اطلاعات دارویی ومورافنیب

vemurafenib

ومورافنیب vemurafenib


ومورافنیب برای درمان ملانوما (سرطان پوست) که به قسمت های دیگر بدن سرایت کرده یا با جراحی قابل برداشتن نیست ، استفاده می شود.
از ومورافنیب همچنین برای درمان بیماری Erdheim-Chester (یک سرطان خون نادر) استفاده می شود.
ومورافنیب تنها در صورتی مورد استفاده قرار می گیرد که سرطان مارکر ژنتیکی خاصی داشته باشد (یک ژن غیر طبیعی "BRAF"). پزشک فرد را برای این ژن آزمایش می کند.

مکانیسم اثر

ومورافنیب یک مهار کننده خوراکی  BRAF-serine-ترئونین کیناز جهش یافته است. ومورافنیف یک مولکول کوچک است که به عنوان یک مهار کننده رقابتی گونه های جهش یافته BRAF عمل می کند. به ویژه در برابر جهش BRAF V600E قوی است. ومورافنیب فرآیندهای پایین دست را مهار می کند تا رشد تومور را مهار کند و در نهایت باعث آپوپتوز شود.

فارماکودینامیک

فعال سازی BRAF منجر به رشد سلول ، تکثیر و متاستاز می شود. BRAF یک مولکول واسطه در MAPK است که فعال سازی آن بستگی به فعال شدن ERK ، بالا رفتن سیکلین D1 و تکثیر سلولی دارد. جهش V600E نوعی BRAF تشکیل می دهد. نشان داده شده است که ومورافنیب باعث کاهش کلیه نشانگرهای فعال سازی مربوط به BRAF می شود. در آزمایشات بالینی ، درمان ومورافنیب کاهش ERK فسفریله سیتوپلاسمی و تکثیر سلولی توسط Ki-67 را نشان داد. مطالعات همچنین از کاهش میزان فعالیت متابولیک مرتبط با MAPK خبر داد. تمام گزارش های مختلف نشان می دهد که ومورافنیب مهار تقریبا کامل مسیر MAPK را ایجاد می کند.

فارماکوکینتیک

جذب: ومورافنیب پس از تجویز خوراکی به خوبی جذب می شود. غلظت اوج در 3 ساعت زمانی حاصل می شود که دوز خوراکی 960 میلی گرم دو بار در روز به مدت 15 روز به بیماران داده می شود. در همان شرایط ، Vemurafenib یک Cmax 62 میکروگرم بر میلی لیتر و AUC 601 میکروگرم در میلی لیتر را نشان می دهد. مشخص نیست که غذا چگونه بر جذب ورمورافنیب تأثیر می گذارد. بعد از تکرار دوزهای 960 میلی گرم ، میزان تجمع 7.36 را نشان می دهد.
حجم توزیع: تخمین حجم توزیع برای ومورافنیب 106 لیتر است.
اتثال به پروتئین: ومورافنیب به پروتئین های پلاسمائی متصل می شود که در آن> 99٪ از دوز تجویز شده پروتئین متصل به آلبومین سرم و گلیکوپروتئین اسید α-1 است.
متابولیسم: ومورافنیب توسط CYP3A4 متابولیزه می شود و متابولیت ها 5٪ از اجزای موجود در پلاسما را تشکیل می دهند. ترکیب اصلی 95٪ باقیمانده را تشکیل می دهد.
مسیر حذف: تجزیه و تحلیل نشان داد که 94٪ ومورافنیب تجویز شده از طریق مدفوع دفع می شود و 1٪ از طریق ادرار دفع می شود.
نیمه عمر: نیمه عمر حذف ومورافینیب 57 ساعت تخمین زده می شود (دامنه 30 تا 120 ساعت)
 

موارد مصرف ومورافنیب

ملانومای بدخیم

بیماری ادمهایم-چستر
ملانومای بدخیم

مقدار مصرف ومورافنیب

ملانوم بدخیم
برای درمان ملانوم غیرقابل برگشت یا متاستاتیک با جهش BRAF-V600E که توسط یک آزمایش تأیید شده توسط FDA تشخیص داده شده است
960 میلی گرم (4 قرص 240 میلی گرم ) PO q12hr (تقریباً 12 ساعت از هم جدا)
بیماری ادمهایم-چستر
برای درمان بیماری Erdheim-Chester (ECD) با جهش BRAF V600 استفاده می شود.
960 میلی گرم (قرص 4 240 240 میلی گرم) PO q12hr (تقریباً 12 ساعت از هم جدا)

