اطلاعات دارویی فن فلورامین

Fenfluramine

فن فلورامین Fenfluramine

فن فلورامین یک داروی کاهنده اشتهای خوراکی است.فن فلورامین بعد از گزارش هایی از بیماری دریچه قلبی و فشارخون ریوی و فیبروز قلبی در سال 1997 از بازار آمریکا جمع آوری شد.

گروه دارو: کاهنده اشتها
فن فلورامین

مکانیسم اثر فن فلورامین

فن فلورامین به پمپ بازجذب سروتونین متصل می شود و مانع از بازجذب و آزادسازی سروتونین می شود.افزایش میزان سروتونین موجب فعال شدن بیشتر گیرنده های سروتونینی و تشدید انتقالات سروتونینی در مراکز رفتار تغذیه در هیپوتالاموس می شود.فن فلورامین اشتها به کربوهیدرات ها را کاهش می دهد.

فارماکودینامیک

فن فلورامین به طور گسترده ای تقریبا در همه بافت های بدن توزیع می شود.محلول در چربی است و از سد خونی-مغزی عبور می کند.

فارماکوکینتیک

  • جذب: کاملا از راه گوارشی جذب می شود و حداکثر اثر ضداشتهایی آن بعد از 2-4 ساعت است.
  • متابولیسم:کبدی
  • متابولیت: نورفن فلورامین
  • نیمه عمر:20 ساعت

موارد مصرف فن فلورامین

کنترل کوتاه مدت چاقی اگزوژن در کنار رژیم غذایی محدودکننده دریافت کالری تجویز می شود.

مقدار مصرف فن فلورامین

20 میلی گرم سه بار در روز قبل از غذا.بر مبنای اثربخشی و عوارض جانبی دوز به صورت هفته ای یک قرص در روز تا حداکثر دوز دو قرص سه بار در روز ممکن است افزایش یابد.

هشدارها

در صورت ایجاد تحمل به داروی  فن فلورامین در مصرف حداکثر دوز، دوز نباید افزایش یابد و مصرف دارو باید قطع شود.

در فشارخون بالا با احتیاط و همراه با تحت نظر داشتن فشارخون استفاده شود.این دارو در بیماران با فشارخون بالا شدید و بیماری قلبی-عروقی علامت دار نظیر آریتمی توصیه نمی شود.

در بیماران با سابقه افسردگی روحی باید احتیاط شود.سرکوب بیشتر خلق در مصرف یا قطع داروی فن فلورامین می تواند بروز کند.کنترل علایم افسردگی با قطع تدریجی فن فلورامین می تواند کنترل شود.

نکات قابل توصیه

داروی فن فلورامین هوشیاری را متاثر می کند.در هنگام استفاده از وسایل برقی و رانندگی احتیاط شود.

از مصرف الکل خودداری کنید.

عوارض جانبی فن فلورامین

اسهال , خشکی دهان , خواب آلودگی

موارد منع مصرف فن فلورامین

گلوکوم , شیزوفرنی

گلوکوم، حساسیت به فن فلورامین و سایر آمین های سمپاتومیمتیک.
تا 14 روز بعد از تجویز مهارکننده های مونوآمینواکسیداز به خاطر احتمال بروز بحران فشارخونی، بیماران با سابقه سومصرف دارو، بیماران الکلی به خاطر بروز علایم روانی(پارانوئیا، افسردگی، سایکوز)، بیماران سایکوتیک نظیر شیزوفرنی به خاطر ایجاد بی قراری، توهم و پرخاشگری

مصرف در بارداری

C ( داروهای گروه C فقط باید با تجویز پزشک مورد مصرف قرار بگیرد. خطرات ناشی از مصرف این گروه از داروها هنوز رد نشده است و یا اینکه مطالعات انسانی انجام نشده است و پزشک زمانی که احساس کند فواید مصرف این گروه از داروها از مضرات احتمالی آن بسیار بیشتر است و مصرف آن برای بیمار ضروری است تجویز انجام می‌دهد. )

نظرات
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.

پرسش از دکتر داروساز