اطلاعات دارویی پرگابالین

Pregabalin

پرگابالین Pregabalin


پرگابالین (Pergabalin) یک داروی ضدصرع و ضدتشنج می باشد. پرگابالین از طریق کاهش ایمپالس های مغز که منجر به تشنج می شوند، عمل میکند. پرگابالین بعنوان داروی کمکی در تشنجات پارشیال و اختلالات ژنرالیزه اضطرابی بکار می رود. پرگابالین در کنترل درد نوروپاتیک از جمله درد نوروپاتیک دیابتی و درد عصبی متعاقب عفونت هرپسی و آسیب طناب نخاعی استفاده می شود.

مکانیسم اثر

مکانیسم دقیق اثر ضد درد و ضد تشنج پرگابالین شناخته شده نیست. اثرات ممکن است وابسته به تمایل بالای پرگابالین برای اتصال به قسمت آلفا - 2 - دلتا ( یک زیر واحد فرعی کانال های کلسیمی وابسته به ولتاژ ) در بافت دستگاه عصبی مرکزی باشد.
پرگابالین با اثر بر کانال های کلسیمی ، آزادسازی وابسته به کلسیم برخی میانجی های عصبی را کاهش می دهد.

فارماکودینامیک

پرگابالین یک داروی ضد تشنج است که بعنوان داروی کمکی در تشنجات پارشیال و کنترل درد نوروپاتیک بکار می رود. پرگابالین از داروهای مشابه نظیر گاباپنتین پتانسیل بیشتری دارد.

فارماکوکینتیک

جذب: پرگابالین پس از مصرف خوراکی بخوبی از دستگاه گوارش جذب شده و فراهمی زیستی آن بیشتر از 90% می باشد.
زمان رسیدن به حداکثر غلظت خونی: 1.5 ساعت. غلظت خونی ثابت طی 24 تا 48 ساعت بدست می آید.
نیمه عمرحذف: 6.3 ساعت
مسیر دفع: عمدتا (90%) بصورت تغییر نیافته از طریق ادرار دفع می شود.

موارد مصرف پرگابالین

کاربردهای اصلی (Labeled indications):
1-فیبرومیالژی
2-دردهای نوروپاتی (نوروپاتی دیابتی، نورالژی بعد از عمل، درد نوروپاتی ناشی از آسیب طناب نخاعی)
3- تشنج پارشیال

کاربردهای دیگر (Off-Labeled indications):
1-اختلالات اضطرابی منتشر
2-درد بعد از عمل (نوروپاتی یا مربوط به بدخیمی، اورمیک)
3-سندروم پای بیقرار
4-خارش مزمن

مقدار مصرف پرگابالین

کاربردهای اصلی (Labeled indication):
1-فیبرومیالژی:
دوز اولیه: 75 میلی گرم خوراکی هر 12 ساعت (150 میلی گرم در روز) نگهداری: در صورت لزوم ممکن است بعد از 1 هفته به 150mg هر 12 ساعت افزایش یابد. دوز توصیه شده 300-400 میلی گرم در روز است. با توجه به واکنشهای جانبی وابسته به دوز ، دوزهای بیشتر از 450 میلی گرم در روز توصیه نمی شود.

2-تشنج پارشیال (درمان کمکی همراه با دیگر داروهای ضد تشنج):

 ابتدا 150 میلی گرم در روز در 2 تا 3 دوز منقسم، ممکن است بر اساس پاسخ و تحمل بیمار هر هفته افزایش یابد تا حداکثر دوز 600 میلی گرم در روز.

3-درد نوروپاتیک:
دوز عمومی توصیه شده:
ابتدا 25 تا 150 میلی گرم در روز در 2 تا 3 دوز منقسم، سپس بر اساس پاسخ و تحمل بیمار ممکن است هر هفته 25 تا 150 میلیگرم در روز افزایش یابد. حداکثر دوز 300 تا 600 میلی گرم در روز در 2 تا 3 دوز منقسم است.
نوروپاتی دیابتی:
فرم با آزادسازی سریع: ایتدا 75 تا 150 میلی گرم در روز در 2 تا 3 دوز منقسم، ممکن است هر 3 روز یا بیشتر بر اساس پاسخ و تحمل بیمار 75 میلی گرم اضافه شود. حداکثر دوز 300 تا 450 میلی گرم در روز است. دوزهای بالای 600 میلی گرم در روز ممکن است عوارض جانبی را بدون افزایش اثر درمانی، افزایش دهد.
فرم پیوسته رهش: ابتدا 165 میلی گرم یکبار در روز، ممکن است هر یک هفته بر اساس پاسخ و تحمل بیمار تا حداکثر دوز 330 میلی گرم در روز افزایش یابد.
نورالژی بعد از عمل:
فرم با آزادسازی سریع: ابتدا 150 میلی گرم در روز در دوزهای منقسم (75 میلی گرم دو بار در روز یا 50 میلی گرم 3 بار در روز). ممکن است هر یک هفته بر اساس پاسخ و تحمل بیمار تا 300 میلی گرم در روز افزایش یابد. پس از 2 تا 4 هفته ممکن است تا حداکثر دوز 600 میلی گرم در روز افزایش یابد.
فرم پیوسته رهش: ابتدا 165 میلی گرم یکبار در روز، ممکن است به 330 میلی گرم یکبار در روز بعد از یک هفته افزایش یابد. پس از 2 تا 4 هفته ممکن است تا حداکثر دوز 660 میلی گرم در روز افزایش یابد.
درد نوروپاتی طناب نخاعی به علت آسیب:
فرم با آزادسازی سریع: ابتدا 75 میلی گرم دو بار در روز، ممکن است هر یک هفته بر اساس پاسخ یا تحمل بیمار تا 150 میلی گرم دو بار در روز افزایش یابد. پس از 2 تا 3 هفته ممکن است تا حداکثر دوز 600 میلی گرم در روز افزایش یابد.

کاربردهای دیگر (Off-labeled indication):
1-اختلالات اضطرابی منتشر:
ابتدا 150 میلی گرم در روز در 2 تا 3 دوز منقسم، بر اساس پاسخ و تحمل بیمار ممکن است هر هفته 250 میلی گرم در روز تا دوز معمول 300 میلی گرم روزانه افزایش یابد. ممکن است تا حداکثر دوز 600 میلی گرم در روز نیز افزایش یابد؛ هرچند فواید بیشتر برای دوزهای بالای 600 میلی گرم مشخص نشده است.

2- درد پس از عمل:
75 تا 300 میلی گرم به صورت تک دوز، 1 تا 2 ساعت قبل از عمل به عنوان بخشی از رژیم ضد درد. استفاده از چند دوز فواید بیشتری ندارد.

