاز نباشد.حالت تهوع ممکن است با رژیم 1 گرم تک دوز ایجاد شود، که ممکن است با تجویز آزیترومایسین به عنوان 2 دوز منقسم در همان روز کاهش یابد
.

6-عفونت ریوی ، پوستی ، بافت نرم یا استخوان:
خوراکی: 250 تا 500 میلی گرم یک بار در روز به عنوان بخشی از یک رژیم ترکیبی مناسب و برای 6 تا 12 ماه برای عفونت های ریوی و استخوانی و4 ماه برای عفونت های پوستی یا بافت نرم ادامه می یابد.

7-پنومونی اکتسابی از جامعه:
بیماران سرپایی:
خوراکی: 500 میلی گرم در روزاول و به دنبال آن 250 میلی گرم یک بار در روز به مدت 4 روز یا 500 میلی گرم یک بار در روز به مدت 3 روز.
بیماران بستری:
از راه خوراکی ، تزریق وریدی: 500 میلی گرم یک بار در روز و حداقل 3 روز ، به عنوان بخشی از یک رژیم ترکیبی مناسب.

8-عفونتهای مقاربتی:
عفونت دهانه رحم ،درمان تجربی:
خوراکی: 1 گرم به صورت تک دوز. اگر بیمار در معرض خطر ابتلا به سوزاک است ، یا شیوع موضعی سوزاک زیاد باشد (به عنوان مثال ،> 5٪) در ترکیب با سفتریاکسون تجویز شود.

Chancroid (به دلیل Haemophilus ducreyi):
خوراکی: 1 گرم به صورت تک دوز.
توجه: داده ها در مورد کارایی در بیماران آلوده به HIV محدود هستند.

9-عفونت پیشابراه ، درمان تجربی:
خوراکی: 1 گرم به صورت تک دوز. اگر شواهد میکروسکوپی در مورد اورتریت گنوکوکی وجود دارد یا شک بالایی برای عفونت گنوکوکی وجود دارد ، همراه با سفتریاکسون تجویز شود.

10-فارنژیت استرپتوکوکی (گروه A) (عامل جایگزین برای بیماران حساسیت شدید به پنی سیلین):
خوراکی: 500 میلی گرم روز اول و به دنبال آن 250 میلی گرم یک بار در روز در روزهای 2 تا 5 یا 500 میلی گرم یک بار در روز به مدت 3 روز.

کاربردهای دیگر (Off-labeled indications):
1-آکنه ولگاریس ، التهابی (متوسط ​​تا شدید):
توجه: به عنوان مکمل، از درمان موضعی آکنه استفاده کنید.
خوراکی: رژیم های مصرفی در آزمایشات بالینی بسیار متفاوت است. در همه آزمایشات از رژیم های دوز پالس استفاده شده است. رژیم ها شامل: 500 میلی گرم یک بار در روز به مدت 4 روز متوالی در ماه به مدت 3 ماه متوالی یا 500 میلی گرم یک بار در روز به مدت 3 روز در هفته اول و به دنبال آن 500 میلی گرم یک بار در هفته تا هفته 10 یا 500 میلی گرم یک بار در روز به مدت 3 روز متوالی در هفته در ماه اول ، به دنبال آن 500 میلی گرم یک بار در روز به مدت 2 روز متوالی در هفته در ماه دوم ، و سپس 500 میلی گرم یک بار در روز به مدت 1 روز در هفته در ماه سوم. برای به حداقل رساندن توسعه مقاومت باکتریایی باید از کوتاهترین مدت زمان استفاده شود. در 3 تا 4 ماه
مجدد ارزیابی کنید.

2-برونشکتازی (فیبروز غیر سیستیک) ، جلوگیری از حملات ریوی:
خوراکی: 500 میلی گرم 3 بار در هفته یا 250 میلی گرم یک بار در روز.

3-زایمان به روش سزارین برای پروفیلاکسی قبل از عمل:
وریدی : 500 میلی گرم به صورت یک دوز واحد 1 ساعت قبل از جراحی. در ترکیب با آنتی بیوتیک های استاندارد قبل از عمل استفاده کنید .

4-پیشگیری از حملات بیماری های انسدادی مزمن ریوی:
خوراکی: 250 تا 500 میلی گرم 3 بار در هفته یا 250 میلی گرم یک بار در روز.

