اطلاعات دارویی ایماتنیب

Imatinib

ایماتنیب Imatinib


ایماتنیب با رشد برخی سلولهای سرطانی تداخل ایجاد می‌کند. ایماتنیب برای درمان لوسمی میلوئید مزمن، اختلالات مغز استخوان، و سرطان پوست و تومورهای جدی شکم یا دستگاه گوارش (تومور استرومال دستگاه گوارش ) به کار می‌رود.

مکانیسم اثر ایماتنیب

ایماتنیب تیروزین کیناز را مهار می کند که تیروزین کیناز Bcr-AbI تولید شده توسط اختلال کروموزومی فیلادلفیا در لوسمی میلوئید مزمن را مهار می کند. همچنین ایماتینیب فاکتور رشد مشتق از پلاکت و فاکتوراستم سل را مهار می کند.

فارماکودینامیک

ایماتنیب تکثیر و تحریک آپوپتوز در سلول -Bcr-AbI مثبت را مهار می کند و همچنین سلولهای لوسمی تازه تولیدشده از اختلال کروموزومی فیلادلفیا- مثبت (Ph+) لوسمی میلوئید مزمن (CML) را مهار می‌کند.

فارماکوکینتیک

زمان رسیدن به حداکثر اثر ایماتنیب 2 تا 4 ساعت است. میانگین مطلق فراهمی‌زیستی 98%، و اتصال پروتئینی تقریبا 95% می‌باشد.
در کبد ابتدا از طریق ایزوآنزیم CYP3A4 ،همچنین از طریق CYP1A2, 2D6, 2C9 و2C19 متابولیزه شده و متابولیت عمده آن مشتق N- پیپرازین دی متیل شده (فعال) می‌باشد.
نیمه عمر تقریبا 18 ساعت (دارو مادر) و 40 ساعت (متابولیت فعال عمده) می باشد; متابولیت ها 68% از طریق مدفوع و 13% از ادرار دفع می‌شوند.

مقدار مصرف ایماتنیب

-- سندروم هایپرائوزینوفیلیک و/ یا لوسمی ائوزینوفیلیک مزمن :بزرگسالان:
400 mg/d خوراکی ، یک بار در روز. برای بیماران با FIP1L1-PDGFR alpha fusion kinase، با 100 mg/d شروع کنید. اگر ارزیابی ها واکنش ناکافی به درمان نشان دادند، در صورت عدم وجود عوارض دارو، ممکن است دوز از 100 به 400 mg/d افزایش یابد.
-- بیماری های میلودیسپلاستیک/ میلوپرولیفراتیو :بزرگسالان:
400 mg/d خوراکی ، یک بار در روز.
-- لوسمی لیمفوبلاستیک حاد Ph+: بزرگسالان:
600 mg/d خوراکی ، یک بار در روز.
--کودکان 2 سال و بالاتر:
340 mg/m 2 /d داکثر (max, 600 mg). خوراکی ، یک بار در روز.

موارد منع مصرف ایماتنیب

هنوز بخوبی مشخص نیست.

تداخلات دارویی ایماتنیب

آتورواستاتین , اپرپیتانت , اریترومایسین , ایتراکونازول , استامینوفن | پاراستامول , ایپراتروپیوم بروماید , ایفوسفامید , بودزوناید , پوساکونازول , تراستوزوماب , پالبوسیکلیب , رمدسیویر , تالازوپاریب , دابرافنیب , کابازی تاکسل , هالوفانترین , فلیبانسرین , ریوسیگوآت , تاسیملتئون , روکسولیتینیب , ایکسازومیب , الیگلوستات , استازولام , آوانافیل , آکالابروتینیب , فنین دیون | فنیندیون , آکسیتینیب , پیماوانسرین , ومورافنیب , کوپانلیسیب , بریگاتینیب , نیلوتینیب , کلوزاپین , فنتانیل , بیزوپرولول , دی سولفیرام , ایواکافتور , تادالافیل | قرص تادالافیل | قرص سیالیس , تامسولوسین , ترازودون , تریمی پرامین , توپوتکان , تولترودین , جین سینگ , زونیساماید , سیمواستاتین , سیکلوسپورین , فنوباربیتال , فنی توئین , فنی توئین+فنوباربیتال , لوواستاتین , لووتیروکسین , متوپرولول , میدازولام , نیفدیپین , واردنافیل , وارفارین , وراپامیل , ونلافاکسین , وریکونازول , وینورلبین , کلاریترومایسین , کینیدین | کوئینیدین