3- خارش مزمن:
نکته: برای بیماران با خارش مقاوم به درمان های رایج کاربرد دارد.
خارش نوروپاتیک یا مرتبط با بدخیمی:
75 میلی گرم دو بار در روز ، بر اساس پاسخ و تحمل بیمار ممکن است تا 150 تا 300 میلی گرم در روز در 2 تا 3 دوز منقسم افزایش یابد. دوزهای بالاتر تا 600 میلی گرم در روز در بیماران سرطانی استفاده می شود.
خارش اورمیک (در بیماران دچار نارسایی مزمن کلیوی):
50 میلی گرم روز بعد از دیالیز یا 25 میلی گرم روزانه ، بر اساس پاسخ یا تحمل بیمار تا 50 تا 75 میلی گرم روزانه ممکن است افزایش یابد. 75 میلی گرم دوبار در هفته نیز بعد از روزهای دیالیز یا همودیالیز. موثر بوده است.

4-سندروم پای بیقرار:
50 تا 75 میلی گرم یکبار در روز، 1 تا 3 ساعت قبل از خواب. به تریج افزایش می یابد (مثلا 75 تا 150 میلی گرم) هر 5 تا 7 روز بر اساس پاسخ و تحمل بیمار تا دوز موثر معمول 150 تا 450 میلی گرم روزانه.

موارد منع مصرف

ازدیاد حساسیت به این دارو (مانند آنژیوادم) و ترکیبات آن

عوارض جانبی پرگابالین

عوارض جانبی شایع (بیشتر از 10%):
قلبی عروقی: ادم محیطی (4% تا 16%)
اندوکرین و متابولیک: افزایش وزن (2% تا 14%)
سیستم عصبی: گیجی (3% تا 45%)، خواب آلودگی (13% تا 26%)، خستگی (4% تا 11%)، سردرد (2% تا 14%)
چشمی: تاری دید (12%)، از دست دادن میدان دید (13%)

عوارض جانبی با شیوع کمتر (1% تا 10%):
قلبی عروقی: درد قفسه سینه (2%)، ادم (کمتر از 8%)، ادم صورت (1% تا 3%)، افت فشارخون (2%)، افزایش فشارخون (2%)
پوستی: درماتیت تماسی (1%)، اکیموز (بیشتر از 1%)، زخم فشاری (3%)
اندوکرین و متابولیک: کاهش میل جنسی (بیش از 1%)، احتباس مایعات (2% تا 3%)، افت قندخون (2% تا 3%)
گوارشی: درد شکم (بیشتر از 1%)، یبوست (3% تا 10%)، اسهال (1%)، نفخ (2% تا 3%)، گاستروانتریت (بیشتر از 1%)، افزایش اشتها (3% تا 10%)، تهوع (3% تا 5%)، افزایش بزاق (1% تا 4%)، گاستروانتریت ویروسی (کمتر از 1%)، تهوع (1% تا 3%)
ادراری تناسلی: اختلال نعوظ ( کمتر از 1%)، ناتوانی جنسی (بیشتر از 1%)، تکرر ادرار (بیشتر از 1%)، بی اختیاری ادرار (1% تا 3%)، عفونت مجاری ادراری (1%)
خونی: ترومبوسیتوپنی (3%)
کبدی: افزایش آلانین آمینوترانسفراز (کمتر از 1%)، افزایش آسپارتات آمینوترانسفراز (کمتر از 1%)
ازدیاد حساسیت: واکنش ازدیاد حساسیت (بیشتر از 1%)
عفونت: عفونت ویروسی (6%)
سیستم عصبی: راه رفتن غیرعادی (1% تا 8%)، ناتوانی در فکر کردن (1% تا 6%)، فراموشی (1% تا 4%)، ارگاسم غیرطبیعی (بالای 1%)، آتاکسی (2% تا 9%)، اختلال تعادل (2% تا 9%)، گیجی (1% تا 7%)، نقص توجه (4% تا 6%)، سرخوشی (2% تا 7%)، وجود احساس های غیرطبیعی (1% تا 3)، هیپرتونی (1٪) ، هیپوستزی (2٪ تا 3٪) ، بی خوابی (4٪)، احساس مستی (1٪ تا 2٪) ، بی حالی (1٪ تا 2٪) ، اختلال حافظه (1٪ تا 4٪) ، میاستنی (1٪ تا 5٪) ، عصبی بودن (1٪) ، نوروپاتی (5٪) ، درد (3٪ تا 5٪) ، پارستزی (2٪) ، حالت خواب آلودگی (1٪) ، اختلال گفتاری (1% تا 3%)
سیستم عصبی عضلانی و اسکلتی: آرترالژی (1٪ تا 6٪) ، آستنی (4٪ تا 7٪) ، افزایش کراتین فسفوکیناز در نمونه خون (2٪ تا 3٪) ، تورم مفصل (2٪) ، گرفتگی اندام تحتانی (1٪) ، اسپاسم عضلانی (4٪) ، لرزش (1٪ تا 3٪)
چشم: ورم ملتحمه (1٪) ، کاهش قدرت بینایی (7٪) ، دوبینی (4٪) ، بیماری چشم (1٪ تا 2٪) ، اختلال نیستاگموس ( 1٪) ، اختلال بینایی (1٪ تا 5٪)
گوش: اوتیت میانی (≥ 1%) ، وزوز گوش (≥ %1)
تنفسی: برونشیت (3٪) ، تنگی نفس (2٪) ، علائم شبیه آنفلوانزا (2٪) ، نازوفارنژیت (1٪ تا 8٪) ، درد حلق یا حنجره (3٪) ، ذات الریه (نوزادان و کودکان: 1٪ تا 9٪) ؛ بزرگسالان: <1٪) ، عفونت دستگاه تنفسی (1٪) ، سینوزیت (7٪)

آزلاستین (بینی): ممکن است اثر سرکوب CNS داروهای سرکوبگر CNS را افزایش دهد. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

بلونانسرین: داروهای CNS ممکن است اثر مهارکننده CNS بلونانسرین را افزایش دهند. مدیریت: در صورت استفاده همزمان از داروهای ضد افسردگی بلونسرین و CNS ، احتیاط کنید. ممکن است به کاهش دوز مضعف دیگر CNS نیاز باشد. داروهای ضد افسردگی قوی CNS نباید با بلانسانرین همراه باشد. خطر D: اصلاح درمان را در نظر بگیرید.