5-سیستیک فیبروزیس ، ضد التهاب:
خوراکی: 250 میلی گرم (<40 کیلوگرم) یا 500 میلی گرم (40 ≥ 40 کیلوگرم) 3 بار در هفته یا 250 میلی گرم یک بار در روز.
توجه: بیماران باید قبل از درمان از نظر عفونت مایکوباکتریایی غیر سل بررسی شوند و در صورت وجود نباید ازیترومایسین تجویز شود.

6-پیشگیری از آندوکاردیت درعمل های دندانپزشکی یا سایر روش های تهاجمی (عامل جایگزین برای بیماران دارای آلرژی به پنی سیلین):
خوراکی: 500 میلی گرم 30 تا 60 دقیقه قبل از عمل. توجه: فقط برای بیمارانی که بیماری قلبی دارند و بیشترین خطر عوارض جانبی ناشی از آندوکاردیت را دارند و تحت روشی قرار دارند که ممکن است منجر به باکتریمی با ارگانیسم بالقوه ی ایجاد کننده ی آندوکاردیت شود ، توصیه می شود.

7-بیماری ریوی (بیماری ندولار / برونشکتاتیک):
خوراکی: 500 تا 600 میلی گرم 3 بار در هفته به عنوان بخشی از یک رژیم ترکیبی مناسب. برخی از متخصصان به دلیل بهبود تحمل ، 500 میلی گرم 3 بار در هفته را ترجیح می دهند.

8-بیماری ریوی در بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیس:
خوراکی: 250 تا 500 میلی گرم یک بار در روز به عنوان بخشی از یک رژیم ترکیبی مناسب.
توجه: دوز متناوب (3 بار در هفته) برای بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیس توصیه نمی شود.

9-سیاه سرفه:
خوراکی: 500 میلی گرم روز اول و به دنبال آن 250 میلی گرم یک بار در روز در روزهای 2 تا 5

10-عفونت کلامیدیا تراکوماتیس ، درمان شریک جنسی:
خوراکی: 1 گرم به صورت تک دوز.

11-عفونت گنوکوکی ، منتشر (آرتروز ، آرتروز- درماتیت):
خوراکی: 1 گرم به صورت تک دوز در ترکیب با سفتریاکسون

12-عفونت گنوکوکی ، درمان شریک جنسی:
خوراکی: 1 گرم به صورت تک دوز در ترکیب با سفیکسیم

13-عفونت گنوکوکی ، بدون عارضه (عفونت دهانه رحم ، مجرای ادرار ، رکتوم یا حلق ؛ ورم ملتحمه):
رژیم دو دارویی: 1 گرم به صورت تک دوز در ترکیب با سفتریاکسون
بیماران با حساسیت شدید به سفالوسپورین: 2 گرم به صورت تک دوز در ترکیب با جمی فلوکساسین یا جنتامایسین

14-سفلیس ، اولیه و ثانویه (عامل جایگزین برای بیماران دارای حساسیت به پنی سیلین):
خوراکی: 2 گرم به صورت تک دوز.

15-پروفیلاکسی جراحی ، تخلیه رحم (سقط جنین):
خوراکی: 500 میلی گرم به صورت تک دوز 1 ساعت قبل از عمل. ممکن است حداکثر 24 ساعت قبل از عمل تجویز شود.

کودکان:
دوز عمومی ، عفونت های حساس:
نوزادان ، کودکان و نوجوانان:
خوراکی: 5 تا 12 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در دوز ؛ به طور معمول 10 تا 12 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز اول تجویز می شود (حداکثر دوز معمول: 500 میلی گرم در دوز) و به دنبال آن 5 تا 6 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن یک بار در روز (حداکثر دوز معمول: 250 میلی گرم در دوز) برای باقی مانده از دوره درمان.
وریدی : 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن یک بار در روز ؛ حداکثر دوز: 500 میلی گرم در هر دوز.

1- عفونت کلامیدیا تراکوماتیس:
عفونت دستگاه ادراری تناسلی یا حفره حلقی (به عنوان مثال ، دهانه رحم ، مجرای ادراری):
خوراکی: کودکان کمتر از 8 سال با وزن 45 کیلوگرم یا کودکان 8 سال و بزرگسالان: خوراکی: 1000 میلی گرم به صورت تک دوز

2-پنومونی مادرزادی:
نوزادان: خوراکی ، وریدی : 20 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن یک بار در روز به مدت 3 روز
کودکان ≥6 سال و نوجوانان: خوراکی:
18 تا 35.9 کیلوگرم: 250 میلی گرم سه بار در هفته (دوشنبه ، چهارشنبه ، جمعه).
≥36 کیلوگرم: 500 میلی گرم سه بار در هفته (دوشنبه ، چهارشنبه ، جمعه).