موارد منع مصرف

همزمان با گوسرلین، لوپرولید، لفامولین

عوارض جانبی ومورافنیب

بالای 10% (همه گریدها):
آرتروالژی (82٪)
بثورات ماکولوپاپولار (59٪)
آلوپسی (55٪) خستگی (55٪)
پاپیلومای پوستی (55٪)
طولانی شدن QT (55٪)
هایپرکراتوز (50٪)
اسهال (50٪)
خشکی پوست (45٪)
کراتوز سبورئیک (41٪)
واکنش حساسیت به نور (41٪)
سندرم اريودوديستزي پالار- پلانتار (41٪)
خارش (36٪) SCC پوست (36٪)
نوروپاتی حسی محیطی (36٪)
سرفه (36٪) فشار خون بالا (36٪)
حالت تهوع (32٪)
کراتوز اکتینیک (32٪)
کراتوز پیلاریس (32٪)
پاپولار راش (23٪)
استفراغ (23٪)
نفوس ملانوسیتیک (23٪)
آفتاب سوختگی (23٪)
کراتوآانتانتوم (<20٪)
انقباض Dupuytren (<20٪)

> 10٪ (درجه 3 یا 4)
SCC پوست (36٪)
فشار خون بالا (23٪)
آرتروالژی (14٪)

1-10٪ (گرید 3 یا 4)
AST (9.1٪)
کراتوز اکتینریک (5٪)
خستگی (5٪)
طولانی شدن QT (5٪)
آلکالن فسفاتاز بالا (4.5٪)

تداخلات دارویی

دانوروبیسین , ملاتونین , رانولازین , ترفنادین , پروکائین آمید , اسپارفلوکساسین , وندتانیب , دروپریدول , پالونوسترون , نلفیناویر , آپومورفین , مفلوکین , پازوپانیب , آلفوزوسین , پرومازین , آرسنیک تری اکساید , پالیپریدون , پیماوانسرین , آمی تریپتیلین , آمیودارون , اریترومایسین , افلوکساسین , اندانسترون , اکترئوتاید استات , آلپلیزیب , لاسمیدیتان , اوزانیمود , وکسلوتور , اردافیتینیب , متیل آمینو لوولینات , ورینوستات , انترکتینیب , پیتولیسانت , دارولوتامید , فوسکارنت , دگارلیکس , ونتوکلاکس , انکورافنیب , گلاسدگیب , ایووزیدنیب , ماسیمورلین , رومیدپسین , تلاوانسین , اومکلیدینیوم بروماید + ویلانترول استنشاقی , ویلانترول + فلوتیکازون فروات استنشاقی , دوفتیلید , اسلی کاربازپین استات , فوس فنی توئین , آرتمتر + لومفانترین , داساتینیب , ایلوپریدون , دروندارون , اینوتوزوماب , پانوبینوستات , ریبوسیکلیب , ایبوتیلاید , اینداپامید , لوپیناویر , دولاسترون , زیپراسیدون , هیسترلین , آرسنیک , فوسامپرناویر , پروتریپتیلین , ایندیناویر , ریتوناویر , کینین , تورمیفن , پالیفرمین , نفازودون , ساکویی ناویر | ساکیناویر , ایدلالیزیب , پنتامیدین , آموکساپین , کوئتیاپین | کوتیاپین , اس سیتالوپرام , فلکاینید | فلکایینید , ریفابوتین , ریفاپنتین , آتازاناویر , داروناویر , کلاریترومایسین , کلرامفنیکل , کلرپرومازین , کلشی سین , کلومیپرامین , گل راعی , هالوپریدول , هیدروکسی کلروکین , واردنافیل , وریکونازول , کاربامازپین , کتوکونازول , لووفلوکساسین , ماپروتیلین , متادون , موکسی فلوکساسین , نورتریپتیلین , نیلوتینیب , سیتالوپرام , فلوکستین , فلوکونازول , فنوباربیتال , فنی توئین , لاپاتینیب , دگزامتازون , ریسپریدون , ریفامپین , سانی تینیب , سوتالول , سیپروفلوکساسین , تریمی پرامین , توپوتکان , تیوتیکسن , تیوریدازین , جمی فلوکساسین , دسیپرامین , ایتراکونازول , ایزونیازید , ایماتنیب , پروپافنون , پوساکونازول , تریپتورلین , تیپراناویر , جفیتینیب , ادوکسابان , بتریکسابان , جمتوزومب , آسناپین , ایسرادیپین , نیکاردیپین , آپالوتامید , وازوپرسین , گرپافلوکساسین , هالوفانترین , آمینولوولینیک اسید خوراکی , ریوسیگوآت , لنواتینیب , آبارلیکس , گیلتریتینیب , پرفلوترن , آمینولوولینیک اسید موضعی , تالازوپاریب , آمبریسنتان , برومازپام
 • abametapir
 • aminolevulinic acid oral
 • aminolevulinic acid topical
 • erythromycin lactobionate
 • erythromycin stearate
 • lumefantrine
 • oxcarbazepine
 • rimegepant
 • tucatinib
 • vandetanib

