اطلاعات دارویی آمفوتریسین بی

Amphotericin B

آمفوتریسین بی Amphotericin B

English

آمفوتریسن بی یک داروی ضد قارچ تزریقی می باشد که با کشتن قارچ ها از پیشرفت بیماری جلوگیری می کند.

مکانیسم اثر آمفوتریسین بی

با اتصال به ارگواسترول که از ترکیبات اصلی دیواره قارچ است باعث ایجاد حفره در دیواره قارچ و خروج محتویات سلول و مرگ آن میشود.

فارماکودینامیک

تغییر نفوذ پذیری دیواره سلولی قارچ و مرگ آن

فارماکوکینتیک

آمفوتریسن بی بصورت تزریق وریدی استفاده شده و نیمه عمر 7 تا 10 ساعته دارد. بخوبی در بافت های بدن توزیع شده و بعد از قطع مصرف دارو توزیع مجدد دارد. متابولیزاسیون ناشناخته دارد و دفع آن بصورت غیر وابسته به دوز با مکانیسم ناشناخته صورت میگیرد.

مقدار مصرف آمفوتریسین بی

بزرگسالان :
* پروفیلاکسی عفونت قارچی مهاجم در پیوند عضو : 20-10 میلی گرم وریدی روزانه
* آسپرژیلوما و آسپرژیلوزیس :0.5 - 0.6 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن، روزانه وریدی ( مجموع دوز کامل دوره 11 ماهه درمان 4- 1.5 گرم است )
* بلاستومایکوزیس : 1 - 0.5 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن، وریدی روزانه ( مجموع دوز کامل دوره درمان 1.5- 2.5 گرم است )
* عفونت مجاری ادرار : 1- 0.3 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن، وریدی روزانه برای مدت 7-1 روز
* کاندیدمیا : 1- 0.6 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن، روزانه وریدی. دوره درمان حداقل 14 روزبعد از منفی شدن جواب کشت
کودکان :
* بلاستومایکوزیس : 0.25 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن، وریدی روزانه ( مجموع دوز کامل دوره درمان 30 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن است )
* کاندیدمیا : 1- 0.6 میلی گرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن، روزانه وریدی. دوره درمان 21- 14 روز بعد از رفع علائم و منفی شدن جواب کشت خون

موارد منع مصرف آمفوتریسین بی

سابقه حساسیت مفرط به دارو یا اجزای آن

آمینوگلیکوزیدها - ضد نئوپلاسم ها - ضد قارچهای آزولی - کورتیکواستروئید ها

هشدارها

ممکن است این دارو حساسیت و انافیلاکسی ایجاد کند و در صورت ایجاد حساسیت مصرف دارو بایستی سریعا قطع شده و اقدامات حمایتی انجام شود.

نکات قابل توصیه

در صورت وجود هرکدام از موارد زیر قبل از مصرف دارو با پزشک مشورت شود :
بارداری، شیردهی و هرگونه حساسیت به این دارو و یا ترکیبات آن و اختلالات کلیوی .
همچنین مصرف هرکدام از داروهای زیر ممکن است باعث تغییر اثربخشی دارو شود :
ضد قارچهای آزولی، آمینوگلیکوزید ها، ضد نئوپلاسم ها، سیکلوسپورین، پنتمیدین، کورتیکواستروئیدهاریال دیگوکسین، فلوسیتوزین و شل کننده های عضلات اسکلتی .

مصرف در بارداری

گروه B ( در این گروه از داروها، مطالعات بر روی حیوانات باردار نشانگر این بود که دارو خطری بر روی جنین ندارد، اما مطالعات کافی روی زنان باردار برای میزان خطر روی جنین در سه ماهه اول بارداری انجام نشده است.)

توجه : اطلاعات دارویی موجود در وبسایت صرفا جهت افزایش اطلاعات دارویی شما میباشد و لزوما به معنای موجود بودن دارو در داروخانه نیست .
نظرات
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.

پرسش از دکتر داروساز