3- اسهال عفونی کمپیلوباکتر:
در فردی که در معرض یا آلوده به HIV نیست:
نوزادان ، کودکان و نوجوانان: خوراکی: 10 میلی گرم در کیلوگرم در دوز یک بار در روز به مدت 3 روز
حداکثر دوز: 500 میلی گرم در هر دوز.
درفردی که در معرض یا آلوده به HIV است:
نوجوانان: از راه خوراکی: 500 میلی گرم یک بار در روز به مدت 5 روز

4- شیگلوز:
در فردی که در معرض یا آلوده به HIV نیست:
نوزادان ، کودکان و نوجوانان: خوراکی: 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن یک بار در روز به مدت 3 روز.
حداکثر دوز: 500 میلی گرم در هر دوز ؛
در فردی که در معرض یا آلوده به HIV است:
نوجوانان: خوراکی: 500 میلی گرم یک بار در روز به مدت 5 روز.

5-پروفیلاکسی آندوکاردیت: نوزادان ، کودکان و بزرگسالان: خوراکی: 15 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن درهر دوز، 30 تا 60 دقیقه قبل از عمل.
حداکثر دوز: 500 میلی گرم در هر دوز

6- عفونت استرپتوکوکی گروه A ؛ درمان التهاب حنجره استرپتوکوکی (عامل جایگزین برای بیماران حساسیت شدید به پنی سیلین):
نوزادان ، کودکان و نوجوانان: خوراکی: 12 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر دوز یک بار در روز به مدت 5 روز. حداکثر دوز: 500 میلی گرم در هر دوز

7- اوتیت میانی ، حاد (AOM):
نوزادان ≥6 ماهه ، کودکان و نوجوانان: خوراکی:
 رژیم تک دوز: 30 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت تک دوز ؛ حداکثر دوز: 1500 میلی گرم در هر دوز اگر بیمار ظرف 30 دقیقه بعد از مصرف استفراغ کند ، تکرار دوز مجاز است، اگرچه اطلاعات محدودی در مورد ایمنی موجود است.
رژیم سه روزه: 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن یک بار در روز به مدت 3 روز. حداکثر دوز: 500 میلی گرم در هر دوز.
رژیم پنج روزه: 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن یک بار در روز اول (حداکثر دوز: 500 میلی گرم در دوز) و به دنبال آن 5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (حداکثر دوز: 250 میلی گرم در دوز) یک بار در روز در روزهای 2 تا 5 تجویز می شود.

8- پریتونیت (دیالیز صفاقی) ، پروفیلاکسی برای بیمارانی که دیالیز صفاقی دریافت می کنند و نیاز به اقدامات دندانپزشکی دارند:
نوزادان ، کودکان و نوجوانان: خوراکی: 15 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن 30 تا 60 دقیقه قبل از عمل دندانپزشکی تجویز می شود. حداکثر دوز: 500 میلی گرم در هر دوز

9-سیاه سرفه:
خوراکی ، وریدی:
نوزادان 1 تا 5 ماهه: 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن درهر دوز یک بار در روز به مدت 5 روز.
نوزادان ≥6 ماهه ، کودکان و نوجوانان: 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن یک بار در روز اول (حداکثر دوز: 500 میلی گرم در هر دوز) ، به دنبال آن 5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن یک بار در روز در روزهای 2 تا 5 (حداکثر دوز: 250 میلی گرم در هر دوز).

موارد منع مصرف

ازدیاد حساسیت به این دارو و ترکیبات آن ، سابقه بیماری کبدی یا زردی کلستاتیک

عوارض جانبی آزیترومایسین

عوارض جانبی شایع (بالای 10%):
دستگاه گوارش: اسهال (14٪ ؛ رژیم های تک دوز با دوز بالا احتمال بروز بیشتری دارند) ،حالت تهوع (7٪ ؛ رژیم های تک دوز با دوز بالا: 5 تا 18 درصد)

عوارض جانبی با شیوع کمتر (1% تا 10%):
قلب و عروق: درد قفسه سینه (کمتر از 1%) ، ورم صورت (کودکان: کمتر از 1%) ، تپش قلب (بزرگسالان: کمتر از 1%)

پوست: دیافورز (کودکان: ≤ 1%،) ، اگزما (کودکان: ≤ 1%) ، درماتیت قارچی (کودکان: ≤ 1%)، خارش (≤ 2%) ، حساسیت پوست به نور (بزرگسالان:٪ 1)، بثورات پوستی ( ≤ 2%؛ ؛ رژیم های تک دوزی تمایل دارند که با افزایش بروز این عارضه همراه باشند) ، کهیر (≤ 1%) ، درماتیت وزیکولوبولوس (کودکان:  ≤1%)

