اطلاعات دارویی پرگابالین

Pregabalin

پرگابالین Pregabalin


پرگابالین (Pergabalin) یک داروی ضدصرع و ضدتشنج می باشد. پرگابالین از طریق کاهش ایمپالس های مغز که منجر به تشنج می شوند، عمل میکند. پرگابالین بعنوان داروی کمکی در تشنجات پارشیال و اختلالات ژنرالیزه اضطرابی بکار می رود. پرگابالین در کنترل درد نوروپاتیک از جمله درد نوروپاتیک دیابتی و درد عصبی متعاقب عفونت هرپسی و آسیب طناب نخاعی استفاده می شود.

مکانیسم اثر

مکانیسم دقیق اثر ضد درد و ضد تشنج پرگابالین شناخته شده نیست. اثرات ممکن است وابسته به تمایل بالای پرگابالین برای اتصال به قسمت آلفا - 2 - دلتا ( یک زیر واحد فرعی کانال های کلسیمی وابسته به ولتاژ ) در بافت دستگاه عصبی مرکزی باشد.
پرگابالین با اثر بر کانال های کلسیمی ، آزادسازی وابسته به کلسیم برخی میانجی های عصبی را کاهش می دهد.

فارماکودینامیک

پرگابالین یک داروی ضد تشنج است که بعنوان داروی کمکی در تشنجات پارشیال و کنترل درد نوروپاتیک بکار می رود. پرگابالین از داروهای مشابه نظیر گاباپنتین پتانسیل بیشتری دارد.

فارماکوکینتیک

جذب: پرگابالین پس از مصرف خوراکی بخوبی از دستگاه گوارش جذب شده و فراهمی زیستی آن بیشتر از 90% می باشد.
زمان رسیدن به حداکثر غلظت خونی: 1.5 ساعت. غلظت خونی ثابت طی 24 تا 48 ساعت بدست می آید.
نیمه عمرحذف: 6.3 ساعت
مسیر دفع: عمدتا (90%) بصورت تغییر نیافته از طریق ادرار دفع می شود.

موارد مصرف پرگابالین

کاربردهای اصلی (Labeled indications):
1-فیبرومیالژی
2-دردهای نوروپاتی (نوروپاتی دیابتی، نورالژی بعد از عمل، درد نوروپاتی ناشی از آسیب طناب نخاعی)
3- تشنج پارشیال

کاربردهای دیگر (Off-Labeled indications):
1-اختلالات اضطرابی منتشر
2-درد بعد از عمل (نوروپاتی یا مربوط به بدخیمی، اورمیک)
3-سندروم پای بیقرار
4-خارش مزمن

مقدار مصرف پرگابالین

کاربردهای اصلی (Labeled indication):
1-فیبرومیالژی:
دوز اولیه: 75 میلی گرم خوراکی هر 12 ساعت (150 میلی گرم در روز) نگهداری: در صورت لزوم ممکن است بعد از 1 هفته به 150mg هر 12 ساعت افزایش یابد. دوز توصیه شده 300-400 میلی گرم در روز است. با توجه به واکنشهای جانبی وابسته به دوز ، دوزهای بیشتر از 450 میلی گرم در روز توصیه نمی شود.

2-تشنج پارشیال (درمان کمکی همراه با دیگر داروهای ضد تشنج):

 ابتدا 150 میلی گرم در روز در 2 تا 3 دوز منقسم، ممکن است بر اساس پاسخ و تحمل بیمار هر هفته افزایش یابد تا حداکثر دوز 600 میلی گرم در روز.