برومپریدول: ممکن است اثر سرکوب CNS سرکوب کننده های CNS را افزایش دهد. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

بوپرنورفین: داروهای سرکوب کننده CNS ممکن است اثر سرکوب CNS بوپرنورفین را افزایش دهند. مدیریت: کاهش دوزهای دیگر داروهای سرکوب کننده CNS و اجتناب از مصرف چنین داروهایی در بیمارانی که در معرض خطر مصرف بیش از حد بوپرنورفین قرار دارند. بوپرنورفین را در دوزهای کمتری در بیمارانی که قبلاً داروهای سرکوب کننده CNS دریافت کرده اند ، شروع کنید. تداخل رده D: اصلاح درمان

فلونیترازپام: داروهای سرکوب کننده CNS ممکن است اثر سرکوب CNS فلونیترازپام را افزایش دهند. مدیریت: دوز داروهای سرکوب کننده CNS را هنگامی که با فلونیترازپام ترکیب می شود کاهش دهید و بیماران را برای اثبات سرکوب CNS (به عنوان مثال ، آرام بخشی ، سرکوب تنفسی) کنترل کنید. تداخل رده D: اصلاح درمان

لمبورکسانت: ممکن است اثر سرکوب CNS سرکوب کننده های CNS را افزایش دهد. مدیریت: تنظیمات دوز داروی لمبروکسانت و همزمان سرکوب کننده های CNS ممکن است هنگام تجویز با هم به دلیل اثرات مضاعف سرکوب CNS لازم باشد. تداخل رده D: اصلاح درمان

مفلوکین: ممکن است اثر درمانی داروهای ضد تشنج را کاهش دهد. مفلوكین ممكن است غلظت سرمی داروهای ضدتشنج را كاهش دهد. مدیریت:مفلوكین برای پیشگیری از مالاریا در افرادی كه سابقه تشنج دارند ، منع مصرف دارد. اگر از داروهای ضدتشنج برای موارد دیگری استفاده می شود ، غلظت ضد تشنج و پاسخ درمان را با استفاده همزمان کنترل کنید. تداخل رده D: اصلاح درمان

اورفنادرین: داروهای سرکوب کننده CNS ممکن است اثر سرکوب CNS اورفنادرین را افزایش دهند. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

اوکسوممازین: ممکن است اثر سرکوب CNS سرکوب کننده های CNS را افزایش دهد. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

اکسی کدون: داروهای سرکوب کننده CNS ممکن است اثر سرکوب CNS اکسی کدون را افزایش دهند. مدیریت: در صورت امکان از مصرف همزمان اکسی کدون و بنزودیازپین ها یا سایر داروهای سرکوب کننده CNS خودداری کنید. این عوامل فقط در صورت ناکافی بودن گزینه های درمانی جایگزین باید ترکیب شوند. در صورت ترکیب ، دوزها و مدت زمان مصرف هر دارو را محدود کنید. تداخل رده D: اصلاح درمان

پارالدئید: سرکوب کننده های CNS ممکن است اثر سرکوب CNS پارالدئید را افزایش دهند. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

سوورکسانت: داروهای سرکوب کننده CNS ممکن است اثر سرکوب  CNS سوورکسانت را افزایش دهند. مدیریت: کاهش دوز سوورکسانت و یا هر داروی دیگر سرکوب کننده CNS ممکن است لازم باشد. استفاده از سوورکسانت با الکل توصیه نمی شود و استفاده از سوورکسانت با هر داروی دیگری برای درمان بی خوابی توصیه نمی شود. تداخل رده D: اصلاح درمان

تالیدومید: داروهای سرکوب کننده CNS ممکن است اثر سرکوب CNS تالیدومید را افزایش دهند. تداخل رده X: منع مصرف همزمان

زولپیدم: داروهای سرکوب کننده CNS ممکن است اثر سرکوب CNS زولپیدم را افزایش دهند. مدیریت: از مصرف با سایر داروهای سرکوب کننده CNS هنگام خواب خودداری کنید. از مصرف با الکل اجتناب کنید. تداخل رده D: اصلاح درمان

هشدارها

1-در حین درمان با پرگابالین هر گونه تغییر در رفتار ، ایجاد یا بدتر شدن افسردگی ، افکار خودکشی مورد بررسی قراربگیرد .
2-پرگابالین ممکن است باعث احتباس مایعات ، خیز و افزایش وزن بدن شود که در نتیجه موجب نارسایی قلبی می شود.
3-به دقت بیماران را از لحاظ پیشینه سوء مصرف مواد و مشاهده علائم سندروم محرومیت از پرگابالین تحت ارزیابی قرار دهید.
4- علائم شامل بی خوابی ، حالت تهوع ، سردرد ، اضطراب و اسهال به دنبال قطع ناگهانی یا سریع درمان گزارش شده است. افزایش فرکانس تشنج نیز ممکن است در صورت قطع ناگهانی درمان در بیماران مبتلا به اختلالات تشنج رخ دهد.
5-در صورت ایجاد تغییر در بینایی ، بیماران را مطلع کنید تا به پزشک خود اطلاع دهند.
6-افزایش کراتین کیناز گزارش شده است. از نظر علائم (به عنوان مثال ، درد عضلانی ، حساسیت به لمس ، یا ضعف ، به ویژه اگر این علائم عضلانی با ضعف یا تب همراه باشد) بیمار را کنترل کنید. در صورت تشخیص یا شک به میوپاتی ، یا در صورت افزایش قابل توجه سطح کراتین کیناز ، درمان قطع شود.
7-ممکن است باعث طولانی شدن فاصله PR در نوار قلب شود.

نکات قابل توصیه

ا- می توانید پرگابالین را همراه غذا و یا بدون صرف غذا میل کنید.
2-قطع تدریجی مصرف پرگابالین، حداقل در طی مدت یک هفته لازم است .
3- بدلیل احتمال بروز گیجی و خواب آلودگی ، از کار با ماشین آلات و رانندگی در حین درمان بپرهیزید.

مصرف در بارداری

C ( داروهای گروه C فقط باید با تجویز پزشک مورد مصرف قرار بگیرد. خطرات ناشی از مصرف این گروه از داروها هنوز رد نشده است و یا اینکه مطالعات انسانی انجام نشده است و پزشک زمانی که احساس کند فواید مصرف این گروه از داروها از مضرات احتمالی آن بسیار بیشتر است و مصرف آن برای بیمار ضروری است تجویز انجام می‌دهد. )

پرگابالین از جفت عبور می کند. اما هیچ مطالعه کافی و کنترل شده ای در مورد مصرف پرگابالین در زنان باردار وجود ندارد.

مصرف در شیردهی

پرگابالین در شیر ترشح می شود.
به دلیل خطر احتمالی تومور ، شیردهی در طول درمان توصیه نمی شود.