غدد درون ریز و متابولیک: افزایش لاکتات دهیدروژناز (1٪ تا 3٪)

دستگاه گوارش: درد شکم (1٪ تا 7٪ ؛ رژیم های تک دوزی معمولاً با افزایش بروز این عارضه همراه هستند) ، بی اشتهایی (2٪) ، یبوست (1٪) ، سوءهاضمه (بزرگسالان: 1٪)، انتریت (کودکان: 1٪) ، نفخ شکم (1٪) ، ورم معده (1٪) ، کاندیدیازیس دهانی (1٪) ، استوماتیت (1٪) ، استفراغ (بزرگسالان:٪ 2)

ادراری تناسلی: کاندیدیازیس دستگاه تناسلی (بزرگسالان: 1% ≤) ، واژینیت (بزرگسالان: %3 ≤)

حساسیت بیش از حد: آنژیوادم (≤ 1%

عفونت: عفونت قارچی (کودکان: ≤1%)

موضعی: التهاب موضعی (بزرگسالان ، وریدی: 3٪) ، درد در محل تزریق (بزرگسالان ، وریدی: 7٪)

سیستم عصبی: تحریک پذیری (1 ≤٪) ، سرگیجه (≤ %1)، خواب آلودگی (≤ 1%)، خستگی (≤ 1%)، سردرد (≤ 1%) ، بی خوابی (کودکان: ≤ 1%)، بی حسی (کودکان) : ≤ 1%) ، عصبی بودن (کودکان: ≤ %1) ، درد (کودکان:٪ 1) ، سرگیجه (≤ 1%)

 سیستم عضلانی و اسکلتی: فعالیت عضلانی هایپرکینتیک (کودکان:٪ 1) ، افزایش کراتین فسفوکیناز خون (1٪ تا 2٪)

تنفسی: برونکوسپاسم (≤ 1%) ، سرفه (کودکان: %1) ، پلورال افیوژن (کودکان: 1% ≤)

متفرقه: تب (کودکان: %1 ≤)

تداخلات دارویی

آفاتینیب: مهار کننده های P-glycoprotein / ABCB1 ممکن است غلظت سرمی آفاتینیب را افزایش دهند. مدیریت: در صورت ترکیب ، مهار کننده P-gp را همزمان یا بعد از دوز آفاتینیب تجویز کنید. تداخل رده D: اصلاح درمان

BCG (داخل مثانه): آنتی بیوتیک ها ممکن است اثر درمانی BCG (داخل مثانه) را کاهش دهند. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

Berotralstat: مهارکننده های P-glycoprotein / ABCB1 ممکن است غلظت سرمی Berotralstat را افزایش دهند. مدیریت: در صورت ترکیب با مهارکننده های P-glycoprotein (P-gp) ، دوز Berotralstat را به 110 میلی گرم در روز کاهش دهید. تداخل رده D: اصلاح درمان

بتریکسابان: مهارکننده های P-گلیکوپروتئین / ABCB1 ممکن است غلظت سرمی Betrixaban را افزایش دهند. مدیریت: در صورت ترکیب با یک مهار کننده P-gp ، دوز بتریکسابان بزرگسالان را به دوز اولیه 80 میلی گرم و سپس 40 میلی گرم یک بار در روز کاهش دهید. از مصرف همزمان مهار کننده های بتریکسابان و P-gp در بیماران با اختلال شدید کلیه (CrCL کمتر از 30 میلی لیتر در دقیقه) خودداری کنید. تداخل رده D: اصلاح درمان

بیلاستین: مهار کننده های P-گلیکوپروتئین / ABCB1 ممکن است غلظت سرمی بیلاستین را افزایش دهند. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

واکسن وبا: آنتی بیوتیک ها ممکن است اثر درمانی واکسن وبا را کاهش دهند. مدیریت: از تزریق واکسن وبا در بیمارانی که آنتی بیوتیک سیستمیک دریافت می کنند و طی 14 روز پس از استفاده از آنتی بیوتیک خوراکی یا تزریقی ، خودداری کنید. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

