اطلاعات دارویی هورمون پاراتیروئید انسانی ( نوترکیب )

هورمون پاراتیروئید انسانی ( نوترکیب )


-

مکانیسم اثر

-

مقدار مصرف هورمون پاراتیروئید انسانی ( نوترکیب )

-

تداخلات دارویی

ریزدرونیت , ایباندرونات

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.