پنی سیلین جی Penicillin G


بنزیل پنی سیلین (پنی سیلین جی) آنتی بیوتیکی با طیف اثر باریک است که برای درمان عفونت های ناشی از باکتری های حساس استفاده می شود. این  آنتی بیوتیک، پنی سیلینی طبیعی است که به علت جذب خوراکی ضعیف به صورت داخل وریدی یا عضلانی تزریق می شود. پنی سیلین جی همچنین در برخی موارد می تواند به عنوان پیشگیری در برابر ارگانیسم های حساس مورد استفاده قرار گیرد.

پنی سیلین های طبیعی به عنوان داروهای انتخابی برای برخی از عفونت های ناشی از باکتری های هوازی گرم مثبت مانند استرپتوکوک پنومونیه، استرپتوكوك گروه A، B، C و G، استرپتوكوك گروه D غیر انتروكوكی، استرپتوكوك گروه ویریدنس، و استافیلكوك های غیر پنی سیلیناز در نظر گرفته می شوند.

آمینوگلیکوزید ها ممکن است به منظور اثر افزایشی در برابر استرپتوکوک های گروه B (S.آگالاکتیا)، S.ویریدنس و انتروکوک فکالیس به درمان اضافه شوند. پنی سیلین های طبیعی نیز ممکن است به عنوان عوامل خط اول یا دوم در برابر باسیل های هوازی حساس مثبت مانند باسیلوس انتراسیس، کورینه باکتریوم دیفتری و Erysipelothrix rhusiopathiae به کار روند. پنی سیلین های طبیعی دارای فعالیت محدودی نسبت به باکتری های گرم منفی هستند. با این حال، در برخی موارد ممکن است از آنها برای درمان عفونت ناشی از نایسریا مننژیتیس و پاستورلا استفاده کنند. آنها معمولا برای درمان عفونت های بی هوازی به کار نمی روند. الگوهای مقاومت، دستورالعمل های حساسیت و درمان در مناطق مختلف متفاوت است.

مکانیسم اثر

مداخله در ساخت دیواره سلولی موکوپپتیدی باکتری طی تکثیر فعال آن، منجر به فعالیت ضد باکتریایی در برابر میکروارگانیسم های حساس می گردد.

فارماکودینامیک

فعالیت باکتریسیدی (از بین برنده باکتری) پنی سیلین G  ناشی از مهار ساخت دیواره سلولی است و وابسته به متصل شدن پنی سیلین G  به پروتئین های  متصل شونده به پنی سیلین (PBP) است. پنی سیلین G در برابر هیدرولیز انواع بتالاکتامازها از جمله پنی سیلینازها ، سفالوسپورینازها و بتا-لاکتامازهای وسیع الطیف، پایدار است.

فارماکوکینتیک

نیمه عمر: 20-30 دقیقه

جذب: عضلانی، جذب آهسته تا 24 ساعت

حجم توزیع: 0.3 تا 0.47لیتر بر کیلوگرم

زمان رسیدن به حداکثر غلظت پلاسمایی: 2 تا 4 ساعت

حداکثر غلظت پلاسمايي: 1.5 واحد در هر میلی لیتر

میزان اتصال به پروتئین های پلاسما: 60٪

متابولیسم: حدود 30٪ در کبد انجام می شود.

دفع: از طریق ادرار (60-90٪ طی 24-36 ساعت)

مقدار مصرف پنی سیلین جی

سوسپانسیون تزریقی

 • 600،000 واحد در سرنگ 1 سی سی
 • 1.2 میلیون واحد در سرنگ 2 سی سی
 • ذات الریه یا پنومونی

برای پنومونی  پنوموکوکال غیر پیچیده متوسط تا شدید:

600،000-1،000،000 واحد عضلانی در هر روز

 • عفونت استرپتوکوک (گروه A)

برای عفونت متوسط تا شدید لوزه ها، برخی عفونت های پوستی (erysipelas)، تب مخملک، عفونت دستگاه تنفسی فوقانی، پوست و بافت نرم

600،000-1،000،000 واحد عضلانی روزانه برای حداقل 10 روز

 • عفونت های استافیلوکوکی

600،000-1،000،000 واحد عضلانی روزانه

 • اندوکاردیت های باکتریایی

فقط برای درمان عفونت های بسیار حساس تایید شده است؛ برای پیشگیری تایید نشده است.

600،000 -1،000،000 واحد عضلانی روزانه

 • سیفلیس

اولیه، ثانویه و نهفته: 600،000 واحد عضلانی روزانه به مدت 8 روز

تاخیری (سیفلیس نهفته و فاز سوم آن همراه با مثبت شدن مایع ستون فقرات): 600،000 واحد عضلانی روزانه برای 10 تا 15 روز (مجموعا 6-9 میلیون واحد)

نوروسفلیس یا سفلیس عصبی: 2.4 میلیون واحد عضلانی روزانه برای 10 تا 14 روز؛  همراه با 500 میلی گرم خوراکی روزی 4 بار پروبنسید تجویز می شود(پنی سیلین G آبدار ارجح است)

 • سیاه زخم

جلدی: 600،000-1،000،000 واحد عضلانی روزانه

استنشاقی (پس از قرار گرفتن در معرض بیماری): 1.2 میلیون واحد عضلانی هر 12 ساعت تا 2 هفته، سپس درمان به نوع خوراکی تغییر می یابد. (درمان کل 60 روز)

