اطلاعات دارویی لینزولید

Linezolid

لینزولید Linezolid


اکسازولیدینون ها گروهی از آنتی بیوتیک های صناعی می باشند که هیچ گونه مقاومت میکروبی نسبت به آن ها وجود ندارد. لینزولید اولین آنتی بیوتیک از این گروه می باشد.

مکانیسم اثر لینزولید

با اتصال به ساب یونیت 50 sریبوزوم، مانع شدن ازتشکیل Initiation complex در پروتئین سازی می شود.

فارماکوکینتیک

- از نظرتوزیع در بدن فقط وارد بافتهای Well-perfused (دارای نفوذ پذیری انتخابی) می شود.
- راههای مصرفی آن خوراکی (دارای جذب %100) و وریدی می باشد و فواصل زمانی تجویز آن 12 ساعت می باشد.
– جذب : سریع و وسیع
– توزیع: بزرگسالان Vdss=40-50 L
– اتصال به پروتئین: بزرگسالان 31%
– متابولیسم: کبدی از طریق اکسیداسیون حلقه مورفولینی که دو متابولیت غیر فعال ( آمینو اتوکسی استیک اسید و هیدروکسی اتیل گلایسین ) تولید می شود. به میزان کمی نیز از طریق سیتوکروم P450 متابولیزه می شود.
– زیست دست یابی: خوراکی حدود 100%
– نیمه عمر: کودکان بیش از 1 هفته تا 11 سال ( 3-5/1 ساعت )، بزرگسالان (5-4 ساعت)
– زمان رسیدن به پیک: بزرگسالان ( خوراکی 2-1 ساعت )
– دفع: ادرار ( حدود 30% دوز کل بصورت داروی تغییر نیافته و حدود 5% متابولیت ها )، مدفوع ( حدود 9% دوز کلی بصورت متابولیت ها)
– کلیرانس غیر کلیوی: بزرگسالان حدود 65%

مقدار مصرف لینزولید

600 میلی گرم هر 12 ساعت به صورت وریدی یا خوراکی به مدت 10 تا 14 روز

تداخلات دارویی لینزولید

آمپی سیلین , ایمی پنم , ریفامپین , ونکومایسین , آمی تریپتیلین , ارگوتامین سی , اکس کاربازپین , اکسپکتورانت , بریمونیدین , بوپیواکائین , اکسی مورفون , کوردیسپس , دیفنوکسین , دی پی پانون , بنزهیدروکدون/استامینوفن , لاسمیدیتان , کلرسیکلیزین+ پسودوافدرین , دوکسیلامین , انتاکاپون , آرفورموترول , لوومیلناسیپران , کلرسیکلیزین + فنیل افرین , دس ونلافاکسین , ال تریپتوفان , میلناسیپران , پروپیل هگزدرین , زایلومتازولین , آکریواستین + پسودوافدرین , لورکاسرین , فن دی مترازین , بنزفتامین , دوکساپرام , آلفاگان , دکس فن فلورامین , آلموتریپتان , پنتازوسین , لیز دگزامفتامین | لیس دکس آمفتامین , بوتورفانول , نالبوفین , گوانادرل , آپراکلونیدین , پالونوسترون , پتیدین , تاپنتادول , فنیل پروپانولامین , دی اتیل پروپیون , فنلزین , آلفنتانیل , سوفنتانیل , التریپتان , راساژیلین (رازاگیلین) , سافینامید , مدافینیل , متیلن بلو , فنتانیل , ریتودرین , سیکلوبنزاپرین , بوپرنورفین , دکسترومتورفان , سیبوترامین , سیپروهپتادین , سیتالوپرام , فلووکسامین , متیل فنیدات , بوسپیرون , پزودوافدرین , تترابنازین , ترازودون , ترامادول , دفریپرون
آمینوگلیکوزیدها -داروهای سروتونرژیک-داروهای سمپاتومیمتیک - الکل - کافئین - MAOI

هشدارها

در مصرف بیش از دو هفته سرکوب مغز استخوان رخ می دهد بنابراین در بیماران مصرف کننده داروهای سرکوب گر مغز استخوان و عفونت مزمن با احتیاط مصرف شود.
لینزولید دارای خواص MAOI بوده و عوارض مشابه آن دارد.
در بیماران با فشارخون کنترل نشده, فئوکروموسیتوما , سندروم کارسینوئید یا هایپرتیروئیدی درمان نشده با احتیاط مصرف شود.
نوروپاتی محیطی و چشمی عمدتا" در درمان های بیش از 28 روز دیده می شود.
استفاده طولانی مدت منجر به عفونت قارچی یا باکتریایی شامل CDAD ( اسهال ناشی از کلستریدیوم دیفیسیل ) و کولیت سودوممبران می گردد.
سوسپانسیون خوراکی آن حاوی فنیل آلانین می باشد.
لینزولید نباید به صورت تجربی در درمان عفونت های CNS کودکان و همچنین عفونت های ناشی از کاتتر استفاده شود.

نکات قابل توصیه

بدون توجه به غذا می توان مصرف نمود.از مصرف غذا و نوشیدنیهای حاوی تیرامین مانند پنیر کهنه و گوشت خشک یا نمک سود شده و سس سویا اجتناب شود.
انفوزیون وریدی طی 30 تا 120 دقیقه انجام شود.با سایر دارو ها مخلوط نشود.
در محلول انفوزیون بعد از مدتی ممکن است که رنگ زردی مشاهده شود که تاثیری روی قدرت دارو ندارد.
سوسپانسیون خوراکی قبل از مصرف به آرامی تکان داده شود.

مصرف در بارداری

C ( داروهای گروه C فقط باید با تجویز پزشک مورد مصرف قرار بگیرد. خطرات ناشی از مصرف این گروه از داروها هنوز رد نشده است و یا اینکه مطالعات انسانی انجام نشده است و پزشک زمانی که احساس کند فواید مصرف این گروه از داروها از مضرات احتمالی آن بسیار بیشتر است و مصرف آن برای بیمار ضروری است تجویز انجام می‌دهد. )


پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.