دارو های مشابه

اکس کاربازپین , توپیرامات , زونیساماید , لاموتریژین , ویگاباترین , کاربامازپین , دی والپروئکس سدیم , لاکوزامید

کاربامازپین
دی والپروئکس سدیم
لاکوزامید
لاموتریژین
اکس کاربازپین
تیاگابین
توپیرامات
والپروات سدیم
ویگاباترین
زونیسامید

اشکال دارو پرگابالین

اشکال دارویی موجود در ایران:
کپسول 25mg، 50mg، 75mg، 100mg، 150mg، 200mg، 300mg

اسامی تجاری:
Lyrica، لایریور،نوریکا، پرگابایوکس، گاباپرل، ژینکس (جینکس)، گاباترانس، پرگابین، کوئیژیل

بنر مشاوره دارویی
 
داروهای معرفی شده به معنی تجویز نمی باشند. لطفا پیش از مصرف هر دارویی با پزشک مشورت کنید.
 
برای دسترسی به کانال های داروخانه مرکزی امام مشهد بر روی پیام رسان مدنظر کلیک کنید:
 

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  • ارش | 1402/02/10

   سلام وقتی تو ترک مواد مخدر هستی میشه استفاده کنیم ایا دردهایمان بر نمیگردن

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام این دارو را نمی توانید بدون تجویز پزشک معالجتان مصرف کنید


  • رویا | 1400/10/03

   سلام میخواستم بدونم واسه ترک تریاک میشه پرگابالین خورد؟چندوقت باید بخورم؟اعتیاد نداره؟

   پاسخ خانم دکتر حسن پور:

   با سلام این دارو به هیچ عنوان نباید بدون تجویز پزشک مصرف شود.


  • محمد رضا | 1400/10/01

   سلام خدمت شما من فروشنده هستم چند وقتی میشه از کپسول زیگپ ۱۵۰ میلی استفاده میکنم با مصرف میبینم که ب کارم‌بیشتر توجه دارم فکر بیشتره ب فروشندگیم آروم ترم و هر روز مصرف میکنم ۲۶ سال سن دارم میخواستم در موردش رهنمایم کنیم ممنون میشم ازتون ...

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام به هیچ وجه بدون تجویز پزشک این دارو را مصرف نکنید


  • رضا | 1400/09/30

   سلام وقت بخیر .من دوماه پیش به خاطر ترک ب۲ رفتم دکتر و پرگابالین دادن بهماول ۷۵ بعد دوهفته ۱۵۰که بعد ۵ هفته دردام خوب شد ولی بعدش دوباره یک ماه تریاک مصرف کردم.الان یک ماهه واسه ترکش پرگابالین دارم میخورم شبی یدونه که دکترم همین شبی یدونه گفته بود .ولی بعد یک‌ماه اگه نخورم شبا خوابم نمیبره .میخواستم بدونم چه مدت باید بخورم .میترسم اعتیاد پیدا کنم بهش

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام طبق دستور تجویز شده توسط پزشک مصرف کنید در صورت نیاز پزشک این دارو رابرای شما به تدریج قطع خواهند کرد


  • مرتضی | 1400/09/18

   سلام من دردتوکمرم وپاهام بیتاب هست دکتر برام پرگابالین وشربت لیسکانتین نوشته شربت که اصلا گیرم نیومد ودکترهم یادش رفته دستورمصرف پرگابالین 50روبرام بنویسه لطفاً میشه بفرمایید چرادکترپرکابالین وشربت لیسکانتین نوشته آخه شربت خوندم برای بیماران تشنجی هست من که تشنج ندارم

   پاسخ خانم دکتر حسن پور:

   با سلام یکی از موارد مصرف داروهای ضد تشنج دردهای عضلانی و دردهای عصبی است. پرگابالین را می‌توانید با شبی یک عدد شروع کنید و در صورت عدم بهبودی می‌توانید تا روزی 3 عدد مصرف کنید. بهترین کار تماس با پزشک برای دریافت دستور مصرف دقیق مد نظر وی می‌باشد.


  • باسلام من مدتی است که درددرقفسه سینه دارم وخارش پو | 1400/07/01

   ست وگزگز زبان هم دارم دکتر برام پرگابالین وونلابایوکس تجویز کرده ایااثریدردرمان من دارد یانع

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام بله برای شما این داروها اثر درمانی دارند


  • سلام روز بخیر من امیر هستم از اصفهان | 1400/06/13

   ببخشید ۴ساله کهیر مزمن دارم مدتیست در خواب دچار سردرد های وحشتناکی میشم دکتر برام پرگابالین تجویز کرده آیا برای کهیر هم مناسبه

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   خیر اثری در کهیر ندارد


  • قاسمی | 1400/04/30

   1400/4/29 سلام وقت بخیر من مشگل تنگی نفس دارم وازقرص پرگابالین 75 میتوانم استفاده کنم باتشگرسپاس ازراهنمای شما

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام علت تجویز پرگابالین را باید ذکر کنید


  • mohammad | 1400/04/05

   سلام وقت بخیر دوستی دارم که دو ماهه نسبت به پرگابالین سو مصرف داره درحالی که خود سرانه و بدون بیماری مصرف میکنه تا یه ماه پیش مصرفش به شدت بالا رفته بود17 قرص 150_( 2700میلی گرم ) در روز!!!!!!! باسختی زیادی تونستیم دوزشو کم کنیم ولی دیگه نمیتونه از150 میلی گرم در روز کم ترش بکنه هیچ جوره راضی نمیشه بره پیش دکتر یا مرکز ترک به نظر شما چه باید کرد؟

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   بهترین روش قطع مصرف تدریجی دارو می باشد..
   بهتر است با پزشک مرکز درمان و ترک اعتیاد مشورت کنید


  • صابری | 1399/11/11

   با سلام من 37دارم وعمل دسیگ گردن با لیزر انجام دادم حالا دکتر برام پرگابلین 75نوشته شبی یک عدد دردکم کرده ولی نسبت به عوارضش وخواب الودگی که ایجاد میکنه میشه قبل خواب مصرف کنم چون شغل من رانندگی هست باتشکر

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   بله با توجه به زمان کاری خود و عوارض خواب آلودگی این دارو خصوصا اوایل مصرف می توانید زمان مصرف را تغییر دهید


  • رزگار | 1399/09/15

   باسلام و درود فراوان، دکتر من ۴۱سال دارم در نروژ زندگی می‌کنم، دو بار جراحی دیسک کمر انجام داد که بار دوم پلاتین گذاشتن سال ۲۰۱۶، از آن زمان هر سال حس سوزش و رعد و برق در پام و سنگینی شدید در کف پا داشتم بطوری که الان چند ماهی است که خواب را از من مختل کرده، رفتم دکتر اینجا برام قرص lyrica ۶۰۰ً میلی گرم در روز تزویج کرده اند، آیا با خوردن این مقدار برای من مشکلی پیش نمی آید، آیا بعد از دوره درمان این درد و آزار من خوب خواهد شد یا این قرص نیز به مانند آرمبخش و برای رفع درد بکار می رود و با قطع دارو دوباره همان درد را خواهم داشت. ممنون میشم پاسخ بدهید.

