اطلاعات دارویی پاریتاپرویر

paritaprevir

پاریتاپرویر paritaprevir


پاریتاپرویر یک داروی ضد ویروس مستقیم الاثر است که در درمان ترکیبی هپاتیت C  مزمن استفاده می شود.

مکانیسم اثر

پاریتاپرویر یک مهار کننده قوی سرین پروتئاز NS3 / 4A ویروس هپاتیت (HCV)  C است. به دنبال تکثیر ویروسی ماده ژنتیکی HCV و ترجمه به یک پلی پپتید، پروتئین غیرساختاری 3 (NS3)  و کوفاکتور فعال کننده پروتئین غیر ساختاری 4A (NS4A)  آن وظیفه برش آن به پروتئین های ساختاری و غیر ساختاری NS3 ، NS4A ، NS4B ، NS5A و NS5B مورد نیاز برای تبدیل به ویروس بالغ را دارد، بنابراین با مهار پروتئاز ویروسی NS3 / 4A ، پاریتاپرویر از تکثیر و عملکرد ویروس جلوگیری می کند.

فارماکودینامیک

در غلظت های تقریبی 6 و 1.8 برابر غلظت های درمانی پاریتاپروویر و امبیتاسویر ، این ترکیب QTc را به طور معنی دار افزایش نداد.

فارماکوکینتیک

جذب: Tmax تقریباً 4 تا 5 ساعت با حداکثر غلظت ( Cmax ) 194 نانوگرم در میلی لیتر است.

حجم توزیع: حجم توزیع در حالت پایدار تقریبا 103 لیتر است.

اتصال به پروتئین: 97 تا 98.6 درصد به پروتئین های پلاسما انسان متصل می شود.

متابولیسم: پاریتاپرویر عمدتا توسط CYP3A4 و به میزان کمتری توسط CYP3A5  متابولیزه می شود.

مسیر حذف: به دنبال تجویز همزمان تک دوز از 14C- پاریتاپرویر با 100 میلی گرم ریتوناوویر، تقریبا 88 درصد رادیواکتیویته در مدفوع و 8.8 رادیواکتیویته در ادرار بود. پاریتاپرویر بدون تغییر منشا %1.1 رادیواکتیویته در مدفوع و 0.05 % رادیواکتیویته در ادرار بود.

نیمه عمر: 5.5 ساعت 

موارد مصرف پاریتاپرویر

هپاتیت C

مقدار مصرف پاریتاپرویر

اطلاعاتی موجود نیست.

هشدارها

اطلاعاتی موجود نیست.

نکات قابل توصیه

اطلاعاتی موجود نیست.

مصرف در بارداری

گروه N ( طبقه بندی نشده )

دارو های مشابه

تلاپرویر , سیمپرویر


به اطلاع میرسانیم که واکسن آنفلوآنزا در داروخانه مرکزی امام (ع) موجود می باشد . متقاضیان میتوانند با ارائه ی کارت ملی و با مراجعه به داروخانه مرکزی امام یا استفاده از خدمات غیر حضوری ، اقدام به تهیه واکسن نمایند .

**پاسخگویی به سوالات دارویی ، روزهای دوشنبه و چهارشنبه در پیج اینستاگرام موسسه انجام می شود .


پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.