اطلاعات دارویی وندتانیب

vandetanib

وندتانیب vandetanib


وندتانیب یک مهارکننده کیناز خوراکی یک بار در روز است که رگ زایی و تکثیر سلول های توموری را مهار می کند و پتانسیل استفاده در طیف وسیعی از انواع تومورها را دارد.

مکانیسم اثر

- یک مهار کننده قوی و انتخابی گیرنده VEGFR (گیرنده فاکتور رشد اندوتلیال عروقی)، EGFR (گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی) و کینازهای تیروزینی RET (بازآرایی شده در حین انتقال) است.

- سیگنال های وابسته به VEGFR و EGFR هر دو مسیرهای شناخته شده ای در سرطان ، از جمله سرطان ریه سلول های غیر کوچک (NSCLC) هستند. فعالیت RET در برخی از انواع سرطان تیروئید مهم است، و داده های اولیه با وندتانیب در سرطان تیروئید مدولاری موجب طراحی داروی ارفان در آمریکا و اروپا شده است.

فارماکودینامیک

میانگین IC50 حدود 2.1 میکروگرم در میلی لیتر است.

فارماکوکینتیک

زمان رسیدن به حداکثر غلظت پلاسمایی: 6 ساعت (محدوده 4-10 ساعت )

حالت پایدار: ~ 3 ماه؛ تقریبا تا 8 برابر با دوز مصرفی تجمع می یابد.

اتصال به پروتئین: 90٪

حجم توزیع : 7450 لیتر

متابولیسم: متابولیزه شده توسط CYP3A4

نیمه عمر: 19 روز

پاکسازی: 13.2 لیتر / ساعت

دفع: مدفوع (44٪)، ادرار (25٪)؛ مدت زمان جمع آوری 21 روز پس از یک دوز بود.

فارماکوژنومیکس

شواهدی مبنی بر وجود رابطه بین جهش های RET و اثربخشی وندتانیب وجود ندارد.

20 درصد از سرطان تیروئید مدولاری با 1 از 3 سندرم اندوکرین ارثی ناشی از جهش جرم لاین ژن RET کدکننده تیروزین کیناز گیرنده برای خانواده فاکتور نوروتروفیک از مولکول سیگنالینگ خارج سلولی مشتق از سلول گلیال مرتبط بود.

جهش های عملکردی اکتسابی با سرطان مرتبط است. ( به عنوان مثال کارسینوم تیروئید مدولاری ، نئوپلازی های اندوکرین متعدد)

وندتانیب در برابر RET و همچنین فاکتور رشد اندوتلیال عروقی (VEGF) فعالیت دارد.

موارد مصرف وندتانیب

سرطان

مقدار مصرف وندتانیب

بزرگسالان

سرطان تیروئید مدولاری

300 میلی گرم در روز با یا بدون غذا

تا زمانی که دیگر فایده نداشته باشد یا سمیت غیرقابل قبول رخ دهد ادامه دهید.

کودکان

ایمنی و کارایی ثابت نشده است.

