کارفیلزومیب carfilzomib


کارفیلزومایب یک داروی نئوپلاستیک تزریقی است.از نظر ساختاری تتراپپتیدیل اپوکساید تغییر یافته و آنالوگ اپوکسومیسین است.همچنین مهار کننده انتخابی پروتئازوم می باشد.

مکانیسم اثر

از چهار پپتید تغییریافته تشکیل شده است و مهار کننده پروتئازوم می باشد.به طور برگشت ناپذیر و انتخابی به بخش فعال حاوی ترئونین پایانه N پروتئازوم 20S که مرکز پروتئولیتیک پروتئازوم 26S است متصل می شود.
این مرکز 20S دارای سه جایگاه فعال تجزیه کننده است:کیموتریپسین، تریپسین و جایگاه شبه کاسپاز.مهار جایگاه شبه کاسپاز توسط کارفیل زومیب (زیرواحدهای β5و β5i ) موثرترین هدف در کاهش و توقف تکثیر سلولی و آپوپتوز سلول های سرطانی است.این داروی کارفیلزومیب در دوزهای بالاتر نواحی شبه کاسپاز و شبه تریپسین را هم مهار می کند.

فارماکودینامیک

یک ساعت بعد از دوز اول تجویز داخل وریدی کارفیل زومیب فعالیت شبه کیموتریپسین پروتئازوم سرکوب می شود.در روز اول دوره اول درمان مهار پروتئازوم در سلول های تک هسته ای خون محیطی 79-89% در به ازای 15 میلی گرم در هر مترمربع و 82-83% به ازای 20 میلی گرم در هر متر مربع است.علاوه بر این موجب مهار زیرواحدهای LMP2  و MECL1ایمونوپروتئازوم ها به میزان 26-32% به ازای 15میلی گرم در هر مترمربع و 41-49% به ازای 20 میلی گرم در هر متر مربع می گردد.

مهار پروتئازوم برای بیشتر از 48 ساعت بعد از اولین دوز داروی کارفیلزومیب هر هفته ادامه میابد.مقاومت در برابر آن گزارش شده است و احتمالا مکانیسم آن افزایش p-گلیکوپروتئین ها است. کارفیل زومیب از بورتزومیب قوی تر است.

فارماکوکینتیک

 • حداکثر غلظت پلاسمایی :4232 نانوگرم در میلی لیتر
 • اتصال به پروتئین: 97%
 • حجم توزیع:28 لیتر
 • متابولیسم: سریع و تا حد زیادی متابولیزه می شود.مسیرهای عمده متابولیسم برش پپتیدی و هیدرولیز اپوکسید است.متابولیت ها غیرفعال هستند.
 • نیمه عمر: کمتر از 20 ساعت
 • کلیرانس:151-263 لیتر در ساعت

مقدار مصرف کارفیلزومیب

**بزرگسالان

مولتیپل میلوما عود کننده در بیمارانی که بیش از یک درمان دیگر را تجربه کرده اند. هر سیکل درمانی 28 روز است.

 • تک دارو درمانی با کارفیل زومیب

رژیم 20/27 میلیگرم به ازای هر متر مربع(انفوزیون 10 دقیقه ای):

سیکل1: 20 میلی گرم/متر مربع در روز اول و دوم و در صورت تحمل تا 27 میلی گرم/مترمربع برای  روز هشتم، نهم، پانزدهم و شانزدهم ادامه میابد

سیکل2-12: تجویز در روزهای 1،2،8،9،15 و 16

سیکل 13 و بعد از آن: تجویز در روزهای 1،2،15 و 16

رژیم 20/56 میلیگرم به ازای هر متر مربع(انفوزیون 30 دقیقه ای):

سیکل1: 20 میلی گرم/متر مربع در روز اول  و دوم و در صورت تحمل تا 56 میلی گرم/مترمربع برای  روز هشتم، نهم، پانزدهم و شانزدهم ادامه میابد

سیکل2-12: تجویز در روزهای 1،2،8،9،15 و 16

سیکل 13 و بعد از ان:تجویز در روزهای 1،2،15 و 16

 • درمان هراه با دگزامتازون

دگزامتازون:20 میلی گرم خوراکی یا وریدی در روزهای 1، 2،8،9،15،16،22 و 23 از هر سیکل درمانی نیم ساعت تا چهار ساعت قبل از تجویز کارفیل زومیب

کارفیل زومیب:

سیکل1: 20 میلی گرم/متر مربع به صورت انفوزیون 30 دقیقه ای در روز اول  و دوم و در صورت تحمل تا 56 میلی گرم/مترمربع برای  روز هشتم، نهم، پانزدهم و شانزدهم ادامه میابد.