کلشی سین: مهارکننده های P-گلیکوپروتئین / ABCB1 ممکن است غلظت سرمی کلشی سین را افزایش دهند. توزیع کلشی سین در بافتهای خاص (به عنوان مثال ، مغز) نیز ممکن است افزایش یابد. مدیریت: مصرف کلشی سین در بیمارانی که اختلال عملکرد کلیه یا کبدی دارند و همچنین از مهار کننده های P-gp استفاده می کنند منع مصرف دارد. در افرادی که عملکرد کلیوی و کبدی طبیعی دارند ، دوز کلشی سین را طبق دستور کاهش دهید. برای جزئیات به مونوگراف دارو مراجعه کنید. تداخل رده D: اصلاح درمان

دومپریدون: عوامل طولانی کننده QT (ریسک متوسط) ممکن است اثر طولانی کننده QTc دومپریدون را افزایش دهند. مدیریت: در صورت ترکیب ، ازدیاد فاصله QTc و آریتمی های بطنی را کنترل کنید. بیمارانی که فاکتورهای خطر اضافی برای طولانی شدن QTc دارند ممکن است حتی در معرض خطر بیشتری باشند. تداخل رده D: اصلاح درمان

دوکسوروبیسین: مهار کننده های P-گلیکوپروتئین / ABCB1 ممکن است غلظت سرمی دوکسوروبیسین را افزایش دهند. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

میزولاستین: آنتی بیوتیک های ماکرولید ممکن است غلظت سرمی میزولاستین را افزایش دهند. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

پازوپانیب: مهار کننده های P-گلیکوپروتئین / ABCB1 ممکن است غلظت سرمی پازوپانیب را افزایش دهند. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

پیموزاید: ممکن است اثر طولانی شدن QTc در عوامل طولانی کننده QT (خطر متوسط) را افزایش دهد. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

مهارکننده های قوی CYP3A4 طولانی کننده QT (خطر متوسط): ممکن است اثر طولانی کنندگی QTc در عوامل متفرقه طولانی کننده QT (خطر متوسط) را افزایش دهد. مهارکننده های قوی CYP3A4 طولانی کننده QT (خطر متوسط) ممکن است غلظت سرمی عوامل متفرقه طولانی کننده QT (خطر متوسط) را افزایش دهد. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

Rimegepant: مهار کننده های P-glycoprotein / ABCB1 ممکن است غلظت سرمی Rimegepant را افزایش دهند. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

سیرولیموس: مهارکننده های P-glycoprotein / ABCB1 ممکن است غلظت سرمی سیرولیموس را افزایش دهند. مدیریت: از مصرف همزمان سیرولیموس با مهار کننده های P-glycoprotein (P-gp) در صورت امکان خودداری کنید . تداخل رده D: اصلاح درمان

توپوتکان:
مهارکننده های P-glycoprotein / ABCB1  ممکن است غلظت سرمی توپوتکان را افزایش دهند. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

وین کریستین (لیپوزومال):
مهارکننده های P-گلیکوپروتئین / ABCB1  ممکن است غلظت سرمی وین کریستین (لیپوزومال) را افزایش دهند. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

هشدارها

1-اسهال ناشی از کلستریدیوم دیفیسیل عارضه ای است که با مصرف اغلب آنتی بیوتیک ها از جمله آزیترومایسین همراه است که شدت آن از اسهال خفیف تا کولیت کشنده متغیر است.
2-در صورت وجود نارسایی کلیه، تاکی کاردی بطنی، پورفیری آزیترومایسین با احتیاط فراوان تجویز گردد.
3-مصرف آزیترومایسین در سالمندان با نظارت دقیق انجام پذیرد.
4- آزیترومایسین ممکن است باعث تشدید ضعف در بیماران میاستنی گراویس شود.
5-عملکرد غیر طبیعی کبد ، هپاتیت ، زردی کلستاتیک ، نکروز کبدی و نارسایی کبدی گزارش شده است که برخی از آنها منجر به مرگ شده است. در صورت بروز علائم و نشانه های هپاتیت ، بلافاصله درمان را قطع کنید.
6-تجویز آزیترومایسین در صورت عدم وجود عفونت باکتریایی اثبات شده یا شدیداً مشکوک بعید به نظر می رسد که به نفع بیمار باشد و خطر ایجاد باکتری های مقاوم به دارو را افزایش دهد. 
7-ممکن است علائم سوزاک یا سفلیس را پوشانده یا شروع علاتم را به تأخیر بیندازد ، بنابراین قبل از شروع رژیم درمانی باید آزمایشات مناسب کشت و حساسیت آنتی بیوتیکی انجام شود. 

