اطلاعات دارویی اینتر فرون آلفا 2a

Interferon alfa-2a

اینتر فرون آلفا 2a Interferon alfa-2a


به مونوگراف داروی پگ اینترفرون آلفا 2آ (پگاسیس) مراجعه کنید .

مکانیسم اثر اینتر فرون آلفا 2a

اینترفرون آلفا 2آ انسانی نوترکیب پگیله شده ، یک القا کننده پاسخ ایمنی ذاتی ضد ویروسی است.

فارماکودینامیک

1

فارماکوکینتیک

1

تداخلات دارویی اینتر فرون آلفا 2a

رمدسیویر , سیروکوماب

هشدارها

11

نکات قابل توصیه

-


پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.