اطلاعات دارویی بپریدیل

Bepridil

بپریدیل Bepridil


نام های تجاری دارو :Vascor

بپریدیل در دسته داروهای  مسدود کننده های کانال کلسیمی قرار دارد. ین دارو رگهای خونی (شامل وریدها و شریان ها ) را شل می کند ، و این باعث می شود قلب راحت ترخون را پمپاژ کند و بار کاری آن را کاهش می دهد.

از آن برای درمان فشار خون بالا و آنژین (درد قفسه سینه) استفاده می شود.

مکانیسم اثر بپریدیل

بپریدیل اثر مهاری در هر دو جریان آهسته کلسیم (نوع L) و سریع سدیم به سمت داخل در عضله صاف قلبی وعروقی دارد ، با اتصال کلسیم به کالمودولین تداخل دارد و کانال های کلسیم با ولتاژ و گیرنده را مسدود می کند. این دارو ورود یونهای کلسیم به عضلات صاف قلبی و عروقی مهار می کند. این داروازطریق گشاد کردن شریان های محیطی و کاهش کلی مقاومت محیطی  بطور مرتب ضربان قلب و فشار شریانی را در حالت استراحت و در یک سطح مشخصی ازفعالیت را با اتساع , کاهش می دهد.

فارماکوکینتیک

جذب: بعد از تجویز خوراکی سریع و کامل جذب می شود.

اتصال پروتئینی: 99٪

متابولیسم: کبدی

نیمه عمر: 24-50 ساعت

موارد مصرف بپریدیل

پیشگیری از آنژین صدری و درمان فشار خون بالا.

مقدار مصرف بپریدیل

دوز معمول بزرگسالان برای پیشگیری از آنژین صدری

دوز اولیه: 200 میلی گرم خوراکی یک بار در روز.

دوز نگهدارنده: 300-400 میلی گرم خوراکی یک بار در روز.

عوارض جانبی بپریدیل

اگر هر یک از عوارض جانبی جدی زیر را تجربه کردید ، مصرف دارو را قطع کرده و سریعاً با پزشک خود تماس بگیرید و یا به دنبال فوریت های پزشکی باشید:

- واكنش آلرژيك (مشكل تنفس دشوار ، بسته شدن گلو ، تورم لب ، زبان ، يا صورت ، يا كهیر).

- ضربان قلب غیرعادی سریع یا آهسته

- غش یا سرگیجه شدید

- درد قفسه سینه

- رفتار غیرعادی یا روان پریشی

- زرد شدن پوست یا چشم ها

- تورم پاها یا مچ پا

سایر عوارض جانبی کمتر جدی نیز ممکن استبا مصرف این دارو به وجود بیایند. مصرف دارو را ادامه دهید ودرصورت تجربه هر یک از حالات زیر با پزشک خود صحبت کنید:

- خستگی  غیرعادی

- حالت تهوع ، ناراحتی معده ، اسهال یا یبوست

-سردرد

- عصبانیت یا سرگیجه خفیف

-بی خوابی

- لرزش

عوارض جانبی غیر از موارد ذکر شده در اینجا نیز ممکن است رخ دهد. با پزشک خود در مورد هرگونه عارضه جانبی که غیر عادی به نظر می رسد یا خصوصاً آزار دهنده است صحبت کنید.