نکات قابل توصیه

1- فرم قرص سریع الاثر و سوسپانسیون خوراکی آزیترومایسین بدون توجه به غذا مصرف گردد ولی فرم سوسپانسیون آهسته روش و کپسول ازیترومایسین باید یکساعت قبل از غذا و یا دو ساعت پس از صرف غذا مصرف گردد.
2-فرم سریع الاثر آزیترومایسین باید با فاصله از آنتی اسید حاوی آلومینیوم و منیزیوم مصرف گردد.
3-فرم سوسپانسیون باید قبل از مصرف خوب تکان داده شود.

مصرف در بارداری

گروه B ( در این گروه از داروها، مطالعات بر روی حیوانات باردار نشانگر این بود که دارو خطری بر روی جنین ندارد، اما مطالعات کافی روی زنان باردار برای میزان خطر روی جنین در سه ماهه اول بارداری انجام نشده است.)

داده های موجود در مورد استفاده در زنان باردار، هیچ خطری مرتبط با دارو برای نقص عمده هنگام تولد ، سقط جنین یا پیامدهای نامطلوب مادر یا جنین را شناسایی نکرده است.

مصرف در شیردهی

 در شیر انسان ترشح می شود
واکنشهای جانبی نه چندان جدی در نوزادان شیرخوار پس از مصرف آزیترومایسین توسط مادر گزارش شده است
هیچ اطلاعاتی در مورد اثرات آزیترومایسین بر تولید شیر در دسترس نیست
مزایای شیردهی همراه با نیاز بالینی مادر به آزیترومایسین و هرگونه اثر سوء احتمالی بر روی نوزاد شیرخوار یا بیماری زمینه ای مادر را در نظر بگیرید.

دارو های مشابه

کلاریترومایسین
اریترومایسین
فیداکسومایسین

اشکال دارو آزیترومایسین

اشکال دارویی:
سوسپانسیون 100mg/5ml
سوسپانسیون 200mg/5ml
قرص 250mg
قرص 500mg
کپسول 250mg
کپسول 500mg
ویال تزریقی 500mg (تک نسخه ای)
پودر قابل تزریق 500mg
قطره چشمی 1%

نام های تجاری:
Zithromax
آزیروسین
آزیتروژن
زیمکسیر
زیتروکم
آزیترودر
زیتروستا
آزپین
زیتروسد

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  • عرفان | 1399/12/06

   سلام خسته نباشید ببخشید من برای جوش پوستم سه ماه ایزوترتینوین میخورم این ماه دکتر علاوه بر ایزوترتینوین 30 تا آزیترومایسین 250 هم نوشت.سال گذشته آزیترو تنها یک ماه خودم با تجویز ولی جوشام خوب نشد، این دارو عوارض جدی می تونه داشته باشه برام،مثل سمیت کبدی و کاهش فلور؟ سنم 20 و پسر

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   اگر دارو را تحت نظر پزشک مصرف نمایید و مرتب چکاپ شوید مشکلی پیش نمی اید.


  • حسینی | 1399/10/14

   سلام من معدم خیلی حساس و ضیعفه طوری که هر سه ماه حالت مسمومیت بهم دست میده .علایم کرونا رو دارم دکتر برام آزیترومایسین تجویز کردن حالا من می ترسم دارو رو مصرف کنم و حالم به خاطر معدم خیلی بد بشه

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام عوارض گوارشی آزیترومایسین محدود بوده و با توجه به ضرورت استفاده از آن باید مصرف شود


  • پری | 1399/09/01

   سلام من مشکل معده دارم استرس که بهم وارد میشه معده م ضعیف میشه چندروزپیش کمی خیییییلی کم ودرحد ۵,۶دقیقه آبریزش بینی داشتم دکتر رفتم ویران برم هگزین،داروی تقویتی و آزیترومایسین ۵۰۰تجویز کرد برم هگزین خوردم ولی طی دوروزمصرف اصلا سرفه نکردم هیچ یک از علایم کرونا رو هم نداشتم الان با مصرف آزیترومایسین هم مشکل معده م تشدید شده حس می کنم گوله ای تو گلومه آیا قرص رو بخورم یا نه؟

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام . به تشخیص پزشک اعتماد کنید و آنتی بیوتیک را تا آخر مصرف کنید . برای رفع مشکلات گوارشی دارو را بعد از غذا و با آب زیاد مصرف کنید


  • مهدى | 1399/08/30

   سلام،٣هفته پيش بعلت ضعف و بدن درد و تب دكتر برام آزيترو ٥٠٠تجويز كرد ديشب بعلت تب و ضعف و بدن درد دكتر بهم سرم همراه با سه تا تقويتى داد ولى شب تب داشتم امروز هم گلوم چركى هستش آيا ميتونم بازم آزيترو مصرف كنم تشكر...