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام . بله یکی از کاربردهای این دارو در درمان مشکل ذکر شده است . خیر با نظر پزشک مشکلی ندارد . فقط خاصیت مسکن و ضد درد ندارد و روی اعصابی که به پا عصب دهی می کنند موثر است


  • امیر | 1399/09/13

   با سلام سخت ترین ترک تاریخ مربوط به همین قرص میباشد من هر نوع مخدر و هر نوع موادی رو با عذاب گزاشتم کنار ولی این قرص باعث شد چنان ترسی در وجودم ڟاهر شه که بعد از پنج ماه هنوز عرق و لرز دارم.الکل دم همین قرصه

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   این دارو اثر ضد درد دارد و اگر با نسخه و منطقی تجویز شود هیچ مشکلی با قطع مصرف بوجود نمی آورد ولی با توجه به اثرات توهم زایی که دارد در صورت abuse شدن ترک آن مشکل است..


  • فرید | 1399/09/11

   سلام من طبق تجویز پزشک شبانه دوز 150 مصرف میکنم خواستم ببینم اثرش در طول شبانه روز پایدار هست یا اینکه بعد از چند ساعت از بین میره تشکر از زحمات شما

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   غلظت آن به صورت مداوم در خون شما وجود دارد.


  • نادر بختیاری | 1399/09/09

   مصرف شبی 50 میلی گرم پره گابالین تجویز شده برای درد دیسک کمر و سیاتیک همراه با آلپرآزولام 0.5 یا 1 برای خواب آوری ( انتخاب خودم برای بعضی شب ها که خوابم نمی برد ) تداخل دارد یا خیر ؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   مصرف همزمان باعث تشدید عوارض گیجی و خواب آوری میشود لذا کنترل دوز توصیه میشود


  • نادر بختیاری | 1399/09/08

   سلام خسته نباشید آیا مصرف شبی 50 میلی گرم پره گابالین همراه یا با فاصله با آلپرازوام 0.5 یا 1 تداخل دارد.پره گابالین رو متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات برای درد سیاتیک و دیسک کمرم تجویز کرده ولی آلپرازولام رو خودم گاهی شب ها که خواب ام نمی برد می خوردم...

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام، آلپرازولام را جهت این مورد استفاده نکنید . پرگابالین هم اثرات خواب آوری دارد


  • زهرا | 1399/09/08

   باسلام ،همسر من تقریبا دو سه سالی میشه که قرص پرگابالین روزانه دو عدد با دوز 150مصرف میکنه ولی الان میخواد ترک کنه دو شبه اصلا نتونسته بخوابه لطفا راهنمایین کنین.

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام . کاهش دوز این دارو باید به آهستگی صورت بگیرد یعنی مثلا به مدت 2 هفته یک عدد 150 و یک عدد 75 بعد دو عدد 75 به مدت یک تا دو هفته و... تا زمان قطع دارو .


  • امیر | 1399/09/07

   من تعویض دریچه آ اورت داشتم وقلبم بیست درصده وارفارین میخورم قبلا هم اعتیاد داشتم الان گردن درد دارم ودکتربجای سیلیکسید برام پرگابالین تجویز کرده وقتی میخورم احساس خوبی بهم میده وسرحال میشم میترسم به این قرص وابسته بشم درضمن هفته ای ممکن است ۲ دونه بخورم آیامشکلی نداره برام

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام با دوز مصرفی فعلی وابستگی ایجاد نمیشود ولی جهت مصرف طولانی مدت با پزشک مشورت بفرمایید


  • حسین پورملاجمال 60ساله ازکرمان هستم | 1399/09/05

   اقا وخانم دکتر محترم من 18سال اعتیاد به تریاک داشتم در حال حاضر نزدیک به 7سال متادون مصرف میکنم که جایگزین اعتیاد به تریاک شده ازطرفی کپسول پرگابالین75 بعلت دیابت مصرف میکنم. ایا تداخل دارویی ندارد

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام خیر تداخل ندارند


  • حسام | 1399/09/03

   میخواستم بدونم آیا مصرف پرگابلین برا مدت طولانی میتونه باعث تیره شدن پوست صورت بشه یا نه؟ چون یکی از عزیزان مصرف میکنه چن ماه هس و پوست صورتش تیله و تقریبا سیاه شده... مچکرم

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   ایجاد کبودی از عوارض نادر این دارو میباشد.بهتر است ابتدا با مراجعه به پزشک سایر عوامل احتمالی رد شود سپس شک به عارضه جانبی این دارو بشود.


  • محمد | 1399/09/02

   سلام.درد دیسک دارم چندروزه کپسول پرگابالین 75میخورم هرروزپام یخه وسرگیجه ومنگی دارم ایا داروموبخورم یانه

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام از عوارض موقت داروست که در ادامه درمان کم میشود
   البته بهتر است قبل خواب مصرف بفرمایید


  • پریسا | 1399/09/02

   ممنونم از پاسخ گویی شما مادربزرگم بعد از چند روز کمی تاری دید پیدا کرد وبا قطره های که قبلا چشم پزشکش برا کاهش فشار چشم بهش داده بود دوباره بهتر شد حالا آیا بازم پرگابالین را ادامه بده یا نه ؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام خیر مصرف طولانی مدت آن توصیه نمیشود


  • nazanin | 1399/09/01

   سلام من دیسک گردن دارم و درد دست یک هفته هست ک این دارو مصرف میکنم بااین همه عوارض ایا ادامه بدم مصرف ؟

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   بله باتوجه به تجویز پزشک و دوره درمانی تجویز شده درمان را ادامه دهید


  • پریسا | 1399/08/29

   سلام یه سوال داشتم مادربزرگ من ۷۵ ساله بابت درد کمر و پا که به خاطر تنگی کانال نخاعی و مشکلات دیسک هست روزی دوبار پرگابالین ۷۵ میخوره البته قرص امگا۳ و ب کمپلکس و سلکوکسیب قرص زردچوبه کپسول آووسوی. ویتامین ب ۱ ۳۰۰ ، هم مصرف میکنه قبلا هم فشار چشمش بالارفته بود و با دارو پایین آمده حالا میترسم پرگابالین که احتمال احتباس مایعات داره برا چشمش بد باشه ممنون از راهنماییتون

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   بهتراست ابتدا مصرف دارو را شروع کنید و چند روز اول مصرف وضعیت بیمار را تحت نظر داشته باشید..