3-درد نوروپاتیک:
دوز عمومی توصیه شده:
ابتدا 25 تا 150 میلی گرم در روز در 2 تا 3 دوز منقسم، سپس بر اساس پاسخ و تحمل بیمار ممکن است هر هفته 25 تا 150 میلیگرم در روز افزایش یابد. حداکثر دوز 300 تا 600 میلی گرم در روز در 2 تا 3 دوز منقسم است.
نوروپاتی دیابتی:
فرم با آزادسازی سریع: ایتدا 75 تا 150 میلی گرم در روز در 2 تا 3 دوز منقسم، ممکن است هر 3 روز یا بیشتر بر اساس پاسخ و تحمل بیمار 75 میلی گرم اضافه شود. حداکثر دوز 300 تا 450 میلی گرم در روز است. دوزهای بالای 600 میلی گرم در روز ممکن است عوارض جانبی را بدون افزایش اثر درمانی، افزایش دهد.
فرم پیوسته رهش: ابتدا 165 میلی گرم یکبار در روز، ممکن است هر یک هفته بر اساس پاسخ و تحمل بیمار تا حداکثر دوز 330 میلی گرم در روز افزایش یابد.
نورالژی بعد از عمل:
فرم با آزادسازی سریع: ابتدا 150 میلی گرم در روز در دوزهای منقسم (75 میلی گرم دو بار در روز یا 50 میلی گرم 3 بار در روز). ممکن است هر یک هفته بر اساس پاسخ و تحمل بیمار تا 300 میلی گرم در روز افزایش یابد. پس از 2 تا 4 هفته ممکن است تا حداکثر دوز 600 میلی گرم در روز افزایش یابد.
فرم پیوسته رهش: ابتدا 165 میلی گرم یکبار در روز، ممکن است به 330 میلی گرم یکبار در روز بعد از یک هفته افزایش یابد. پس از 2 تا 4 هفته ممکن است تا حداکثر دوز 660 میلی گرم در روز افزایش یابد.
درد نوروپاتی طناب نخاعی به علت آسیب:
فرم با آزادسازی سریع: ابتدا 75 میلی گرم دو بار در روز، ممکن است هر یک هفته بر اساس پاسخ یا تحمل بیمار تا 150 میلی گرم دو بار در روز افزایش یابد. پس از 2 تا 3 هفته ممکن است تا حداکثر دوز 600 میلی گرم در روز افزایش یابد.

کاربردهای دیگر (Off-labeled indication):
1-اختلالات اضطرابی منتشر:
ابتدا 150 میلی گرم در روز در 2 تا 3 دوز منقسم، بر اساس پاسخ و تحمل بیمار ممکن است هر هفته 250 میلی گرم در روز تا دوز معمول 300 میلی گرم روزانه افزایش یابد. ممکن است تا حداکثر دوز 600 میلی گرم در روز نیز افزایش یابد؛ هرچند فواید بیشتر برای دوزهای بالای 600 میلی گرم مشخص نشده است.

2- درد پس از عمل:
75 تا 300 میلی گرم به صورت تک دوز، 1 تا 2 ساعت قبل از عمل به عنوان بخشی از رژیم ضد درد. استفاده از چند دوز فواید بیشتری ندارد.

3- خارش مزمن:
نکته: برای بیماران با خارش مقاوم به درمان های رایج کاربرد دارد.
خارش نوروپاتیک یا مرتبط با بدخیمی:
75 میلی گرم دو بار در روز ، بر اساس پاسخ و تحمل بیمار ممکن است تا 150 تا 300 میلی گرم در روز در 2 تا 3 دوز منقسم افزایش یابد. دوزهای بالاتر تا 600 میلی گرم در روز در بیماران سرطانی استفاده می شود.
خارش اورمیک (در بیماران دچار نارسایی مزمن کلیوی):
50 میلی گرم روز بعد از دیالیز یا 25 میلی گرم روزانه ، بر اساس پاسخ یا تحمل بیمار تا 50 تا 75 میلی گرم روزانه ممکن است افزایش یابد. 75 میلی گرم دوبار در هفته نیز بعد از روزهای دیالیز یا همودیالیز. موثر بوده است.

4-سندروم پای بیقرار:
50 تا 75 میلی گرم یکبار در روز، 1 تا 3 ساعت قبل از خواب. به تریج افزایش می یابد (مثلا 75 تا 150 میلی گرم) هر 5 تا 7 روز بر اساس پاسخ و تحمل بیمار تا دوز موثر معمول 150 تا 450 میلی گرم روزانه.