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام مصرف آنتی بیوتیک فقط باید زیر نظزر پزشک باشد


  • کیوان | 1399/08/30

   بادرود چند روزی درد خفیف بیشتر در ناحیه زانو تا ساق پا دارم میتونم بدون تجویز پزشک از آزیترومایسین ۵۰۰ استفاده کنم یا پیشنهاد دارو دیگری البته چندروز پیش تست مخاطکرونا دادم منفی بود. سپاسگزارم

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام خیر مصرف آنتی بیوتیک فقط با نظر پزشک باید باشد


  • نازی فتاحی | 1399/08/29

   سلام خدمت دکترمحترم من ۵ روزکه به کرونا مبتلاشدم ازیترومایسین ۵۰۰ سه شب خوردم والان حال عمومیم خوب وسرفه وگلودردندارم وفقط سردردوبدن درددارم میخواستم ببینم بازم باید ازیتروبخورم یاکافیه

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   حداقل 5 روز باید این دارو را کامل مصرف کنید..


  • رامین | 1399/08/26

   سلام ممنون از زحماتتون بنده قرص آزیترو 500 رو برای کرونا مصرف میکنم شب قبل از خواب استفاده میکنم منتهی در طول شب کل دهانم خشک میشه و حالت تهوع خفیف یهم دست میده طوری ک اصلا نمیتونم بخوابم، راه حل چی هستش

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   دارو را ظهر ها میل نمایید.


  • علی | 1399/08/25

   سلام من هر ۱۲ساعت یک قرص آزیتریومایسین ۵۰۰ میخورم یک بسته ۶عددی هستش آیا هر۱۲ ساعت خوردن مشکلی دارد ؟؟ باتشکر

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام معمولا 500 mg خوراکی، در یک نوبت در روز اول  و سپس 250 mg خوراکی یک بار در روز از روز دوم تا پنجم توصیه مشود = به صلاحدید پزشک قابل تغییر است


  • علی | 1399/08/25

   سلام و خسته نباشید من سرماخوردم سرفه زیاد همراه با کمی تنگی نفس دارم یک بسته ۶عددی آزیتریمایسین ۵۰۰ هر ۱۲ ساعت میخورم آیا مشکلی دارد ؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام معمولا 500 mg خوراکی، در یک نوبت در روز اول  و سپس 250 mg خوراکی یک بار در روز از روز دوم تا پنجم توصیه مشود = به صلاحدید پزشک قابل تغییر است


  • شادی | 1399/08/25

   سلام وقت بخیر من ساعت هفت و نیم شب قرص آزیترومایسین خوردم، ساعت 3 شب یه قاشق غذاخوری شربت آلومینیوم ام جی خوردم،و صبح ها ناشتا قرص لانزو باید بخورم،حالا اینها باهم تداخل دارن؟؟ ممنون🙏

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام خیر میتوان استفاده کرد


  • فاطمه | 1399/08/22

   سلام وقتتون بخیر من سرما خوردم و یک بسته ازیترومایسین ۵۰۰ استفاده کردم تموم شد و الان هنوز خوب نشدم اشکالی نداره بسته ی دوم رو شروع کنم ب خوردن

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   نیازی به مصرف بسته دوم نیست..


  • سمانه عبداللهی | 1399/08/21

   سلام .من بیماری کولیت روده دارم و هفته26 بارداری هستم .دکتر زنان بخاطر عفونت ادراری برام سفکسیم 400نوشت.از وقتی خوردم اسهالم برگشته و میترسم با ادامه مصرفش بیماریم عود کنه .بهم گفتن آزیترومایسین مصرف کن .ولی خب اونم انتی بیوتیک هستش .میترسم اونم بد باشه. به نظر شما چه دارویی بجاش مصرف کنم؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام برای تغییر آنتی بیوتیک حتما به پزشک معالجتان مراجعه کنید


  • یاشار | 1399/08/19

   سلاممم خسته نباشید من دوتا ۵۰۰ اشتباهی بجای ۲۵۰ خوردم الان چیکار کنم فردا ۲۵۰ استفاده کنم یا نخورم

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   اشکالی ندارد.
   فردا دارو را با همان دستوری که دکتر گفته استفاده نمایید.


