اطلاعات دارویی پاروکستین

Paroxetine

پاروکستین Paroxetine


پاروکستین در گروه داروهای ضدافسردگی و از داروهای مهارکننده انتخابی باز جذب سروتونین ( SSRI) می باشد. پاروکستین در درمان افسردگی ، اختلالات استرسی پس از سانحه ، اختلالات اضطرابی، اختلالات وسواسی-اجباری، اختلالات قبل از قاعدگی (PMDD) استفاده می شود.

مکانیسم اثر پاروکستین

پاروکستین با مهار اختصاصی برداشت مجدد سروتونین توسط غشای سلول عصبی پیش سیناپسی که منجر به افزایش غلظت سیناپسی آن در سیستم عصبی مرکزی می گردد ، اثر خود را اعمال می کند.

فارماکودینامیک

پاروکستین یک داروی ضد افسردگی از گروه مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین (SSRIs)می باشد. داروی  پاروکستین متابولیت فعال ندارد و در بین SSRI ها بالاترین اثر را بر روی گیرنده های سروتونین دارا می باشد.

فارماکوکینتیک

بدنبال تجویز خوراکی پاروکستین ،جذب آهسته ولی کامل صورت می گیرد. پاروکستین در تمام بدن حتی در سیستم عصبی مرکزی توزیع می گردد و تنها 1% در پلاسما باقی می ماند.
95% به پروتئین های پلاسما متصل می شود. متابولیسم بطور گسترده و در کبد صورت می گیرد.
64% مقدار مصرفی خوراکی (30mg) از طریق ادرار (2% ترکیب اصلی و 62% متابولیت ) و 36% از طریق مدفوع دفع می گردد.
نیمه عمر پاروکستین 21-24 ساعت می باشد.

مقدار مصرف پاروکستین

--برای درمان افسردگی: مقدار اولیه:
20mg خوراکی یکبار در روز (قبل یا بعد غذا،معمولا صبح ها )، مقدار نگهدارنده:20 تا 50 mg خوراکی یکبار در روز (قبل یا بعد غذا،معمولا صبح ها ).
تغییر مقدار مصرفی: ممکن است 10 mg در هر نوبت با حداقل فاصله زمانی یک هفته افزایش داشته باشد.
--قرصهای پیوسته رهش : مقدار اولیه :
25 mg خوراکی یکبار در روز (قبل یا بعد غذا،معمولا صبح ها ). تبدیل: 30 mg قرص معمولی معادل 37.5 mg قرص آهسته رهش می باشد. مقدار نگهدارنده:مقدار اولیه می تواند تا 62.5 mg در روز افزایش پیدا کند.
تغییر مقدارمصرفی: ممکن است 12.5mg در هر روز با حداقل فاصله زمانی یکهفته افزایش یابد. قرصهای آهسته رهش باید بصورت کامل بلعیده شوند ، شکسته و جویده نشوند.

تداخلات دارویی پاروکستین

آتوموکستین , آمی تریپتیلین , آکاربوز , اپرپیتانت , اتوسوکسیمید , ارگوتامین سی , نبیوولول , آرسنیک تری اکساید , لورکاسرین , تیپراناویر , دکس فن فلورامین , دس ونلافاکسین , میلناسیپران , تاپنتادول , رمی فنتانیل , آپیکسابان , فنیل پروپانولامین , مفلوکین , اینداپامید , پروکائین آمید , آلفنتانیل , سوفنتانیل , راساژیلین (رازاگیلین) , پالونوسترون , پتیدین , فنتانیل , بیزوپرولول , سیکلوبنزاپرین , پگ اینترفرون آلفا 2بی , آسپرین , بوپرنورفین , متوپرولول , ونلافاکسین , کلردیازپوکساید , کلوزاپین , متیلن بلو , لیراگلوتاید , دکسترومتورفان , زولپیدم , فلوتیکازون پروپیونات , گرانیسترون , گلی بنکلامید , گلی کلازید , ایپراتروپیوم بروماید , بوپروپیون , پرفنازین , پیریدوستیگمین , پیموزاید , تامسولوسین , پروپافنون , پروپرانولول , ترازودون , ترانیل سیپرومین , تریمی پرامین , تولترودین , تیوریدازین , جینکو بیلوبا , سیبوترامین , گالانتامین , مکلوبماید , وارفارین , کارودیلول

هشدارها

1-در مصرف پاروکستین بیماران دارای اختلالات افسردگی شدید(MDD)، هم بزرگسالان وهم کودکان، ممکن است وخیم تر شدن وضعیت افسردگی و یا افزایش تمایل به خودکشی یا تغییرات رفتاری غیرطبیعی را تجربه کنند.
2- پاروکستین در بیماران دارای افسردگی دوقطبی با احتیاط فراوان تجویز شود.
3- داروی پاروکستین در بیماران با سابقه مانیا با احتیاط فراوان تجویز شود.

نکات قابل توصیه

1-در صورت بروز تشنج مصرف داروی پاروکستین باید قطع گردد.
2-کاهش غلظت یون سدیم پلاسما در درمان با SNRIs و SSRIs از جمله پاروکستین با شیوع بالایی رخ می دهد.این کاهش غلظت یون سدیم پلاسما در نتیجه سندروم ترشح نامناسب هورمون ضد ادراری (SIADH) بروز می کند.
3-بیماران مصرف کننده پاروکستین باید آگاه باشند که با مصرف همزمان داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی و آسپیرین و دیگر داروهای ضدانعقاد خون ، امکان خونریزی وجود دارد.

مصرف در بارداری

D ( در این گروه از داروها، مطالعات و نتایج حاصل از آن بیانگر وجود خطر برای جنین انسان است. زمانی که استفاده از دارو برای زنان باردار اجتناب ناپذیر است و خطرات احتمالی پذیرفته شده است، پزشک دارو را تجویز می کند. )


توجه : اطلاعات دارویی موجود در وبسایت صرفا جهت افزایش اطلاعات دارویی شما میباشد و لزوما به معنای موجود بودن دارو در داروخانه نیست .
نظرات
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.

پرسش از دکتر داروساز