اطلاعات دارویی دوبوتامین

Dobutamine

دوبوتامین Dobutamine

گروه دارو: وازوپرسورها

دوبوتامین ترکیب کاتكولامينی و آگونيست بتا-1 می باشد كه عمل تحريک قلبي را بدون ایجاد انقباض يا تاكيكاردي انجام مي دهد. مصرف داروی دوبوتانین به عنوان یک کاردیوتونیک (افزایش دهنده انقباضات قلبی) پس از انفارکتوس میوکارد یا عمل جراحی قلب باز پیشنهاد شده است.

مکانیسم اثر دوبوتامین

دوبوتامین به طور مستقیم با تحريك گیرنده های بتا-1 قلب باعث افزايش انقباض ماهيچه هاي  قلب و حجم ضربه اي آن مي شود كه منجر به افزایش خروجی قلب مي گردد.

فارماکودینامیک

دوبوتامین دارای اثر اینوتروپیک مستقیم است. فعالیت عمده آن از طریق تحریک گیرنده های بتا قلب می باشد که ایجاد اثرات کرونوتروپیکی نسبتا خفیف، افزایش فشار خون، ایجاد آریتمی و اثرات گشادکنندگی عروق حاصل آن می باشد.

دوبوتامین به طور عمده بر روی گیرنده های بتا 1 و به میزان کی بر روی گیرنده های بتا 2 و آلفا تاثیر می گذارد. داروی دوبوتانین موجب آزادسازی نور اپی نفرین درونی ، همانند دوپامین نمی گردد.

دوبوتامین به صورت تزریقی  برای ایجاد اثرات اینوتروپیک (افزایش دهنده قدرت انقباضی قلب) در درمان کوتاه مدت بیماران مبتلا به نارسایی قلب به دلیل کاهش انقباضات دربیماری خود قلب یا در جراحی های قلب به کار می رود. 

فارماکوکینتیک

جذب دوبوتامین

شروع اثر: 1-10 دقیقه

طول مدت اثر: 10 دقیقه

زمان رسیدن به حداکثر اثر: ~ 15 دقیقه

توزیع

حجم توزیع: 0.2 لیتر یه ازای هر کیلوگرم

متابولیسم دوبوتامین

دوبوتامین در بافت ها و کبد توسط آنزیم کاتکول متیل ترانسفراز متابولیزه می شود.

حذف

نیمه عمر: 2 دقیقه

زمان پاکسازی داروی دوبوتامین از بدن: 90 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم درهر دقیقه

دفع : از طریق ادرار

موارد مصرف دوبوتامین

نارسایی احتقانی قلب

مقدار مصرف دوبوتامین

در نارسایی احتقانی قلب:

دوز اولیه: 0.5 تا 1 میکروگرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن در هردقیقه تزریق داخل وريدي

دوز نگهدارنده : 2 تا 20 میکروگرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن در هردقیقه تزریق داخل وريدي

حداکثر دوز: 40 میکروگرم به ازای هرکیلوگرم وزن بدن در هردقیقه تزریق داخل وريدي

( آموکساپین بجز در موارد اضطراری)
استفاده از لینزولید همراه با دوبوتامین می تواند موجب افزایش فشار شود.
بتا بلوکرها، داروهای آگونیست آلفا

هشدارها

 1. در صورت حساسیت به داروی دوبوتامین نباید از آن استفاده کنید.
 2. در صورت وجود مشکلات زیر به پزشک خود اطلاع دهید:
  • فشار خون بالا
  • وجود اختلال در دریچه قلب
  • آسم یا آلرژي به سولفیت

نکات قابل توصیه

 • در طول تزریق داروی دوبوتامین، همانند هر عامل آدرنرژیک، ECG و فشار خون باید به طور مداوم کنترل شود.
 • قبل از درمان با دوبوتامین، هیپوولمی ناشي از ان در طول استفاده باید با حجم دهنده های مناسب جايگزين شود.
 • دوبوتامین، مانند سایر آگونیست های β2، می تواند باعث کاهش شدید غلظت پتاسیم در سرم شود، (هیپوکالمی) بر این اساس، ميزان پتاسیم سرم باید مورد پایش قرار گیرد.

مصرف در بارداری

گروه B ( در این گروه از داروها، مطالعات بر روی حیوانات باردار نشانگر این بود که دارو خطری بر روی جنین ندارد، اما مطالعات کافی روی زنان باردار برای میزان خطر روی جنین در سه ماهه اول بارداری انجام نشده است.)


توجه :کاربران گرامی؛ اطلاعات دارویی موجود در وبسایت صرفا جهت افزایش اطلاعات دارویی شما میباشد و لزوما به معنای موجود بودن دارو در داروخانه مرکزی امام نیست .
جهت اطلاع از موجودی داروها میتوانید در ساعات 7 الی 22 با شماره 05131908 داخلی های 228 و 229 تماس حاصل نمایید. ( صفحه اینستاگرام موسسه خدمات دارویی رضوی ) .
نظرات
  تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.

پرسش از دکتر داروساز