  • Nanaz | 1399/08/15

   باسلام وعرض ادب...دیشب یک عدد قرص آزیترومایسین خوردم از صبح تمام بدنم خارش پیدا کرده لطف راهنماییم کنید برای ازبین رفتن خارش بدنم باید چیکار کنم...باتشکر

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   در صورت حساسیت به آزیترومایسین بهتر است با مشورت پزشک از آنتی بیوتیک دیگر استفاده شود..
   برای خارش می توان از قرص سیتریزین یا هیدروکسی زین استفاده کرد..


  • یاسمین | 1399/08/14

   درود بر شما. مصرف آزیترو رو برای درمان کرونا تا چند روز ادامه بدیم. و آیا برای بیمار دیابتی که کرونا گرفته با سن بالای ۷۰ مضر نیست؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام تعداد روز و مقدار دوز مصرفی آن را پزشک با توجه به معاینه بیمار تعیین می کند


  • Vahid | 1399/08/14

   سلام و عرض ادب ۱۲ روز قبل به دلیل سردرد شدید بیمارستان رفتم آزمایش کرونا دادم که مثبت بود بهم یک بسته ۶ تایی قرص آزیترومایسین ۵۰۰ دادن که روزی یک عدد بود تا روز ۱۰ مشکلی نداشتم ولی الان گلوم درد میکنه با توجه به قرنطینه بودنم و وضعیت بیمارستان ها آیا میتونم قرص مذکور رو دوباره تهیه و استفاده کنم؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام خیر مصرف طولانی مدت آن توصیه نمی شود. به متخصص عفونی مراجعه کنبد


  • وحید | 1399/08/13

   با سلام با علائم آبریزش بینی و کمی تب به پزشک مراجعه کردم و شش عدد آزیترومایسین 500 تجویز کردن هر هشت ساعت یک عدد که میشه روزس سه عدد و در مجموع دو روز مصرف بشه این تجویز هر هشت ساعت درسته

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   دستور ذکر شده،دستور روتین مصرف این دارو نمیباشد.


  • راحله | 1399/08/11

   سلام دکتر برای من آزیترومایسین 250 تجویز کردن.. بعد مادرم دوتاشو امروز بعد از نهار به من دادن.. وقتی جعبشو خوندم دیدم نوشته با معده ی خالی میخواستم بدونم الان چی میشه.. یعنی چون من با معده ی پر خوردم اثرش کم میشه؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام جهت جذب بهتر باید با معده خالی مصرف بشه ولی
   نیاز به تکرار دوز نیست


  • عبدی | 1399/08/09

   سلام برای چرک لوزه هام دکتر رفتم ۴ تا پنی سیلین به من دادند اما همچنان لوزم چرکی بود دوباره مراجعه کردم کپسول آزیترومایسین ۵۰۰ گفتند چند روز بخورم خوب میشم این مدت کلی دمنوش آویشن و پونه و دارچین و زنجبیل هم خوردم دو روزی هم هست که عسل تازه دارم استفاده میکنم اما دیشب خیلی حالم بد بود از دهان تا معدم در حال آتیش گرفتن هست اصلا نخوابیدم میخواستم ازتون بپرسم این داغی از دهان تا معده بصورتی که همش دهانم سوزش داره علتش چی میتونه باشه از عسل هست یا قرص آزیترومایسین یا دمنوشهایی که مصرف میکنم ؟ واقعا حالم بده خیلی سپاسگذار میشم اگر شرمنده بفرمایید و پاسخ بدهید ممنون

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام در صورت عدم بهبود بعد از قطع کردن موارد مصرفی (بجز آزیترومایسین که باید دروه اش تکمیل شود ) به متخصص گوارش مراجعه بفرمایید .


  • فرشته ریاحی | 1399/08/01

   سلام مادرم کرونا گرفتن و دکتر براشون آزیترومایسن ۵۰۰ نوشته. روزی یک عدد و در کل دوازده عدد. مادرم ۶۵ سال دارن و حدود ده ساله برای فشار شبی یک لوازارتان ۲۵ میخورن. آزیترو رو با فاصله دو ساعت قبل قرص فشار خوردن و شب اول مشکلی نداشتن. شب دوم لبش یکم باد کرد و صدای خس خس نفس کشیدنش اومد و بردمش اورژانس سطح اکسیژن خونش ۹۷ و فشارش ۱۱ روی ۶ بود.اورژانس گفت حالش طبیعیه و برگشنیم. بهش ایمیوه و کیک دادم. حالا موندم آزیترو رو ادامه بدم یا قطع کنم؟

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   مشکلی که بیان کردید به آزیترومایسین مربوط نمی شود.. مصرف را ادامه دهید