 • دیفتری

کمکی همراه با پادزهر (آنتی توکسین): 300،000 -  600،000واحد عضلانی وزانه

حالت حامل: 300،000 واحد عضلانی روزانه

 • عفونت وینسنت (فوزواسپیروکتوزیس؛ عفونت ناشی از فوزوباکترها و اسپیروکت ها)

600،000-1،000،000 واحد عضلانی روزانه

 • Erysipeloid

600،000-1،000،000 واحد عضلانی روزانه

 • تب ناشی از گزش موش

برای Streptobacillus moniliformis و Spirillum minus تایید شده است(تب موش صحرایی)

600،000-1،000،000 واحد عضلانی روزانه

 • بیماری ویپل (عفونت باکتریایی نادر در دستگاه گوارشی)

1.2 میلیون واحد عضلانی روزانه برای 10-14 روز؛ تجویز همزمان با استرپتومایسین، سپس

تری متوپریم / سولفامتوکسازول یا داکسی سیکلین خوراکی به مدت 1 سال

موارد منع مصرف

ازدیاد حساسیت

در ازدیاد حساسیت ، واکنشهای جدی و گاها مرگبار گزارش شده است

هشدارها

 • واکنش های ازدیاد حساسیت به پنی سیلین ها، سفالوسپورین ها و سایر ترکیبات حساسیت زا. در صورت بروز واکنش های حساسیتی و یا آلرژیک پنی سیلین جی باید قطع شود و درمان مناسب انجام شود.
 • دارو را فقط به صورت عضلانی عمیق تزریق نمایید. آن را به صورت وریدی ، زیرجلدی و داخل نخاعی تزریق نکنید.
 • دارو را در نزدیکی عصب یا شریان تزریق نکنید.
 • این دارو در حال حاضر در درمان گنوره استفاده نمی شود؛ در برابر ارگانیسم های تولید کننده بتالاکتاماز که شامل بیشترین سویه های نایسریا گونوره است، نباید استفاده شود.
 • کولیت سودو ممبران با ترکیبات ضد باکتری، از جمله پنی سیلین G گزارش شده است.
 • واکنش های پروکایین: واکنش های سمی فوری نسبت به پروکائین به ویژه زمانی که یک تک دوز بالا (4.8 میلیون واحد) تجویز می شود، گزارش شده است. واکنش های تظاهر یافته ناشی از اختلالات ذهنی و شامل اضطراب، گیجی، بی قرای، افسردگی، ضعف، تشنج، توهم، پرخاشگری و احساس ترس می باشد
 • از مصرف این دارو در نوزادان به دلیل افزایش ایجاد آبسه های غیر عفونی و سمیت پروکائینی اجتناب نمایید.

نکات قابل توصیه

 • بیماران باید بدانند که داروهای ضد باکتریایی از جمله پنی سیلین ها تنها در درمان عفونت های باکتری استفاده می شوند و عفونت های ویروسی (به عنوان مثال، سرماخوردگی) را درمان نمی کنند.
 • هنگامی که پني سيلين تجويز شود باید به بيماران گفته شود حتی در صورت احساس بهبودی در شروع درمان، که شایع نیز است باید داروها به صورت دقيق مصرف شود.
 • فراموش کردن دوزهای دارو و یا عدم تکمیل دوره درمان می تواند موارد زیر را موجب شود:

(1) کاهش اثربخشی درمان فوری

 (2) افزایش احتمال مقاومت میکروبی و عدم پاسخ به درمان در آینده توسط پني سیلین ها یا سایر داروهای ضد باکتری

 • اسهال یک مشکل رایج ناشی از آنتی بیوتیک ها است که معمولا وقتی آنتی بیوتیک قطع می شود، پایان می یابد. در برخی مواقع، پس از شروع درمان با آنتی بیوتیک ها، مدفوع آبکی و خونی (با یا بدون گرفتگی معده و تب) حتی تا دو یا چند ماه بعد از مصرف آخرین دوز آنتی بیوتیک ممکن است ادامه یابد. در صورت بروز این مشکل، بیمار باید در اسرع وقت با پزشک خود تماس بگیرد.

"داروهای معرفی شده و مشاوره دارویی به معنای تجویز نمی باشند. لطفا پیش از مصرف هر دارویی با پزشک مشورت کنید."

بنر مشاوره دارویی
 
برای دسترسی به کانال های شرکت خدمات دارویی رضوی بر روی پیام رسان مدنظر کلیک کنید:

🟣 اینستاگرام 🟡 لینکدین 🔵 تلگرام 🟠 ایتا 🟢 بله

نظر خود را درباره خدمات ما بگویید:

لینک نظرسنجی
 

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  • محمدولی نظری | 1399/06/31

   سلام دکترمیتونم برای گلو دردم که عفونت کرده ازاین آمپول استفاده کنم

   پاسخ خانم دکتر مشیری:

   با سلام
   استفاده از انتی بیوتیک ها فقط تحت نظر پزشک معالج باید باشد.


  • پروین علیزاده | 1399/04/11

   سلام دکتر پدر من عفونت ریه داره . عیبی داره اگه آمپول پنی سیلین براش بزنیم ؟

   پاسخ خانم دکتر دنیایی:

   با سلام مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک ها اصلا مجاز نیست.