هشدارها

- در صورت وجود آنافیلاکسی و سایر واکنشهای حساسیت جدی که در طول درمان و بعد از شروع مجدد گزارش شده اند ، از جمله بثورات عمومی و اریتما ، افت فشار خون و واکنش دارو با ائوزینوفیلی و علائم سیستمیک (سندرم DRESS). به طور دائم قطع شود.
- در صورت واکنش پوستی شدید ، از جمله سندرم استیونز-جانسون و نکرولیز اپیدرمی سمی درمان را قطع کنید.
ممکن است آنزیم های کبدی بالا رود . قبل از شروع درمان آنزیم های کبدی و بیلی روبین را کنترل کرده و سپس ماهانه کنترل شود. 
- آسیب کبدی منجر به نقص عملکردی کبدی ، از جمله انعقاد خون یا سایر اختلال عملکرد اعضای بدن می تواند با ومورافنیب رخ دهد.
- حساسیت به نور خفیف تا متوسط گزارش شده است. به بیماران توصیه كنید كه از قرار گرفتن در معرض آفتاب خودداری كنند و از لباسهای محافظ استفاده كنند و هنگام خارج از منزل از ضد آفتاب طیف وسیع UVA / UVB استفاده كنند.
- واکنشهای چشمی جدی ، از جمله یووئیت ، اریتس ، تاری دید ، فوتو فوبیا و انسداد ورید شبکیه گزارش شده است.
بر اساس مکانیسم عمل ، می تواند باعث آسیب جنین هنگام تجویز در زنان باردار شود. از مصرف در دوران بارداری خودداری کنید و از روشهای پیشگیری از بارداری مؤثر استفاده کنید.
نارسایی کلیه از جمله نفریت حاد بینابینی و نکروز حاد توبولی گزارش شده است. قبل از شروع درمان و به طور - دوره ای در طول درمان ، میزان کراتینین سرم را اندازه گیری کنید.
آزمایش جهش BRAF برای تأیید صلاحیت معالجه مورد نیاز است.

مصرف در بارداری

گروه N ( طبقه بندی نشده )

در مورد استفاده از ورمورافنیب در زنان باردار هیچ اطلاعاتی در دسترس نیست تا خطر آن را تعیین کند.
بر اساس مکانیسم عمل ، درمان می تواند باعث آسیب جنین هنگام تجویز برای زنان باردار شود. به زنان با پتانسیل تولید مثل توصیه کنید که در دوران درمان و به مدت 2 هفته پس از دوز نهایی ، از پیشگیری از بارداری مؤثر استفاده کنند.
 

مصرف در شیردهی

اطلاعی در مورد وجود ورمورافنیب در شیر انسان ، تأثیرات روی شیر مادر و یا اثرات آن بر تولید شیر در دسترس نیست. از آنجا که ممکن است عوارض جانبی جدی در شیرخوار ، از جمله بدخیمی ، واکنش پوستی شدید ، طولانی شدن QT ، سمیت کبدی ، حساسیت به نور و سمیت چشمی ایجاد شود،  به خانمها توصیه شود که در طول درمان و به مدت 2 هفته پس از دوز نهایی ، شیر مادر به نوزاد داده نشود.

اشکال دارو ومورافنیب

Zelboraf

جهت اطلاع از موجودی داروهای تک نسخه ای در موسسه خدمات دارویی رضوی، با واحد داروهای تک نسخه ای تماس بگیرید .
۰۵۱-۳۱۹۰۸ (داخلی ۱)
و یا شماره 09045416138
موسسه خدمات دارویی رضوی
بانک اطلاعات دارویی | جدیدترین اخبار دارویی | مشاوره داروییدمنوش های گیاهی رضوی| دارای خواص درمانی متنوع

پرسش از دکتر داروساز


سوالات کاربران
  تاکنون نظری برای این مطلب درج نشده است.