موارد منع مصرف

ازدیاد حساسیت به این دارو (مانند آنژیوادم) و ترکیبات آن

عوارض جانبی پرگابالین

عوارض جانبی شایع (بیشتر از 10%):
قلبی عروقی: ادم محیطی (4% تا 16%)
اندوکرین و متابولیک: افزایش وزن (2% تا 14%)
سیستم عصبی: گیجی (3% تا 45%)، خواب آلودگی (13% تا 26%)، خستگی (4% تا 11%)، سردرد (2% تا 14%)
چشمی: تاری دید (12%)، از دست دادن میدان دید (13%)

عوارض جانبی با شیوع کمتر (1% تا 10%):
قلبی عروقی: درد قفسه سینه (2%)، ادم (کمتر از 8%)، ادم صورت (1% تا 3%)، افت فشارخون (2%)، افزایش فشارخون (2%)
پوستی: درماتیت تماسی (1%)، اکیموز (بیشتر از 1%)، زخم فشاری (3%)
اندوکرین و متابولیک: کاهش میل جنسی (بیش از 1%)، احتباس مایعات (2% تا 3%)، افت قندخون (2% تا 3%)
گوارشی: درد شکم (بیشتر از 1%)، یبوست (3% تا 10%)، اسهال (1%)، نفخ (2% تا 3%)، گاستروانتریت (بیشتر از 1%)، افزایش اشتها (3% تا 10%)، تهوع (3% تا 5%)، افزایش بزاق (1% تا 4%)، گاستروانتریت ویروسی (کمتر از 1%)، تهوع (1% تا 3%)
ادراری تناسلی: اختلال نعوظ ( کمتر از 1%)، ناتوانی جنسی (بیشتر از 1%)، تکرر ادرار (بیشتر از 1%)، بی اختیاری ادرار (1% تا 3%)، عفونت مجاری ادراری (1%)
خونی: ترومبوسیتوپنی (3%)
کبدی: افزایش آلانین آمینوترانسفراز (کمتر از 1%)، افزایش آسپارتات آمینوترانسفراز (کمتر از 1%)
ازدیاد حساسیت: واکنش ازدیاد حساسیت (بیشتر از 1%)
عفونت: عفونت ویروسی (6%)
سیستم عصبی: راه رفتن غیرعادی (1% تا 8%)، ناتوانی در فکر کردن (1% تا 6%)، فراموشی (1% تا 4%)، ارگاسم غیرطبیعی (بالای 1%)، آتاکسی (2% تا 9%)، اختلال تعادل (2% تا 9%)، گیجی (1% تا 7%)، نقص توجه (4% تا 6%)، سرخوشی (2% تا 7%)، وجود احساس های غیرطبیعی (1% تا 3)، هیپرتونی (1٪) ، هیپوستزی (2٪ تا 3٪) ، بی خوابی (4٪)، احساس مستی (1٪ تا 2٪) ، بی حالی (1٪ تا 2٪) ، اختلال حافظه (1٪ تا 4٪) ، میاستنی (1٪ تا 5٪) ، عصبی بودن (1٪) ، نوروپاتی (5٪) ، درد (3٪ تا 5٪) ، پارستزی (2٪) ، حالت خواب آلودگی (1٪) ، اختلال گفتاری (1% تا 3%)
سیستم عصبی عضلانی و اسکلتی: آرترالژی (1٪ تا 6٪) ، آستنی (4٪ تا 7٪) ، افزایش کراتین فسفوکیناز در نمونه خون (2٪ تا 3٪) ، تورم مفصل (2٪) ، گرفتگی اندام تحتانی (1٪) ، اسپاسم عضلانی (4٪) ، لرزش (1٪ تا 3٪)
چشم: ورم ملتحمه (1٪) ، کاهش قدرت بینایی (7٪) ، دوبینی (4٪) ، بیماری چشم (1٪ تا 2٪) ، اختلال نیستاگموس ( 1٪) ، اختلال بینایی (1٪ تا 5٪)
گوش: اوتیت میانی (≥ 1%) ، وزوز گوش (≥ %1)
تنفسی: برونشیت (3٪) ، تنگی نفس (2٪) ، علائم شبیه آنفلوانزا (2٪) ، نازوفارنژیت (1٪ تا 8٪) ، درد حلق یا حنجره (3٪) ، ذات الریه (نوزادان و کودکان: 1٪ تا 9٪) ؛ بزرگسالان: <1٪) ، عفونت دستگاه تنفسی (1٪) ، سینوزیت (7٪)