سیکل2 و بعد از آن: 56 میلی گرم/متر مربع به صورت انفوزیون 30 دقیقه ای در روز اول  و دوم و در صورت تحمل تا 56 میلی گرم/مترمربع برای  روز هشتم، نهم، پانزدهم و شانزدهم ادامه میابد.

درمان همراه با دگزامتازون و لنالیدومید:

لنالیدومید:25 میلی گرم در روز خوراکی در روزهای اول تا 21 از هر سیکل

دگزامتازون:40 میلی گرم خوراکی یا وریدی در روزهای 1، 8، 15، 22 از هر سیکل درمانی

کارفیل زومیب:

سیکل1: 20 میلی گرم/متر مربع به صورت انفوزیون وریدی 10 دقیقه ای در روز اول و دوم و در صورت تحمل تا 27 میلی گرم/مترمربع برای  روز هشتم، نهم، پانزدهم و شانزدهم ادامه میابد

سیکل2-12: تجویز در روزهای 1،2،8،9،15 و 16

سیکل 13-18 :تجویز در روزهای 1،2،15 و 16

** کودکان

ایمنی این دارو در کودکان زیر 18 سال تایید نشده است.

هشدارها

 • برای کاهش خطر سمیت کلیوی و سندرم لیز تومور بیمار را هیدراته کنید.وضعیت آب بدن و آزمایشات بیوشیمیایی خون را در دوره درمان به دقت ارزیابی کنید.
 • سندرم لیز تومور می تواند کشنده باشد.این سندرم در مولتیپل میلوما و سرطان های وسیع احتمال وقوع بیشتری دارد.هیدراسیون کافی و استفاده از دارو های کاهنده اسیداوریک مدنظر باشد.
 • عوارض ریوی نظیر فشارخون ریوی را حین درمان و پس از پایان آن بررسی کنید.تنگی نفس در 31% از بیماران گزارش شده است.
 • تعداد پلاکت ها ارزیابی شود و در صورت کاهش آن دوز دارو کاهش یابد یا مصرف دارو قطع شود.
 • آنزیم های کبدی مرتبا بررسی شود و بر اساس سمیت کبدی دوز تنظیم شود.
 • خونریزی های جدی یا حتی کشنده در دستگاه گوارش، ریه و درون جمجمه ای ممکن است رخ دهد.فورا علایم مرتبط با خونریزی را بررسی کنید.
 • در همراهی با ملفالان و پردنیزون سمیت خطرناک و کشنده آن افزایش میابد.

**حوادث ترومبوآمبولیک:

 • ترومبوسایتوپنی ترومبوتیک پورپورا/سندرم اورمی همولیتیک.علایم این عوارض را بررسی کنید و در صورت شک به بروز آن مصرف دارو را قطع کنید.
 • ترومبوآمبولی وریدی
 • ضدبارداری های هورمونی موجب افزایش احتمال ترومبوز می شود.از روش های ضد بارداری دیگر استفاده کنید.
 • ترومبوپروفیلاکسی در بیمارانی که رژیم درمانی ترکیبی با دگزامتازون دریافت می کنند توصیه می شود.
 • میکروآنژیوپاتی ترومبوتیک

**خطرات قلبی-عروقی:

 • بیماران با سابقه نارسایی قلبی یا ایسکمی احتمال بیشتری برای بروز عوارض قلبی دارند.ارزیابی کامل از بیمار قبل از درمان و حین درمان انجام شود.
 • مرگ در اثر ایست قلبی در مصرف داروی کارفیلزومیب گزارش شده است.
 • موجب بروز یا تشدید نارسایی احتقانی قلب همراه با کاهش LVF یا انفارکتوس میوکارد می شود.
 • عوارض قلبی را تحت نظر داشته باشید و فورا اقدام کنید.