تداخلات دارویی بپریدیل

آمی تریپتیلین , آمیودارون , اپی روبیسین , ادنوزین , اریترومایسین , افلوکساسین , اگزالی پلاتین , اندانسترون , اکسی توسین , ایتراکونازول , ایمی پرامین , پاپاورین , پروپافنون , پرومتازین , پوساکونازول , پیموزاید , تاکرولیموس , تترابنازین , ترازودون , ترامادول , تربوتالین , تری فلوپرازین , تریپتورلین , تریمی پرامین , تیزانیدین , تیوریدازین , جمی فلوکساسین , دانوروبیسین , دسیپرامین , دوکسپین , دوکسوروبیسین , دیزوپیرامید | دیسوپیرامید , سانی تینیب , سرترالین , سوتالول , سورافنیب , سووفلوران , سیپروفلوکساسین , سیتالوپرام , سیزاپراید , فلوتامید , فلوفنازین , فلوکستین , فلوکونازول , فینگولیمود , گرانیسترون , لاپاتینیب , لوپرامید , لووفلوکساسین , ماپروتیلین , متادون , موکسی فلوکساسین , نورتریپتیلین , نیلوتینیب , هالوپریدول , هیدروکسی کلروکین , واردنافیل , ونلافاکسین , وریکونازول , کاربامازپین , کتوکونازول , کلاریترومایسین , کلرپرومازین , کلشی سین , کلوزاپین , کلومیپرامین , سولیفناسین , بیکالوتامید , ایداروبیسین , آناگریلید , اس سیتالوپرام , لوپرولاید استات , انزالوتامید , فلکاینید | فلکایینید , ریتودرین , کلوفازیمین , ریفابوتین , رانولازین , پنتامیدین , افاویرنز , میتوتان , کینیدین | کوئینیدین , تاموکسیفن , لیتیوم , آموکساپین , کوئتیاپین | کوتیاپین , پلی اتیلن گلیکول , پروتریپتیلین , پروکائین آمید , مزوریدازین , پروکلرپرازین , ریتوناویر , اسپارفلوکساسین , کلروکین , کینین , تورمیفن , اسیمرتینیب , مورافنیب , هالوتان , دروپریدول , بوسپرویر , تلیترومایسین , ایزوپروترنول , متاپروترنول , آمفوتریسین بی لیپوزومال , دولاسترون , میفه پریستون , پروپوکسیفن , زیپراسیدون , ایوابرادین , والبنازین , آمپرناویر , فوسامپرناویر , پریماکین , آپومورفین , دروندارون , میرتازاپین , مفلوکین , اریبولین , اینوتوزوماب , پانوبینوستات , ریبوسیکلیب , ایبوتیلاید , دوفتیلید , گوسرلین , ساکویی ناویر | ساکیناویر , ترفنادین , وندتانیب , پالونوسترون , هیسترلین , فیداکسومیسین , ونتوکلاکس , بداکیلین , آبارلیکس , پرفلوترن , پیتولیسانت , رموکسی پراید , آپالوتامید , وازوپرسین , گرپافلوکساسین , هالوفانترین , کوبیسیستات , ورنا کالانت , آلفوزوسین , آمی سولپراید , داساتینیب , بتریکسابان , آسناپین , سریتینیب , پاسیروتاید , پازوپانیب , فوس فنی توئین , پرومازین , آرسنیک تری اکساید , دیو تترابنازین , ایلوپریدون , ماسیمورلین , پالیپریدون , پیماوانسرین , رومیدپسین , تلاوانسین , ابیراترون , پروبوکول , نورفلوکساسین , الیگلوستات , فوسکارنت , ادوکسابان , بوسوتینیب , کریزوتینیب , گاتی فلوکساسین , تری فلوپرومازین , تریمپرازین , تلاپرویر , دگارلیکس , لوفکسیدین , کونیواپتان , کابوزانتینیب , لنواتینیب , انکورافنیب , ازوگابین , گیلتریتینیب , گلاسدگیب , ایووزیدنیب , لوومتادیل استات , لومفلوکساسین , میدوستارین , نیلوتامید , تریکلابندازول , سیپونیمود , انترکتینیب , اوزانیمود , لفامولین , سلپرکاتینیب

هشدارها

قبل از مصرف این دارو ، در صورت وجود هر یک از موارد زیر به پزشک خود اطلاع دهید:

  • بیماری کلیوی
  • بیماری کبد؛ یا
  • بیماری دیگر قلب یا عروقی ، مانند سندرم سینوس بیمار( sick sinus syndrome)، ضربان قلب نامنظم ، ضربان قلب ، فشار خون پایین یا بیماری عروق کرونر.

در صورت وجود هر یک از شرایط ذکر شده در بالا ، ممکن است  قادر به مصرف این دارو نباشید ، یا ممکن است در طول درمان به دوز کمتر یا نظارت ویژه احتیاج داشته باشید.

این دارو به شیر مادر منتقل می شود و ممکن است به نوزاد شیرده آسیب برساند. اگر نوزاد شما از شیر مادر تغذیه می کند، بدون اینکه ابتدا با پزشک خود صحبت کنید ، این دارو را مصرف نکنید.

نکات قابل توصیه

دارورا دقیقاً مطابق دستور پزشک مصرف کنید.

مصرف این دارو را بدون توصیه پزشک متوقف نکنید . توقف مصرف دارو می تواند وضعیت بیمار راوخیم تر کند.

توصیه های مربوط به رژیم غذایی یا ورزش را مطابق شرایط خود دنبال کنید.

دارو را در دمای اتاق و به دور از رطوبت و گرما نگهداری کنید.

علائم مصرف بیش از حد این دارو شامل سرگیجه ، ضعف ، درد قفسه سینه ، تنگی نفس ، غش ، ضربان قلب غیرعادی سریع یا آهسته ، کما ، گفتار نامفهوم و گیجی است.

در هنگام مصرف این داروبا احتیاط از الکل استفاده کنید. الکل ممکن است فشار خون را بیشتر کاهش داده و در هنگام مصرف میزان خواب آلودگی و سرگیجه را افزایش دهد.

مصرف در بارداری

C ( داروهای گروه C فقط باید با تجویز پزشک مورد مصرف قرار بگیرد. خطرات ناشی از مصرف این گروه از داروها هنوز رد نشده است و یا اینکه مطالعات انسانی انجام نشده است و پزشک زمانی که احساس کند فواید مصرف این گروه از داروها از مضرات احتمالی آن بسیار بیشتر است و مصرف آن برای بیمار ضروری است تجویز انجام می‌دهد. )

دسته بارداری C اختصاص یافته است. مطالعات حيواني نشان داد استفاده از این دارو در دوران بارداری فقط در صورتی باید انجام شود که سود مصرف بیش از خطر باشد.

مشاهده شده که این دارواز جفت انسان عبور می کند ، اما تجربه در بارداری انسان گزارش نشده است.

مصرف در شیردهی

بپریدیل در شیر انسان ترشح می شود. نسبت غلظت شیر ​​به سرم در حدود 1: 3 است. هیچ گزارشی در مورد استفاده از دارو در دوران شیردهی وجود ندارد. تولیدکننده توصیه می کند که با توجه به احتمال بروز عوارض جانبی جدی در نوزادان شیرده ، باید با توجه به اهمیت دارو برای مادر ، تصمیم به قطع پرستاری یا قطع دارو گرفته شود.


پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
    تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.