آزلاستین (بینی): ممکن است اثر سرکوب CNS داروهای سرکوبگر CNS را افزایش دهد. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

بلونانسرین: داروهای CNS ممکن است اثر مهارکننده CNS بلونانسرین را افزایش دهند. مدیریت: در صورت استفاده همزمان از داروهای ضد افسردگی بلونسرین و CNS ، احتیاط کنید. ممکن است به کاهش دوز مضعف دیگر CNS نیاز باشد. داروهای ضد افسردگی قوی CNS نباید با بلانسانرین همراه باشد. خطر D: اصلاح درمان را در نظر بگیرید.

برومپریدول: ممکن است اثر سرکوب CNS سرکوب کننده های CNS را افزایش دهد. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

بوپرنورفین: داروهای سرکوب کننده CNS ممکن است اثر سرکوب CNS بوپرنورفین را افزایش دهند. مدیریت: کاهش دوزهای دیگر داروهای سرکوب کننده CNS و اجتناب از مصرف چنین داروهایی در بیمارانی که در معرض خطر مصرف بیش از حد بوپرنورفین قرار دارند. بوپرنورفین را در دوزهای کمتری در بیمارانی که قبلاً داروهای سرکوب کننده CNS دریافت کرده اند ، شروع کنید. تداخل رده D: اصلاح درمان

فلونیترازپام: داروهای سرکوب کننده CNS ممکن است اثر سرکوب CNS فلونیترازپام را افزایش دهند. مدیریت: دوز داروهای سرکوب کننده CNS را هنگامی که با فلونیترازپام ترکیب می شود کاهش دهید و بیماران را برای اثبات سرکوب CNS (به عنوان مثال ، آرام بخشی ، سرکوب تنفسی) کنترل کنید. تداخل رده D: اصلاح درمان

لمبورکسانت: ممکن است اثر سرکوب CNS سرکوب کننده های CNS را افزایش دهد. مدیریت: تنظیمات دوز داروی لمبروکسانت و همزمان سرکوب کننده های CNS ممکن است هنگام تجویز با هم به دلیل اثرات مضاعف سرکوب CNS لازم باشد. تداخل رده D: اصلاح درمان

مفلوکین: ممکن است اثر درمانی داروهای ضد تشنج را کاهش دهد. مفلوكین ممكن است غلظت سرمی داروهای ضدتشنج را كاهش دهد. مدیریت:مفلوكین برای پیشگیری از مالاریا در افرادی كه سابقه تشنج دارند ، منع مصرف دارد. اگر از داروهای ضدتشنج برای موارد دیگری استفاده می شود ، غلظت ضد تشنج و پاسخ درمان را با استفاده همزمان کنترل کنید. تداخل رده D: اصلاح درمان

اورفنادرین: داروهای سرکوب کننده CNS ممکن است اثر سرکوب CNS اورفنادرین را افزایش دهند. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

اوکسوممازین: ممکن است اثر سرکوب CNS سرکوب کننده های CNS را افزایش دهد. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

اکسی کدون: داروهای سرکوب کننده CNS ممکن است اثر سرکوب CNS اکسی کدون را افزایش دهند. مدیریت: در صورت امکان از مصرف همزمان اکسی کدون و بنزودیازپین ها یا سایر داروهای سرکوب کننده CNS خودداری کنید. این عوامل فقط در صورت ناکافی بودن گزینه های درمانی جایگزین باید ترکیب شوند. در صورت ترکیب ، دوزها و مدت زمان مصرف هر دارو را محدود کنید. تداخل رده D: اصلاح درمان

