اطلاعات دارویی ایمی پرامین

Imipramine

ایمی پرامین Imipramine


ایمی پرامین یک داروی ضد افسردگی سه حلقه ای می باشد. ایمی پرامین در درمان علائم افسردگی بکار می رود. ایمی پرامین در برخی موارد برای شب ادراری کودکان با سن 6 سال و بالاتر نیز استفاده می شود.

مکانیسم اثر ایمی پرامین

ایمی پرامین از طریق مهار برداشت مجدد نوراپی نفرین وسروتونین توسط پایانه سلولهای عصبی پیش سیناپسی ،غلظت سیناپسی آنها را در سیستم عصبی مرکزی افزایش می دهد. به نظر می رسد با تداوم مصرف ایمی پرامین در سطح گیرنده ها تغییراتی ایجاد می گردد که تا حدودی اثرات ضد افسردگی آن را توجیه می نماید.
نحوه عمل داروی ایمی پرامین در کنترل شب ادراری در دوران کودکی تصور می شود که جدا از اثر ضد افسردگی آن می باشد.

فارماکودینامیک

ایمی پرامین یک داروی ضد افسردگی سه حلقه ای با خواص دارویی کلی سایر ضد افسردگیهای سه حلقه ای مانند آمی تریپتیلین و دوکسپین می باشد .

فارماکوکینتیک

ایمی پرامین پس از مصرف خوراکی به سرعت و بخوبی جذب می گردد. فراهمی زیستی ایمی پرامین حدود 43% است. حداکثر غلظت پلاسمایی معمولا یک تا دو ساعت پس از مصرف خوراکی ایمی پرامین بدست می آید.
جذب توسط غذا تحت تاثیر قرار نمی گیرد. ایمی پرامین 60-95% به پروتئینهای پلاسما متصل می گردد.
ایمی پرامین منحصرا توسط کبد متابولیزه می گردد. تقریبا 40% دوز مصرف شده خوراکی طی 24 ساعت و 70% طی 72 ساعت از طریق ادرار دفع می گردد.
مقادیر کمی از طریق حذف صفراوی در مدفوع دفع می شود. نیمه عمر ایمی پرامین 8-20 ساعت و دزی پرامین(متابولیت فعال) حداکثر تا 125 ساعت می باشد.

موارد مصرف ایمی پرامین

افسردگی

مقدار مصرف ایمی پرامین

مقدار مصرف معمول برای افسردگی:بزرگسالان:
بیماران بستری:
مقدار اولیه:100 mg خوراکی در روز( در صورتی که پس از دو هفته نتیجه مطلوب حاصل نشد مقدار مصرف به 250 تا 300 mg افزایش داده شود)
حداکثر مقدار مجاز:300 mg خوراکی در روز.
بیماران سرپایی:
مقدار اولیه:75 mg خوراکی در روز
مقدار نگهدارنده:50 تا 150 mg در روز
حداکثر مقدار مجاز:200mg خوراکی در روز.

تداخلات دارویی ایمی پرامین

ارگوتامین سی , اکسپکتورانت , ایپراتروپیوم بروماید , بوپروپیون , پروپافنون , پروکاربازین , کلرسیکلیزین + فنیل افرین , گادوفوسوست , بلونانسرین , کانابیدیول , نتوپیتانت , هوپرزین آ , بداکیلین , گلیکوپیرونیوم توسیلات , آرفورموترول , 5-هیدروکسی تریپتوفان , لوومیلناسیپران , پروپیل هگزدرین , زایلومتازولین , آکریواستین + پسودوافدرین , گرپافلوکساسین , هالوفانترین , پیلوکارپین خوراکی , تروپیسترون , لورکاسرین , بنزفتامین , دکس فن فلورامین , دس ونلافاکسین , میلناسیپران , اینداپامید , فلبامات , بپریدیل , لیز دگزامفتامین | لیس دکس آمفتامین , آمی سولپراید , آرسنیک تری اکساید , سافینامید , پالونوسترون , تاپنتادول , زیلوتون , دی اتیل پروپیون , مفلوکین , پروکائین آمید , اسپارفلوکساسین , تورمیفن , وندتانیب , دروپریدول , راساژیلین (رازاگیلین) , یوهمبین , بیزوپرولول , سیکلوبنزاپرین , پگ اینترفرون آلفا 2بی , پتاسیم سیترات , سدیم اکسی بات , مدافینیل , مکلوبماید , ونلافاکسین , کلردیازپوکساید , کلوزاپین , کلونیدین , سالبوتامول , سیبوترامین , سیزاپراید , فلووکسامین , فلوکستین , گالانتامین , تامسولوسین , ترازودون , ترانیل سیپرومین , دولوکستین , آتروپین/دیفنوکسیلات ( لوموتیل ) , زولپیدم

هشدارها

1-در حین درمان با ایمی پرامین بیماران دارای اختلالات افسردگی شدید(MDD)، هم بزرگسالان وهم کودکان، ممکن است وخیم تر شدن وضعیت افسردگی و یا افزایش تمایل به خودکشی یا تغییرات رفتاری غیرطبیعی را تجربه کنند.
2- ایمنی مصرف ایمی پرامین در بیماران دارای افسردگی دوقطبی به اثبات نرسیده است.

نکات قابل توصیه

1- بیمار و خانواده بیمار باید نسبت به تغییر در رفتار بیمار از جمله پرخاشگری،حملات هراسی،اضطراب،بیخوابی،تحریک پذیری،زود رنجی،وخیم تر شدن وضعیت افسردگی در اوایل مصرف،هنگام تغییر مقدار (کم یا زیاد) هوشیار باشند.
2- از مصرف الکل خودداری نمایید.
3- از مصرف مقادیر زیاد قهوه یا چای خودداری نمایید.

مصرف در بارداری

تاکنون به اثبات نرسیده است.

دارو های مشابه ایمی پرامین

دسیپرامین , آموکساپین , پروتریپتیلین


پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.