اطلاعات دارویی دسیرودین

Desirudin

دسیرودین Desirudin


دسیرودین مهارکننده مستقیم ترومبین انسانی است. ساختار پروتئینی مشابه هیرودین دارد که ضدانعقاد طبیعی در غدد پارافارنژیال زالوی درمانی هیرودو مدیسینالیس است.

مکانیسم اثر دسیرودین

داروی دسیرودین مهارکننده ترومبین بسیار انتخابی و مستقیم است.به طور برگشت پذیر به ترومبین آزاد و متصل به لخته میچسبد.تشکیل فیبرین، فعالسازی انعقاد، فاکتورهای 5، 7 و 13 و تجمع پلاکت القا شده با ترومبین را مهار میکند و به صورت وابسته به دوز زمان موجب افزایش aPTT می شود.

فارماکودینامیک

به صورت وابسته به دوز زمان موجب افزایش aPTT می شود.

فارماکوکینتیک

 • نیمه عمر: 2-4 ساعت
 • حجم توزیع: 25 لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن
 • زمان رسیدن به حداکثر غلظت پلاسمایی: 1-3 ساعت
 • کلیرانس: 1.5-2.7 میلی لیتر در دقیقه به ازای هر کیلوگرم وزن بدن
 • دفع: بدون تغییر در ادرار (40-50%)

موارد مصرف دسیرودین

ترومبوز ورید عمقی فعال

ترومبوز ورید عمقی (DVT)

مقدار مصرف دسیرودین

بزرگسالان

پیشگیری ترومبوز ورید عمقی

15 میلی گرم زیرجلدی هر 12 ساعت، 5-15 دقیقه قبل از جراحی (بعد از القای بیهوشی انسدادی ناحیه ای) شروع کنید و برای 9-12 روز ادامه دهید.

کودکان

ایمنی و کارایی دارو تایید نشده است

تداخلات دارویی دسیرودین

آلتپلاس , اپتیفیباتاید , استرپتوکیناز , انوکساپارین , ایندومتاسین , بتامتازون , رگورافنیب , آنتی ترومبین 3 , کابوزانتینیب , آنیسترپلاز , ایبروتینیب , دیفلونیسال , فنوپروفن , کتوپروفن , نابومتون , آکالابروتینیب , پوناتینیب , ایپیلی موماب , ادوکسابان , بتریکسابان , رتپلاز , اتودولاک , اکساپروزین , فلوربی پروفن , دالتپارین , فونداپارینوکس , تینزاپارین , داناپاروئید , سولینداک , میفه پریستون , آپیکسابان , کورتیکوتروپین , کورتیزون , پردنیزون , پانوبینوستات , دیکومارول , فنیل بوتازون , پردنیزولون , بیوالی رودین , آرگاتروبان , لپی رودین , دابیگاتران , ریواروکسابان , سولفین پیرازون , آسپرین , ابسیکسی مب , تیروفیبان , ملوکسیکام , ناپروکسن , هپارین , وارفارین , کتورولاک , کلوپیدوگرل , دفلازاکورت , دگزامتازون , دیپیریدامول , دیکلوفناک , متیل پردنیزولون , مفنامیک اسید , پراسوگرل , پیروکسیکام , تریامسینولون , تولمتین , تیکلوپیدین , دفراسیروکس , داساتینیب , تنکتپلاز | تنکتاپلاز , اوروکیناز | یوروکیناز , ایکوزاپنت , راموسیروماب , برمفناک , فاکتور 10
فاکتور 10 انسانی، کانگرلور ، دفیبروتاید ، دکستران ، دروترکوگین آلفا، اینوترسن، اوماستاکسین، راموسیرومب، تمسیرولیموس، وراپاکسار ، آنیسیندیون

هشدارها

 • نارسایی کلیه (دوز را کاهش دهید)
 • افزایش خطر خونریزی (مثلا جراحی اخیر، بیوپسی، سوراخی عروق اصلی، سکته خونریزی دهنده، رتینوپاتی، خونریزی گوارشی)
 • بیهوشی اپیدورال یا نخاعی
 • سن بال (بالای 75 سال)
 • ممکن است با مواجهه مجدد آنتی بادی هایی ساخته شود
 • افزایش تست انعقاد وابسته به پروترومبین (مثلا aPTT، زمان ترومبین (TT))
 • هر دارویی که ممکن است خطر خونریزی را افزایش دهد باید قبل از آغاز درمان با دسیرودین قطع شود(مثلا دکستران40، گلوکوکورتیکوئید سیستمیک، حل کننده های لخته و ضدانعقادها)
 • در تجویز همزمان با داروهایی که عملکرد پلاکت را متاثر میکنند احتیاط کنید (مثلا سالیسیلات ها، NSAIDها، استیل سالیسیلیک اسید، تیکلوپیدین، دیپیریدامول، سولفینپیرازون، کلوپیدوگرل و آنتاگونیست گلیکوپروتئین IIb/IIIa (مثلا ابسیکسیمب))

نکات قابل توصیه

داروی دسیرودین را دقیقا طبق دستور مصرف کنید و از افزایش یا کاهش دوز و مدت زمان مصرف آن خودداری کنید.

هربار محل متفاوتی را بر معده یا ران برای تزریق انتخاب کنید.

در مصرف دسیرودین ممکن است نیاز به آزمایش خون مکرر داشته باشید.

پودر و محلول را در اتاق خنک به دور از رطوبت، گرما و نور نگهداری کنید.

از مالیدن پوست بعد از تزریق خودداری کنید تا از کبودی جلوگیری شود.

از فعالیت هایی که خطر خونریزی یا آسیب شما را ممکن است افزایش دهد خودداری کنید.مراقبت بیشتری حین اصلاح کردن یا مسواک زدن داشته باشید تا از خونریزی جلوگیری کنید.

مصرف در بارداری

C ( داروهای گروه C فقط باید با تجویز پزشک مورد مصرف قرار بگیرد. خطرات ناشی از مصرف این گروه از داروها هنوز رد نشده است و یا اینکه مطالعات انسانی انجام نشده است و پزشک زمانی که احساس کند فواید مصرف این گروه از داروها از مضرات احتمالی آن بسیار بیشتر است و مصرف آن برای بیمار ضروری است تجویز انجام می‌دهد. )

دارو های مشابه دسیرودین

دابیگاتران , بیوالی رودین , لپی رودین , آرگاتروبان


پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.