پارالدئید: سرکوب کننده های CNS ممکن است اثر سرکوب CNS پارالدئید را افزایش دهند. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

سوورکسانت: داروهای سرکوب کننده CNS ممکن است اثر سرکوب  CNS سوورکسانت را افزایش دهند. مدیریت: کاهش دوز سوورکسانت و یا هر داروی دیگر سرکوب کننده CNS ممکن است لازم باشد. استفاده از سوورکسانت با الکل توصیه نمی شود و استفاده از سوورکسانت با هر داروی دیگری برای درمان بی خوابی توصیه نمی شود. تداخل رده D: اصلاح درمان

تالیدومید: داروهای سرکوب کننده CNS ممکن است اثر سرکوب CNS تالیدومید را افزایش دهند. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

زولپیدم: داروهای سرکوب کننده CNS ممکن است اثر سرکوب CNS زولپیدم را افزایش دهند. مدیریت: از مصرف با سایر داروهای سرکوب کننده CNS هنگام خواب خودداری کنید. از مصرف با الکل اجتناب کنید. تداخل رده D: اصلاح درمان

هشدارها

1-در حین درمان با پرگابالین هر گونه تغییر در رفتار ، ایجاد یا بدتر شدن افسردگی ، افکار خودکشی مورد بررسی قراربگیرد .
2-پرگابالین ممکن است باعث احتباس مایعات ، خیز و افزایش وزن بدن شود که در نتیجه موجب نارسایی قلبی می شود.
3-به دقت بیماران را از لحاظ پیشینه سوء مصرف مواد و مشاهده علائم سندروم محرومیت از پرگابالین تحت ارزیابی قرار دهید.
4- علائم شامل بی خوابی ، حالت تهوع ، سردرد ، اضطراب و اسهال به دنبال قطع ناگهانی یا سریع درمان گزارش شده است. افزایش فرکانس تشنج نیز ممکن است در صورت قطع ناگهانی درمان در بیماران مبتلا به اختلالات تشنج رخ دهد.
5-در صورت ایجاد تغییر در بینایی ، بیماران را مطلع کنید تا به پزشک خود اطلاع دهند.
6-افزایش کراتین کیناز گزارش شده است. از نظر علائم (به عنوان مثال ، درد عضلانی ، حساسیت به لمس ، یا ضعف ، به ویژه اگر این علائم عضلانی با ضعف یا تب همراه باشد) بیمار را کنترل کنید. در صورت تشخیص یا شک به میوپاتی ، یا در صورت افزایش قابل توجه سطح کراتین کیناز ، درمان قطع شود.
7-ممکن است باعث طولانی شدن فاصله PR در نوار قلب شود.

نکات قابل توصیه

ا- می توانید پرگابالین را همراه غذا و یا بدون صرف غذا میل کنید.
2-قطع تدریجی مصرف پرگابالین، حداقل در طی مدت یک هفته لازم است .
3- بدلیل احتمال بروز گیجی و خواب آلودگی ، از کار با ماشین آلات و رانندگی در حین درمان بپرهیزید.

مصرف در بارداری

C ( داروهای گروه C فقط باید با تجویز پزشک مورد مصرف قرار بگیرد. خطرات ناشی از مصرف این گروه از داروها هنوز رد نشده است و یا اینکه مطالعات انسانی انجام نشده است و پزشک زمانی که احساس کند فواید مصرف این گروه از داروها از مضرات احتمالی آن بسیار بیشتر است و مصرف آن برای بیمار ضروری است تجویز انجام می‌دهد. )

پرگابالین از جفت عبور می کند. اما هیچ مطالعه کافی و کنترل شده ای در مورد مصرف پرگابالین در زنان باردار وجود ندارد.

مصرف در شیردهی

پرگابالین در شیر ترشح می شود.
به دلیل خطر احتمالی تومور ، شیردهی در طول درمان توصیه نمی شود.