نکات قابل توصیه

 • تا زمانی که اثر داروی کارفیلزومیب بر هوشیاری شما مشخص نشده است از رانندگی و سایر کارهایی که نیاز به هوشیاری دارد خودداری کنید.
 • گاهی مشکل مغزی خطرناکی به نام سندرم انسفالوپاتی برگشت پذیر خلفی با کارفیلزومایب رخ می دهد.در صورت بروز علایمی نظیر احساس منگی، کاهش هوشیاری، تغییر در بینایی، تشنج یا سردرد شدید به پزشک خود اطلاع دهید.
 • در صورت بروز علایم زیر که نشان دهنده مشکلات خونی است فورا به پزشک خود مراجعه کنید: احساس خستگی زیاد، کبودی یا خونریزی، ادرار تیره یا پوست و چشمان زرد، رنگ پریدگی، تغییر در مقدار ادرار، تغییر در بینایی، تغییر در قدرت بینایی یک چشم بیشتر از دیگری باشد، مشکل در صحبت کردن یا فکر کردن، اختلال تعادل یا تب.
 • در صورت بروز علایم ایجاد لخته خونی فورا به پزشک خود مراجعه کنید:فشار یا درد قفسه سینه، سرفه خونی، کوتاهی تنفس، تورم، گرمی، بی حسی یا تغییر رنگ در در پاها یا دست ها،مشکل در صحبت کردن یا بلعیدن.
 • در صورت بروز علایم سندرم لیز تومور فورا به پزشک خود مراجعه کنید:ضربان قلب شدید یا غیر نرمال، غش کردن، مشکلات دفع ادرار، ضعف عضلانی یا کرامپ، ناراحتی معده، استفراغ کردن، اسهال، عدم توانایی خوردن یا احساس تنبلی.
 • در صورت بروز علایم مربوط به نارسایی قلبی به پزشک خود مراجعه کنید:کوتاهی تنفس، افزایش وزن شدید، ضربان قلب غیرعادی، تورم در دست ها یا پاها.
 • در صورتی که مبتلا به فشارخون هستید، فشارخون خود را به طور منظم بررسی کنید.
 • در صورت بروز علایم افزایش قند خون به پزشک خود مراجعه کنید:گیجی، احساس خواب آلودگی، تشنگی زیاد، گرسنگی زیاد، تکرر ادرار، گرگرفتگی، تنفس سریع یا با بوی میوه.
 • مایعات غیر کافئینه زیاد بنوشید مگر اینکه پزشک مصرف مایعات را منع کرده باشد.
 • اگر ناراحتی معده، استفراغ، اسهال یا عدم گرسنگی دارید به پزشک خود بگویید تا درمانی برای این عوارض پیشنهاد کند.
 • عملکرد خونی را مرتبا بررسی کنید.
 • احتمال ابتلا به عفوت شما بالا می رود.دست ها را مرتبا بشویید و از افراد مبتلا به عفونت، سرماخوردگی و آنفولانزا دوری کنید.
 • به علت افزایش احتمال خونریزی از هرگونه آسیب خودداری کنید.از مسواک نرم و لوازم اصلاح برقی استفاده کنید.

مصرف در بارداری

D ( در این گروه از داروها، مطالعات و نتایج حاصل از آن بیانگر وجود خطر برای جنین انسان است. زمانی که استفاده از دارو برای زنان باردار اجتناب ناپذیر است و خطرات احتمالی پذیرفته شده است، پزشک دارو را تجویز می کند. )

"داروهای معرفی شده و مشاوره دارویی به معنای تجویز نمی باشند. لطفا پیش از مصرف هر دارویی با پزشک مشورت کنید."

بنر مشاوره دارویی
 
برای دسترسی به کانال های شرکت خدمات دارویی رضوی بر روی پیام رسان مدنظر کلیک کنید:

🟣 اینستاگرام 🟡 لینکدین 🔵 تلگرام 🟠 ایتا 🟢 بله

نظر خود را درباره خدمات ما بگویید:

لینک نظرسنجی
 

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.