هشدارها

1- در ابتدای درمان بیماران را برای علائم دستگاه گوارش تحت نظارت قرار دهید.
2- بیماران را به صورت مرتب برای علائم و نشانه‌های احتباس مایعات ،وزن کنید و تحت نظارت قرار دهید.
3- افزایش وزن غیرمنتظره را به دقت بررسی و درمان مناسب را فراهم کنید.
4- در ماه اول هر هفته، ماه دوم هفته‌ای 2 بار CBC انجام دهید و پس از آن بصورت دوره‌ای،یا پس از بروز علائم بالینی انجام دهید.
5- پیش از درمان با ایماتنیب ،عملکرد کبد (آلکالین فسفاتاز، بیلی‌روبین، ترانس‌آمیناز) را بررسی کنید و سپس هر ماه یا طی درمان پس از بروز علائم بالینی ، کنترل کنید.
6- در بیمارانی که بخشی یاهمه غده تیروئیدرا برداشته اند و درمان جایگزین لووتیروکسین را دریافت می‌کنند، سطح TSH را تحت نظارت قرار دهید .
7- رشد کودکان تحت درمان را کنترل کنید.
8- بیماران مبتلا به بیماریهای قلبی، عوامل خطرزا برای نارسایی قلبی، و یا سابقه نارسایی کلیوی را به دقت تحت نظارت قرار داده، ارزیابی کنید و هر بیمار با علائم و نشانه‌های شامل نارسایی قلبی را درمان کنید.
9- اکوکاردیوگرام انجام دهید و سطوح سرم تروپونین را در بیماران با سندروم هایپرائوزینوفیلیک و/ یا لوسمی ائوزینوفیلیک مزمن و در بیماران با بیماریهای میلودیسپلاستیک/ میلوپرولیفراتیو یا ماستوسیتوز سیستمیک تهاجمی همراه با سطوح بالای ائوزینوفیل مشخص کنید.
10- بیماران در معرض خطر سندروم تحلیل تومور (برای مثال بیماران مبتلا به تومور با میزان تکثیر بالا یا تومور با گنجایش بالا قبل از درمان) را تحت نظارت قرار دهید.

نکات قابل توصیه

1- دوزهای 400 یا 600 میلی‌گرم ایماتنیب یکبار در روز تجویز شود. دوز 800 میلی گرم به صورت 2باردر روز 400 میلی گرم تجویز شود.
2- درمان ممکن است تا زمانی که شواهدی بر پیشرفت بیماری یا سمیت غیرقابل قبول وجود نداشته باشد، ادامه یابد.
3- دوزهای کودکان به صورت تک دوز یک بار در روز یا تقسیم دوز به صورت دو بار در روز تجویز شود.
4- هر دوز همراه با وعده غذایی و لیوان بزرگ آب برای کاهش ناراحتی دستگاه گوارش مصرف شود.
5- اگر بیمار قادر به بلعیدن قرصهای روکشدار ایماتنیب نمی‌باشد، می‌تواند قرص را در یک لیوان آب یا آب سیب حل کند. تعداد قرص مورد نیاز را در حجم مناسب نوشیدنی (50 میلی‌لیتر برای 100 میلی‌گرم قرص، 200 میلی‌لیتر برای 400 میلی‌گرم قرص) قرار دهید و با قاشق تا زمانیکه قرص حل شود، هم بزنید. پس از انحلال کامل قرص، فورا سوسپانسیون را مصرف کنید.
6- قرص های ایماتینیب را نشکنید. از تماس مستقیم قرص های شکسته شده با پوست یا غشای مخاط باید خودداری شود. اگر تماس صورت گرفت، کاملا شستشو دهید. پرسنل درمان باید از قرارگیری در معرض قرص شکسته شده خودداری کنند.

مصرف در بارداری

D ( در این گروه از داروها، مطالعات و نتایج حاصل از آن بیانگر وجود خطر برای جنین انسان است. زمانی که استفاده از دارو برای زنان باردار اجتناب ناپذیر است و خطرات احتمالی پذیرفته شده است، پزشک دارو را تجویز می کند. )

دارو های مشابه ایماتنیب

بوسوتینیب , زانوبروتینیب


پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.