دارو های مشابه

اکس کاربازپین , توپیرامات , زونیساماید , لاموتریژین , ویگاباترین , کاربامازپین , دی والپروئکس سدیم , لاکوزامید

کاربامازپین
دی والپروئکس سدیم
لاکوزامید
لاموتریژین
اکس کاربازپین
تیاگابین
توپیرامات
والپروات سدیم
ویگاباترین
زونیسامید

اشکال دارو پرگابالین

اشکال دارویی موجود در ایران:
کپسول 25mg، 50mg، 75mg، 100mg، 150mg، 200mg، 300mg

اسامی تجاری:
Lyrica، لایریور،نوریکا، پرگابایوکس، گاباپرل، ژینکس (جینکس)، گاباترانس، پرگابین، کوئیژیل

اخبار روز دارویی و سلامت را دنبال کنید
**به اطلاع میرسانیم که واکسن آنفلوآنزا در داروخانه مرکزی امام (ع) موجود می باشد . 
متقاضیان میتوانند با ارائه ی کارت ملی و با مراجعه به داروخانه مرکزی امام یا استفاده از خدمات غیر حضوری ، اقدام به تهیه واکسن نمایند .**

**پاسخگویی به سوالات دارویی ، روزهای دوشنبه و چهارشنبه در پیج اینستاگرام موسسه انجام می شود .

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  • صابری | 1399/11/11

   با سلام من 37دارم وعمل دسیگ گردن با لیزر انجام دادم حالا دکتر برام پرگابلین 75نوشته شبی یک عدد دردکم کرده ولی نسبت به عوارضش وخواب الودگی که ایجاد میکنه میشه قبل خواب مصرف کنم چون شغل من رانندگی هست باتشکر

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   بله با توجه به زمان کاری خود و عوارض خواب آلودگی این دارو خصوصا اوایل مصرف می توانید زمان مصرف را تغییر دهید


  • رزگار | 1399/09/15

   باسلام و درود فراوان، دکتر من ۴۱سال دارم در نروژ زندگی می‌کنم، دو بار جراحی دیسک کمر انجام داد که بار دوم پلاتین گذاشتن سال ۲۰۱۶، از آن زمان هر سال حس سوزش و رعد و برق در پام و سنگینی شدید در کف پا داشتم بطوری که الان چند ماهی است که خواب را از من مختل کرده، رفتم دکتر اینجا برام قرص lyrica ۶۰۰ً میلی گرم در روز تزویج کرده اند، آیا با خوردن این مقدار برای من مشکلی پیش نمی آید، آیا بعد از دوره درمان این درد و آزار من خوب خواهد شد یا این قرص نیز به مانند آرمبخش و برای رفع درد بکار می رود و با قطع دارو دوباره همان درد را خواهم داشت. ممنون میشم پاسخ بدهید.

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام . بله یکی از کاربردهای این دارو در درمان مشکل ذکر شده است . خیر با نظر پزشک مشکلی ندارد . فقط خاصیت مسکن و ضد درد ندارد و روی اعصابی که به پا عصب دهی می کنند موثر است


  • امیر | 1399/09/13

   با سلام سخت ترین ترک تاریخ مربوط به همین قرص میباشد من هر نوع مخدر و هر نوع موادی رو با عذاب گزاشتم کنار ولی این قرص باعث شد چنان ترسی در وجودم ڟاهر شه که بعد از پنج ماه هنوز عرق و لرز دارم.الکل دم همین قرصه

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   این دارو اثر ضد درد دارد و اگر با نسخه و منطقی تجویز شود هیچ مشکلی با قطع مصرف بوجود نمی آورد ولی با توجه به اثرات توهم زایی که دارد در صورت abuse شدن ترک آن مشکل است..


  • فرید | 1399/09/11

   سلام من طبق تجویز پزشک شبانه دوز 150 مصرف میکنم خواستم ببینم اثرش در طول شبانه روز پایدار هست یا اینکه بعد از چند ساعت از بین میره تشکر از زحمات شما

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   غلظت آن به صورت مداوم در خون شما وجود دارد.