تداخلات دارویی

پرومتازین , گوسرلین , افاویرنز , ترفنادین , آتوموکستین , آمی تریپتیلین , آمیودارون , اپی روبیسین , ادنوزین , اریترومایسین , پرفلوترن , تریکلابندازول , سدیم بی فسفات+سدیم فسفات , هیوسیامین/متنامین/متیلن بلو/فنیل سالیسیلات , گلاسدگیب , ایووزیدنیب , لوومتادیل استات , لومفلوکساسین , میدوستارین , نیلوتامید , کابوزانتینیب , ونتوکلاکس , بداکیلین , انکورافنیب , ازوگابین , گیلتریتینیب , بوسوتینیب , کریزوتینیب , گاتی فلوکساسین , تری فلوپرومازین , دگارلیکس , لوفکسیدین , ومورافنیب , ابیراترون , پروبوکول , نورفلوکساسین , فوسکارنت , آسناپین , دیو تترابنازین , ایلوپریدون , پالیپریدون , پیماوانسرین , رومیدپسین , تلاوانسین , بپریدیل , سریتینیب , پاسیروتاید , پازوپانیب , آلفوزوسین , آرتمتر + لومفانترین , اریبولین , اینوتوزوماب , پانوبینوستات , ریبوسیکلیب , ایبوتیلاید , دوفتیلید , ایوابرادین , والبنازین , لوپیناویر + رتونور , پریماکین , میرتازاپین , مفلوکین , متاپروترنول , دولاسترون , میفه پریستون , پروپوکسیفن , زیپراسیدون , هیسترلین , کینین , تورمیفن , اسیمرتینیب , هالوتان , تلیترومایسین , ایزوپروترنول , پروتریپتیلین , پروکائین آمید , مزوریدازین , پروکلرپرازین , اسپارفلوکساسین , کلروکین , تاموکسیفن , آستمیزول , لیتیوم , آموکساپین , کوئتیاپین | کوتیاپین , بوپرنورفین , ریتودرین , کلوفازیمین , رانولازین , ساکویی ناویر | ساکیناویر , پنتامیدین , کینیدین | کوئینیدین , ایداروبیسین , آناگریلید , اس سیتالوپرام , لوپرولاید استات , انزالوتامید , فلکاینید | فلکایینید , کتوکونازول , کلاریترومایسین , کلوزاپین , کلومیپرامین , سولیفناسین , بیکالوتامید , نیلوتینیب , هالوپریدول , هیدروکسی کلروکین , واردنافیل , ونلافاکسین , وریکونازول , گرانیسترون , لاپاتینیب , لووفلوکساسین , متادون , موکسی فلوکساسین , نورتریپتیلین , سیزاپراید , فلوتامید , فلوفنازین , فلوکستین , فلوکونازول , فینگولیمود , سانی تینیب , سرترالین , سوتالول , سورافنیب , سووفلوران , سیپروفلوکساسین , دانوروبیسین , دسیپرامین , دوکسپین , دوکسوروبیسین , دیزوپیرامید | دیسوپیرامید , ریسپریدون , ترامادول , تربوتالین , تریپتورلین , تریمی پرامین , تیوریدازین , جمی فلوکساسین , پروپافنون , پوساکونازول , پیموزاید , تاکرولیموس , تترابنازین , ترازودون , افلوکساسین , اگزالی پلاتین , اندانسترون , ایمی پرامین , پاپاورین , پرفنازین , دروپریدول , پالونوسترون , نفسیلین , پرومازین , آرسنیک تری اکساید , داساتینیب , ادوکسابان , جمتوزومب , اتراویرین , وازوپرسین , گرپافلوکساسین , هالوفانترین , ریوسیگوآت , انترکتینیب , تالازوپاریب , آرتسونات

هشدارها

بیماران مبتلا به بیماری سست، بدون علامت و یا به آرامی پیش رونده باید با دقت به خاطر خطرات مرتبط با درمان در نظر گرفته شوند.

ECG، پتاسیم سرم، کلسیم، منیزیم سرمی و TSH در ابتدا، سپس 2 تا 4 و 8 تا 12 هفته پس از شروع درمان، و سپس هر 3 ماه برای حداقل یک سال بعد ارزیابی شود؛ دوز را به طور مناسب کاهش دهید.

القا کننده های قوی CYP3A4 موجب کاهش مواجهه وندتانیب تا 40 درصد می شود؛ با این حال، اثر مهم بالینی بر مواجهه با وندتانیب در حضور مهارکننده های قوی CYP3A4 وجود ندارد.

واکنش های پوستی مرگبار، از جمله سندرم استیون جانسون و نکرولیز اپیدرمی سمی شدید گزارش شده است. درمان های سیستمیک مانند کورتیکواستروئیدها ممکن است لازم باشد؛ در واکنش های شدید پوستی دارو را به طور دائم قطع کنید.

بیماری ریوی بینایی (ILD) منتهی به مرگ گزارش شده است. وندتانیب را متوقف کنید و تنگی نفس ، سرفه و تب ناشناخته را بررسی کنید. ارزیابی مناسب برای ILD باید انجام شود.

حوادث مغزی-عروقی، خونریزی، نارسایی قلبی، اسهال، کم کاری تیروئید، فشار خون بالا و سندرم لوکوآنسفالوپاتی خلفی برگشت پذیر  مشاهده شده است.

در تجویز به زنان باردار موجب آسیب به جنین می شود. حین دریافت این دارو و تا 4 ماه بعد از درمان از بارداری خودداری کنید.

حوادث خونريزي شديد، از جمله کشنده، مشاهده شده است. در سابقه اخیر هموپتیزی تجویز نکنید و اگر خونریزی شدید اتفاق افتاد، دارو را قطع کنید.

