اطلاعات دارویی ارگوتامین

ergotamine

ارگوتامین ergotamine

گروه دارو: عوامل ضد میگرن

ارگوتامین از آلکالوئیدهای ارگوت (نوعی قارج) است و عملکردی پیچیده دارد. این ماده آگونیست نسبی گیرنده‌های میانجی‌های عصبی مختلفی مانند نوراپی نفرین، سروتونین و دوپامین است.اثر آن برروی عروق خونی (گیرنده‌های سروتونین) باعث تنگ شدن عروق در مرحله گشادی عروق میگرن و انقباض عضلات صاف می‌شود.

فارماکوکینتیک

متابولیسم این دارو کبدی است و در عبور اول از کبد به مقدارزیادی متابولیزه می‌شود. نیمه عمر آن۱/۳-۳/۹ ساعت است و طول اثر آن درتزریق عضلانی ۳-۴ ساعت است. دفع آن کلیوی بوده و کمتر از ۱۰٪ آن بصورت تغییر نیافته و بقیه به صورت متابولیت دفع می‌شود.

تداخلات دارویی ارگوتامین

اسپیرامایسین , افدرین , اکسپکتورانت , اکسی متازولین , بروموکرپتین , بوپیواکائین , لاسمیدیتان , نیترن دیپین , ترولیندومایسین , 5-هیدروکسی تریپتوفان , لوومیلناسیپران , کلرسیکلیزین + فنیل افرین , امبی تاسویر/پاریتاپرویر/ریتوناویر , اکسی کونازول , آمیل نیتریت , لترموویر , گلیسرول فنیل بوتیرات , ونتوکلاکس , لوماکافتور / ایواکافتور , آکریواستین + پسودوافدرین , کلرسیکلیزین+ پسودوافدرین , میبفرادیل , داریفناسین , کوبیسیستات , دلاویردین , بنزفتامین , اتراویرین , دکس فن فلورامین , دس ونلافاکسین , پروپیل هگزدرین , زایلومتازولین , دی اتیل پروپیون , آلموتریپتان , لیز دگزامفتامین | لیس دکس آمفتامین , بوتاباربیتال , بریگاتینیب , تیپراناویر , پردنیزولون , میفه پریستون , تاپنتادول , فنیل پروپانولامین , نلفیناویر , آمپرناویر , داروناویر , ساکویی ناویر | ساکیناویر , افاویرنز , نوراپی نفرین , ریتوناویر , التریپتان , زفیرلوکاست , سیبوترامین , متیلن بلو , ریفابوتین , ریفاپنتین , آتازاناویر

دارو های مشابه ارگوتامین

پرگولاید


پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.
دارو های مشابه