مزلوسیلین Mezlocillin

گروه دارو: پنی سیلین ها

مزلوسیلین یک پنی سیلین آسیل اوریدو مشتق از آمپی سیلین نیمه سنتتیک است. برای درمان عفونت برخی از باکتری های بی هوازی پیشنهاد شده است و ممکن است در عفونت های گوش داخلی، صفرا و CNS مفید باشد.

مکانیسم اثر

مزلوسیلین با اتصال به پروتئین های اختصاصی متصل شونده به پنی سیلین (PBP) که در داخل دیواره سلولی باکتری قرار دارند، سومین و آخرین مرحله از سنتز دیواره سلولی باکتری را مهار می کند.
سپسلیز سلولی توسط آنزیم های اتولیتیک دیواره سلولی مانند اتولیزین ها میانجی گری می شود؛ ممکن است مزلوسیلین با مهارکننده اتولیزین تداخل داشته باشد.

فارماکودینامیک

مزلوسیلین یک آنتی بیوتیک پنی سیلین بتالاکتام است که در درمان عفونت های باکتریایی ناشی از ارگانیسم های حساس معمولا گرم مثبت استفاده می شود. مزلوسیلین در برابر هیدرولیز با طیف گسترده ای از بتالاکتامازها از جمله پنی سیلیناز و سفالوسپوریناز پایدار است .
مزلوسیلین می تواند برای درمان سویه های حساس هموفیلوس آنفولانزا، گونه های کلبسیلا، گونه های سودومونا، پروتئوس میرابیلیس، اشریشیا کلی، گونه هایانتروباکتر، استرپتوکوک فکالیس، گونه های پپتوکوکوس، گونه های پپتواسترپتوکوکوس، گونه های باکتریوئید (شامل ب.فراژیلیس)، مورگانلا مورگانی، گونه های سراتیا، نایسریا گنوره، پ ولگاریس و پروویدنسیا رتگری استفاده شود.

فارماکوکینتیک

اتصال به پروتئین : 16-59٪

متابولیسم : بر خلاف بسیاری از پنی سیلین های دیگر، مزلوسیلین به شدت متابولیزه می شود و از طریق صفرا دفع می شود، فقط حدود 50٪ از دوز در ادرار طبیعی وجود دارد.

نیمه عمر : 1.3 تا 4.4 ساعت

مقدار مصرف مزلوسیلین

اطلاعاتی موجود نیست.

"داروهای معرفی شده و مشاوره دارویی به معنای تجویز نمی باشند. لطفا پیش از مصرف هر دارویی با پزشک مشورت کنید."

بنر مشاوره دارویی
 
برای دسترسی به کانال های شرکت خدمات دارویی رضوی بر روی پیام رسان مدنظر کلیک کنید:

🟣 اینستاگرام 🟡 لینکدین 🔵 تلگرام 🟠 ایتا 🟢 بله

نظر خود را درباره خدمات ما بگویید:

لینک نظرسنجی
 

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.