  • سمیه | 1399/08/28

   یه مدته دردقلب داشتم پیش دکتررفتم گف ازفشارعصبی هست قرص پرگابالین ۵۰تجویزکردن مشکلی نداره ،این مطالب که خوندم ترسیدم میترسم معتادبشم به قرص .خیلی خوشحالم که این برنامه هست تااطلاعاتمون بیشتربشه

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام خیر مصرف این دارو تحت نظر متخصص اشکالی ندارد. در صورت لزوم پزشک اقدام یه قطع تدریجی دارو خواهد کرد


  • حسین | 1399/08/26

   سلام ببخشید میخاستم بدونم پرگابالین مرفین داخلش هست? و اینکه برای ترک مرفین میشه ازش استفاده کرد?

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   پاسخ هر دو سوال:خیر


  • لیلا تیموری | 1399/08/26

   سلام میخواستم در مورد پرگابالین سوال کنم دکتر برای دردهای استخوانی و کمردرد برای من تجویز کردن در ضمن من رماتیسم هم دارم ولی من اطلاعاتی که خوندم این قرص برای تشنجه لطف میکنین توضیح بدین ممنون میشم اینطور که من فهمیدم روی دردهای اعصبی تاثیر داره ؟بعد حالت درمان داره زا مسکن فقط 🙏🙏🙏

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   این دارو کاربردهای مختلفی دارد.
   یکی از کاربردهای آن درمان دردهای مزمن و عصبی میباشد


  • محمدرضا | 1399/08/15

   سلام دکتر جان من روزی 10 عدد گاباپنتین 300 میخورم و واقعا دلم مخاد دیگه نخورم اما سخته بگید ایا عوارض بدی داره و چجوری دیگه نخورم

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   قطعا عوارض جانبی و وابستگی شدید برای شما پیش آمده است. بهتر است با نظر روانپزشک مصرف داروی خود را با روند تدریجی کاهش داده و سپس قطع کنید..


  • Fatemeh Pasandi | 1399/08/15

   با سلام ، آیا داروی پرگابالین داروی اعتیاد آور است ؟

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   جزو داروهای اعتیاد آور نیست ولی مصرف طولانی مدت آن باعث وابستگی و علایم روحی روانی می شود..


  • علی | 1399/07/28

   سلام,٢٢سالمه,بخاطر درد کمر و پاهام ده روز هر ١٢ساعت پرگابالین50 مصرف کردم,چون درد ادامه داشت دکتر برای یکماه پرگابالین75 هر١٢ساعت نوشت,ولی من اشتباهی بیست روزه روزی یکی میخورم,هنوز درد دارم ,الان میتونم روزی دوتا بخورم؟؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   تعیین دوز و تنظیم دوز فقط بر عهده پزشک معالجتان میباشد.


  • رقیه | 1399/07/22

   سلام خسته نباشید خانم دکتر من دستام خیلی درد میکردش دکتر ب من قرض پرگابالین 50 داده دوهفته هستش داده از اون موقع هرشب می خورم زیاد خوابم میاد و سرگیجه دارم می خوام قطع ش کنم عوارض نداره ممنون از راهنمایی شما؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   قطع این دارو به صورت ناگهانی و بدون نظر پزشک ،می تواند عوارض نامناسبی از جمله بروز حمله ي تشنجي برای بیمار در برداشته باشد لذا قطع اين دارو بايدبصورت تدريجي و تحت نظر پزشك انجام شود.


  • حوری | 1399/07/20

   سلام، من ام اس دارم. احساس داغی و سوزش کف پا دارم. دکتر باتوجه به علائمم گفت اضطراب داری و برام فلوکستین 10 تجویز کرد ولی وقتی به داروخانه مراجعه کردم دیدم در نسخه من پرگابالین 50، روزی 3 عدد نوشتن. تماس تلفنی گرفتم و از دکترم علت را سوال کردم گفتن حتما دلیلی داشته که برات این دارو را بجای فلوکستین نوشتم!! حالا سوال من اینه که شباهت این دوتا دارو چیه؟ و با توجه به عوارضی که خوندم نگران شدم و الان واقعا نمیدونم استفاده کنم یا نه!! اصلا چه علتی میتونه داشته باشه که دکترم این دارو را نوشته! ضمنا داروی رسیژن هم بخاطر بیماریم استفاده میکنم. لطفا راهنماییم کنید.

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام درست است که هر دو دارو جهت  سوزش کف پا استفاده میشود ملی تنظیم دوز و جایگزینی فقط با پزشک معالج میباشد


  • محمد | 1399/07/17

   سلام خانوم دکتر اگ این دارو رو تو اب حل کنیم بعد روش سیگار بکشیم یه حس خاص و عجیب داره من این کارو چند بار با دوز 150 انجام دادم البته اعتیاد بعش ندارم و همینطور تفریحیه ممکنه که در اثر مصرف این دارو ب این صورت بمیرم؟؟

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   در اثر مصرف این دارو عوارض مغزی زیادی از جمله توهم و وابستگی به وجود می آید و بهتر است قبل از بروز عوارض جدی مصرف آن را قطع کنید..


  • امیر زهتاب | 1399/07/17

   با سلام من قرص پر گابا لین 50 خوردم سر درد شدید گرفتم آیا ادامه بدم دسترسی به دکتر خودم هم ندارنم

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام
   در صورتیکه تازه شروع به مصرف کرده اید این عارضه طبیعی است ولی اگر با ادامه روند درمان همچنان علایم داشتید مصرف دارو را بطور تدریجی کاهش دهید.


  • جواد | 1399/07/13

   سلام وقت بخیر. مادر من چند سالیه گاباپنتین با دوز 300 مصرف می کنه. اخیرا به خاطر درد نیمه چپ بدنشون (دست و پا) دکتر براشون پرگابالین 150 هم تجویز کرده. دو شب قرص رو مصرف کردن ولی بعد از دوسه ساعت از مصرفش به شدت سرگیجه میگیرن در حدی که سریع خوابشون میره. آیا مصرف همزان این دو دارو نمیتونه اثرات بدی روی ایشون داشته باشه و ایرادی نداره هر دو در شب مصرف بشه؟ پیشاپیش از پاسخگوییتون سپاسگزارم.

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام مصرف همزمان این دو دارو به علت تشدید عوارض (گیجی و خواب آلودگی و ...) توصیه نمیشود مگر به صلاحدید پزشک و  تنظیم دوز آن


  • مرضیه | 1399/07/06

   سلام با این همه عوارض جانبی پرگالابین پس چه فایده دارد؟ که استفاده کنیم... والله عوارض بیش از فواید هست..