  • نادر بختیاری | 1399/09/09

   مصرف شبی 50 میلی گرم پره گابالین تجویز شده برای درد دیسک کمر و سیاتیک همراه با آلپرآزولام 0.5 یا 1 برای خواب آوری ( انتخاب خودم برای بعضی شب ها که خوابم نمی برد ) تداخل دارد یا خیر ؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   مصرف همزمان باعث تشدید عوارض گیجی و خواب آوری میشود لذا کنترل دوز توصیه میشود


  • نادر بختیاری | 1399/09/08

   سلام خسته نباشید آیا مصرف شبی 50 میلی گرم پره گابالین همراه یا با فاصله با آلپرازوام 0.5 یا 1 تداخل دارد.پره گابالین رو متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات برای درد سیاتیک و دیسک کمرم تجویز کرده ولی آلپرازولام رو خودم گاهی شب ها که خواب ام نمی برد می خوردم...

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام، آلپرازولام را جهت این مورد استفاده نکنید . پرگابالین هم اثرات خواب آوری دارد


  • زهرا | 1399/09/08

   باسلام ،همسر من تقریبا دو سه سالی میشه که قرص پرگابالین روزانه دو عدد با دوز 150مصرف میکنه ولی الان میخواد ترک کنه دو شبه اصلا نتونسته بخوابه لطفا راهنمایین کنین.

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام . کاهش دوز این دارو باید به آهستگی صورت بگیرد یعنی مثلا به مدت 2 هفته یک عدد 150 و یک عدد 75 بعد دو عدد 75 به مدت یک تا دو هفته و... تا زمان قطع دارو .


  • امیر | 1399/09/07

   من تعویض دریچه آ اورت داشتم وقلبم بیست درصده وارفارین میخورم قبلا هم اعتیاد داشتم الان گردن درد دارم ودکتربجای سیلیکسید برام پرگابالین تجویز کرده وقتی میخورم احساس خوبی بهم میده وسرحال میشم میترسم به این قرص وابسته بشم درضمن هفته ای ممکن است ۲ دونه بخورم آیامشکلی نداره برام

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام با دوز مصرفی فعلی وابستگی ایجاد نمیشود ولی جهت مصرف طولانی مدت با پزشک مشورت بفرمایید


  • حسین پورملاجمال 60ساله ازکرمان هستم | 1399/09/05

   اقا وخانم دکتر محترم من 18سال اعتیاد به تریاک داشتم در حال حاضر نزدیک به 7سال متادون مصرف میکنم که جایگزین اعتیاد به تریاک شده ازطرفی کپسول پرگابالین75 بعلت دیابت مصرف میکنم. ایا تداخل دارویی ندارد

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام خیر تداخل ندارند


  • حسام | 1399/09/03

   میخواستم بدونم آیا مصرف پرگابلین برا مدت طولانی میتونه باعث تیره شدن پوست صورت بشه یا نه؟ چون یکی از عزیزان مصرف میکنه چن ماه هس و پوست صورتش تیله و تقریبا سیاه شده... مچکرم

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   ایجاد کبودی از عوارض نادر این دارو میباشد.بهتر است ابتدا با مراجعه به پزشک سایر عوامل احتمالی رد شود سپس شک به عارضه جانبی این دارو بشود.


  • محمد | 1399/09/02

   سلام.درد دیسک دارم چندروزه کپسول پرگابالین 75میخورم هرروزپام یخه وسرگیجه ومنگی دارم ایا داروموبخورم یانه

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام از عوارض موقت داروست که در ادامه درمان کم میشود
   البته بهتر است قبل خواب مصرف بفرمایید


  • پریسا | 1399/09/02

   ممنونم از پاسخ گویی شما مادربزرگم بعد از چند روز کمی تاری دید پیدا کرد وبا قطره های که قبلا چشم پزشکش برا کاهش فشار چشم بهش داده بود دوباره بهتر شد حالا آیا بازم پرگابالین را ادامه بده یا نه ؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام خیر مصرف طولانی مدت آن توصیه نمیشود


