اطلاعات دارویی ریفابوتین

Rifabutin

ریفابوتین Rifabutin


ریفابوتین یک آنتی بیوتیک وسیع الطیف است که برای پیشگیری عفونت مایکوباکتریوم آویوم کمپلکس در بیماران HIV مثبت استفاده می شود.

مکانیسم اثر

مهار فعالیت وابسته به DNA،  RNA پلیمراز در باکتری های گرم مثبت و گرم منفی که منجر به سرکوب ساخت RNA و در نتیجه مرگ سلول می شود.

فارماکودینامیک

مهار فعالیت وابسته به DNA،  RNA پلیمراز در سلول های حساس بدون اثر گذاشتن بر فعالیت آنزیم های پستانداران.باکتری کش است و طیف اثر وسیعی در برابر گرم مثبت ها و گرم منفی ها(از جمله پسودوموناس آئروژینوزا) و مایکوباکتریوم توبرکلوزیس دارد.

به خاطر بروز سریع مقاومت باکتریایی فقط برای عفونت های مایکوباکتریوم و تعدادی از  عفونت های دیگر استفاده می شود. ریفابوتین به خوبی از راه خوراکی جذب و در مایعات و بافت های بدن از جمله مایع مغزی-نخاعی توزیع  می شود.

فارماکوکینتیک

 • جذب: 53%
 • توزیع: بافت های بدن نظیر ریه، کبد، طحال، چشم و کلیه
 • حجم توزیع: 9.32 لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن
 • اتصال به پروتئین: 85%
 • فراهمی زیستی :20%
 • نیمه عمر: 45 ساعت
 • زمان رسیدن به حداکثر غلظت پلاسمایی: 2-4 ساعت
 • متابولیسم: CYP3A4 کبدی
 • دفع

ادرار:10% تغییر نیافته و 53% به صورت متابولیت

مدفوع:10% تغییر نیافته و 30% به صورت متابولیت

مقدار مصرف ریفابوتین

بزرگسالان

پیشگیری از مایکوباکتریوم آویوم کمپلکس : 300 میلی گرم خوراکی در روز

کودکان

 • درمان مایکوباکتریوم آویوم کمپلکس

5-10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (حداکثر 300 میلی گرم در روز)

 • پیشگیری مایکوباکتریوم آویوم کمپلکس
5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (حداکثر 300 میلی گرم در روز)

تداخلات دارویی

آملودیپین+والسارتان , آریپیپرازول , آلپرازولام , آمیودارون , اپرپیتانت , ارلوتینیب , اریترومایسین , پردنیزولون , اتینیل استرادیول , نلفیناویر , پردنیزون , لومفانترین , ارگوتامین , پرازی کوانتل , کینیدین | کوئینیدین , هیدروکدون , کوئتیاپین | کوتیاپین , لوپیناویر , کلشی سین , کلوپیدوگرل , کلوزاپین , سولیفناسین , داکلاتاسویر , سوفوسبوویر , هیدروکورتیزون , وارفارین , وراپامیل , وریکونازول , کاربامازپین , کلاریترومایسین , لوواستاتین , متادون , متیل پردنیزولون , میدازولام , نیلوتینیب , هیدروکسی پروژسترون , سیلوستازول , سیمواستاتین , سیناکلست , سیکلوسپورین , فلودروکورتیزون , لوراتادین , دیازپام , دیلتیازم , رپاگلینید , سورافنیب , سیرولیموس , سیلدنافیل | قرص سیلدنافیل , تئوفیلین , تاکرولیموس , ترازودون , تریامسینولون , تولترودین , دی هیدرو ارگوتامین , استرادیول , استروژن کونژوگه , اورولیموس , ایرینوتکان , اسپری بودزوناید , بوسپیرون , رانولازین , استاوودین , ساکویی ناویر | ساکیناویر , ریتوناویر , التریپتان , آلموتریپتان , آکسیتینیب , بپریدیل , پازوپانیب , کنتراسپتیو تری فازیک , داساتینیب , ومورافنیب , بازدوکسیفن + استروژن کنژوگه , کوپانلیسیب , بریگاتینیب , تیپراناویر , الیگلوستات , جفیتینیب , ریلپیویرین , دوراویرین , رالتگراویر , نیزولدیپین , نیکاردیپین , آکالابروتینیب , فوستاماتینیب , یولی پریستال , دابرافنیب , اتراویرین , استروپیپات , داریفناسین , کوبیسیستات , دلاویردین , سوفوسبوویر و ولپاتاسویر , دوتاستراید , تاسیملتئون , ابماسیکلیب , آپرمیلاست , کابوزانتینیب , الویتگراویر , استری پنتول , بداکیلین , سیمپرویر , پالبوسیکلیب , لوماکافتور / ایواکافتور , گلاسدگیب , واکسن حصبه (تیفوئید) , الباسویر/گرازوپرویر , آتوواکون/ پروگوانیل , پیتولیسانت , آلپلیزیب , تزاکافتور/ایواکافتور , بیکتگراویر , وکسلوتور , آواپریتینیب , نتوپیتانت , کپماتینیب , برومازپام
واکسن ب.ث.ژ زنده - استروژن کنژوگه(خوراکی و واژینال)- دی هیدروارگوتامین(استنشاقی و خوراکی) - استروژن کنژوگه سنتتیک - واکسن حصبه زنده -

هشدارها

وضعیت خونی تحت نظر باشد.

درد چشم، قرمزی، از دست دادن بینایی نمایان گر التهاب چشمی است.

سفتی مفاصل، تورم، حساس شدن یا پاراستزی نمایانگر درد مفاصل و التهاب عضلات است.

ممکن است تغییر رنگ ادرار، مدفوع، بزاق، خلط، عرق، اشک و پوست به قهوه ای-نارنجی رخ دهد.

نکات قابل توصیه

عملکرد خونی تحت نظر باشد.
ممکن است موجب تغییر رنگ لنز تماسی شود.
ممکن است تغییر رنگ ادرار، مدفوع، بزاق، خلط، عرق، اشک و پوست به قهوه ای-نارنجی رخ دهد که بی خطر است.
از روش های ضدبارداری غیرهورمونی نظیر کاندوم استفاده کنید. داروهای ضدبارداری هورمونی اثربخشی ندارند.
در صورت تحریک گوارشی ریفابوتین را با غذا مصرف کنید.

مصرف در بارداری

گروه B ( در این گروه از داروها، مطالعات بر روی حیوانات باردار نشانگر این بود که دارو خطری بر روی جنین ندارد، اما مطالعات کافی روی زنان باردار برای میزان خطر روی جنین در سه ماهه اول بارداری انجام نشده است.)


بنر مشاوره دارویی
 
داروهای معرفی شده به معنی تجویز نمی باشند. لطفا پیش از مصرف هر دارویی با پزشک مشورت کنید.
 
برای دسترسی به کانال های داروخانه مرکزی امام مشهد بر روی پیام رسان مدنظر کلیک کنید:
 

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.