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام اثرات درمانی آن بیشتر و ارجح است


  • فرح نوروزی فرد | 1399/07/06

   من درد کمر داشتم. دکتر این قرص پرگابلین ۵۰ داده آیا درست تجویز شده

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام پر گابالین در کنترل دردهای نوروپاتیک از جمله درد نوروپاتیک دیابتی و درد عصبی  استفاده می شود.


  • هاشمی | 1399/07/02

   سلام خسته نباشید من زانوم درد میکرد به دکتر مراجعه کردم پرگابالین داده آیا برای زانو درد خوردنش درسته.ممنون.

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام بله مناسب است


  • سیما | 1399/06/31

   ایا این دارو در ازمایش استخدامی باعث مثبت شدن میشود؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   بهتر است ازمایشگاه را در جریان مصرف این دارو قرار دهید.


  • طاهره صفایی | 1399/06/22

   پرگابالین سه بسته استفادهدکردم کمرم دردمیکنه دکتر بهم داده الان تمام شده چکارکنم

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   بدون تجویز مجدد پزشک شروع نکنید.


  • مهدی | 1399/06/22

   سلام و خسته نباشید بنده نقرس دارم و با یکی از دوستانم که پزشک هستن مشورت کردم... که حمله نقرسی شدید دارم برام کپسول پرگابالین تجویز کردن آیا واقعآ برای نقرس مفید هست یا خیر ممنون میشم اگه جواب بدین و طریقه مصرف رو بفرماید

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   جزو پروتکل درمان نقرس نیست


  • ali | 1399/06/08

   سلام وقت بخیر دکتر جان. کپسول پرگابلین برای استرس و اضطراب شدید کابردی داره؟

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   سلام . بله برای اختلالات اضطرابی جنرالیزه کاربرد داره .


  • مسعود | 1399/06/04

   سلام دکتر برا درد مچ دستم این موبیک ۱۵ و پرگابالین ۷۵ و آوودین و مگنیفورت رو تجویز کرد الان دو روزه که این قرصارو مصرف میکنم مدفوعم سفالی رنگ شده و شکم درد گرفتم.این عوارض کدوم قرصه؟الان مصرف قرص رو قطع کنم یا ادامه بدم چون به دکترم دسترسی ندارم ممنون میشم راهنمایی کنید.

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   مصرف دارو پس از غذا توصیه می شود.در صورت ادامه دار شدن این عوارض با پزشک خود مشورت نمایید
   جهت بهبود اسهال ناشی از مصرف این دارو،مصرف وعده های غذایی ساده و مایعات به مقدار کافی توصیه می شود.
   -در صورت بروز یبوست، رژیم سرشار از فیبر(میوه و سبزیجات) و مصرف مایعات به اندازه ی کافی توصیه می شود.


  • ستاره | 1399/05/22

   سلام خسته نباشد من دكتر مغز و اعصاب رفتم براي كمر درد كه ديسك كمرم متورم بود اين دارو داده حالًا با اطلاعاتي كه خوندم ديدم هيچ ربطي به كمر نداره ميشه راهنمايي كنيد كه أيا ادامه بدم يا خير

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام پرگابالین به منظور کاهش درد از طریق اثر بر گیرنده های درد تاثیر دارد


  • فائزه | 1399/05/21

   سلام ودورود خانوم دکتر عزیز من دچار افسردگی شدید هستم، ایا داروی پرگابالین کمکم میکند

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام درمان افسردگی طولانی مدت و تحت نظر پزشک متخصص است


  • عادله محسنی | 1399/05/21

   سلام من یک ماه پیش دچار بیماری گلین باره شدم یک هفته بیمارستان بستری بودم دکتر برام قرص پرگابالین داده بود دیشب آخریش بود خوردم. آیا دوباره بگیریم یاخیر

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام در خصوص ادامه مصرف آن باید با پزشک معالجتان مشورت کنید


  • abas | 1399/05/21

   بدون توسعه داکتر استفاده کردیم و معتاد شدیم حساسیت زیاد با گرمی,بی اشتهایی,گپ بالایم بسیار بد میخوره ,خواب درست ندارم ,مفاسلم هم درد میکنه

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   در صورت عدم لزوم مصرف دارو، میتوانید با مراجعه به پزشک متخصص اعصاب و روان دارو را قطع نمایید.


  • ثریا | 1399/05/12

   سلام من هنگام مصرف قرص دچار سرگیجه تاری دید و درد شکم میشم چکار کنم باید قطع بشه دارو دیشب اولین قرص بود که خوردم

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام در صورت طولانی شدن علائم میبایست زیر نظر پزشک دارو را جایگزین بفرمایید


  • سیمین | 1399/05/09

   پرگابالین ۵۰ شبی یک عدد را چگونه میشود قطع کرد چون کمتر از ۵۰ که ندارد که یکدفعه قطع نکنم ضمنا این مقدار باعث بزرگ شدن شکم میشود

   پاسخ خانم دکتر بیدار:

   با سلام..
   در صورتی که طولانی مدت مصرف می کنید می توانید تا یک هفته شب در میان و یک هفته بعد دو شب در هفته سپس مصرف را قطع کنید..


  • VAen | 1399/04/24

   سلام چند وقتی هست ک گردنم تیر میکشه،سرمم تیرمیکشه و درد میگیره تا شقیقه م تیر میکشه به دکترم مراجعه کردم قرص پرگابالین بهم داد گفتن از عصب گردن میشه خواستم بپرسم این قرص تاثیری داره؟تجویز دکترم درست بوده؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   بله
   به پزشک خود اعتماد کنید.


  • مرتضی | 1399/04/23

   سلام دوره درمان پرگابالین چه مدت است

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   برای چه بیماری پرگابالین مصرف میکنید؟


  • رضا | 1399/04/16

   سلام برای دیسک کمرم دکترپرگابالین تجویز کرده که میخواستم بپرسم آیامصرف این داروبی میلی جنسی میاره؟؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   بله تا حدودی باعث کاهش میل جنسی میشود.


  • پونه | 1399/04/02

   سلام. من پرگابالین مصرف میکنم تقریباً ده دوازده روزه. دو سه روزه تنگی نفس و درد قفسه سینه و پشت دارم. آیا از عوارض دارو هست با توجه به اینکه در دوران کرونا هستیم و منو به شک انداخته این موضوع. ممنون

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   در صورت بروز علائمی نظیر تنگی نفس،گلودرد  فورا با پزشک خود تماس بگیرید.