  • nazanin | 1399/09/01

   سلام من دیسک گردن دارم و درد دست یک هفته هست ک این دارو مصرف میکنم بااین همه عوارض ایا ادامه بدم مصرف ؟

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   بله باتوجه به تجویز پزشک و دوره درمانی تجویز شده درمان را ادامه دهید


  • پریسا | 1399/08/29

   سلام یه سوال داشتم مادربزرگ من ۷۵ ساله بابت درد کمر و پا که به خاطر تنگی کانال نخاعی و مشکلات دیسک هست روزی دوبار پرگابالین ۷۵ میخوره البته قرص امگا۳ و ب کمپلکس و سلکوکسیب قرص زردچوبه کپسول آووسوی. ویتامین ب ۱ ۳۰۰ ، هم مصرف میکنه قبلا هم فشار چشمش بالارفته بود و با دارو پایین آمده حالا میترسم پرگابالین که احتمال احتباس مایعات داره برا چشمش بد باشه ممنون از راهنماییتون

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   بهتراست ابتدا مصرف دارو را شروع کنید و چند روز اول مصرف وضعیت بیمار را تحت نظر داشته باشید..


  • سمیه | 1399/08/28

   یه مدته دردقلب داشتم پیش دکتررفتم گف ازفشارعصبی هست قرص پرگابالین ۵۰تجویزکردن مشکلی نداره ،این مطالب که خوندم ترسیدم میترسم معتادبشم به قرص .خیلی خوشحالم که این برنامه هست تااطلاعاتمون بیشتربشه

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام خیر مصرف این دارو تحت نظر متخصص اشکالی ندارد. در صورت لزوم پزشک اقدام یه قطع تدریجی دارو خواهد کرد


  • حسین | 1399/08/26

   سلام ببخشید میخاستم بدونم پرگابالین مرفین داخلش هست? و اینکه برای ترک مرفین میشه ازش استفاده کرد?

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   پاسخ هر دو سوال:خیر


  • لیلا تیموری | 1399/08/26

   سلام میخواستم در مورد پرگابالین سوال کنم دکتر برای دردهای استخوانی و کمردرد برای من تجویز کردن در ضمن من رماتیسم هم دارم ولی من اطلاعاتی که خوندم این قرص برای تشنجه لطف میکنین توضیح بدین ممنون میشم اینطور که من فهمیدم روی دردهای اعصبی تاثیر داره ؟بعد حالت درمان داره زا مسکن فقط 🙏🙏🙏

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   این دارو کاربردهای مختلفی دارد.
   یکی از کاربردهای آن درمان دردهای مزمن و عصبی میباشد


  • محمدرضا | 1399/08/15

   سلام دکتر جان من روزی 10 عدد گاباپنتین 300 میخورم و واقعا دلم مخاد دیگه نخورم اما سخته بگید ایا عوارض بدی داره و چجوری دیگه نخورم

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   قطعا عوارض جانبی و وابستگی شدید برای شما پیش آمده است. بهتر است با نظر روانپزشک مصرف داروی خود را با روند تدریجی کاهش داده و سپس قطع کنید..


  • Fatemeh Pasandi | 1399/08/15

   با سلام ، آیا داروی پرگابالین داروی اعتیاد آور است ؟

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   جزو داروهای اعتیاد آور نیست ولی مصرف طولانی مدت آن باعث وابستگی و علایم روحی روانی می شود..


  • علی | 1399/07/28

   سلام,٢٢سالمه,بخاطر درد کمر و پاهام ده روز هر ١٢ساعت پرگابالین50 مصرف کردم,چون درد ادامه داشت دکتر برای یکماه پرگابالین75 هر١٢ساعت نوشت,ولی من اشتباهی بیست روزه روزی یکی میخورم,هنوز درد دارم ,الان میتونم روزی دوتا بخورم؟؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   تعیین دوز و تنظیم دوز فقط بر عهده پزشک معالجتان میباشد.