نارسایی قلبی ، از جمله برخی موارد کشنده مشاهده شده است؛ ممکن است قطع وندتانیب لازم باشد. نارسایی قلبی ممکن است برگشت ناپذیر باشد.

اسهال شايع است و براي جلوگيري از اختلالات الکتروليتي که خطر افزايش QT را افزايش مي دهد داروهای ضداسهال رایج توصیه می شود.

هیپوتیروئیدی: 90٪ از بیماران ثبت شده در آزمایشهای بالینی سابقه تیروئیدکتومی داشتند، 49٪ از بیماران تصادفی گروه وندتانیب نیاز به افزایش دوز تیروئید در مقایسه با 17٪ از بیماران در گروه پلاسبو داشتند.

فشارخون بالا، از جمله بحران فشارخونی ممکن است رخ دهد.

شایعترین اختلالات آزمایشگاهی (> 20٪) کاهش کلسیم، افزایش ALT و کاهش گلوکز بود.

حساسیت شدید از جمله آنافیلاکسی گزارش شده است.

سندرم لوکوانسفالوپاتی خلفی برگشت پذیر (RPLS)

 • سندرم ادم وازوژنیک ساب کورتیکال تشخیص داده شده توسط MRI مغز مشاهده شده است.
 • این سندرم باید در هر بیمار مبتلا به تشنج، سردرد، اختلالات بینایی، سردرگمی یا تغییر عملکرد ذهنی در نظر گرفته شود.
 • در مطالعات بالینی، 3 یا 4 بیمار که RPLS را هنگام مصرف وندتانیب ، از جمله یک بیمار کودک تجربه کردند، فشارخون بالا هم داشتند.
 • در بیماران مبتلا به RPLS قطع دارو را در نظر بگیرید.

 

هشدار شدید

می تواند فاصله QT را طولانی تر کند.

تورسید دی پوینت و مرگ ناگهانی گزارش شده است.

در بیماران مبتلا به هیپوکلسمی ، هیپوکالمی، هیپومنیزمی یا سندرم QT طولانی نباید استفاده شود .

هیپوکالسیمی ، هیپوکالمی و / یا هیپومنیزمی باید قبل از تجویز اصلاح شود و باید به طور دوره ای نظارت شود.

داروهای شناخته شده برای افزایش فاصله QT باید اجتناب شود.

اگر یک داروی شناخته شده برای طولانی کردن فاصله QT بایستی تجویز شود، نظارت بیشتر بر ECG توصیه می شود.

با توجه به نیمه عمر 19 روزه، باید ECG برای نظارت بر QT در ابتدا، 2-4 هفته و 8 تا 12 هفته پس از شروع درمان با وندتانیب و هر 3 ماه پس از آن گرفته شود.

پس از کاهش دوز برای QT طولانی شده و یا قطع هر دوز بیشتر از 2 هفته، ارزیابی QT باید همانطور که در بالا توضیح داده شد انجام شود.

به علت نیمه عمر 19 روزه، واکنش های جانبی شامل فاصله QT طولانی ممکن است به سرعت از بین نرود.