  • ساجده | 1399/04/01

   سلام مادرم دیابت داره وابسته به انسولین این قرص رو برای درد پا بهشون دادن ولی بعد از استفاده دچار تپش قلب بالا و گیجی میشن در ضمن هیچگونه مشکل قلبی هم ندارن الان باید چکار بکنم آیا دارو رو استفاده کنند ؟

   پاسخ اقای دکتر میرحسینی:

   دارو رو قطع کنید و ب پزشک مراجعه شود


  • مجید کیان | 1399/03/28

   سلام من وسواس فکری جبری دارم و دکتر قرص آسنترا ۵۰ میلی گرم روزی یکی گفته بخورم و کپسول پره گابالین ۵۰ گفته شبی یکی بخورم.مدت زمان خوابم خیلی زیاد شده روزی ۱۷ ساعت خوابم یا اینکه ۹ ساعت خوابم و ۸ ساعت بدنم سست و بی حال هست و دوسدارم دوباره بخوابم.کلآ از زندگی افتادم.آیا علت این قضیه کپسول پرگابالین هست یا نه؟لطفآ راهنماییم کنین چکار کنم؟ سوال دومم اینه آیا وسواس فکری جبری خوب شدنی هست؟یا تا آخر عمرم باید دارو مصرف کنم؟ سوال سومم اینه در صورت متاهل شدن آیا بیماری من به فرزندم ارث میرسد؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام بله جزء عوارض این داروست. وسواس جزء بیماری هایی است که به درمان طولانی مدت نیاز دارد. احتمال ارثی بودن این بیماری وجود دارد البته که عوامل محیطی نقش بسیار مهمی در این بیماری دارند


  • پارسا امیر رضا | 1399/03/28

   با سلام پسرم ۱۸ ماهش شک دارم قرص پرگابالین ۵۰ خورده توروخدا راهنماییم کنید

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام در اینجور مواقع به جای سوال پرسیدن در اینترنت به اورژانس مراجعه کنید


  • سپهر | 1399/03/27

   سلام پدر من 52 سالشه جدیدا دچار تنگی کانال نخاعی و دیسک در مهره های 4و5 شده و دکتر براش پرگابالین و ملوکسیکام 15 تجویز کرده.ایشون 15 ساله تریاک میکشه.میخاستم بپرسم مصرف این داروها همزمان با کشیدن تریاک مشکللی براش ایجاد نمی کنه؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   در مصرف همزمان پرگابالین با اپیوئید ها(تریاک و..) احتمال تشدید اثرات دپرسون دارو روی CNS مانند خواب آلودگی و . افزایش میابد که در برخی موارد میتواند خطرناک باشد.


  • فرشته شایق | 1399/03/16

   سلام . اگه دوتا داروی پرگابالین و لِوِبل۵۰۰ رو مصرف کنیم مشکلی پیش نمیاد ؟ لطفا راهنمایی بفرمایید

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام مصرف همزمان این دو دارو باعث تشدید گیجی و خستگی میشود لذا با پزشک مشورت بفرمائید


  • مجتبی | 1399/03/06

   سلام من کپسول پرگابالین مصرف میکنم میخوام ترک کنم چجوری ترکش کنم

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   قطع پرگابالین به صورت ناگهانی و بدون نظر پزشک ،می تواند عوارض نامناسبی از جمله بروز حمله ي تشنجي برای بیمار در برداشته باشد لذا قطع اين دارو بايد بصورت تدريجي و تحت نظر پزشك انجام شود.


  • PM | 1399/02/30

   با درود و وقت بخير براي دوره درمان بيماري،پزشك Lyrica و يا جايگزين آن Gabapentin را تجويز نمودند،خواهشمندم در خصوص تهيه اين دو دارو البته از برند خارجي آن راهنمايي فرماييد با سپاس

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   جهت مشاوره دارویی بصورت تلفنی و اطلاع از موجودی داروها ، می توانید در ساعات (7 الی 22)  با شماره ی 31908 -051  داخلی های 228 و 229 تماس حاصل نمایید


  • مهدی | 1399/02/30

   سلام من هر شب مشروب میخورم از طرفی هم دیسک کمر دارم و درد زده به پای راستم مصرف این دارو همراه با مشروب تاثیری داره؟ ممنون

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   مصرف همزمان با مشروبات الکلی توصیه نمیشود.


  • خدری | 1399/02/24

   سلام من کاپتوپریل مصرف میکنم پر گابالین برای کمر دردم دکتر داده اشکال نداره؟

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   نه مشکلی نداره


  • رضا | 1399/02/24

   سلام من سرگیجه دارم بهم قرص پرگابالین ۷۵ دادن ، آیا این قرص برای سرگیجه هست

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   بله در بعضی موارد برای این موضوع کاربرد داره 


  • سحر | 1399/02/24

   دکترمن قرص پرامی پکسول داده واسه پای بیقرارولی خیلی چاق شدم چکارکنم جایگزینش ک عوارص کمترداشته باشه چیه

   پاسخ خانم دکتر علمدار:

   با پزشکتون مشورت کنید


  • آریا | 1399/02/15

   سلام من کمردرد«دیسک، تنگی کانال نخاعی و سیاتیک »دارم دکتر برایم کپسول پرگابالین ۷۵ تجویز کرده است تأثیر این دارو در درمان یا کاهش درد ناشی از دردهای فوق چه میزان کی باشد،؟ ضمنأ بنده نارسایی کلیوی دارم یک کلیه ام را از دست داده ام آیا تأثیری در مشکل کلیوی دارد؟

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   مشکل کلیه را حتما با پزشک خود درمیان بگذارید تا میزان مصرف صحیحح ان را به شما بگوید.
   مقدار‌مصرف روزانه ی پرگابالین ممکن است در هر فرد متفاوت باشد که توسط پزشک تعیین می شود لذا دارو را دقیقا طبق دستور پزشک و به طور منظم مصرف نمایید.


  • بهنام نصیری | 1398/11/03

   سلام قرص لایریکا خارجی مصرف میکنم شبی یک عدد دوره اش باید چند روزه باشه؟

   پاسخ اقای دکتر اشرفی:

   سلام طول دوره درمان وابسته به نوع بیماری متفاوت میباشد.


  • سهراب بنادری | 1398/10/25

   من در ابتدا داروی ضد افسردگی وداروهای خواب آور مصرف میکردم بعد از مدتی دچار اضطراب واسترس شدم دیگر خوردن داروهای ضدافسردگی وخواب آور هیچ تاثیری برای از بین بردن استرس واضطراب من نداشت تا اینکه دکتر برایم پرگابالین تجویز کرد وازاین به بعدکپسول پرگابالین مصرف کردم و بالاخره به کپسول پرگابالین معتاد شدم وهرکاری میکنم نمیتوانم آن را ترک کنم بنظر شما حالا من چکار کنم

   پاسخ خانم دکتر اسکناطی:

   می توانید به تدریج دارو را کم کنید.