نکات قابل توصیه

 • - به همه ی متخصصان مراقبت های سلامتی خود بگویید که این دارو را مصرف می کنید. این شامل پزشکان، پرستاران، داروسازان و دندانپزشکان شما می شود.
 • - از رانندگی و انجام وظایف یا اقدامات دیگر که نیاز به هوشیاری دارد تا زمانی که متوجه شوید که دارو چگونه بر شما تاثیر می گذارد اجتناب کنید.
 • - مشکل مغزی بسیار بد و گاهی کشنده به نام سندرم انسفالوپاتی برگشت پذیر (PRES) با وندتانیب اتفاق افتاده است. در صورتی که علائمی مانند احساس سردرگمی، کاهش هوشیاری، تغییر بینایی، از دست دادن بینایی، تشنج، یا سردرد بسیار بد، دارید فورا به پزشک خود اطلاع دهید.
 • - نارسایی قلبی با وندتانیب اتفاق افتاده است و در افرادی که قبلا آن را داشته اند بدتر شده است. گاهی اوقات این کشنده است. اگر بیماری قلبی دارید، به پزشک خود بگویید. اگر دچار تنگی نفس، افزایش وزن زیاد، ضربان قلب غیرطبیعی، یا تورم در دست یا پاهای جدید یا تشدید شده ، فورا با پزشک خود تماس بگیرید.
 • - تعداد گلبول های سفید کم با وندتانیب اتفاق افتاده است این ممکن است باعث افزایش احتمال ابتلا به عفونت شود. در صورتی که علائم عفونت مثل تب، لرز و یا گلودرد دارید، فورا با پزشک خود تماس بگیرید.
 • - شما ممکن است به راحتی دچار خونریزی شوید، مراقب باشید و از آسیب دوری کنید. از یک مسواک نرم و لوازم اصلاح برقی استفاده کنید. ندرتا برخی از خونریزی ها کشنده است.
 • - اگر دچار علائم خونریزی شدید مانند کبودی، مدفوع تیره، قیری یا خونی، بریدگی با خونریزی طولانی، احساس گیجی، احساس ضعف یا خستگی، خونریزی، درد یا ورم، استفراغ خونی یا قوه مانند یا سردرد بسیار بد هستید فورا با پزشک خود تماس بگیرید.
 • اگر اسهال دارید، باید مطمئن شوید که از دهیدراته شدن جلوگیری می کنید. نوشیدن مقدار زیادی مایعات و نظارت بر کاهش وزن انجام شود. با پزشک خود صحبت کنید.
 • فشار خون بالا با وندتانیب اتفاق افتاده است. فشار خون خود را طبق دستور پزشک بررسی کنید.
 • در طول مصرف وندتانیب و 4 ماه پس از آخرین دوز ممکن است به راحتی آفتاب سوخته شوید. از آفتاب، لامپ های خورشیدی و تخت های برنزه اجتناب کنید. از کرم ضدآفتاب و لباس و عینک محافظ دربرابر خورشید استفاده کنید.
 • اگر دیگوکسین مصرف می کنید، با پزشک خود صحبت کنید. شما ممکن است نیاز داشته باشید که خون خود را دقیق تر بررسی کنید.
 • این دارو ممکن است بر باروری تاثیر بگذارد. مشکلات باروری ممکن است منجر به عدم توانایی بارداری یا پدر شدن شود. با پزشک صحبت کنید.
 • مصرف این دارو در بارداری می تواند به جنین آسیب برساند.
 • اگر می توانید باردار شوید، آزمایش بارداری برای تایید اینکه قبل از شروع وندتانیب باردار نیستید انجام می شود. با پزشک خود صحبت کنید.
 • در هنگام مصرف این دارو و تا 4 ماه بعد از آخرين دوز، از روش های پیشگیری از بارداری مطمئن استفاده کنید.در صورت وقوع بارداری فورا به پزشک خود اطلاع دهید.
 • برای به دست آوردن بیشترین اثر، هیچ دوزی را از دست ندهید.
 • حتی با وجود احساس بهبودی مصرف دارو را طبق دستور پزشک ادامه دهید.
 • با یا بدون غذا مصرف کنید.
 • قرص را به طور کامل ببلعید و از آسیب زدن به آن خودداری کنید.
 • در صورت نیاز، شما می توانید دوز خود را در 2 اونس (60 میلی لیتر) آب بریزید. مخلوط کردن برای 10 دقیقه یا تا زمانی که دارو ریز شود مخلوط کنید. این دارو کاملا حل نمی شود. فنجان را با 4 اونس (120 میلی لیتر) آب بشویید و بخورید.
 • اگر قرص آسیب دید به محتویات آن دست نزنید.اگر محتویات آن با پوست شما تماس پیدا کرد یا وارد چشم شد موضع را فورا بشویید.
 • اگر ناراحتی معده، استفراغ، اسهال، یا عدم گرسنگی دارید، با پزشک خود صحبت کنید. ممکن است راه هایی برای کاهش این عوارض وجود داشته باشد.
 • کسانی که لوله تغذیه ای دارند ممکن است از وندتانیب استفاده کنند. طبق دستور استفاده کنید لوله را پس از هربار مصرف وندتانیب بشویید.
 • دوز فراموش شده را به محض به یاد آوردن مصرف کنید.اگر کمتر از 12 ساعت تا دوز بعدی باقی مانده است از آن صرف نظر کنید.از دوبرابر کردن یا افزایش دوز خودداری کنید.

مصرف در بارداری

گروه D


بنر مشاوره دارویی
 
داروهای معرفی شده به معنی تجویز نمی باشند. لطفا پیش از مصرف هر دارویی با پزشک مشورت کنید.
 
برای دسترسی به کانال های داروخانه مرکزی امام مشهد بر روی پیام رسان مدنظر کلیک کنید:
 

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.